Обвързана подкрепа: Какви интервенции предлагат от МЗХГ в сектор „Животновъдство“? Избрана

Предложенията ще бъдат обсъждани на последното заседание на Тематичната работна група, което е насрочено за 30 декември

Oбвързана подкрепа за овце и кози под селекционен контрол

Условия за допустимост:

 • Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 50 и повече овце-майки от една порода под селекционен контрол и/или 20 и повече кози-майки от една порода под селекционен контрол. Животновъдните обекти в стопанството отглеждащи млечни породи животни да са в система за контрол и мониторинг на суровото мляко;
 • Заявените за подпомагане животни трябва да са на възраст от 12 месеца до 7 години.
 • Заявените за подпомагане животни трябва да са идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
 • Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените овце-майки и/или кози-майки най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
 • Реализация на продукция:

За млечни породи – 90 кг. мляко или

 • 45 кг мляко и 0,25 животни, родени в стопанството – за клане, износ или продажба в други стопанства;

За застрашени от изчезване, биологични и автохтонни породи:

 • 45 кг мляко или 0,25 животни, родени в стопанството – за клане, износ или продажба в други стопанства;

За месодайни породи

 • 0,5 животни родени в стопанството – за клане, износ, вътреобщностна търговия или продажба в други стопанства;
 • Не се допуска едновременно подпомагане за едно животно по тази схема и по схемата за преходна национална помощ.

Документи за реализация – не се допуска реализация за фуражно мляко;

При определяне на размера на подпомагането с цел насочване на необходимия финансов ресурс към малки и средни ферми ще бъде приложена модулация в съотношение 1,25:1 за първите 200 допустими за подпомагане животни по схема.

Oбвързана подкрепа за овце и кози в планински райони

Условия за допустимост:

 • Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си от 10 до 49 женски животни (овце-майки и/или кози-майки) в планински райони;
 • Заявените за подпомагане животни трябва да са идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
 • Заявените за подпомагане животни по интервенцията трябва да са: на възраст от 12 месеца до 7 години;
 • Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените овце-майки и/или кози-майки най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

Не се изискват доказателства за реализация на продукция.

Обвързана подкрепа за млечни крави под селекционен контрол

Условия за допустимост:

 • Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 20 повече млечни крави от една порода под селекционен контрол с предназначение за производство „за мляко“.
 • Стопанството да е в система за контрол и мониторинг на суровото мляко.
 • Заявените за подпомагане животни по интервенцията трябва да са: на възраст от 22 месеца до 10 години;
 • Заявените за подпомагане животни трябва да са идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
 • Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените млечни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
 • Земеделските стопани трябва да са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на:
 1. 2000 кг за животните биологично производство, застрашените от изчезване и автохтонни породи;
 2. 4000 кг мляко на млечна крава за животните, които не попадат в т. 1.
 • Допустимите за подпомагане крави трябва да са родили в периода от 01 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване;

Документи за реализация – не се допуска реализация за фуражно мляко

При определяне на размера на подпомагането с цел насочване на необходимия финансов ресурс към малки и средни ферми ще бъде приложена модулация в съотношение 1,25:1 за първите 50 допустими за подпомагане животни по схема.

Обвързана подкрепа за млечни крави

Условия за допустимост:

 • Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 10 и повече женски животни с предназначение „за мляко“.
 • Стопанството да е в система за контрол и мониторинг на суровото мляко.
 • Заявените за подпомагане животни по интервенцията трябва да са: на възраст от 22 месеца до 10 години;
 • Заявените за подпомагане животни трябва да са идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
 • Заявените   за подпомагане крави трябва да са родили в периода от 01 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване;
 • Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените млечни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
 • Земеделските стопани трябва да са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на:

-          1500 кг мляко на млечна крава за животните в стопанство изцяло в планински райони и биологични;

-          2000 кг мляко на млечна крава за животните в останалите стопанства;

Документи за реализация – не се допуска реализация за фуражно мляко.

При определяне на размера на подпомагането с цел насочване на необходимия финансов ресурс към малки и средни ферми ще бъде приложена модулация в съотношение 1,25:1 за първите 50 допустими за подпомагане животни по схема.

Oбвързана подкрепа за месодайни крави под селекционен контрол

Условия за допустимост:

 • Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 20 и повече месодайни крави от една порода под селекционен контрол с предназначение за производство на месо.
 • Заявените за подпомагане животни трябва да са: на възраст от 22 месеца до 12 години;
 • Заявените за подпомагане животни трябва да са идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
 • Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените месодайни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
 • Заявените   за подпомагане крави трябва да са родили в периода от 01 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване;
 • Реализация на пазара
 • 0,4 говеда – за клане, износ, вътреобщностна търговия или продажба в други стопанства;
 • 0,2 говеда – за клане, износ, вътреобщностна или продажба в други стопанства за реализация за застрашените от изчезване и автохтонни породи;

При определяне на размера на подпомагането с цел насочване на необходимия финансов ресурс към малки и средни ферми ще бъде приложена модулация в съотношение 1,25:1 за първите 50 допустими за подпомагане животни по схема.

Oбвързана подкрепа за месодайни крави

 • Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 5 и повече женски животни с предназначение „за месо“.
 • Заявените за подпомагане животни трябва да са: на възраст от 22 месеца до 12 години;
 • Заявените за подпомагане животни трябва да са идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
 • Заявените  за подпомагане крави трябва да са родили в периода от 01 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване;
 • Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените месодайни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
 • Реализация на пазара
 • 0,3 говеда – за клане, износ, вътреобщностна търговия или продажба в други стопанства;

При определяне на размера на подпомагането с цел насочване на необходимия финансов ресурс към малки и средни ферми ще бъде приложена модулация в съотношение 1,25:1 за първите 50 допустими за подпомагане животни по схема.

Обвързана подкрепа за говеда в планински райони

Условия за допустимост:

 • Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си които отглеждат в стопанството си от 5 до 9 женски животни, които са с предназначение за производство на месо и/или мляко и чиито стопанства са в планински райони.
 • Заявените за подпомагане животни по интервенцията трябва да са: на възраст от 22 месеца до 12 години;
 • Заявените за подпомагане животни трябва да са идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
 • Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените млечни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

Не се изискват доказателства за реализация на продукция

Oбвързана подкрепа за биволи

Условия за допустимост:

 • Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 10 и повече женски биволи.
 • Стопанството да е в система за контрол и мониторинг на суровото мляко.
 • Заявените за подпомагане животни трябва да са на възраст от 36 месеца до 15 години.
 • Заявените за подпомагане животни трябва да са идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
 • Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените биволи най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
 • Допустимите за подпомагане биволи да имат най-малко 0,6 раждания на допустими за подпомагане животни в периода от 01 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване;
 • Земеделските стопани трябва да са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 400 кг мляко на допустимо животно.

Документи за реализация – не се допуска реализация за фуражно мляко;

При определяне на размера на подпомагането с цел насочване на необходимия финансов ресурс към малки и средни ферми ще бъде приложена модулация в съотношение 1,25:1 за първите 50 допустими за подпомагане животни по схема.

Прочетена 6878 пъти
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта