115 години Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ Русе Избрана

Огнище на нестихващ стремеж към развитие на българската земеделска наука

Доц. д-р Галина Дякова, директор

Институтът по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ край град Русе е най-старото огнище на земеделската култура и просвета в България и неговото създаване е изключително събитие не само за земеделието в нашата страна, но и за развитие на опитното дело в Европа.

Историята на Института започва след Освобождаването на България, когато с Указ № 374 от 13.12.1879 г. е отворено първото практическо земеделско училище, което през 1883 г. е преобразувано в средно, с тригодишен курс на обучение.

През 1887 г. директорът на училището Иван Саранов урежда опитно поле, първото в освободена България. В него е включена първата у нас ботаническа градина, наречена “Сортимент”, в която се изпитват редица нови култури. От 1896 г. ръководството на опитното поле се възлага на Константин Малков, един от видните представители на агрономическата мисъл в България, смятан за баща на опитното дело у нас.

На 09.03.1905 г. въз основа на изграденото със съвременен облик за времето си експериментално поле и натрупан опит от учителите агрономи, се основава Земеделската опитна станция „Образцов чифлик” с управител д-р Петър Козаров –високоерудиран учен, с богата обща култура. Той е един от първите фитопатолози и ентомолози по културните растения у нас. За няколко години д-р Козаров успява да изгради добре обзаведена за времето си станция със съвременна лаборатория за физиологични, фитопатологични и семеконтролни изследвания и библиотека със 700 тома. Станцията добива известност освен в България, още в Европа и Северна Америка. През годините се извършват задълбочени изследвания и са постигнати значителни постижения както в областта на селекцията, така и в агротехниката на полските култури, внедрени са нови методи за изследване.

Със 149-о постановление на МС от 06.09.1962 г., на базата на Комплексната опитна станция, е създаден Селскостопански научно-изследователски институт като поделение на Академията на селскостопанските науки, който понастоящем е профилиран като Институт по земеделие и семезнание.

ИЗС „Образцов чифлик” Русе осъществява своята дейност в две основни подразделения: „Наука” и „Научно-експериментална база”.

В дирекция „Наука”eксперименталната работа се извежда в Опитно поле с размер 1000 дка, вегетационна къща и 6 лаборатории. Научноизследователската дейност е насочена в следните направления:

Селекция на полски култури (мека пшеница, овес, царевица, люцерна и полски фасул) и лоза ориентирана към създаване на високопродуктивни сортове, с подобрено качество и устойчиви на биотичен и абиотичен стрес.

За изпълнение на селекционните програми в Института се съхранява богат растителен генофонд от 12869 броя образци, в т.ч. пшеница – 600 бр., овес – 2809 бр., царевица – 5600 бр., фасул – 380 бр., люцерна – 700 бр. и лоза – 2700 бр.

Най-важните научни постижения на селекционно-подобрителната работа са търсените в страната и чужбина сортове: пшеница – Венка 1 и Дунавия; пролетен овес Образцов чифлик 4 и Алекси, зимуващ овес Дунав 1; царевични хибриди Рс 424, Пристис (Рс 464), Рс 555, РК 588; фасул – Русе 13, Пловдив 10, Образцов чифлик 12, Образцов чифлик 24; пролетен фуражен грах – Русе 1, люцерна – Многолистна 1, Приста 2, Приста 3, Приста 4, Роли, Приста 5; десертни лози – Велика, Ряхово, Мискет русенски, Приста, Русенско едро, Сияна, Памид Русе 1, Русенско без семе, Ранно без семе, Тангра, Зорница и винените – Мискет Викинг и Кристален.

В Института ежегодно се извършва сортоподдържане на сортовете за запазване на тяхната автентичност и получаване на Предбазов посевен и посадъчен материал.

Научно-изследователската дейност в направление „Агротехника” включва:

  • Проучване на етапи от агротехниката и разработване на технологии за отглеждане на основните за региона полски култури полски фасул, фуражен грах, люцерна, пшеница, овес, царевица и лоза, съобразно принципите на съвременното конвенционално и биологично земеделие. Създаване на база данни от най-дългогодишния в страната стационарен торов опит и един от най-старите в Европа, заложен през 1912 г.

  • Изследване на видовия състав, биологията и средствата за борба с неприятелите, проучване на гъбни патогени – причинители на болести по полските култури и лозата и изпитване на сортове и линии с цел намиране на източници на устойчивост. Установяване ефективността и селективноста на някои хербициди.

  • Изследване процесите на растеж и развитие на основни за страната зърнено-житни, зърнено-бобови и фуражни култури и лоза, под въздействието на неблагоприятни фактори на околната среда. Установяване на добивните и биологичните качества на семената, като посевен материал и суровина на хранително-вкусовата промишленост.

  • В Института функционират шест лаборатории: Биохимия и агрохимия;

Технологични и хлебопекарните качества на зърнените култури; Физиология на семената и растенията;Фитопатология;Ентомология и Посевни качества на семената.

През дългогодишната история на Института са създадени над 100 сорта и хибриди от различни полски култури и лоза, като към днешна датаИЗС „Образцов чифлик” Русе, поддържа патентите на 17 сорта.

Селекционните продуктина Института, конкурентни, екологично-издържани, устойчиви на екологичен стрес и болести сортове, с високи технологични качества, отговарящи на изискванията на новата пазарна икономика, се радват на изключително голям интерес от страна на българските производители, а също и от чуждестранни партньори.

Трансферът на новосъздадените научни продукти на Института за целите на земеделските производители се осъществява от Бюро за научно обслужване, създадено през 1994 г. Бюрото извършва консултантска и информационна дейност по научните направления, сключва лицензионни договори и предоставя на земеделските производители базови и сертифицирани семена от полски култури и лозов посадъчен материал, организира семинари и Открити дни в института и страната и координира дейността си с Научното обслужване в системата на ССА.

Прочетена 456 пъти
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта