Важно условие за добро прихващане, добро развитие, високи и редовни добиви е изборът на подходяща почва за новата овощна градина, според свойствата на която да се избере и съответната подложка за овощните сортове.

В овощарската практика се използват два основни типа подложки – семенни и вегетативни (клонови):

  • Семенни подложки

Те индуцират по-силен растеж от клоновите, осигуряват по-дълъг живот на присадените сортове, освен това най-често са свободни от вирусни болести. Кореновата система на този тип подложки е дълбоко разположена в почвата и осигурява по-добро закрепване и по-добра приспособимост към почвените условия на дръвчетата.

  • Клоновите подложки

Те придават по-слаб растеж на присадниците, дърветата встъпват по-рано в плододаване, но са по-слабо приспособими към неблагоприятни почвено-климатични условия.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 13 Септември 2019 13:51

До кога се поливат дръвчетата?

Редките и слаби, а в повечето случаи напълно липсващи валежи в определени райони не могат да осигурят необходимата за дръвчетата влага в почвата. Овошките силно реагират на напояването и се отблагодаряват. Ябълката, дюлята, крушата върху дюлева подложка се нуждаят от повече поливки в сравнение със сливата, кайсията, прасковата.

В периода до узряването на плодовете поливайте редовно, а периодът на наедряване на плодовете иска най-много вода.

Спрете поливките петнайсетина дни преди беритба, за да не се напукат плодовете при костилковите и да се увреди съхраняемостта при семковите.

След прибиране на продукцията при суха есен също се полива - това са влагозапасяващите поливки. Но внимание: напояването на млади дръвчета се спира още в края на август, иначе ще причините късен вегетативен растеж на леторастите и през зимата те могат да измръзнат.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
  • . Недостиг на азот

При недостиг на азот връхните клончета на дърветата са с дължина под 15 сантиметра, листата са светлозелени и рано пожълтяват, а плодовете остават дребни. При азотно гладуване през вегетацията може да се приложи и листно пръскане с азот. Подходящ за това е карбамидът в концентрация 0,05% (5 г на 10 литра вода).

  • Фосфорен дефицит

Симптомите на фосфорното гладуване са по-рядко явление. Симптомите на добре изразено фосфорно гладуване са слаб растеж, дребни, матовозелени листа и дребни, интензивно оцветени плодове.

  • Недостиг на калий

При умерен недостиг на калий плодовете са слабо оцветени, с лошо качество. При голям недостиг листата на дръвчетата са маслинено кафяви, завити нагоре към средния нерв с хлоротични ръбове, които прегарят. Тези признаци се проявяват най-напред в основната част на леторастите и след това се придвижват към горните листа.Чуствителност към недостатък на калий е възможен главно при песъчливи почви.

Листното подхранване с фосфор и калий се прави през юли-август. То подпомага залагането на повече плодни пъпки за следващата реколта. Но за тази цел използвайте специално формулирани за листно подхранване продукти, съдържащи тези еклементи.

Подхранването на растенията с минерални торове е отговорна работа. Не превишавайте посочените от производителите концентрации, използвайте продуктите според инструкциите, не пренебрегвайте техниката на безопасност.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Регулирането на обрастващата и скелетна дървесина при невстъпили в плододаване овощни дървета се постига чрез превиване и наклоняване на по-силните леторасти, клончета и клонки. Така се отслабва растежът им и се предизвиква по-бързо встъпване в плододаване.

Превиването при дръвчета се прилага от втората половина на юни до началото на юли на новите млади леторасти преди да се вдървесинят. Операцията се прилага най-често при ябълката и крушата. Вземат се под внимание биологичните особености на вида, сорта и подложката на която е присаден. Превиването на клонките се прекратява, когато дръвчетата встъпят в плододаване.

Клонките се извиват в основата, където пъпките не са добре оформени и се привързват за стъблото или към друг клон. По този начин сокодвижението се забавя, връхните пъпки се поставят в неблагоприятно за растеж положение. Широки дъговидни извивки не се правят, защото стимулират появата на лакомци по леторастите. След образуването на плодни пъпки близо до скелетните клони горната част на превитата клонка се премахва.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

. При добре развити млади дръвчета с пензирането може да се стигне до по-ранното им плододаване

Пензирането е стара овощарска практика. Тя се изразява в премахване на растежния връх на силно растящи леторасти, заедно с 2-3 недоразвити листенца. Това спира нарастването по дължина и преразпределя хранителните вещества по клонките. В резултат на това част от пъпките в пазвите на листата, които са заложени като листни, се преобразуват в плодни. По този начин нетърпеливите любители овощари могат да опитат плодовете на своето дръвче още на следващата година. Практиката е особено полезна при костилковите видове – череши, праскови, кайсии, но с успех се прилага и при семковите.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

В зависимост от повредите съответно са и мерките, които трябва да се предприемат от стопаните за опазване на дръвчетата от неблагоприятните последици от градушката. Най-добре е веднага след градушката да се направи пръскане на всички дървета - и млади и стари. Целта на това третиране е бързото зарастване (калциране) на раните, за да не се превърнат те във входни врати за причинителите на болести. Този процес се благоприятства от фунгициди, които съдържат елемента мед. Такива са бордолезов разтвор , Шампион и друти.

РАНИТЕ ПО ДРЪВЧЕТАТА СА ОПАСНИ

Всички вече знаят, че раните независимо от какво са причинени, от бури, градушки или резитби са врата за навлизане на различни болести причинени от гъби или бактерии. Затова е добре да се прецени дали повредите са довели до рзкъсване на кората. Може да се наложи дори да се отстранят силно повредените части и раните да се замажат с блажна боя или латекс.

Ако след силна градушка завърза на дървото е опадал, не бива да го изоставяте - продължете с пръсканията за болести и неприятели, за да може на следващата година да очаквате плод.

Особено неблагоприятна е градушката по време на наедряване на плодовете на дръвчетата. За да ги запазите от загниване, напръскайте веднага след събитието

Петнър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Кога, как и колко да е водната доза?

Отсега нататък предстоят няколко важни поливки. Ако времето е дъждовно, някоя от тях може да бъде отменена.

Вдворове и вилни места, при овощните дървета най-често практикуваният начин на поливане е в околостъблени чаши или околостъблени кръгове.

Още с окопаването на младото дръвче около стъблото се оформя басейн с издигнат в кръг тир. Диаметърът на чашата трябва да е 1,5 пъти по-голям от диаметъра на короната, за да се овлажни почвата в зоната на нарастващите корени. При по-възрастните дръвчета се изкопават канавки в кръг (пръстени) със същите изисквания към диаметъра.

Честото поливане с малко вода не е желателно, защото водата не стига до активната част на кореновата система, а се изпарява и дръвчетата страдат от суша. При чести поливки с малко вода младите дръвчета разполагат плитко корените си и стават податливи на летните суши.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Превиването на клончетата е помощна операция, с която се регулират растежът и плододаването чрез разпределяне на хранителните вещества в дървото, без да се съкращават части от него, т.е. без резитба. Целта е да се стимулира образуването на плодни пъпки и да се ускори встъпването на клончетата в плододаване.

Клонките се извиват в основата, където пъпките не са добре оформени и се привързват за стъблото или към друг клон. По този начин сокодвижението се забавя, връхните пъпки се поставят в неблагоприятно за растеж положение. Широки дъговидни извивки не се правят, защото стимулират появата на лакомци по леторастите. След образуването на плодни пъпки близо до скелетните клони горната част на превитата клонка се премахва.

Превиването при младите овощни дръвчета се прилага в началото на пролетта на миналогодишни клонки и през лятото - втората половина на юни до началото на юли, на новите млади леторасти преди да се вдървесинят. Операцията се прилага най-често при ябълката и крушата, особено при плоските формировки - палмета, кордон и др. Вземат се под внимание и биологичните особености на вида, сорта и подложката на която е присаден. Превиването на клонките се прекратява, когато дръвчетата встъпят в плододаване.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 19 Април 2019 12:25

Правила при пръскане

Основна мярка за опазване на дръвчетата от болести и неприятели е пръскането с химични средства. За да има ефект от това обаче е необходимо то да се прави по определени правила.

ПЪРВО ПРАВИЛО

Пръскайте само при необходимост. Това означава, че трябва да се наблюдават дърветата и да се регистрират появилите се неприятели или болести. Пръскането трябва да става в самото начало на поява на вредителите.

ВТОРО ПРАВИЛО

Трябва правилно да се подбират препаратите. След установяване на дадените болести или неприятели, трябва да знаете с какво да пръскате. Това означава, че за болестите трябва да използвате фунгициди, а за неприятелите – инсектициди. При наличие и на едните и другите се прави комбинация от препаратите.

ТРЕТО ПРАВИЛО

За да има ефект от пръскането е необходимо максимално точно да се спазват дозите обозначени на етикета на опаковката на съответния препарат. Резултат няма да има както от занижаване, така и от повишаване на дозите.

. Повишаването на дозите може да доведе до пригори по растенията и загиване на листа и леторасти. Освен това, високите дози водят до по-бързо изграждане на резистентност от вредителите спрямо препарата.

. Намаляването на дозите пък води до липса на ефект от пръскането. Пестицидите трябва да се изпръскват във вид на мъгла, не само от горната страна на листата, а от всички страни.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ!

Ако при пръскането на дървета наблизо има ягоди, плододаващи храсти, цъфтящи или на плод в момента, листни зеленчуци, а по-късно и друг вид зеленчуци, те се покриват временно до приключване на пръскането.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Плодовата реколта от ябълки, сливи, круши, череши, праскови и нектарини в страната е унищожена от множеството слани. Студовете ни оставиха без български плодове, заявява за в. „Труд“ Чавдар Маринов, председател на Българската асоциация на производителите на плодове и зеленчуци, цитиран от телевизия Европа. Положението в Североизточна България е катастрофално като над 5 хиляди декара с ябълки, круши и сливи са засегнати в областите Варна Бургас. В Пловдивско пък още преди две седмици Красимир Кумчев съобщи за тоталното обледяване, което сполетя цъфналите череши. Между 30 и 80% са пострадалите от сланите насаждения от праскови, нектарини, сливи и череши и в Сливенска област, съобщава Председателят на сдружението „Българска праскова“ Коста Петров. Най-засегнати са градините по поречието на река Тунджа, където има до 100% измръзване на плода, уточнява той. И допълва, че поражение има и върху черешите. Застраховките, които застрахователите предлагат са по 50 лв./дка и то само за слани поразили плодчетата, но не и цветовете на дърветата. Освен това те могат да се сключват само след 22 април за съответната година, т.е. когато вече няма слани и замръзвания, обяснява Чавдар Маринов.

Ясно е едно - че отново ще ядем само вносни плодове и че грижите за дръвчетата от тук нататък ще носят само разходи за овощарите, без да имат и стотинка възвръщаемост.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 69

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта