Регионалните представители на компанията са най-близо до производителите – те им дават съвети, но наблюдават и резултатите

Агр. Петър Кръстев
На онлайн семинара на Байер КропСайанс „Успешни технологии в царевица и рапица за върхови резултати“ регионалните представители на компанията запознаха участващите земеделци и специалисти с икономически най-важните болести и неприятели. Те представиха подходящите продукти, с които трябва да се изведе борбата, и дадоха конкретни препоръки за тяхното поетапно приложение. Нещо повече, експертите на компанията споделиха впечатленията си от различните места в страната, където са приложени програмите на Байер за опазване на рапичните посеви. Резултатите бяха онагледени със снимков материал.
Милен Мильов – регионален мениджър Северна, Централна и Западна България в Байер
Милен Мильов сподели наблюденията си от конкретна история за извеждането на борбата с болестите в рапица във Видинския край. Той направи сравнение между две полета – в едното е проведена растителна защита с продукти Тилмор и Пропулс, а на другото е направен компромис за няколко лева икономия в схемата за растителна защита. Видни бяха щетите, нанесени от склеротинията – общ патоген за рапицата и слънчогледа в България. През последните години слънчогледът у нас се отглежда на значителни площи, които не позволяват стриктно спазване на сеитбооборот. Когато на такива площи засеят рапица, цикълът на развитие на патогена се благоприятства, което води до големи щети. Специалистът показа снимки от двете полета на едно и също землище от Ново село, Видинско, третирани с различни продукти. В първия случай (снимката е с дата 3 юни м.г.) посевът от рапица, третиран месец по-рано с комбинация от конкурентни продукти, не е бил опазен от склероциите на патогена. Нападнатите растения са узрели преждевременно и семената им не са изхранени.
Bayer7 1 siteНа второто поле, разположено само на няколко километра от първото (снимка с дата 15 юни), посевът с рапица, третиран преди 45 дни с Пропулс в доза 100 мл/дка, е узрял равномерно, със здрави стебла и едри шушулки, изпълнени с много добре изхранени зърна. Склеротиния в този блок не е открита.. Затова специалистът призова земеделците да приложат най-ефективните решения. Защото запазването на 50, а в някои случаи и на 100 кг/дка допълнителен добив в края на вететацията е от съществено значение за рентабилността на стопанството.
Илия Бибишков – регионален представител на Байер за Бургас и ключови клиенти в Югоизточна България
Специалистът разказа за значителния проблем, който е създал зелевият молец в неговия район през 2018-2019 година. Този вредител се развива, когато зимата е топла. За борба срещу него Байер е регистрирал продукта Децис 100 ЕК. Особеност на зелевия молец е, че рапицата трябва да се третира, когато е малка. Борбата се извежда срещу възрастното насекомо – пеперудата, за да се намали възможността тя да яйцеснася и да увеличава популацията на ларвите в различни фази. Когато зимата е топла, се получава натрупване и наслагване в развитието на яйца, ларви, пеперуди и борбата става много трудна. Проблем е и липсата на подходящи регистрирани продукти в ЕС. Единственият начин е борбата да се води наесен, за да се намали популацията на възрастното чрез третиране с Децис 100 ЕК в доза 6,3 мл/дка. Работният разтвор трябва да се съобразява с фазата на развитие на рапицата. Тъй като в Югоизточна и Източна България зимите са топли, няма ниски температури, които да ограничават популациянта на неприятеля, полетата трябва да се обследват за наличие на яйца, ларви и пеперуди в рапичните посеви рано напролет, препоръча специалистът. Когато се извежда едновременно и борбата срещу хоботника, дозата може да се увеличи, уточни г-н Бибишков.

Александър Димитров – регионален представител на Байер за района на Варна
Специалистът представи технологията Тилмор и Децис 100 ЕК. Той подчерта, че комбинацията от хибридите рапица на Декалб и растителната защита на Байер могат да осигурят на рапицата висок добивен потенциал.
Тилмор и Децис 100 ЕК са решението както наесен, така и напролет. Тилмор предпазва рапицата през цялата вегетация. Напролет контролира болестите като фома, вертицилиум, алтернария и др. Помага за увеличаване броя на разклоненията и способства за по-бързия растеж на рапичните растения. Децис 100 ЕК пък контролира всички неприятели от поникване на рапицата до нейния цъфтеж. Новата формулация на Децис 100 ЕК е различна от генеричните делтаметрин-съдържащи инсектициди с това, че има по-бърз нокдаун ефект и репелентно действие, поясни специалистът.
Павел Павлов – регионален представител на Байер за Пловдив и Пазарджик
Специалистът обърна внимание на два от неприятелите по рапицата, които в определени години могат да доведат до загуба на добив до 50% – зелев шушулков хоботник и зелево комарче по шушулките. Основната опасност за посева се състои в това, че през отворите, направени от хоботника, снася яйцата си и зелевото комарче. Неговите ларви смучат сок от вътрешната страна на шушулката и семената. Те отделят и токсични съединения, което води до набъбване, пожълтяване и преждевременно разпукване на шушулките. Дори ларвите да не унищожат всички семена в шушулката, при преждевременното разпукване се получават загуби, защото на земята падат и здравите семена. Освен това през отворите, направени от шушулковия хоботник, могат да проникнат вода и патогени, което може да доведе до преждевременно поникване и загиване на семената. Специалистите на Байер препоръчват да се направи комбинирано предцъфтежно третиране с инсектицида Децис 100 ЕК в доза 5 мл/дка и фунгицида Пропулс в доза 100 мл/дка. С тях рапицата ще бъде опазена както от болести, така и от неприятели.
Bayer7 2 siteВладимир Вълчев – регионален представител на Байер за Стара Загора и Сливен
Специалистът запозна земеделските производители с рапичния цветояд. След презимуване при температура 10-12°С цветоядът започва да търси цветове, с чийто прашец се изхранва. Затова при достигане на тази температура във фаза зелен и жълт бутон рапицата трябва да се наблюдава. Тогава неприятелят навлиза в блоковете, прави отвори в пъпките и започва да се храни с полена, след което снася яйцата си вътре в цвета. Затова при постоянна температура 12-15°С рапицата трябва да се третира с Децис 100
ЕК в доза 5 мл/дка, с работен разтвор 10 – 15 л/дка. Важно е борбата да се изведе преди яйцеснасянето, защото след това става неконтролируема, препоръча г-н Вълчев.
Цвета Попова – фирма „Агрокомерс“
В с. Голямо градище са се доверили на цялостната технологията на Байер – хибриди рапица и растителна защита в рапица. Борбата с болестите и неприятелите извеждат още от есента. Във фирмата вече е станало традиция във фаза начало на цъфтеж да третират с Пропулс срещу склеротиния, фома и алтернария. Според земеделците това е най-добрият продукт за опазване на рапицата от склеротиния, тъй като загубите могат да достигнат фатални числа. Практиката показва, че 10% нападение от болестта се равняват на 10% намаляване на добива. Третирането с Пропулс предотвратява разпукването на шушулките, като така се постигат минимални загуби и максимален добив, увери специалистката.
Ангел Косев – регионален представител на Байер за регион Ямбол и Сливен
Към момента на дневен ред са рапичните стъблени хоботници, каза г-н Косев и даде допълнителни разяснения. Тези неприятели зимуват в почвата под формата на какавида. При температура около 7°С на два см в почвата, а на въздуха 10-12°С, хоботниците започват да прелитат от площите на стари рапични полета към новите. Там женските се хранят около 2 седмици, след което започват да снасят яйца. Точно през тези две седмици, когато бръмбарите са в посева, но още не са започнали да яйцеснасят, трябва да се влезе в посевите. Срещу стъблените хоботници се третира с Децис 100 ЕК. Ако този момент се пропусне, една женска снася около 100 яйца, ларвите се излюпват в стъблата, хранят се и правят ходове. След като се изхранят, през същите отвори , през които са влезли, в края на май-юни ларвите напускат растенията и отиват в почвата да какавидират.

Публикувана в Растениевъдство

Продуктите осигуряват опазване на културата от болести и неприятели както наесен, така и напролет

Агр. Петър Кръстев
„Рапицата е високотехнологична и изисква познания, за да може да се постигат добри резултати в производството“, каза ЖЕЧО МУРЗОВ, търговски директор на Байер КропСайанс България, в онлайн семинара на компанията в частта „Успешни технологии в царевица и рапица за върхови резултати“.
За рапицата, както и за царевицата Байер има цялостни предложения – от семена до пълна растителна защита за опазване на маслодайната култура от болести и неприятели. Това е всичко, което е необходимо на земеделците, за да могат да постигнат най-добри резултати в отглеждане на културата. Рапицата е незаменима в сеитбооборота на всяко стопанство, защото е изключително добър предшественик. За предстоящия сезон екипът на Байер предлага на земеделците атрактивни пакети от ефикасни продукти в маслодайната култура.
Bayera7 2 siteТИЛМОР - КЛЮЧЪТ КЪМ УСПЕХА В РАПИЦАТА
Тилмор е фунгицидът на Байер за борба с болестите, нападащи посевите наесен и напролет, заедно с подобрения инсектицид Децис 100. Новата формулация на Децис 100 позволява отлично покритие на листа и по-дълготраен ефект, пълна ефикасност срещу неприятелите в рапица.
ПРОПУЛС ЗА ЗАЩИТА ОТ СКЛЕРОТИНИЯ И МНОГО ДРУГИ БОЛЕСТИ
Bayera7 3 siteПредимството на фунгицида Пропулс е, че този продукт е познат с най-подвижния SDHI в рапица на пазара – флуопирам, отново предлаган в комбинация с Децис 100 за борба с рапичния цветояд и рапичната листна оса.

С технологията от Байер земеделските производители получават пълна защита както от болести, така и от неприятели в рапичните посеви.
Производителите на рапица могат да се възползват от пакетните предложения на Байер в рапица:
Тилмор и Децис 100 ЕК за топ растеж на рапицата
Пропулс и Децис 100 ЕК за топ цъфтеж и шампионски добиви.

Публикувана в Растениевъдство

Специалисти и клиенти на компанията споделят впечатленията си от прилагането на продуктите в царевичните полета

Агр. Петър Кръстев
На уебинара, посветен на технологиите в царевица, специалисти и клиенти на Байер КропСайанс споделиха пред участниците в онлайн срещата преките си впечатления от ефекта, който са показали приложените продукти на компанията в царевица през 2020 година. Предлагаме ви в резюме техните наблюдения и изводи от действието на продуктите.
Bayer7 2 siteМНЕНИЯ И ИЗВОДИ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ
Радослав Михалев – мениджър „Ключови клиенти“ в Байер за района на Североизточна България:
„Байер има изключително добри хербициди във всеки един сегмент на заплевеляване в царевица. От няколко години правим комбинация от Мерлин Флекс почвено в половин доза от 25 мл/дка с последващо вегетационно третиране с Капрено, във фаза между 3-ти – 6-и лист, в доза също 25 мл/дка – разказва специалистът. – Това е комбинация за най-големите професионалисти, които отглеждат царевица и се стараят да получават максимално високи добиви.
Какво носи технологията Мерлин Флекс и Капрено в царевица?
Първо, това е изключително чист старт на царевицата, а по-късно с вегетационното третиране комбинацията дава предпоставка, че културата ще остане чиста през цялата вегетация. Дори след засушаване Мерлин Флекс не се губи, той е фотостабилен и след последващи дъждове се активира. Това е гаранция, че няма да има вторично заплевеляване на полето. Вече четвърта година тази комбинация показва най-високи резултати. И двата продукта съдържат антидот и по никакъв начин не влияят върху добива на царевицата. Клиентите на Байер, които се довериха на тази комбинация, дори в година като миналата – с малко валежи, получиха рекордни за условията резултати.
Bayer7 3 siteСамо за няколко години 
Капрено стана най-предпочитаният вегетационен хербицид в царевица
за смесено заплевеляване в България. Това важи и за района на Североизточна България, където той се прие много добре от нашите клиенти.
Капрено е двукомпонентен хербицид с изключително добро вегетационно действие и почвено последействие. С едно третиране, приложен във фаза между 3-ти – 6-и лист, той може да реши напълно проблемите със смесено заплевеляване и упорити плевели, трудни за контрол от други вегетационни хербициди, в т.ч. бутрак, лобода, паламида, а от житните кощрява, кокоше просо, балур от семена. Съдържа и антидот, по никакъв начин не влияе върху царевицата и е предпоставка за високи добиви. Все повече клиенти планират да го ползват и през новия сезон“ – подчерта в изказването си специалистът.
Лъчезар Цветков – регионален представител на Байер за регион Враца, Монтана и Кнежа
Специалистът представи иновативната технология Мерлин Флекс и Капрено и увери, че тя дава добра сигурност дори в по-сухи условия. „Мерлин Флекс, приложен почвено, след сеитба преди поникване, е изключително добър продукт, който работи и срещу житни, и срещу широколистни плевели, като дава добър старт на културата. Капрено се прилага на по-късен етап във фаза 5-и –6-и лист. Посевът остава чист до жътва“.

Bayer7 4 siteМилен Мильов – регионален мениджър Северна, Централна и Западна България в Байер
Мениджърът сподели впечатленията си от Аденго, като онагледи със снимки приложението му на определено поле: „За мен Аденго е най-добрият хербицид в царевица. Третирането е направено във фаза 3-ти – 4-ти лист, 20 дни след това няма следи от малките едногодишни житни плевели – видовете кощрява, просо, а също и от широколистните плевели в по-напреднала фаза, като бяла куча лобода, бутрак и др., които са напълно некротирани. Ранновегетационно третиране с Аденго е в доза 40 мл/дка. Той е мощен хербицид, който се реактивира след всеки паднал дъжд. Контролира и къпина, грънче, див овес. Изключително пластичен продукт. През последните години Аденго се утвърди като основен партньор на земеделците, които отглеждат царевица на големи площи“.
Тихомир Христов – регионален представител на Байер за регион Силистра
Специалистът е посетил стопанството на земеделеца Пламен Кондурджиев с площ 30 хиляди декара земя, в което досега не са използвани почвени След като се е запознал с проблемите на стопанството, експертът предложил на фермера да използва Аденго. Продуктът е бил приложен почвено в доза 42 мл/дка на поле, което се намира на най-ниската точка на землището, където дъждовете влачат и носят много плевелни семена. След прилагането на Аденго производителят е бил впечатлен, че само това поле е останало чисто, без плевели след жътва. Сега той вече използва този хербицид в най-заплевелените си полета. Аденго съдържа антидот и е напълно безопасен за царевицата. Изчиства полето от плевели, без да поврежда културата, като така дава възможност на царевицата да постигне пълния си добивен потенциал.
Димитър Тодоров – регионален представител на Байер за Велико Търново и Русе
Специалистът разказа историята на поле с ранновегетационно приложение на Аденго: „След като констатирахме заплевеляването на полето с щироколистни плевели като лобода, синап, бутрак и слънчоглед във фаза 1-ви – 2-ри лист, както и упорития плевел кощрява, решихме да приложим Аденго в 40 мл/дка ранновегетационно. Най-важното тук е, че сме осигурили чист старт на царевицата и полето остана чисто до края. Така хибридът царевица успя да реализира пълния си добивен потенциал и даде добив от 985 кг/дка“.
Иван Анастасов – регионален представител на Байер за района на Плевен и Ловеч
Специалистът представи най-новия хербицид на Байер – Монсун Актив. Продуктът съдържа форамсулфорон-натрий – активното вещество на добре познатия Екип и активното вещество тиенкарбазон-метил, познато от Капрено и Аденго, което с листното си и почвено действие спомага за комплексното действие на хербицида. Монсун Актив се отличава с бърз ефект, съчетан с отлична ефективност по отношение на контролираните житни и широколистни плевели. Дозата му е от 125 до 150 мл/дка, приложен вегетационно от 2-ри до 7-и – 8-и лист на царевицата. „Това е хербицидът за привържениците на еднократно и икономически изгодно третиране на царевицата, който потвърждава, че Байер задава стандартите на растителна защита за отглеждане на царевица в България“, поясни Иван Анастасов.
Цвета Попова – регионален представител на Байер за района на Разград, Попово и Търговище
Агроном Попова разказа за приложението на хербицида Лаудис в землището на с. Костанденец. Заплевеляването е било с прераснали упорити плевели като балур, паламида, лобода, бутрак. Лаудис е бил безкомпромисен и проблемът както с широколистните, така и с житните плевели е бил напълно решен. „Продуктът е безупречен, безопасен и сигурен. Работи успешно, което се вижда от отношението на земеделците към него. Това се дължи на високата селективност на Лаудис“, увери специалистката.
Марина Ангелова – регионален представител за район Шумен и Разград
През 2020 година фирма „Лазар“ ООД в гр. Смядово е засяла над 3000 декара с царевица Декалб. Едно от полетата е било силно заплевелено с див пелин и балур. На него е бил приложен Лаудис във фаза 5-и – 6-и лист на царевицата и той е свършил безупречна работа, разказа специалистката и увери, че хербицидът има много бързо действие както в нормални, така и в сухи условия. Лаудис може да се прилага и в по-късна фаза на културата, и прераснали плевели, защото е изключително селективен.
ВПЕЧАТЛЕНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ
Bayer7 5 siteАня Ангелова – агроном на „К-ЕИ-Г“ АД, с. Млада гвардия
Младата агрономка сподели, че през 2020 година са отглеждали царевица на 13 500 декара. Доверили са се на регионалния представител на Байер Радослав Михалев и са приложили технологията Мерлин Флекс и Капрено. Резултатите ги убеждават, че изборът им е бил правилен – полето е било изключително чисто.
Калоян Кънчев – земеделски производител в с. Смолница, общ. Добрич
През 2020 година земеделецът е третирал 25 хил. декара царевица с Капрено и Мерлин Флекс. Ето какво разказа той: „Комбинацията контролира прекрасно всички плевели. От 10 години ползвам хербицидите на Байер в царевица. Миналата година за пръв път приложих Капрено и съм много доволен от резултата. Затова тази година отново ще заложа на комбинацията Мерлин Флекс с Капрено. Мерлин Флекс държи полето чисто 30 – 40 дни, след това с Капрено царевицата стои чиста до жътва“.

Публикувана в Растениевъдство

Компанията предлага гъвкави решения за всички групи плевели в широк диапазон за приложение

Агр. Петър Кръстев
За предстоящия сезон Пролет 2021 компанията Байер КропСайанс ще предложи на земеделските производители пълна технология от ефективни продукти, гарантиращи цялостно опазване на царевичните посеви от плевели.
B7 2 siteИзборът от хербициди на Байер в царевица е изключително голям
 Мерлин Флекс - единственият по рода си почвен хербицид с дълго реактивиращо се действие
 Аденго – надгражда спектъра на контролираните плевели, подходящ за ранно вегетационно приложение
 От 3-ти – 6-и лист Капрено – пазарният лидер в хербициди в царевица, единственият продукт на пазара с комбиниран ефект от вегетационно и почвено последействие
 Екип – доказан в практиката балурицид
 Вентум – балурицид с по-широк спектър на контрол на широколистни плевели
 Лаудис – най-селективният хербицид, за борба с плевелите в по-късни фази на царевицата или при стресови ситуации
 Монсун Актив – ново решение за борба с житни и широколистни плевели и балур от коренища.
Земеделците могат да разчитат и на подобрения инсектицид от Байер – Децис 100, за борба срещу неприятелите в царевица.
През 2021 г. фирма БайерКропСайанс ще предложи разнообразни пакетни предложения към земеделските производители.
Пакет – Изборът е твой!
Вземи Мерлин Флекс и избери продукт, от който ще получиш атрактивна отстъпка.
В комбинациите на Мерлин флекс с разнообразни продукти на Байер се предлагат следните
Промоционални пакети:
1. Мерлин Флекс + Капрено – на всеки закупени 20 л Мерлин Флекс + 20 л Капрено се предоставя безплатно 1 л Капрено
2. Мерлин Флекс + Монсун Актив – на всеки закупени 20 л Мерлин Флекс + 120 л Монсун Актив се предоставят безплатно 5 л Монсун Актив
3. Мерлин Флекс + Екип ОД – на всеки закупени 25 л Мерлин Флекс + 200 л Екип се предоставят безплатно 10 л Екип
4. Мерлин Флекс + Вентум – на всеки закупени 24 л Мерлин Флекс + 12 кг Вентум се предоставя безплатно 0,6 кг Вентум
5. Мерлин Флекс + Лаудис – на всеки закупени 15 л Мерлин Флекс + 120 л Лаудис се предоставят безплатно 5л Лаудис
B7 3 siteПромоционален Пакет Екип. При минимално закупено количество от 400 л на всеки закупени 200 литра се предоставят 10 литра безплатно Екип.

За повече информация се обърнете към регионален представител на Байер КропСайанс.

Публикувана в Растениевъдство

“Дебел сняг, дебел комат” – зърнопроизводителите най-добре знаят смисъла на тази стара народна мъдрост.

През есента на 2020 и първите 45 дни на 2021 природата беше щедра и дари страната с обилно количество дъждове и сняг.

Bayervestnik1Това е една от важните предпоставки, които могат да заведат земеделските стопанства до ниво на добива от пшеница, което да осмисли вложения труд и да възнагради поетите рискове с добра печалба. Нека да не забравяме, че до момента на прибиране от полето на реколта 2021, все още предстоят редица предизвикателства основната част, от които са в отговорностите и далновидността на земеделските стопани.

Приоритетните предизвикателства от гледна точка на растителната защита на посевите се свеждат до отговора на следните четири въпроса:

Какво е фитосанитарното състоянието на посевите?

Какви проблеми откриваме към момента?

Как да подходим към решаването на тези проблеми?

Какво още трябва да подсигурим с действията си?

Снежна плесен и фузариум

Снежната плесен се причинява от гъбните патогениMicrodochium nivale, Microdochium magus, Globisporangium spp., и Typhula spp.За агроклиматичните условия на България от икономическо значение са проявите на Microdochium nivaleи Microdochium magus, формално известни под общото название Fusarium nivale.

Модерните световни практики за растителна защита разглеждат снежната плесен и фузариума като взаимносвързани проблеми. Нещо повече, основните заразявания на класа на пшеницата от фузариум произтичат от проблематика налична в площта, на която е засята културата и съвсем малка част от проблема се дължи на заразявания от съседни полета и плевелна растителност. Неовладяните навреме рискове, могат до доведат до проява на патогена по цялата верига на развитие на растенията – кълнове (фузарийно загиване и кореново гниене), основата на стъбла и листната маса (снежна плесен и базично гниене) с последващо загиване на братя, полягане на посева и пренасяне на инфекцията към класовете и зърната (фузариум по класа).
След разтопяването на януарската снежна покривка, симптоми на снежна плесен бяха открити в редица посеви из страната. Напълно е възможно подобна проблематика да има и в землища в други области, където  снежната покривка се е задържала повече от 10 дни. Особено чувствителни са посевите, при които семената са третирани с обезаразители без или със слабо действие към снежна плесен.
Веднъж излязъл върху надземните вегетативни органи на пшеницата, патогенът (Fusarium nivale) продължава своето зимно развитие при условията на ниски температури и влажна почва. Процесът затихва със затоплянето на времето, но малко по-късно в периода на изкласяване атакува и заразява класовете.

За да се минимизират рискове за растенията и продукцията, важно е да се вземат мерки навреме при констатирани повреди от снежна плесен – третиране във фаза братене до първи стъблен възел. Най-високо ниво на ефективност срещу снежна плесен, респективно фузариум, притежава активното вещество ПРОТИОКОНАЗОЛ (по оценка нанезависимата организация AHDB, UK).

Bayervestnik2С регистрация за снежна плесен са следните продукти на БАЙЕР, съдържащи ПРОТИКОНАЗОЛ:

Солигор® – 70 мл/дка (148 г/л тебуконазол, 53 г/л протиоконазол, 224 г/л спироксамин)

Аскра®Xpro – 90мл/дка (130 г/л протиоконазол, 65 г/л биксафен, 65 г/л флуопирам)

Прозаро® – 100 мл/дка (125 г/л тебуконазол, 125 г/л протиоконазол)

Кафява ръжда

Кафявата ръжда се причинява от патогена Puccinia spp. Атакува и унищожава листната маса на растенията (фабриката за синтез на органична материя). С подмяната на сортовата структура в България и навлизането на високодобивни сортове пшеница от Западна Европа, които в същото време са с по-висока чувствителност на кафява ръжда от местните сортове, проблемът с този патоген стана хроничен. При силно нападение загубата на добив от кафява ръжда може да достигне 25-30 % от заложения потенциал на културата. Навременните третирания с фунгицид ограничават разпространението на патогена и запазват добива.

Условията през есента на 2020 година бяха подходящи за развитието на кафява ръжда. В много от посевите патогенът успя да приключи един цикъл на развитие. Оранжево до кафяви купчинки със спори на гъбата (пусили) могат да се открият върху старите листа на растенията.

Bayervestnik3В ранната пролет (март, до средата на април) кафявата ръжда не е водещо заболяване поради температурните изисквания на патогена. С повишаването на средната денонощна температура до 14 – 15° С, което се случва през втората половина на април, ще стартират и новите заразявания и инкубации. Ролята на първият фунгицид около фаза първи-втори стъблен възел е от решаващо значение за неутрализиране на патогена. Удължаването на защитата до края да вегетацията се постига с второ третиране във фаза флагов лист до начало на изкласяване с премиални продукти със съдържание на биксафен и флуопирам, имащи дълго защитно действие (до 45 дни от датата на третиране във фаза флагов лист).

Най-високо ниво на ефективност срещу кафява ръжда притежават активните вещества тебуконазол, спироксамин, биксафен и флуопирам, както и комбинациите между тях (по оценка нанезависимата организация AHDB, UK).

С регистрация за кафява ръжда са продуктите на БАЙЕР, съдържащи тези активни вещества:

Солигор® – 70 мл/дка (148 г/л тебуконазол, 53 г/л протиоконазол, 224 г/л спироксамин)

Зантара® – 125 мл/дка (166 г/л тебуконазол, 50 г/л биксафен)

Аскра®Xpro – 100мл/дка (130 г/л протиоконазол, 65 г/л биксафен, 65 г/л флуопирам)

Прозаро® – 100 мл/дка (125 г/л тебуконазол, 125 г/л протиоконазол)
Bayervestnik4Плевели и момент на третиране

Широколистно заплевеляване – Секатор Пауър 10 мл/дка с 50 мл/дка Биопауър. При наличие на висока плътност на ефемери – великденче и теменужка да се третира при първа възможност с доза 12 мл/дка.

Смесено заплевеляване от широколистни и житни плевели – Пасифика® Експерт 35 г/дка със 100 мл/дка Биопауър®. При висока плътност на плевели като райграс, овсига, великденче и теменужка дозата може да се завиши до 38 г/дка.

Добре развитите от есента посеви, които са напреднали в развитието си, трябва да се третират с хербицид при първа възможност през втората половина на месец март.

Bayervestnik5Обобщение

Комплексните продукти на Байер за пшеница – фунгициди и хербициди – дават сигурност и качество при опазването на посевите. Комплексността ни позволява с едно влизане да контролираме наличния комплекс от болести и плевели. Също така, управляваме успешно рисковете свързани с непредвидени и/или неконстатирани към момента на третирането проблеми.

Екипът от регионални представители/агрономи на Байер е на разположение за консултации, огледи и препоръки на място.

Вашият успех е и наш успех!

За повече информация посетете www.cropscience.bayer.bg или се свържете с нашите регионални представители.

Публикувана в Растениевъдство

Познаването на биологичните особености на културата е важно за вземане на адекватни практически решения

В онлайн обучението на Мастер клас „Житни култури“ на Байер КропСайанс лекторът от Украйна Влодимир Железков подробно разясни всички технологични периоди от втората сесия. Експертът поясни, че тя обхваща микрофазите, когато културата формира някои от ключовите компоненти на добива и производителите имат възможност да влияят върху тях. Ето и подробности от неговия разказ.
За да се разкрие потенциалът на културата, трябва да се започне с факторите, които го формират. Формулата: количество зърна Х маса на зърната = добив, е подходяща за повечето зърнено-житни култури и характеризира два показателя, над които зърнопроизводителите трябва да работят усилено. Това е качеството на зърното от 1 ха, т.е. гъстотата на културата и каква ще бъде масата на зърното, т.е. масата на 1000 зърна. Ако говорим за жизнения цикъл на културата, всички периоди на вегетация – от момента на поникване на културата до пълна зрялост, са еднакво важни за формиране компонентите на добива. Но въпреки това тези компоненти могат да се разделят на два вида – единият е периодът на формиране на потенциала за добив, а другият период е запазване на този потенциал.
ПШЕНИЦАТА РЕАГИРА СИЛНО НА НЕГАТИВНИ ФАКТОРИ
6s4sdtaВ началните етапи всеки агроном взема решение, свързано с подготвянето на почвата и сеитбената норма. С това се изгражда основата, от която до голяма степен ще зависят следващите показатели. В процеса на отглеждане, пшеницата не реагира само на климатичните условия, а също и на дейностите на производителите – торене, третиране, обработки. Културата силно реагира на негативни фактори чрез абортация. Лекторът сподели личните си наблюдения, че пшеницата може да абортира до 40% от целия формиран потенциал, от отпадане на братята, а също така и до 21% абортиране на класчетата в класа. Това може да се определи чрез обследване на полето, в кои фази са се случили загубите и какво не е било направено както трябва в определената фаза.
Информацията за биологията на културата, изложена от Влодимир Железков, бе изключително полезна за зърнопроизводителите, за да намалят загубите и да изградят правилна стратегия за управлението на пшеницата.
ФАЗА БРАТЕНЕ И НЕЙНИТЕ ОСОБЕНОСТИ
Тази фаза започва след формирането на 4-ти лист и зависи от редица фактори, като например датата на сеитба, дълбочината на засяване, масата на 1000 зърна, качеството на подготовката на почвата и др. За да започне културата да брати, сумата на активната температура трябва да бъде 560°С. Този фактор може да се регулира чрез промяна на датата на сеитба. От друга страна, интензитетът на братене зависи от дълбочината на сеитбата. За оптимална се смята между 3 и 4 см, ако семената са по-дълбоко, намалява силата на братенето. И още: ако почвата не е добре обработена, не може да се получи еднородно поникване на културата. Но най-важното в тази фаза е, че тя трябва да се случи през есента, защото от BBCH 21 започва залагането на броя на класчетата, т.е. формирането на бъдещия клас. Ако културата е спряла своята есенна вегетация до BBCH 11-13, т.е. до началото на фаза братене, то през пролетта тези посеви имат последен шанс да братят. През пролетта са налични повече стресови фактори в сравнение с есента, при които ще се формират класчетата в класа. Много е важно в тези фази посевите да са чисти от плевели. Това впоследствие рефлектира върху крайния резултат.
ПРИ ВРЕТЕНЕНЕ СЕ ФОРМИРАТ ЦВЕТЧЕТАТА В КЛАСА

Следващият етап от развитието на пшеницата е фазата вретенене, като неговата продължителност зависи от температурния режим, особеностите на сорта, групата на зрялост, торенето и др. Въпреки това тази фаза е със средна продължителност 30 дни. За агрономите важен фактор тук е формирането на цветчетата, тъй като във всяко класче могат да се формират между две и пет цветчета. Тук производителят може както да помогне, така и да навреди на процеса, а времето, с което разполага, е около седмица, предупреди г-н Железков и сподели личния си опит. В тази фаза най-лошо се отразяват използването на синтетични ауксини, особено при ниски температури, а също така и недостигът на хранителни елементи, когато почвата все още е студена. Ето защо, ако в тази фаза няма заплевеляване или то все още е незначително, е силно препоръчително третирането с хербициди да се отложи. В случай на силно заплевеляване трябва да се използват най-селективните хербициди, формулирани с антидотна технология.
ЦЪФТЕЖЪТ Е КЛЮЧОВ ЗА ФУЗАРИУМА
Когато се знае продължителността на фазата на изкласяване, може да се планира третирането с фунгициди в периода на цъфтеж, който е ключов за заразата с фузариум. В днешни времена не е необходимо производителите да имат само наличен фунгицид в стопанството. Необходимо е да се анализира кога точно той трябва да се прилага и какво ще помогнат знанията за физиологичните особености на фазата на цъфтеж. Коментар за това ще има по-нататък в обучението.
НАЛИВАНЕ НА ЗЪРНОТО
Последният етап, в който силно може да се повлияе върху добива на културата, е този на наливането и зреенето на зърното. Какво е необходимо да се направи тогава? Внасянето на амиден азот ще повлияе върху масата на зърната и количеството на протеините. При това е необходимо да се знаят правилната концентрация на разтвора, фазата на третиране, както и условията на третиране, за да не се получи изгаряне и обезлистване на посева. Тази тема ще бъде подробно обсъдена по време на четвъртата сесия.
В заключение г-н Железков подчерта, че информацията, която е споделил в сесия две, е изключително важна. Въпреки това теорията винаги трябва да се комбинира с практиката. Производствените периоди и необходимите практически дейности във всеки един от тях са обект на обучението в сесия четири. Подробностите за нея четете в следващия брой.

Публикувана в Растениевъдство

На 10 февруари се проведе първото по рода си хибридно събитие в агросектора, организирано ексклузивно за най-иновативните фермери – клиенти на компаниите Байер КропСайанс, НИК и техни партньори. Въпреки че събитието бе предназначено за тесен кръг от фермери, то бе гледано от над 400 човека онлайн от цялата страна.

Nik event 324 siteПреди старта на пролетната кампания всеки един фермер се надява тази пролет да бъде по-различна. Отговорът как на практика можем да предизвикаме една по-добра година, съответно и по-печеливша кампания, разказаха от трите компании. Опит и успешни практики споделиха и водещи фермери – иноватори в България пред опитен водещ.

Събитието беше разделено на тематични панела, водени от представителите на компаниите, съпътствани от дискусии с фермери, които споделят опита си.

РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ЗА ШАМПИОНИ

Първият панел представи Жечо Мурзов – търговски директор за България в Байер КропСайанс, направление „Растителна защита и семена“. Експертът представи решения за рентабилно зърнопроизводство наред с промоционални и ексклузивни решения, които компанията предлага за предстоящата пролетна кампания.

СЕКАТОР POWER - ЕДИН ОТ ТОППРОДУКТИТЕ НА КОМПАНИЯТА ЗА ТАЗИ ГОДИНА В ЖИТНИ КУЛТУРИ

“При това предложение ефектът на Секатор е по-добър заради неговата комбинация с Биопауър®, чрез който се получава по-категорично действие върху трудните за контрол плевели, без това да се отразява на високото ниво на селективност на продукта”, обясни Жечо Мурзов.

Компанията представи три схеми – икономична, стандартна и премиална за фунгициди в житни култури. По тази начин Байер покриват изцяло нуждите и възможностите на земеделските стопани в страната, като в същото време им гарантират максимална защита на посевите до жътва.

“В България има рекорден брой продукти за царевица. Ние искаме да ви предложим уникално адаптирано решение за всяка една ситуация”, каза Жечо Мурзов.

Je4o siteЕдин такъв нов продукт е Монсун Актив – хербицид с комплексно действие срещу балур и всички широколистни плевели. Продуктът е комбинация от две активни вещества, принадлежащи към химичната група на сулфонилуреите плюс антидот.

За своя опит с продуктите на Байер сподели земеделският производител Александър Димитров. Той е организатор производство в ППК Бръшлян, в с. Бръшлен, област Русе. Кооперацията обработва около 13 000 дка земя с основните култури за региона – маслодайни и зърнено-житни.

“Тъй като нашето стопанство се намира в района на Дунава, цялото землище е очертано с отводнителни канали. Заради появилото се и в Северна България житно заплевеляване, от миналата есен взехме категорично решение за окрайчване на тези блокове. Справихме се с Атлантис Флекс. В момента правим наблюдения на полето и изводът е, че препаратът се е справил чудесно. Относно по-сериозното заплевеляване с див овес използваме Пасифика Експерт. Това е комбиниран продукт, който работи еднакво добре срещу широколистни и житни плевели”, разказа Александър Димитров.

ИНТЕЛИГЕНТНО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЗА ИНОВАТОРИ

Вторият панел представи Иво Куманов, управител на НИК. Акцентът тук бяха новите технологиии как с тях всеки фермер може да сее по-добре. Къде се крие прецизността и ефективността на една перфектна сеитба, разказа Иво Куманов.

“При сеитбата е важно сеялката да прилага популацията, която ние сме си поставили за цел. Когато говорим как ще бъдем по-добри през пролет 2021 г., няма как да не споменем Precision Planting. Компанията има множество продукти, всеки един от тях обаче е индивидуален и с патент”, обясни управителят на НИК.

ivoKumanov siteТой представи основните технологии за подобряване и контрол на сеитбата на Precision Planting: Delta Force, Smart Firmer, Smart Depthи Furrow Force.

“Delta Force е хидравличен цилиндър, който се управлява независимо и автоматично определя натиска. Най-голямата полза на продукта е, че благодарение на него земеделците могат да си гарантират еднакво уплътняване на почвата, което ще даде равен старт на културите”, обясни Иво Куманов.

Smart Firmer пък се доказа с това, че измерва абсолютно точно влагата в реда.

“Не може да си представите колко много варира влагата в рамките на едно поле. Продуктът измерва и температурата. Това е един от най-важните параметри, защото фермерите знаят кога е най-удачно да се постави семето. Smart Firmer показва колко еднороден е семенният канал, колко са чисти редовете и сеитбеното легло. На база на всички тези параметри може да настроим машината, така че дори сама да си променя популацията. И то по начин да увеличи популацията в зоните, в които имаме органика – съответно по-висок потенциал за добив. И да намали популацията в по-слабите зони на полето. Всичко това може да стане автоматично. Именно затова Smart Firmer е абсолютен хит на пазара и е без аналог”, разясни Иво Куманов.

Smart Depthе решението на Precision Planting за автоматичен контрол на дълбочината, в зависимост от влага и температура в почвата.

“Невинаги например 7 см е най-добрата дълбочина. Най-добрата дълбочина е тази, на която температурата и влагата е една и съща за всички растения. Именно това показват проучванията на Precision Planting. Анализите показват, че семената покълват и растенията са в една и съща фаза дори и да са на различна дълбочина, ако условията от влага и температура са едни и същи”, добави управителят на НИК.

За добра сеитба обаче е нужно и още нещо, категорични са от НИК.

“Според нас е важно и машината да слуша, да следва права линия и да се движи точно”, обясни Иво Куманов.

В това вярва и една от най-големите земеделски компании в Северозападна България. През първия месец на 2021 г. компанията изцяло модернизира машинния си парк от над 100 машини с последно поколение GPS оборудване Trimble.

„Следващото ниво е напълно автономни машини. Но как да пратим на полето тези машини, ако не сме се научили да им задаваме правилните граници, линии за навигация, правилните норми? Trimble AutoSync е един преход към автономните машини, който позволява бързо зареждане на данни и информация в реално време, заедно с предпазване от операторски грешки”, заключи Иво Куманов.

За своя опит с интелигентните системи споделят двама добре познати фермери – Стилиян Чомаковски и Александър Димитров.

Alex Stilian siteЧомаковски обработва близо 13 000 дка земя в землището на Търнава, Бяла Слатина. Той е второ поколение фермер като и в момента работи заедно с баща си.

“Оказа се след време, че инвестицията в Trimble оборудване е една от най-бързо възвръщащите се и една от най-сполучливите. Спестих от гориво, препарати, торове. Отделно намалих усилията на работниците и не на последно място – утъпкването на почвата, екологията. В един момент така се промениха нещата, тъй като преди 10 години това беше голяма иновация. Сега вече всички мои машини са с автопилот, с прецизност до 2 см и вече за мен това не е нито иновативно, нито някакъв лукс, а стандарт. Ако един земеделец иска да се развива, да бъде успешен, да постига резултати, това вече е необходимост. Дали е малък, дали е среден, дали е голям – за мен е необходимост да имаш автопилот”, категоричен е Стилиян Чомаковски.

Освен прецизни машини, НИК предлага и пробовземане и почвени анализи. Познаването на почвата е първата стъпка към успешните земеделски дейности. Благодарение на съвременното оборудване и технологии, които НИК Агро Сървис използва, тяхната лаборатория се нарежда на първо място по производителност на Балканския полуостров с дневен капацитет от над 1000 почвени проби.

“Ако жънеш различно, защо ториш еднакво вече не е въпрос за много наши клиенти. Просто защото те не торят еднакво!”, каза Иво Куманов.

Александър Димитров сподели повече за своя опит от услугата AgroBalance на НИК.

“През 2017 г. НИК дойдоха и ми предложиха да работим с AgroBalance – комплексната им услуга за почвени анализи. Аз бях малко скептично настроен. Казах си – ще дойдат, ще вземат проби, ще излязат някакви анализи, но какво ще ги правим след това тези данни? Как ще са ни полезни? Предоставих блок от 600 дка и един от 1000 дка. За мое учудване се оказа, че единият блок въобще няма нужда от фосфорно и калиево торене – нещо, което досега съм слагал. В другия блок се оказва, че вместо нормата, която аз бих заложили около 25 кг, му трябват единствено 12 кг.

Накрая същите тези блокове дадоха еднакви добиви с тези, които гледам конвенционално. По този начин спестих много количество тор. На следващата година 95-96% от площите ни разчитаха напълнона почвени анализи. Всичко в момента в стопанството ни работи с променлива норма и е по препоръките и предписанията от лабораторията на НИК.

След 4 години стигнахме до положението, че имаме само 2 зони на полето – едната няма нужда от тор, а другата е с нужда от точно определено количество. Най-важното е, че направихме хомогенни блоковете. Всеки си мисли, че блокът е едно цяло, но не е така. Това е много важно, а ние успяхме да го постигнем”, разказа Александър Димитров.

Събитието „Защо пролет 2021 ще бъде по-различна?“ се проведе онлайн в платформата ZOOM, а участниците имаха възможността да се включат в три игри, които им донесоха като награди почвени анализи от НИК, препарати за растителна защита от Bayer и др.

Коментарите от участниците по време на събитието и в деня след това бяха изключително позитивни, а въпросите не спираха да валят през цялото време в чата. Видя се, че на фермерите определено им липсват събитията, които традиционно се провеждат в началото на годината и въпреки че дигиталните такива не са като истинските семинари и няма личен контакт между посетителите, интерес не липсваше.

Нашият екип, който бе медиен партньор на събитието, очаква следващото съвместно събитие на иновативните компании!

Публикувана в Бизнес

Добивът от пшеница се формира през есента. Залагането на продуктивни братя и оптимален брой зърна в клас са определящи за 80% от него.Ето защо опазването и от болести и неприятели има огромно значение.Нападението на неприятели влияе негативно върху тези процеси и затова навременната борба е много важна.

Mailing Decis 100 FINAL 1                        

Как да се справим с неприятелите наесен?

Опазването на житните посеви от неприятели наесен е от изключително значение за развитието на културите, тяхното братене, презимуването им и не на последно място добива.

През последните години житните посеви през есента се нападат в най-голяма степен от житни мухи – хесенска и шведска, както и от въшки и цикади.

При навременно изведена борба срещу мухите предпазваме основното растение от загиване, което съхранява потенциала за добив.

Обследванията първоначално трябва да се извършват в посеви, разположени на южни склонове. Там мухите развиват по-бързо жизнения си цикъл.

Момент на приложение на Децис® 100 ЕК

Mailing Decis 100 FINAL 2

Mailing Decis 100 FINAL 2а

Mailing Decis 100 FINAL 3

Mailing Decis 100 FINAL 4

Децис® 100 ЕК от Байер е нов широкоспектърен инсектицид с контактно и стомашно действие заборба срещу неприятелите в житни култури

 • Концентрирано активно вещество с подобрена формулация, даващо отлична ефикасност срещу листни въшки, цикади, хесенска и шведска муха, житен бегач и др.
 • Нова формулация, засилваща ефективността и продължителността на действие.
 • Фотостабилност, осигуряваща по-дълготраен и категоричен ефект срещу неприятелите.
 • Отлично прилепване и устойчивост на отмиване и задържане върху растението.
 • По-малко логистични разходи при употреба.
 • Ефикасен срещу огромен брой неприятели в много култури.
 • Освен директен инсектициден ефект, Децис® 100 има и отблъскващ ефект и потиска храненето на насекомите.
 • Доза 6,3 мл/дка.
 • Подходящ за смесване с един или няколко продукта в разтвор, без риск от фитотоксичност. При смесване на Децис® 100 с фунгицид посевът не изпитва стрес или проява на фитотоксичност поради подобрената си формула.

Mailing Decis 100 FINAL 5

Напомняме Ви, че всеки, който си е закупил Баритон Супер, а впоследствие си закупи Децис® 100, може да се възползва от пакетната промоция: за всеки 5 пакета получавате 1 литър Децис® 100 бонус.

Един пакет включва 10 л Баритон Супер и 3 л Децис® 100 ЕК.

За повече информация се свържете с регионалнитепредставители на Байерили посетете www.cropscience.bayer.bg.

Публикувана в Растениевъдство
Понеделник, 28 Септември 2020 15:34

Как да се справим с неприятелите наесен?

Опазването на житните посеви от неприятели наесен е от изключително значение за развитието на културите, тяхното братене, презимуването им и не на последно място добива.

През последните години житните посеви през есента се нападат в най-голяма степен от житни мухи – хесенска и шведска, както и от въшки и цикади.

При навременно изведена борба срещу мухите предпазваме основното растение от загиване, което съхранява потенциала за добив.

Въшките и цикадите освен че смучат сок от младите растения, са и преносители на вирусни заболявания, които могат да унищожат голяма част от реколтата.

Децис® 100 ЕК от Байер е нов широкоспектърен инсектицид с контактно и стомашно действие за борба срещу неприятелите в житни култури

 • Концентрирано активно вещество с подобрена формулация, даващо отлична ефикасност срещу листни въшки, цикади, хесенска и шведска муха, житен бегач и др.
 • Нова формулация, засилваща ефективността и продължителността на действие.
 • Фотостабилност, осигуряваща по-дълготраен и категоричен ефект срещу неприятелите.
 • Отлично прилепване и устойчивост на отмиване и задържане върху растението.
 • По-малко логистични разходи при употреба.
 • Ефикасен срещу огромен брой неприятели в много култури.
 • Освен директен инсектициден ефект, Децис има и отблъскващ ефект и потиска храненето на насекомите.
 • Доза 6,3 мл/дка.
 • Подходящ за смесване с един или няколко продукта в разтвор, без риск от фитотоксичност. При смесване на Децис 100 с фунгицид посевът не изпитва стрес или проява на фитотоксичност поради подобрената си формула.

Decis 3 site

За повече информация се свържете с регионалнитепредставители на Байерили посетете www.cropscience.bayer.bg.

Публикувана в Растениевъдство
Понеделник, 14 Септември 2020 14:31

ГАРАНТИРАНА ЗАЩИТА ОТ БОЛЕСТИ ПРЕЗ ЕСЕНТА

Агрономът на ЗК Златно зърно- с. Калипетрово, обл. Силистра за поредна година се доверява на продуктите на Байер за опазване на житните посеви от болести, пренасяни чрез семената.

„Където има Ламадор®, снежна плесен няма. Когато обеззаразявам с Ламадор®, семената изникват дружно, растенията са силни, кореновата система е по-здрава, което води до по-високи добиви“, казва Любомир Любенов.

Ламадор® от Байер е доказал се обеззаразител с изключителен контрол на болести, пренасяни чрез семена и почва. Продуктът предпазва растенията от главни, фузарийно кореново гниене, снежна плесен, ленточна болест, мрежести петна и др.

Любомир Любенов споделя и предимствата на другия продукт в пакетното предложение на Байер- Импулс® Супер: „Импулс® Супер има много добър ефект срещу базично гниене. Може да се използва наесен, за да предпазим растенията, да са здрави и да презимуват успешно. Импулс® Супер може да се използва и пролетта при първото пръскане“.

Импулс® Супер притежава характерно изкореняващо действие срещу причинителите на ръжди, базично гниене, брашнеста мана и др. Продуктът се използва при нужда и може да се комбинира с други продукти за растителна защита.

При закупуване на 5 пакета Ламадор® + Импулс® Супер от Байер земеделските производители получават 5 л бонус Импулс® Супер.

Промоцията е валидна до 30.11.2020г.

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 5

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта