Как ще се точкуват проектите по подмярка 4.1? Избрана

Очаква се приемът по подмярката да стартира на 19 април

Според публикуваните последно на страницата на МЗХГ критерии за оценка, постъпилите проектни предложения в рамките на приема през 2021 г. ще бъдат оценявани спрямо различните приоритети и критерии с точки между 5 и 20, в случай, че в периода след приключване на общественото обсъждане и преди отваряне на приема не настъпят други промени.

20 точки

20 точки ще получават кандидатите по първия приоритет в подмярка 4.1- подпомагане на земеделски стопани в чувствителни сектори, с инвестиции и дейности, насочени в сектор „Плодове и зеленчуци“, и/или сектор „Животновъдство“, и/или сектор „Етеричномаслени и медицински култури“ и ако над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени към секторите посочени в критерия за оценка.

Същият брой точки ще получат и проектни предложения подадени от групи/организации на производители на селскостопански продукти по първия приоритет за чувствителни сектори.

15 точки

Приоритет 4 – проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо въствановяване, включително проектни предложения с включени инвестиции за напояване на селскостопански култури отглеждани в земеделското стопанство ще получат по 15 точки. Минималните изисквания са най-малко 35 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта да са свързани с инвестиции в напоителни системи -водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата и за които е осигурено /за съществуващи системи/ или ще бъде осигурено /за нови системи/ използването на вода от клон на Напоителни системи.

По критерии 4.4 – проектни предложения с инвестиции в иновативни за стопанството технологии, като – иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, автоматизиране на работните процеси в селскостопанското производство, включително подходи приложени чрез Европейското партньорство за иновации също ще получат 15 точки.

10 точки

По критерии 2.4 – Ако средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение. Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три завършени финансови  години, умножен по:

„5“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 10 точки;

„6“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 9 точки;

„7“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 8 точки;

„8“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 7 точки;

„9“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 6 точки;

„10“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 5 точки

Същият брой точки ще получат и отговарящите на критерии 4.1 с проектни предложения, инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти с изискване всички инвестиционни разходи, включени в проектното предложение да бъдат свързани с производство на биологично сертифицирани селскостопански продукти

10 точки ще получат и отговарящите на критерии 4.3 с проектни предложения с инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ при условие, че най-малко 15 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ.

5 точки

Критерии 2.2– Проектни предложения подадени от групи/организации на производители на селскостопански продукти и проектни предложения, представени от кандидати до 40 години включително при минимално изискване за над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта да бъдат изцяло насочени към секторите, посочени в критерия за оценка.

Приоритет 3 и критерии 3 – Проектни предложения, при които чрез изпълнението на одобрените инвестиции и дейности се осигуряване запазване на заетостта в земеделските стопанства. Минимално изискване по този критерии е след изплащане на финансовата помощ,  да бъде поет ангажимент за поддържане на средносписъчния брой на персонала в земеделското стопанство установен за годината предхождаща, подаване на проектното предложение.

Приоритет 5, критерии 5 – Подпомагане на кандидати с проекти на територията на  райони с природни и други ограничения. Проекти, представени от земеделски стопанства, разположени на територията на необлагодетелствани райони с природни и други ограничения и/или в места по Натура 2000 при минимално изискване най-малко 70% от обработваемите площи на земеделското стопанство и/или животновъден/и обект/и са разположени на територията на необлагодетелствани райони с природни и други ограничения и/или в места по Натура 2000.

Прочетена 701 пъти Последно променена в Четвъртък, 08 Април 2021 14:49
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта