ДФ „Земеделие“ изплати 1 267 940 лева на 1 209 животновъди по помощта de minimis за стопани, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки – втори прием. През октомври бе решено да се даде допълнителна възможност за кандидатстване във връзка с отправените искания от животновъди и браншови организации за финансиране на стопаните, които не са успели да предадат документи по първия прием.

   Подпомогнати са земеделски стопани, подали валидно заявление за директни плащания по схемите за обвързано подпомагане за животни или по преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) за Кампания 2020, които не са получили подпомагане на предходния прием по de minimis за животновъди.

     Припомняме, че през септември ДФ „ Земеделие“ изплати близо 23 млн. лева в помощ на над 13 хил. животновъди по първия прием.

  Останалите земеделски стопани, заявили помощта, ще получат субсидиите си след приключване на допълнителните административни проверки.

Публикувана в Бизнес

Предложенията ще бъдат обсъждани на последното заседание на Тематичната работна група, което е насрочено за 30 декември

Oбвързана подкрепа за овце и кози под селекционен контрол

Условия за допустимост:

 • Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 50 и повече овце-майки от една порода под селекционен контрол и/или 20 и повече кози-майки от една порода под селекционен контрол. Животновъдните обекти в стопанството отглеждащи млечни породи животни да са в система за контрол и мониторинг на суровото мляко;
 • Заявените за подпомагане животни трябва да са на възраст от 12 месеца до 7 години.
 • Заявените за подпомагане животни трябва да са идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
 • Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените овце-майки и/или кози-майки най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
 • Реализация на продукция:

За млечни породи – 90 кг. мляко или

 • 45 кг мляко и 0,25 животни, родени в стопанството – за клане, износ или продажба в други стопанства;

За застрашени от изчезване, биологични и автохтонни породи:

 • 45 кг мляко или 0,25 животни, родени в стопанството – за клане, износ или продажба в други стопанства;

За месодайни породи

 • 0,5 животни родени в стопанството – за клане, износ, вътреобщностна търговия или продажба в други стопанства;
 • Не се допуска едновременно подпомагане за едно животно по тази схема и по схемата за преходна национална помощ.

Документи за реализация – не се допуска реализация за фуражно мляко;

При определяне на размера на подпомагането с цел насочване на необходимия финансов ресурс към малки и средни ферми ще бъде приложена модулация в съотношение 1,25:1 за първите 200 допустими за подпомагане животни по схема.

Oбвързана подкрепа за овце и кози в планински райони

Условия за допустимост:

 • Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си от 10 до 49 женски животни (овце-майки и/или кози-майки) в планински райони;
 • Заявените за подпомагане животни трябва да са идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
 • Заявените за подпомагане животни по интервенцията трябва да са: на възраст от 12 месеца до 7 години;
 • Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените овце-майки и/или кози-майки най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

Не се изискват доказателства за реализация на продукция.

Обвързана подкрепа за млечни крави под селекционен контрол

Условия за допустимост:

 • Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 20 повече млечни крави от една порода под селекционен контрол с предназначение за производство „за мляко“.
 • Стопанството да е в система за контрол и мониторинг на суровото мляко.
 • Заявените за подпомагане животни по интервенцията трябва да са: на възраст от 22 месеца до 10 години;
 • Заявените за подпомагане животни трябва да са идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
 • Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените млечни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
 • Земеделските стопани трябва да са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на:
 1. 2000 кг за животните биологично производство, застрашените от изчезване и автохтонни породи;
 2. 4000 кг мляко на млечна крава за животните, които не попадат в т. 1.
 • Допустимите за подпомагане крави трябва да са родили в периода от 01 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване;

Документи за реализация – не се допуска реализация за фуражно мляко

При определяне на размера на подпомагането с цел насочване на необходимия финансов ресурс към малки и средни ферми ще бъде приложена модулация в съотношение 1,25:1 за първите 50 допустими за подпомагане животни по схема.

Обвързана подкрепа за млечни крави

Условия за допустимост:

 • Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 10 и повече женски животни с предназначение „за мляко“.
 • Стопанството да е в система за контрол и мониторинг на суровото мляко.
 • Заявените за подпомагане животни по интервенцията трябва да са: на възраст от 22 месеца до 10 години;
 • Заявените за подпомагане животни трябва да са идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
 • Заявените   за подпомагане крави трябва да са родили в периода от 01 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване;
 • Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените млечни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
 • Земеделските стопани трябва да са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на:

-          1500 кг мляко на млечна крава за животните в стопанство изцяло в планински райони и биологични;

-          2000 кг мляко на млечна крава за животните в останалите стопанства;

Документи за реализация – не се допуска реализация за фуражно мляко.

При определяне на размера на подпомагането с цел насочване на необходимия финансов ресурс към малки и средни ферми ще бъде приложена модулация в съотношение 1,25:1 за първите 50 допустими за подпомагане животни по схема.

Oбвързана подкрепа за месодайни крави под селекционен контрол

Условия за допустимост:

 • Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 20 и повече месодайни крави от една порода под селекционен контрол с предназначение за производство на месо.
 • Заявените за подпомагане животни трябва да са: на възраст от 22 месеца до 12 години;
 • Заявените за подпомагане животни трябва да са идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
 • Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените месодайни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
 • Заявените   за подпомагане крави трябва да са родили в периода от 01 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване;
 • Реализация на пазара
 • 0,4 говеда – за клане, износ, вътреобщностна търговия или продажба в други стопанства;
 • 0,2 говеда – за клане, износ, вътреобщностна или продажба в други стопанства за реализация за застрашените от изчезване и автохтонни породи;

При определяне на размера на подпомагането с цел насочване на необходимия финансов ресурс към малки и средни ферми ще бъде приложена модулация в съотношение 1,25:1 за първите 50 допустими за подпомагане животни по схема.

Oбвързана подкрепа за месодайни крави

 • Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 5 и повече женски животни с предназначение „за месо“.
 • Заявените за подпомагане животни трябва да са: на възраст от 22 месеца до 12 години;
 • Заявените за подпомагане животни трябва да са идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
 • Заявените  за подпомагане крави трябва да са родили в периода от 01 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване;
 • Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените месодайни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
 • Реализация на пазара
 • 0,3 говеда – за клане, износ, вътреобщностна търговия или продажба в други стопанства;

При определяне на размера на подпомагането с цел насочване на необходимия финансов ресурс към малки и средни ферми ще бъде приложена модулация в съотношение 1,25:1 за първите 50 допустими за подпомагане животни по схема.

Обвързана подкрепа за говеда в планински райони

Условия за допустимост:

 • Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си които отглеждат в стопанството си от 5 до 9 женски животни, които са с предназначение за производство на месо и/или мляко и чиито стопанства са в планински райони.
 • Заявените за подпомагане животни по интервенцията трябва да са: на възраст от 22 месеца до 12 години;
 • Заявените за подпомагане животни трябва да са идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
 • Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените млечни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

Не се изискват доказателства за реализация на продукция

Oбвързана подкрепа за биволи

Условия за допустимост:

 • Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 10 и повече женски биволи.
 • Стопанството да е в система за контрол и мониторинг на суровото мляко.
 • Заявените за подпомагане животни трябва да са на възраст от 36 месеца до 15 години.
 • Заявените за подпомагане животни трябва да са идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
 • Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените биволи най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
 • Допустимите за подпомагане биволи да имат най-малко 0,6 раждания на допустими за подпомагане животни в периода от 01 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване;
 • Земеделските стопани трябва да са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 400 кг мляко на допустимо животно.

Документи за реализация – не се допуска реализация за фуражно мляко;

При определяне на размера на подпомагането с цел насочване на необходимия финансов ресурс към малки и средни ферми ще бъде приложена модулация в съотношение 1,25:1 за първите 50 допустими за подпомагане животни по схема.

Публикувана в Животновъдство

ДФ „Земеделие“ изплати на животновъдите обвързаната подкрепа по още четири схеми за Кампания 2020. Днес бяха преведени 72 млн. лв. на 9 314 земеделски стопани.

  По схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК) 3 192 стопани получиха 28 270 000 лв. Ставката за едно животно по СМлК е 368,85 лева за първите 50 (включително) допустими за подпомагане животни и 295,08 лева за над 50-тото допустимо за подпомагане животно, съгласно Заповед № РД 09-988 от 08.12.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

  1 949 овцевъди и козевъди получиха 22 977 000 лв. по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК). Ставката за плащане на едно животно по ДПЖСК е 80,50 лева на животно за първите 200 (включително) допустими за подпомагане животни и 64,40 лева на животно за над 200-ното допустимо за подпомагане животно, съгласно Заповед № РД 09-966 от 07.12.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

  16 744 000 млн. лева бяха разплатени на 4 498 стопани по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ). Ставката за едно животно по СМКЮ за 2020 г. на 160,50 лева за първите 50 (включително) допустими за подпомагане животни и 128,40 лева за над 50-тото допустимо за подпомагане животно, съгласно Заповед № РД 09-967 от 07.12.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

  По схемата за обвързано подпомагане на биволи за 2020 г. 217 стопани, получиха 3 925 000лв. Ставката за плащане е 463,94 лева на животно за първите 50 (включително) допустими за подпомагане животни и 371,15 лева на животно за над 50-тото допустимо животно, съгласно Заповед №РД09-959 от 04.12.2020 г.на министъра на земеделието, храните и горите.

  Припомняме, че на 4 декември 2020 г. близо 2000 фермери от планинските райони получиха 4 млн. лв. по схемите за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки в планински райони (ДПЖ-пл) и обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (СМлК-пл).

  Субсидиите по последните две схеми от обвързаното подпомагане за животновъдите – ЕЖСК - мляко и ЕЖСК - месо ще бъдат преведени утре.

Публикувана в Агроновини
Сряда, 04 Ноември 2020 11:34

Всяка коза за свой крак

Няколко са индикациите, дадени от институциите и от земеделския бранш във връзка със следващия програмен период, които заслужават внимание.

Въпреки, че по всичко изглежда, че статуквото у нас ще се запази, със сигурност ще има промени. Идеята, която оповести в публичното пространство изпълнителният директор на ДФЗ Васил Грудев – за базово намаляване на субсидията по инвестиционните проекти по ПРСР от 2023 година, със сигурност ще разбуни духовете. Към момента финансирането е 50 на 50. Половината – безвъзмездно, другото – със собствено участие. Банките обаче отказват да кредитират нови стопански субекти. Затова от ДФЗ обмислят безвъзмездното финансиране да бъде намалено на 25%, а останалите 25% – да бъдат дадени от ДФЗ като кредити. Кредитите обаче трябва да се връщат.

Малките стопани вероятно ще разчетат този знак като изхвърляне зад борда. Те и сега трудно се класират по мерките от Тематичната подпрограма на ПРСР, сключването на договори с фонда се бави с до 2 години и голяма част от тях изобщо се отказват да реализират своите проекти.

Ако бъде въведена подобна мярка, тя със сигурност ще удари онези, които грешно са си направили сметката – да натрупат определен брой точки, да се класират и да вземат едни пари.

Този ход определено би бил в полза на средните и устойчиви стопанства – за тях ще бъде удобно да вземат кредит от ДФЗ, вместо да търсят банка. Идеята на Васил Грудев е проектите по ПРСР да постигат трайни и устойчиви резултати. Изпълнителният директор на ДФЗ признава, че до момента близо 50% от проектите по инвестиционните мерки от ПРСР изобщо не се реализират. Което резонно поставя въпроса дали селската програма постига своите цели. Впрочем, и единият от SWOTанализите излезе с подобни изводи. Резултатите от прилагането на ПРСР казано просто са по-скоро мижави.

Трусове ще има и в зърнения бранш. След сушата тази година, в Добруджа вече се чуват гласове за намаляване на рентите от следващата година. Дали обаче собствениците ще се подпишат под рента от 30 лева, при условие, че досега са получавали между 80 и 100 лева от декар? На този фронт битката предстои, темата е деликатна и всеки гледа своя интерес. Като капак – Законът за собствеността и ползването на земеделските земи е поставен на трупчета за неизвестно колко време. Дали ще настъпи преструктуриране на големите стопанства, дали те ще намалят обработваемите площи – предстои да разберем.

Производителите на плодове и зеленчуци не са доволни от запазването на досегашното статукво – обвързана подкрепа от 13+2%. Лошата новина е, че има вероятност тя да падне на 10%. Това обаче ще стане ясно едва след като бъдат гласувани европейските регламенти за прилагането на новата ОСП – вероятно в средата на 2021 година. Искането на бранша да има промяна в базовото плащане по СЕПП засега остава без отговор. Малка изглежда и вероятността да бъдат въведени тавани в подпомагането – особено ако това решение остане в ръцете на националните правителства.

Животновъдите също не бива да остават в режим на изчакване. Въпреки, че им се размина регистрацията по Чл. 137 в частта по ЗУТ, това няма да продължи още 10 години, предупреди зам.-министърът на земеделието доц. Янко Иванов. „Просто се даде глътка въздух на бранша. До 1-2 години е добре всички стопанства, които не са узаконили своите ферми като сграден фонд, да го направят“, призова той. И напомни, че ако изискването по ЗУТ е отпаднало, то няма да бъде правен компромис в частта за ветеринарно-медицинските изисквания към всеки животновъден обект.

МЗХГ и БАБХ имат доста работа по въвеждането на промени при идентификацията на животните. Предстои да бъде добавен нов модул в системата ВетИС, който да направи връзка между база данните, които се въвеждат от ветеринарните лекари и тези, с които оперират развъдчиците. Кардиналната промяна при идентификацията на животните очевидно се отлага за неопределено време, което означава, че още ще си говорим за виртуални животни. Промени в законодателството предстоят и във връзка с отдаването на държавни и общински пасища, като проблемът по-скоро е на местна почва – някои кметове тълкуват закона по свой начин, призна зам.-министърът.

Биопроизводители, преработватели, пчелари, къси вериги на доставки, фермерски пазари - бакии за оправяне колкото щеш. Слагането им в ред обаче става трудно, когато отделните браншове не говорят в един глас, напомни Янко Иванов. Индустриалните и пазарно ориентирани аграрни бизнеси всъщност са извън този разговор. За малките и средните обаче всяка промяна е ключова.

Един бегъл поглед върху стенограмите от Тематичната работна група, която работи по бъдещия Национален стратегически план, показва, че още се работи на принципа „Всяка коза за свой крак“. Ако козата се окаже виртуална, картината става още по-тягостна.

Анета Божидарова

Публикувана в Коментари

24,3 млн. лева вече са наредени по сметките на българските животновъди - овцевъди и козевъди. Това съобщи изпълнителният директор на ДФЗ Васил Грудев по време на церемонията по връчването на наградите „Агробизнесмен на България“ за 2020 година.

Изплатени са и 173 млн. лв. извънредна помощ по deminimisна 33 хил. стопани. По схемите на директните плащания тази година има допълнителни 140 млн. лева, припомни изпълнителният директор на ДФЗ. 

Бюджетът по преходната национална помощ за овце-майки и кози-майки е близо 27 млн. лв.(26 828 690 лв.), а ставката по схемата за едно допустимо за подпомагане животно е 37,93 лв. 

Земеделският министър Десислава Танева припомни, че заради Ковид кризата, парите по ПРСР са увеличени с допълнителни 200 млн. евро. Националните стратегически планове, които се изискват по новата ОСП, ще влязат в изпълнение от началото на 2023 година, до тогава ще се прилагат досегашните мерки на подкрепа, а периодът ще бъде определен като преходен.

Публикувана в Животновъдство

Битката с виртуалните животни минава през по-справедливото разпределение на пасищата от държавния и общинския поземлен фонд. В това са убедени от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация /НОКА/. Затова от браншовата организация поискаха да бъдат изслушани в парламентарната комисия по земеделието и храните. Което означава иницииране на промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

От НОКА искат повече прозрачност при отдаването на общинските пасища на животновъдите. Това може лесно да бъде постигнато с едно просто действие – всяко кметство и община да изнасят на видно място списък с животновъдите, броя на животните, които отглеждат и съответните пасища, които наемат, обясни за „Гласът на земеделеца“ Симеон Караколев, който участва в Седмата международна конференция, организирана от Института по пазарна икономика. „Всеки местен човек знае какви ферми има на територията на населеното място. Ако изведнъж се окаже, че някой е кандидатствал с 300 овце, например, а такъв фермер няма в региона, ето как ще лъснат виртуалните животни“, убеден е Караколев. След това всичко е въпрос на сигнал, проверка и санкция.

В момента пасищата биват наемани от фирми, които са на отстояние 50 – 100 километра и това е несправедливо към местните животновъди. Затова от НОКА предлагат да бъде въведен критерий за уседналост, което предложение е срещнало разбиране от страна на народните представители.

Предложенията на браншовата организация ще бъдат внесени в земеделското министерство за становище, след което отново ще бъдат предмет на обсъждане в парламентарната земеделска комисия. Последваща стъпка е промяна на законодателството, свързано с отдаването на пасища от държавния и общинския поземлен фонд.

Публикувана в Животновъдство

Преходната национална помощ се запазва и през следващия програмен период – до 2027 година. Помощта е с нова референтна дата – 2018 година. Подкрепата е за животновъди, които отглеждат овце, кози, говеда и биволи, както и за всички регистрирани тютюнопроизводители у нас.

Предложението е на депутата от ГЕРБ/ЕНП Асим Адемов и беше гласувано в Европейския парламент. То беше подкрепено от 471 гласа „За“ срещу 178 „Против“.

На въпрос, поставен от фермери, защо точно 2018 година, а не 2020-а, за „Гласът на земеделеца“ Адемов обясни: „Не е възможно да бъде 2020 година, защото тогава ще се счита за обвързана с производството подкрепа. Преходната национална помощ изисква историческа дата и последната възможна такава като референтна година е 2018.“    

Ето какво написа Асим Адемов в своя фейсбук профил:

„Това е голям успех за България, защото и през следващите години ще подпомагаме животновъдите, отглеждащи овце, кози, биволи говеда и тютюнопроизводителите!

Благодаря на всички български евродепутати от всички партии, както и на колегите от другите страни,които подкрепиха нашето справедливо искане!“

Очаква се Европейският парламент да гласува окончателно новата Обща селскостопанска политика до края на седмицата, след което ще започнат триалозите между Съвета, Комисията и ЕП.

Публикувана в Бизнес
Четвъртък, 22 Октомври 2020 15:07

Член 137 – има драма, няма драма

Над 9 хил. български животновъди са се регистрирали през последните два месеца по Чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Това определено изглежда стресиращо и за двете страни – за фермерите и за Българската агенция по безопасност на храните. Така е, когато се работи  на юруш.

Равносметката е ясна – изнервени инспектори, още по-изнервени животновъди. Единици са обаче онези, на които е отказана регистрация и тя е по основателни причини, уверяват от БАБХ. За всеки казус обаче решение се намира, допълват от ведомството. Така че неразрешими такива няма.

Добрата новина е, че и след 25 октомври на нито един фермер няма да бъде отказана въпросната регистрация по Чл. 137. Горепосочената дата е по-скоро работна и оперативна – за да се вкарат стопаните в някакъв обозрим срок и най-после да се регистрират. За това призоваваха и от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация /НОКА/. И към днешна дата могат да се похвалят с успех.

Регистрацията по Чл. 137 е задължително условие при кандидатстването по почти всички схеми и мерки от ПРСР. Важно уточнение - без Чл. 137 стопанствата няма да могат да направят ежегодната пререгистрация, която върви през цялата стопанска година. Което означава загуба на субсидии.

Драма може да настъпи още след следващите парламентарни избори. Не е тайна, че от местната власт има огромна съпротива срещу животновъдите, чиито стопанства са в населените места. И кметовете реагират остро срещу сегашната регистрация по Чл. 137 „на коляно“, без да са покрити изискванията по Закона за устройство на територията /ЗУТ/ . Това означава потенциална поредна промяна в законодателството и то не след дълго време.

Има драма, няма драма. Така е с всичко у нас – всяка власт започва да въвежда нови правила. На гърба на фермерите и на контролиращите институции. Така един член 137 се превръща в страшилище. В това ли е смисълът на законите? У нас, за жалост, те действат от мандат до мандат. В Нидерландия, например, поземленият регистър не е променян от времето на Наполеон.

Анета Божидарова

Публикувана в Коментари

От 20 октомври до 6 ноември 2020 г. се отваря втори прием по de minimis за стопаните, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки. Допълнителният прием е във връзка с отправените искания от животновъди и браншови организации за предоставяне на възможност за финансиране на стопаните, които не са успели да кандидатстват по първия прием. Предвиденият допълнителен бюджет е 2 660 000 лв. Крайният срок за изплащане на помощта е 10 декември.

    Подпомогнати ще бъдат земеделски стопани, подали валидно заявление за директни плащания по схемите за обвързано подпомагане за животни или по преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) за Кампания 2020, които не са получили подпомагане на предходния прием по de minimis за животновъди.

    Ставките за подпомагане са:

   • до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави под селекционен контрол;

  • до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави;

  • до 20 лв. за млечни крави в планински райони;

 • до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 30 лв. от 51-то животно за месодайни крави и/или юници;

   • до 110 лв. за месодайни крави под селекционен контрол;

  • до 80 лв. за биволи;

  • до 15 лв. до 200-то животно, вкл. и до 10 лв. от 201-то животно за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;

  • до 10 лв. за овце майки и/или кози майки в планински райони;

  • до 10 лв. за овце майки и/или кози майки, които не са под селекционен контрол;

   Целта на извънредната помощ е да се подкрепят стопаните, които търпят загуби заради сушата и негативното влияние на пандемията от коронавирус (COVID-19). Общият размер на средствата по схемата de minimis, който един земеделски стопанин или предприятие може да получи е до левовата равностойност на 25 хил. евро за период от три последователни данъчни години.

   Припомняме, че през септември ДФ „ Земеделие“ изплати близо 23 млн. лева в помощ на над 13 хил. животновъди.

Публикувана в Животновъдство

Животновъдите, които по една или друга причина, не са могли да кандидатстват за допълнителния de minimis, отпуснат заради неблагоприятната стопанска година, могат да го направят в Областните дирекции на ДФЗ до 6 ноември, тази година. Това съобщи за „Гласът на земеделеца“ съпредседателят на НОКА Симеон Караколев.

Припомняме, на свое заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди допълнителен ресурс от 2,6 млн. лева по de minimis за стопаните, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки.

Подпомогнати ще бъдат земеделски стопани, подали валидно заявление за директни плащания по схемите за обвързано подпомагане за животни или по преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) за Кампания 2020, които не са получили подпомагане на предходния прием по de minimis за животновъди.

Ставките за подпомагане са:

  Ø до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави под селекционен контрол;

  Ø до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави;

  Ø до 20 лв. за млечни крави в планински райони;

Ø до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 30 лв. от 51-то животно за месодайни крави и/или юници;

  Ø до 110 лв. за месодайни крави под селекционен контрол;

  Ø до 80 лв. за биволи;

  Ø до 15 лв. до 200-то животно, вкл. и до 10 лв. от 201-то животно за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;

  Ø до 10 лв. за овце майки и/или кози майки в планински райони;

  Ø до 10 лв. за овце майки и/или кози майки, които не са под селекционен контрол;

През септември ДФ „ Земеделие“ изплати близо 23 млн. лева в помощ на над 13 хил. животновъди.

Публикувана в Новини на часа
Страница 1 от 9

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта