Какво предвижда Фондът за насърчаване на технологичния и екологичен преход на земеделието Избрана

В редакцията на "Гласът на земеделеца" получихме от МЗХГ пълният текст на проекта по Националния план за възстановяване и устойчивост, наречен Фонд за технологичен и екологичен преход на селското стопанство, към който са прехвърлени 250 млн. евро от плана в частта за земеделие. Публикуваме пълният текст без коментар.

219062401 528346908411222 3323962279508764057 n 1

 

219960687 347743746931861 7709550788710862713 n

 

Фондът за технологичен и екологичен преход предвижда предоставяне на подкрепа на земеделските стопани за реализация на инвестиции, които въвеждат иновативни производствени и цифрови технологии, технологии за производство и организация в селското стопанство, за автоматизиране на работните процеси и други.

Примерни области, в които биха могли да бъдат насочени тези инвестиции са:

. оборудване за прилагане на прецизно земеделие за опазване на природните ресурси;

. производство на енергия от Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление;

.преработка на отпадъчни суровини от селскостопански дейности;

. модернизация на процесите в областта на опазването и съхранението на генетичните ресурси в земеделието;

. цифрови решения, които подобряват процеса по отглеждане на селскостопанските култури и животни;

. автоматизация и роботизация на отделните фази на производствените процеси и т.н.

Детайлното дефиниране на обхвата на възможните инвестиции ще се осъществи при разработването на самата схема за прилагане на проекта, като се съобразят изискванията на механизма за възстановяване и устойчивост.

От възможностите за финансова подкрепа ще могат да се възползват всички земеделски стопани, независимо от подсектора, типа на производство или производственото направление, в което осъществяват своята дейност. На практика, всички производители, които правят "зелени" и цифрови инвестиции за своята дейност, ще могат да се възползват от тази финансова помощ.

По своя характер подкрепата от Фонда представлява държавна помощ и е съобразена с европейското законодателство в тази област. Предвижда се да се приложи максимално допустимият размер на публичното финансиране на инвестициите - 50 %, предвиден в Насоките на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014-2020 г.

Общият размер на средствата, за които се кандидатства по проекта към Механизма за устойчивост и възстановяване, възлиза на 250 млн. лв.

Общ размер на фонда - 500 млн. лв (252,7 млн. евро без ДДС) в това число:

. Публични средства от Инструмента за възстановяване и устойчивост - 250 млн. лв (126, 3 млн. евро без ДДС)

. Частно съфинансиране - 250 млн. евро (126, 3 млн. евро без ДДС)

Рапределение на разходите:

. Физически капитал (закупуване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни  материални активи) - 90%

.Технология (разходи за придобиване на НМДА - закупуване на специализиран софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив) - 10 %.

Предвижда се кандидатстването по проекта да се извършва по опростена процедура, за да може от средствата да се възползват възможно най-голям брой земеделски производители.

Фондът следва да се разглежда в обща рамка на допълняемост с разработвания в момента Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за следващия програмен период, както и с интервенциите, които ще се прилагат в преходния период до 2023 г. Целта е да се постигне максимален синергичен ефект за аграрния отрасъл от прилагането на различни механизми, като в същото време се прави ясна демаркация на типовете разходи, които ще бъдат подпомагани.

Фондът е изпратен на ЕК на 8.07.2021 за оценка и обратна връзка.

Предложението за този фонд е третото предложение, което МЗХГ прави по националния план за възстановяване и устойчивост. Другите два са:

1. Реконструкция, възстановяване и модернизация на държавния хидромелиоративен фонд в Република България за устойчиво управление на водите и адаптиране към климатичните промени, на стойност 847 млн. лв (по този проект ЕК даде обратна връзка на 28.06, като бележките са отразени в рамките на възможното и той е изпратен до ЕК заедно с другите проекти по НПВУ на 02.07. 2021).

2. Дигитализация на процесите от фермата до трапезата на стойност 23,9 млн. лв.

Проектът е изготвен от зам. министър на земеделието Георги Събев в сътрудничество с дирекция "Анализ и стратегическо планиране" при МЗХГ.

Прочетена 1317 пъти Последно променена в Вторник, 20 Юли 2021 22:08
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта