За да дочака зимата в оптимално състояние, културата трябва да отговаря на някои критерии

Агр. Петър Кръстев
Запасите от продуктивна влага в почвата към настоящия момент са значително повече от предшестващите години, което дава основание на земеделските производители да разширят площите с рапица. Главното при отглеждането на зимната маслодайна рапица е да се избегне измръзването на посевите през зимата. Разбира се, невъзможно е метеорологичните изненади да бъдат възпрепятствани, но агрономите могат да дадат своя принос в борбата срещу измръзване на културата. За това е необходимо до влизане в зимен покой рапицата да е формирала максимално устойчиво на измръзване растение.
Rapica1Оптималните параметри за успешно презимуване на рапичните растения са следните:
 Височина на растенията: 15 – 25 см
 Количество листа: 8 – 12 (фаза розетка)
 Диаметър на кореновата шийка: 1,5 – 2,5 см
 Височина на растежната точка над повърхността на почвата – 1 см.
Опасност от измръзване има както за недоразвитите, така и за прерасналите растения
Недостатъчно развитите рапични растения могат да измръзнат през зимата поради недостиг на запаси от хранителни вещества, а прерасналите – от измръзване на точката на растеж, ако тя се намира прекалено високо над повърхността на почвата. 
За формиране на растения с оптимални за влизане в зимата параметри на рапицата са необходими 80 – 100 дни есенна вегетация със сума на ефективните температури 400 – 600°С. От това произтича и изключително важното значение, което има правилният избор на срока на сеитба.
В България за такъв оптимален срок специалистите смятат третата половина на август. Съответно сеитбата преди 15 август се счита за ранна, а след 31 август – за късна. Но дали това правило трябва да важи и при сегашната промяна в климата, когато синоптиците прогнозират продължителна и топла есен? Практиката у нас обаче показва, че масовата сеитба на рапица се прави от началото до края на септември.
През последните години в почти всички части на страната ни, влагата се превърна в най-важният фактор за селското стопанство. Затова успешното отглеждане на рапица зависи от правилно избраното време за сеитба и хибрида, съобразено със запасите от продуктивна влага
Прецизно преценяване срока на сеитба
Rapica2Тази година вече има земеделци, които започнаха да сеят рапица по-рано, стремейки се да се възползват от влагата в почвата. Защото опитът досега показва, че основните причини за разочарование от културата през последните години се появяваха още от есента, когато семената не поникваха поради суха почва. Но дали прекалено ранната сеитба няма да доведе до прерасване на растенията и поради това да понесат измръзване? Само времето ще покаже! За да се предотврати това, специалистите съветват: първо – прецизно да се подберат хибридите, и второ – технологията и грижите за културата да се коригират съобразно конкретните условия. По-специално трябва непременно предварително да се знае генетично обусловеният темп на растеж на избрания хибрид през есента. За по-ранни срокове на сеитба се препоръчват хибриди с умерен темп на растеж през есента, за оптимални срокове – със средни и интензивни темпове на растеж, за късна сеитба – с интензивен темп на растеж.
В зависимост от темповете на развитие на хибрида през есенния период се регулира и гъстотата на сеитбата: колкото по-бързо расте хибридът, толкова по-малка трябва да бъде сеитбената норма. Освен това посевите с ранни срокове изискват допълнително третиране с ретарданти. Например рапицата, засята в оптимални срокове, би трябвало да се третира с ретарданти един или два пъти, без да се смята последната обработка с фунгициди, които също имат ретардантен ефект. Разбира се, броят на ретардантните обработки зависи и климатичните условия през есента.
Гъстотата на засяване на рапица е от голямо значение
Препоръчителната сеитбена норма е в диапазона 25 – 55 хиляди семена/дка, за да има плътност 20 – 45 растения/м2 през пролетта. Специфичната стойност на плътността на засяване се препоръчва да се избира в зависимост от датата на сеитба, наличието на влага в почвата, хибрида (масата на 1000 семена) и дори сеялката. Експериментално е доказано, че най-високият добив (над 450 кг/дка) е постигнат при гъстота на посева от 40 растения/м2 и намалява до 200 – 250 кг/дкa както в резултат от прореждане (рядък посев), така и при прекомерно сгъстяване.
За да се получи възможно най-равномерно и дружно поникване, се препоръчва сеитбата на зимната рапица да се извършва в добре подготвено сеитбено легло и с уплътняване на повърхността след сеитбата за възстановяване на капилярите на почвата. На леки почви препоръчителната дълбочина на сеитба при оптимални условия е 2,5 – 3 см, а на тежки почви – 2 см.
Рапицата е взискателна към храненето
Rapica3За да презимува успешно рапицата, е необходимо съответстващо на потребностите ѝ хранене. Рапицата е култура, която има висока потребност от хранителни елементи. Със 100 кг семена тя изнася 6 – 6,5 кг азот, 2,4 кг Р2О5, 4,2 кг К2О, 0,85 кг магнезий и 0,8 кг сяра. Освен това рапицата се нуждае от микроелементи като манган, молибден и бор. За есенния период зимната рапица използва една четвърт от общото количество хранителни вещества, необходими за вегетацията. При изчисляване на торовата норма окончателното количеството тор се коригира съобразно плодородието на почвата и предшественикъта.
След предшественик зърнени култури рапицата изисква допълнително внасяне на 1 кг/акт. в-во азот на всеки тон слама на декар. Това е необходимо за ускоряване на минерализацията на растителните остатъци. Тук е важно да не се превишава дозата на азота, защото излишъкът му наесен води до влошаване на зимуването на растенията.
Фосфорните и калиеви торове се внасят с основната обработка в норма 2 –5,2 кг/дка акт. в-во фосфор и 2 – 3,5 кг/дка акт. в-во калий. Заедно с тези елементи е препоръчително внасянето и на 0,5 – 2,0 кг/дка акт. в-во сяра.
При правилно избран хибрид, при спазване на всички изисквания за създаване на посева и осигурено достатъчно минерално хранене може да се разчита, че в момента на прекратяване на есенната вегетация рапичните растения ще са в оптимално състояние и ще презимуват успешно.

Публикувана в Растениевъдство

На Portfolio Farm 2021 в Равно поле земеделците видяха отличния ефект от приложените торове на компанията

Агр. Петър Кръстев
Една от най-отговорните задачи в технологичния процес – храненето на културите на демоопита Portfolio Farm 2021 в с. Равно поле, Софийско, екипът на CortevaTM Agriscience e поверил на продуктите на дългогодишния си партньор –„Екофол“. Земеделците, които присъстваха на събитието, бяха запознати подробно с приложената програма за хранене на царевицата и слънчогледа от Линчо Енджов.
На демополето фирма „Екофол“, чийто предмет на дейност е оптимално и комплексно хранене на културите, е приложила пълната технология за хранене на царевицата и слънчогледа – почвени и листни торови. Освен листни торове с биостимулиращо действие от няколко години фирмата предлага на земеделските производители и почвени торове. Те са в сферата на по-високотехнологичния сегмент, като имат защита от загуба, информира земеделците г-н Енджов.
Почвените торове на „Екофол“ имат специална защита срещу загуби
В демонстрационния опит в Равно поле от почвените торове на „Екофол“ са приложени 2 продукта. Единият NPK 10-20-10 е със сяра по технология PhosActive. Другият продукт е DURASOL NCode DUAL MAX, съдържащ 46% амиден азот, който също е със защита от загуби. NPK е приложен и при двете култури, като при царевицата продуктът е внесен площно преди сеитбата в доза 25 кг/дка. Само при царевицата като второ подхранване в малко по-късна фаза заедно с окопаването в реда е внесен DURASOL NCode DUAL MAX.
Защо е избран NPK 10-20-10 по иновативната технология Фосактив
Фосактив е технология, специално създадена, за да не се блокира фосфорът в почвата. Елементът фосфор е много критичен при кисели и при силно алкални почви - блокира се и не може да бъде усвоен. Йоните на фосфора са отрицателни и се свързват с металните положителни йони, което води до фиксиране на елемента и невъзможност за неговото усвояване. Технологията Фосактив позволява фосфорът да остане достъпен за растенията в почвата и да се усвои напълно.
Защо е избран DURASOL NCode DUAL MAX- защитен азот с продължително действие
Защото е приложена специална технология, която предпазва азота от изпаряване и от отмиване в почвата. Той е изключително подходящ продукт, защото азотът е наличен и достъпен за растението до 60 дни от приложението. Земеделците се убедиха на място, че въпреки екстремните условия това лято – продължителна суша и високи температури, царевичните растения в демоопита в Равно поле бяха с много добра физиологична активност. Имат добри заложени кочани, фотосинтезират, има отток на асимилати в кочаните на царевицата. Всичко това доказва високата ефективност на продуктите, които „Екофол“ е заложил в програмата за хранене.
Амино Експерт Импулс – мощен продукт с подхранващо и биостимулиращо действие
От листните продукти при царевицата е използван Амино Експерт Импулс „Екофол“ – добре познат на пазара, работещ продукт. Внесен е в доза 200 мл/дка. При третирането към него е прибавен и Хеласол Цинк в доза 100 мл/дка. Линчо Енджов обясни, че продуктът е внесен превантивно, тъй като царевицата е цинколюбива и се нуждае да бъде запасена в необходимата фаза. При слънчогледа също е приложен Амино Експерт Импулс в доза 200 мл/дка. В по-късна фаза – бутонизоция, е приложен продуктът на „Екофол“ Хеласол Бор.
Амино Експерт Импулс помага на растенията да компенсират изоставането в развитието си
Линчо Енджов аргументира решението за включване на Амино Експерт Импулс в програмата за хранене и при двете култури: „Тази година сеитбите в региона закъсняха, тъй като пролетта беше доста влажна, почвата трудно изсъхна. По тази причина и посевите от царевица и слънчоглед се развиха по-късно. За тази цел ние избрахме продукт, който да помогне на растенията да компенсират изоставането в развитието си. Имаше и големи температурни амплитуди. Амино Експерт Импулс подпомогна растенията в преминаването на фазите по-най-добрия начин, за натрупване на необходимите хранителни асимилати и за изява на заложения им добивен потенциал“.
Цинкът има важно значение при царевицата
Цинкът участва във всички физиологични процеси при царевицата. Той е един от основните елементи за обмена на фосфора и азота при царевицата, затова препоръката на специалиста е да не се спестява неговото внасяне. Погрешно е схващането, че за да се внесе цинк, растенията трябва да проявят симптоми на цинков глад. Ако вече се види дефицит – щетата върху добива е нанесена. Не трябва да се върви след проблема, а да се работи превантивно. Фазата за внасяне Хеласол Цинк при царевицата е 4-ти – 6-и лист, когато нуждите на растението от този елемент е най-голяма.
Още за продуктите на „Екофол“ четете в следващите репортажни материали.

Публикувана в Растениевъдство

НИК разширява своето портфолио с продуктите на XAG, световен лидер в производството на автономни машини като земеделски дронове и безпилотни автономни роботи.

Партньорство между двете компании се основава на общите ценности и визия за изграждане на цялостни решения за автоматизация.

НИК и XAG целят развитието на новите агротехнологии и предоставянето на земеделските производители в България, Румъния и Италия решения за автоматизиране и роботизиране на полевите операции.

“Изборът на наш партньор в това ново начинание за нас не беше случаен. Наблюдаваме компанията от известно време и нейното бурно развитие. Това ни дава основание да вярваме, че имат необходимия опит, знания и технологии в областта на автономните решения. Неслучайно са световен лидер в областта на професионалните селскостопански дронове със своите над 66 хил. активни машини по света.” сподели Тодор Шишков, търговски директор Прецизно земеделие, НИК

“Вярвам че това ще е едно успешно партньорство, което ще затвърди репутацията на НИК като иноватор в сектора и надежден партньор на българските фермери”, добави Тодор Шишков

За XAG

XAG е основана през 2007 г., с основен фокус върху развитието и производството на селскостопански дронове, роботи, автопилоти за земеделска техника, изкуствен интелект и IoT за земеделие. Със седалище в Гуанджоу /Китай/, XAG разполага и с академия за обучение - XAG ACADEMY. Компанията оперира в 42 държави, като от тази година стъпва и на българския пазар чрез партньорството си с НИК.

XAG има за цел да предостави на фермерите най-новите решения за по-ефективни земеделски процеси и оптимизация на използваните препарати. Със съвместните усилия на повече от 1 400 служители, XAG успешно проправя пътека в интелигентното и устойчиво земеделие.

За НИК

НИК е група от компании внедряваща технологии за прецизно земеделие в България вече над 19 години с фокус върху предлагане на цялостни решения за автоматизация и оптимизация на процесите в земеделските стопанства.

Новаторския подход на екипа води до редица награди и международни признания като Компанияна годината 2020 в престижната класация на Forbes България / категория Селско стопанство/, златно отличие в Career Show Index 2021 за Работодател на годината и др. През 2021 година, НИК представи и първия автономен трактор в България.

Публикувана в Агротехника

Над 20 нови и обновени машини показа компанията на ежегодната си пресконференция за европейските аграрни журналисти в централата си в Германия. Освен тях бяха представени вижданията на бранда за бъдещето на земеделието и земеделската техника, както и напълно работеща автономна машина

Ася Василева,
наш спец. пратеник в Швандорф, Германия
Самолети, нови технологии, концепции, визии за бъдещето, съвършени машини и автономни роботизирани модули, работещи още сега на полето. Перфектна работа и изпипани до последно детайли. Това е HORSCH. Удивление и възхищение! Така с две думи може да се опише реакцията на аграрните журналисти, които посетихме централата на компанията в Швандорф, Германия, заедно с Петя Дайнова, представител на бранда за България. Поводът беше годишната пресконференция на Horsch. Както всичко, което прави германската компания, и това събитие беше перфектно организирано до последния детайл.
IMG 20210831 170734 siteКогато говорим за Horsch, никога не говорим просто за машини. Никога не говорим просто за пролетна сеялка или култиватор за окопни култури. Говорим за визия, за бъдеще, за концепция за поне 10 години напред. Дните на пресата, които брандът организира всяка година, винаги чертаят бъдещето както на земеделската техника, така и на земеделието като цяло. Очертават виждания, тенденции. Тази година бяха откроени три основни – дигитализация, автономност и здраве на хората. Всичко това в контекста на предстоящите съвсем скоро Зелена сделка, производство на безопасни храни и опазване на околната среда, които ще изискват и нови технологии на земеделие. Като растителна защита, съобразена с новите строги екологични норми. Прецизно торене, отговарящо на изискванията на Зелената сделка. Автономни машини, необходими поради липсата на работна ръка в земеделието. Всички тези идеи и проблеми са взети под внимание, защото без тях работата на европейските фермери вече няма да бъде възможна.
И само въз основа на тези тенденции за бъдещето, в Horsch създават и усъвършенстват самите машини. Всяка машина тук тръгва от концепция, открита в нуждите на земеделците. Самата фамилия Хорш е земеделска и има свое стопанство. Желанието да направят техника за рентабилно земеделие се корени именно в земята, която те самите обработват. Така повече от 40 години брандът създава едни от най-печелившите, най-прецизните и реномирани сред земеделците в цял свят машини за почвообработка, сеитба и растителна защита.
И неслучайно споменах самолети в началото на статията. Не, Horsch още не произвежда самолети. Но събитието за журналистите започна именно с полет с малки лекомоторни самолети от летище в близост до Швандорф над завода на компанията. За мен това беше символ на полета на мисълта и въображението. Свободата да мечтаеш за бъдещето на земеделието. Стремежът към съвършенство в техниката, без ограниченията на стандартите на конкретния момент. Предвиждайки бъдещето и изпреварвайки го. Това е духът на Horsch. Духът, който е въплътен във всяка една машина с тази марка, независимо каква е тя и къде по земното кълбо работи.
Когато срещнеш и поговориш със собственика на компанията Михаел Хорш, оставаш респектиран от полета на неговата мисъл. Човек, тръгнал от земята и имал смелостта да мечтае за бъдещето на земеделската техника. Визионер, които създава машини десетилетия преди да е дошло тяхното време. Той е от тези инженери, които пробват, чертаят, прогнозират, тестват и изпипват всеки детайл до съвършенство десетилетия наред. Визионер с огромна страст към земеделието. Защото Михаел Хорш е инженер, но и земеделец. Намерил е и перфектния съдружник – Тео Лееб, директор на отдела за растителна защита, създател на пръскачките Leeb. Едва ли има земеделец, който да не ги познава и да не се е възхитил от тяхната прецизност и техническо съвършенство.
А за практическата част от бизнеса се грижат очарователната и дейна Корнелия Хорш, която отговаря за продажбите и маркетинга на компанията, и Филип Хорш, управител в компанията.
IMG 3748 siteКорените на Хорш не са в инженерството, а в земеделието. Членовете на фамилията и днес са активни фермери. Затова и фокусът на компанията е да държи тясна връзка с клиентите, дори и когато се разраства. Защото отличната техника е довела до двойно увеличение на продажбите и производството за последните 5 години. Съответно и на персонала, който днес наброява почти 2500 души. Само през 2021 са назначени нови 300 души. Продажбите на бранда за 2020 г. са достигнали впечатляващите 500 000 млн. евро.
Този ръст не може да не радва. Но е и повод за много работа и виждания, за да остане компанията близо до своите клиенти и да не се превърне в голяма мултинационална корпорация. Това обясни Корнелия Хорш при откриването на Деня на пресата. “Ковид пандемията промени много. Но и ни накара да мислим много как ще изглежда бъдещето на Horsch. Разширихме производствените площи. Разбрахме, че приоритетите на нашата фирма са защита на природата и здравето на хората. За тези два приоритета ние предлагаме технически и дигитални решения за модерното земеделие. Ориентирани сме към християнските ценности. Разработихме ново лого, което символизира ангажимента на компанията да остане фокусирана върху личната връзка на семейство Хорш с всеки един неин клиент, въпреки главоломно нарастващия им брой в цял свят. За нас е важно да останем пряко свързани с всеки един наш клиент“.
На Деня на пресата бяха представени и много новости при машините. Сред тях е и първата навесна пръскачка на компанията. Leeb CS e шампион по отношение на компактност, техническо изпълнение и лесна употреба.
Прикачването става бързо и лесно. Машината е с работни ширини от 15 до 30 метра, а земеделците имат избор измежду 1400, 1800 и 2200-литров резервоар.
По отношение на воденето на щангите, от Horsch залагат на добре познатата уникална система Boom Control за автоматично водене на щангите и поддържане на точната, възможно най-ниска, работна височина и при висока скорост. 25 см разстояние между дюзите. Оборудвана е с уникалните за марката пулсиращи дюзи. Повече за нея, както и за останалите новости, ще прочетете в следващите ни броеве.
Гвоздеят на събитието несъмнено стана автономната машина Horsch. Въпреки внушителната си ширина, тя напълно самостоятелно и изключително грациозно мина сред паркираните нагъсто на паркинга автомобили под леко притеснения поглед на техните собственици, понякога и на сантиметър от лъскавите коли. Справи се блестящо. Машината е съставена от основен модул, на който могат да се прикачат различни инвентари, и е предназначена за големи стопанства. Михаел Хорш обясни концепцията на внушителната машина:
IMG 3831 site„Това, с което кардинално се различаваме от останалите компании, които работят в сферата на автономността, е, че ние започваме с машини с големи размери. Причината е проста. Цялата инфраструктура за един такъв робот – навигация, GPS, RTK станции, системи за сигурност, радари, компютри, струва еднакво скъпо и за малка, и за голяма автономна машина. Първоначалната инвестиция е еднаква от гледна точка на земеделския производител. Естествено е при такава голяма първоначална инвестиция, фермерите да предпочетат големи машини, които ще се изплатят бързо. Най-остри проблеми с работната ръка има точно в големите стопанства, които имат нужда от сериозни машини. Обикновено те се намират в страни с по-либерална законова система, където пускането в експлоатация на автономна машина би било по-лесно. Затова има смисъл да се започне от голямото. В Германия или Франция законите скоро няма да позволят на полето да работят автономни машини.
Вече имаме разработени няколко версии на автономни машини. При тази, която виждате, отпред има двигател с мощност 450 к.с. и тежи 12 тона. Тя е агрегатирана с 24-редова сеялка Maestro. Компактна машина, с голяма работна ширина, която много лесно може да се транспортира. Роботът може да работи с Maestro, Avatar, Serto, претоварващи ремаркета. Подходяща е и за Joker и за Cruiser.
Но най-важното на автоматизацията не са машините, които виждаме, а софтуерът, който не виждаме. Не този за машината. А този, който управлява дистанционно робота на полето. Още преди 10 години в нашето стопанство Agrovison в Чехия започнахме въвеждането на системата CTF, която е точната предпоставка за работата на софтуера. И това, върху което работим от 10 години като идеи и опити, сега е готово да излезе на полето. Ако не можеш с абсолютна прецизност да си очертаеш парцела, роботът няма да ти свърши работа. Това беше най-трудното в работата и нещото, което ни забави най-много.
При автоматизацията идеята не е да премахнем човека или да работим с по-малко хора. Вместо да кара трактор, човекът ще има друга задача. Да го управлява посредством компютър. И всички 10-годишни деца, които в момента играят на Farming simulator, ще пораснат с перфектната квалификация за това. Бъдещите трактористи вече ги има, ние само трябва да развием техниката. Единствено това ще върне младите в земеделието“.
IMG 3868 siteHorsch е компания на визионери. Компания, в която виждат бъдещето и работят за бъдещето. А то е във високите технологии на полето и в стопанството. На екологичното земеделско производство, на грижата за почвата. На земеделието, което няма да изисква нискоквалифицирана работна ръка, а компютърни специалисти.
За вижданията на Михаел и Филип Хорш за бъдещето на земеделието – четете в следващите ни броеве.
А лично за мен Horsch продължава да се свързва твърдо с две неща – прецизност и визия. И Дните на пресата 2021 на компанията още веднъж доказаха, че и занапред ще бъде така.

Публикувана в Агротехника

Fendt e100 Vario бе предоставен за изследвания по проект на Института "Фраунхофер“ за използване на енергия от фотоволтаици в овощарството

Пред селското стопанство стоят съвършено нови задачи. Поради климатичните промени е необходимо да бъдат разработени стратегии, които да позволят земеделското производство да бъде продължено и в бъдеще, без да нанася вреда на околната среда. Това е причината, поради която Институтът за соларни енергийни системи "Фраунхофер" (Fraunhofer ISE) стартира проект, наречен „Слънчеви батерии в овощарството – агроволтаиците като концепция за адаптиране към климатичните промени при отглеждане на плодове“.
Овощарството в Европа вече пострада от последиците на климатичните промени – силната слънчева светлина, повишените температури и зачестилите екстремни климатични явления, като градушка и проливни дъждове. За да се предотврати влошаването на качеството и намаляването на добивите при отглеждането на плодове, все по-често се използват мрежи и полиетилен за предпазване от град. В рамките на проекта „Слънчеви батерии в овощарството“ през следващите 4 години ще бъде изследвано в каква степен соларните панели могат да поемат върху себе си тази защитна функция при отглеждането на ябълки и как фотоволтаичната система влияе върху добивите.
Целта на проекта е да се повиши устойчивостта при отглеждане на плодове и да се решат конфликтите при използването на земеделските земи от фотоволтаици и земеделско производство.
Кръгова икономика с Fendt e100 Vario
Fendt e100 Vario 70505Една от целите на проекта е да се определи как генерираната електрическа енергия може да бъде използвана в различни сфери на стопанския живот преди и след съхраняването й. Например, с използването на електрифицирана земеделска техника или при съхраняването на плодовете в хладилен склад. Корпорация AGCO/Fendt предостави акумулаторен електрически трактор Fendt e100 Vario за целия период на изследването.
Тракторът се използва във фермата за отглеждането на екологично чисти плодове при всички дейности. Това включва мулчиране на междуредията или транспортиране на реколтата към склада. През пролетта на 2021 г. Fendt e100 Vario с челен товарач е използван също за поставянето на фотоволтаичните модули.
Fendt e100 Vario се зарежда в стопанството с електрическа енергия, произвеждана в ябълковата градина. Така енергийният цикъл се затваря, а потенциалът на вътрешната система на стопансвото може да бъде използван напълно. Въглеродният отпечатък на трактора може да бъде значително занижен с използването на произведена по екологично чист начин енергия.
Трактор Fendt e100 Vario e с електрическо задвижване и капацитет на батерията 100 кВтч.
ЛОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ. Като джойстик на компютър. Управлява посоката на движение, скоростта и инвентара. С два бутона за темпомат и избор на оборотите.
БАТЕРИЯ. Намира се под капака, с нейна помощ тракторът разполага с мощност от 67 к.с. По този начин той е подходящ за работа в стопанството, в оранжерията, в гората или на нивата.
ЗАРЕЖДАНЕ. Електрическият трактор може да бъде зареждан с 400 волта и 22 кВт през CCS щепсел. Освен това моделът е оборудван с функция за бързо зареждане.
ОТПРЕД. Тук, както и в задната част на машината има „AEF съвместим интерфейс“. Иначе казано: контакт за включване на електромашини като предна косачка.
ОТЗАД. Силоотводен вал, хидравлика и контакт за свързване на електрически машини (например косачка).

Публикувана в Агротехника

Георги Таров – земеделски производител в с. Вълчитрън, Плевенско, винаги е отворен към иновациите, и предостави поле за изява на новата генетика на компанията

Агр. Петър Кръстев
Демонстрационното поле в с. Вълчитрън, Плевенско, с представените хибриди пролетни култури на Lidea – слънчоглед, царевица и сорго, е реализирано с подкрепата и съдействието на земеделския производител Георги Таров. В няколко броя ви запознах с характеристиките и технологията по отглеждането на тези култури, но земеделците знаят, че за да могат засетите в опита хибриди да покажат поведението си в реални полски условия, всичко трябва да бъде направено така, както трябва. И тук значителен принос има г-н Таров, един от най-добрите земеделци професионалисти в района на Плевен, което предопредели и избора му за партньор от екипа на Lidea.
Фирмата, която ръководи Георги Таров, обработва 15 хил. декара земя. Отглеждат най-различни култури, вкл. зеленчуци и люцерна. При полските култури площите са разделени поравно – пролетници и есенници.
– Г-н Таров, завидно добро е състоянието на културите в демонстрационния опит с хибриди на Lidea! Познавате ли техните продукти и какво е впечатлението ви?
– Познаваме продуктите на Lidea, защото площите ни с пшеница са основно с техни сортове. Вече четвърта, пета година залагаме само на тях, тъй като при нашите условия те се представят много добре. Тази година също имаме много добри резултати: и като добиви, и като показатели за качество.
– Очаквани ли бяха тези резултати?
– Очаквахме тези добри резултати, защото през май и юни при нас паднаха доста дъждове и пшеницата на Lidea успя да ги оползотвори в количествени и качествени показатели –- глутен 30, протеин 15 при добив от 750 кг/дка.
viber image 2021 09 01 13 08 58 539– Какви хибриди отглеждате от портфолиото на Lidea с пролетници?
– От портфолиото на Lidea в царевица сеем хибрида ЕС Хармониум, тази година на нашите полета сме засели с него 3000 декара. В момента той издържа на сушата, въпреки екстремните условия – тук повече от месец и половина не е валяло. Въпреки това царевицата все още се държи добре и се надяваме да даде добри резултати.
– Каква технология практикувате във вашето стопанство – обработки, торене?
– Полетата, които стопанисваме, са изцяло на класическа технология. Всяка година вземаме почвени проби и в зависимост от показателите изработваме карта за торенето през следващата година.
– Коя от културите в демонстрационното поле, реализирано с ваше съдействие, ви направи най-силно впечатление?
– Впечатлен съм от доброто състояние на соргото, въпреки тежките климатични условия. Досега не сме отглеждали тази култура, но през следващата година ще опитаме на 1000 декара, за да видим как ще се представи на масовите полета и съответно какъв пазар ще намерим. Защото в крайна сметка всичко е въпрос на пазар. Освен соргото, има доста добри хибриди както от слънчогледа, така и от царевицата на Lidea, които са застъпени тук, в демонстрационното поле. След като мине жътвата и видим резултатите, ще направим анализ и ще вземем решение какво точно ще ползваме от портфолиото на компанията.

Публикувана в Растениевъдство

Резултатите от изпитването на българските сортове пшеница през 2021 година

Проф. Иван Панайотов, дссн, селекционер
Годината 2021-ва е характерна с отлични условия за пшеницата и суша за царевицата и слънчогледа. Вероятно следващата година ще бъде с обратна тенденция – суша за пшеницата. През есента на 2020 г. сеитбата на пшеницата беше извършена сравнително късно – втората половина на м. октомври и началото на ноември, главно поради сушата до 9 октомври. Валежите продължиха до 16 октомври, което осигури поникване на вече засетите посеви и сеитба в отлично овлажнена почва. Масовото поникване започна след 5 ноември, а на 30-и падна първият сняг. Растенията бяха във фаза 3-ти лист – начало на братене. Сравнително топлата зима благоприятства братенето, като температурите достигнаха +18 градуса със слънчево греене, отлично време за растеж и закаляване. Критичен студ беше отчетен на 18 януари – до -15 градуса, от който недостатъчно зимните сортове получиха значителни листни пригори, но не предизвикаха сериозни повреди; със затоплянето те бяха преодолени.
За българските сортове тази температура не беше никакъв проблем. Редуването на сняг и дъжд, съчетано с топло време, беше благоприятно за добре изразеното братене и начало на вретенене. То започна при дневна светлина над 12 часа, обикновено след 15 март. Тогава започва образуването на класа. Прохладното и слънчево време през фазата вретенене спомогна за отлично формиране на класа. Цъфтежът премина без дъждове и излишна влага, което е причината за добро озърняване и реализация на потенциала на класа, а също и за отсъствие на фузариум. Следващото развитие протече при честа промяна на сухо или дъждовно време. Тези условия не позволиха да се развият масово болестите, характерни за периода, а също спря развитието на житната дървеница и пиявица. Частично нападение беше отбелязано от листни въшки, кафява (листна) и жълта (ивичеста) ръжда. След фаза восъчна зрелост температурите ежедневно бяха над + 25 – 28°С, което ускори фазите наливане и узряване на зърното. Въпреки наличието на почвена влага надземната маса бързо изсъхна. Жътвата протече при сухо време, една рядко суха жътва. При тези условия физическите качества на зърното бяха много добри, но количеството на глутена е сравнително ниско. Това е резултат от ускореното узряване, причинено от високата температура и сухия вятър.
Profesor4 1 siteДобивите, получени при тези условия са едни от високите за последните няколко години, особено в сравнение с 2020 г. в Добруджа. Това е урок, който не бива да се забравя, когато от полета с някои сортове чужда селекция бяха получени добиви по 50 кг/дка, а в с. Методиево, на 3 километра разстояние от тях, в полетата на Института (ДЗИ), българските сортове, с българска технология се развиха нормално и от тях бяха получени добиви над 700 кг/дка. Какво по-добро доказателство за качествата на българската селекция.
Високите добиви от българските сортове се потвърждават и през 2021 г. За сравнение ще посоча добивите от вносен сорт, получени от няколко производители, в размер 800 – 850 кг/дка, несъмнено добър добив. Добивите от българските сортове са в същите граници, а често и по-високи, но със значително по-добри качествени показатели. Това е пшеница, годна за производство на хляб и хлебни изделия. Казват – никой не плаща за качество, никой не се грижи в България за получаване на качествено зърно. Народът яде хляб с химикали, къде е тук Министерството на земеделието и качеството на храните. Качествената пшеница трябва да получи съответната цена. Не е случайно, че много производители на хлебни изделия предпочитат вносното брашно от Турция, произведено от българските сортове, отгледани там. Но в Турция държат на качеството, там хлябът трябва да е качествен.
А ето част от резултатите от новите селекционни материали и сортове, получени от ОСЗ – „Дунав“ в землището на с. Българско Сливово, общ. Свищов. Почвите са излужени черноземи и сиви горски, технологията е без натоварване с азотни торове и пестициди.
Линиите и сортовете са засети в опитни парцели от 50 кв. м и получените добиви са следните:
При селекцията се извършва строг контрол на физическите качества на зърното – цвят, блясък, форма, твърдост, а през вегетацията – реакция към различните стресове, особено към суша. Категорично считам, че сортовете пшеница, получени в ОСЗ – „Дунав“ и ДЗИ – Ген. Тошево, са много по-добри по качество и продуктивност, особено при сухи условия. А сушата ще дойде.

Публикувана в Растениевъдство

Защо подмярка 4.2 за преработка дава повече шансове за фотоволтаици, отколкото за някои храни

Виктория Димитрова

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проекта на насоки за кандидатстване по процедурата чрез подбор по целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2 - Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти.

Процедурата ще бъде с общ бюджет в размер на 39 млн и 116 хиляди лева, и изцяло е насочена към кандидати от хранително-вкусовата промишленост. /Уж!/

Целта е с реализирането на проектните предложения да се подобри цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията в сектора чрез въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително и къси вериги на доставка. Голямата цел е одобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост и т.н.

Публикуваните документи запознават подробно потенциалните кандидати с условията и изискванията за подаване на проектните предложения по подмярката.

Срокът за подаване на предложения и коментари по публикуваните насоки е до 17 септември 2021 г.

Да уточним, че дейностите, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти, за които може да се кандидатства, са доста: мляко и млечни продукти, включително яйца от птици; месо и месни продукти; плодове и зеленчуци, включително гъби; пчелен мед и пчелни продукти; зърнени, мелничарски и нишестени продуктис изключение на производство, преработка или маркетинг на хляб и тестени изделия; растителни и животински маслаи мазнини с изключение на производство, преработка или маркетинг на маслиново масло; технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия; готови храни за селскостопански животни (фуражи); гроздова мъст, вино и оцет.

Процентът на безвъзмездно финансиране за проекти до 2 млн. евро е 50%, за проекти между 2 и 3 млн. евро – 35%.

Но има възможност за увеличаване на финансовата помощ с до 25%, без да е уточнено при какви случаи.

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА ФИНАНСИРАНЕТО

Отговорът е обширен – за разходи за материални инвестиции за изграждане, придобиване и модернизиране на сградии други недвижими активи, свързани с производството или маркетинга.

Влизат и такива, които са използвани за опазване компонентите на околната среда иенергия от ВЕИ за собствено потребление; закупуване, включително чрез финансов лизинг, нанови машини, съоръжения и оборудване,необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга.

Влизат още закупуване на земя, необходима за изпълнение на проектното предложение, модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности; закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проектното предложение, предназначени за производствени дейности; закупуване наспециализирани транспортни средства, включително хладилни такива,за превозна суровините или готовата продукция.

Както иелектрокари, мотокари и товарачи, използвани за вътрешноцехов и вътрешнозаводски транспорт, които се придвижват само на територията на предприятието.

Разрешават се инвестиции и за производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти с изключение на биомаса от риба.

Сред нематериалните харчове са купуване на софтуерсвързан с преработвателната дейност на кандидата; наноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, регистрация на търговски марки и процеси, общи разходи, свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проектното предложение.

Дотук с чисто деловата финансова част.

Сега да поговорим за процедурата за кандидатстване, чиято цел, да не забравяме, е модернизирането на преработката и подобряване на качеството на храните, демек да се направи инвестиция от истински преработватели.

Ще се опрем на някои конкретно зададени през август и септември въпроси от кандидати по процедурата по 4.2 и конкретните отговори, които дадоха от управителния орган.

Интересни неща се научават...

Очакват се доста мераклии за изграждане на фотоволтаични централи, и то се очаква, защото това е допустим разход.

Кандидати от този сектор се интересуват дали е допустим разход и купуването и инсталирането на акумулатори/батерии към централата, които ще се използват за съхранение на произведената енергия. Отговорът е „да“, щом се касае за автономна/соларна система. Акумулаторите са допустими за финансиране.

Но пък...

От отговорите, които дадоха държавните експерти на другите питания на кандидати, научаваме, че...

Например в раздела за суровини от растителен произход и продукция от тях суровината от лозови листа, която бъдещ бенефициент иска да използва за производство на лозови сарми, не влиза в позволените разходи от сектора на чувствителните сектори.

Просто не попада в приложение 10 „Суровини от растителен и животински произход и продукцията от тях в чувствителните сектори“, и това е...

Не е допустимо и финансирането на проекти за преработка на диворастящи гъби.

Не съответстват на допустимите за подпомагане дейности и почистването и преработката на зърно, за което питат немалко кандидати.

Не може да се финансиря по подмярката, с брюкселска инжекция, и изграждането на силозно стопанство за сушене на зърнени култури. А защо? Като все ги критикуваме зърнопроизводителите, че от България експортират суровина, а не затварят цикъла и с това да постигат по-висока добавена стойност...

Не влиза в разрешените инвестиции по подмярка 4.2 и покупката на автоматизирана система за оползотворяване/изгаряне на странични животински продукти – СЖП, и съответно производство на топлинна енергия.

И всичко това... защото така.

Без логика, но с европейски плам от нашите хора от тематичната работна група, които решават нещата.

Публикувана в Бизнес

С новите трактори T6 Methane Power и T7 HD земеделците отговарят на предизвикателствата на въглеродно неутралното, устойчиво и интелигентно земеделие, като едновременно с това пестят разходи и повишават производителността в стопанството

Ася Василева,
наш спец.пратеник в Лайпциг, Германия
„Работим за бъдещето. Устойчивото бъдеще на чистата енергия и високите технологии“ – С тези думи Марсело Педрацини, бизнес директор за Австрия и Източна Европа в New Holland, откри Дните на полето 2021 на бранда, които се проведоха в стопанство, намиращо се на 30 км от Лайпциг, Германия. Земеделски журналисти от цяла Европа имахме честта да наблюдаваме презентирането и първи да се докоснем до новостите на световния лидер в производството на агротехника New Holland. Сред тях са напълно работещ и вече в серийно производство метанов трактор, както и новият флагман за тежки работи в земеделието – Т7 HD.
Заедно с продуктовите специалисти на официалния вносител на марката в България – фирма Интерагри, успяхме да научим повече за новостите, които ще бъдат на разположение за успешна работа и на българските земеделци до края на годината. А нашите земеделци отдавна знаят, че формулата е добра техника плюс сигурен партньор в лицето на доставчика на техниката. Затова спокойно залагат на комбинацията New Holland и Интерагри. Ето какво е подготвил за тях New Holland.
Трактор T6 на метан – същата производителност като дизелова машина, но с до 30% по-ниски експлоатационни разходи.
240745387 909880776597462 3888518317530915782 n

В Германия фермерите вече имат годишни въглеродни квоти. Надвишаването им се наказва с глоба от 121 евро за тон през 2021 г. и 500 евро за тон СО2 над 2000 тона през 2022 г. Такова изискване неминуемо ще бъде въведено във всички страни от ЕС в контекста на предстоящата Зелена сделка и споразумението „Готови за 50%“. Въглеродният отпечатък, който оставя новият метанов трактор на New Holland, е с 80 на сто по-малък от този на конвенционален трактор. Машината може да изработи един цял ден на полето с един резервоар. Метановият трактор вече е в серийно производство. Интерагри – България е направила поръчки за такива машини, които се очаква да пристигнат в България до края на 2021 г.
T6 Methane Power осигурява ефективността на своя дизелов еквивалент – същата мощност при 180 к.с., въртящ момент при 740 Nm и издръжливост с до 30% по-ниски експлоатационни разходи.
В реални полеви условия тракторът T6 Methane Power произвежда 99% по-малко прахови частици от еквивалентен дизел и намалява емисиите на CO2 с минимум 10% и общите емисии с 80%.
T6 Methane Power разполага с изцяло нов двигател 6.7 литра NEF, специално разработен за селскостопански приложения от FPT Industrial, марката на силовите агрегати на CNH Industrial. Тук се намесва богатият опит в технологията за захранване на природен газ, разработен в продължение на повече от 20 години. Произведените от FPT Industrial над 50 000 двигателя за природен газ свидетелстват за надеждността на тази технология и гориво. 
Газовите резервоари на метановия T6 се съхраняват в същото положение като дизеловите резервоари при стандартния модел Т6. Това осигурява безпрепятствен достъп до кабината, както и отлична видимост от нея.
Тракторът T6 на метан е ключов елемент в концепцията за енергонезависима ферма на New Holland. Компанията затваря веригата на истинска кръгова икономика – от полето до производство на енергия и обратно към полето. Това е пълен цикъл с почти нулево отделяне на CO2. Земеделските производители могат да отглеждат енергийни култури и да използват селскостопански отпадъци за генериране на биометан и да захранват своя трактор с устойчиво гориво, постигайки почти нулеви емисии на CO2.
Животновъдите и млекопреработвателите могат да затворят напълно този цикъл, като произвеждат биометан от оборски тор, който изважда CO2 от околната среда – това води до отрицателен въглероден отпечатък.
Земеделците могат също така да използват страничните продукти от биодигистрацията като естествени торове на своите полета, затваряйки кръговата икономическа верига.
Новият флагман за тежки работи в земеделието – Т7 HD
T7 315 BluePower HD Autocommand StageV 21 G 094Новият T7 HD в мощностния диапазон 250 – 300 к.с. съчетава мощност, висока производителност, изключителна пъргавина и универсалност, като същевременно предоставя превъзходно работно преживяване с чисто нова кабина Horizon Ultra и PLM Intelligence функции от следващо поколение. T7HD е идеален за фермери, които трябва да комбинират много и разнообразни задачи в едно и търсят повишен комфорт, ефективност и производителност.
Кабината Horizon Ultra е преработена от нулата, за да задоволи и най-взискателните оператори: новият T7HD e по-свързан от всякога и поставя нов рекорд като най-тихият в индустрията, само с 66 dBA ниво на шум в кабината.
Новият T7 HD е запазил усещането на гамата T7, като същевременно предлага просторна работна среда, където водачът се чувства далеч по-малко ограничен от конструкцията на кабината. Тя е удължена, осигурено е допълнително място за пътника и повече площ, с която да разполага. Земеделците ще оценят наличното достатъчно място за съхранение: 30-литрово място за съхранение зад седалката, което удобно ще побере багажа на водача; хладилно отделение с вместимост 12 литра; покрито място за съхранение зад пътническа седалка с електрическа и USB точки за зареждане; отворени отделения за съхранение от дясната страна на кабината и мрежа за съхранение на тавана.
Редизайнът предлага повече и подобрена видимост във всички посоки, към теглича и прекачния инвентар, а камерите поддържат наблюдение в зоната около трактора за по-голяма безопасност. Нов пакет с до 24 LED работни светлини осигурява отлична видимост през нощта.
Просторната кабина осигурява изключително комфортна работна среда, с изчистена и опростена работна повърхност, интуитивно управление с ергономично разположени контроли на новия SideWinder Ultra подлакътник и лесен за ползване 12-инчов дисплей IntelliView. Контролите могат да бъдат конфигурирани така, че да съответстват на предпочитанията на оператора.
CentreView дисплеят, поставен в центъра на волана – за първи път в индустрията – осигурява ясна видимост. Новата водеща в класа система за автоматичен климатичен контрол с избор на зона, която има 35% по-голям капацитет от предишния модел, лесно поддържа комфортна температура във всички сезони. Най-добрата седалка Auto Comfort се отличава със странично окачване и климатична система за управление, която извлича влагата от кабината в горещи дни или затопля в студени сутрини. Разширената свързаност на кабината позволява на клиентите да свържат своите устройства на борда без усилие, като мобилното им устройство автоматично се свързва с екрана и може да се управлява с бутон на подлакътника.
PLM Intelligence: земеделие 4.0
T7HD VisualTrailerT7 HD представи PLM Intelligence от следващото поколение, което прави крачка напред в посока стратегията на New Holland за прецизно земеделие. Той маркира преминаването от практиките на традиционното земеделие към селското стопанство 4.0, където прецизното и взаимосвързаното земеделие помага на фермерите да планират всички операции предварително, да управляват в реално време поведението и производителността на всяка машина, с цел постигане на максимална прецизност и ефективност.
PLM Intelligence от следващо поколение е нова електронна архитектура, която ще бъде интегрирана в цялостното оборудване от ново поколение на New Holland, така че клиентите да открият същата логика във всяка машина и имат лесен достъп до данни, за да работят още по-ефективно. Това е част от стратегията на New Holland за дигитализация и цели да предостави интелигентни решения за свързаност, които правят земеделието по-устойчиво и продуктивно. Те включват традиционните приложения за прецизно земеделие, целящи да улеснят работата на оператора, като същевременно оптимизират добива и разходите; решения, базирани на свързаност и мониторинг, фокусирани върху подобряване на производителността на машината; облачни решения, базирани на анализ на данни и планиране, с цел улесняване на решенията за управление на стопанството.
Чрез приложението MyNewHolland клиентите могат да регистрират машината си, разполагайки с пълната ѝ техническа информация, като имат достъп до портала MyPLMConnect, където могат да управляват данните за своя автопарк и фермата си в една среда. Системата MyPLMConnect им позволява да получават динамично информация в реално време от отделни машини, работещи на полето, и анализирайки данните, да вземат информирани решения.
New Holland също така представи новия PLM приемник Cygnus, който е ключов за подобрената архитектура за автоматично управление на тракторите, включващи PLM Intelligence. Той осигурява надеждна позиция, компенсира вариациите на терена и помага за точна и сигурна навигация. Приемникът също поддържа сателитни корекционни сигнали, в допълнение към изключително точната корекция на RTK сигнала, разпространявана чрез PLM RTK+ мрежа на New Holland.
T6 180 MethanePower StageV 20 G 003Разширената свързаност на New Holland също помага на клиентите да сведат до минимум престоя си на полето. Машината е свързана с фермера и дилъра, които могат да наблюдават местоположението и състоянието на регистрираните свързани единици. Те могат да осъществяват дистанционна диагностика чрез New Holland Remote Assistance, както и да подпомогнат работата на оператора с функцията IntelliView Connect, която им позволява да споделят екранни сесии. Машината е свързана и с New Holland’s Control Room, която предупреждава дилъра за кодове за грешки, предлага решения и дори може да предотврати възможни повреди.
Освен тези машини, в Германия бяха представени пълна гама машини и прикачни инвентари с марката New Holland, както и зърнокомбайни. Акцент беше и вършачният барабан UltraFlow, който спечели сребърен медал за иновации на Агритехника 2019. Едно от най-важните предимства на този барабан е, че при много голяма растителна маса, влизаща в барабана, тя бива разпределена равномерно и за разлика от стандартните барабани, които са с 10 работни шини, този разполага с четири сегмента по 8 шини. Това дава много по-висока производителност. Тежестта на барабана е с около 30 % повече от тази на стандартен вършачен барабан, което допринася за по-големите инерционни сили, а оттам – за по-ниския разход на гориво.
Бяха презентирани и новите комбайни от серията CR 8.90, които ще заместят CR 9.80. Те вече разполагат с 13-литров двигател и мощност от 600 к.с. Бяха представени и много нововъведения при балопресите на New Holland – доказани на европейския пазар вече над 40 години.
За повече информация за новостите на New Holland може да се обърнете към официалният вносител на марката в България – фирма Интерагри.

Публикувана в Агротехника

Технологията за отглеждане на културата е достъпна за всеки, който произвежда царевица

Агр. Петър Кръстев
Соргото е отдавна позната и отглеждана у нас култура, но за дълъг период беше забравена и напълно премахната от сеитбооборота. През последните няколко години, благодарение на фирми като Lidea, културата отново се завръща по родните полета. Това стана възможно, защото хибридите, които генетиката на компанията предлага, имат висок добивен потенциал и подобрена агрономическа характеристика – устойчивост на екстремните климатични условия, които наблюдаваме през последните години.
Портфолиото на Lidea в сорго предлага топхибриди
По добивен потенциал соргото следва добивния потенциал на царевицата – тази култура има високо съдържание на протеин, не изисква големи инвестиции и много по-добре от други култури понася засушаванията. Това ѝ качество се доказа в стабилните добиви, получени при неблагоприятните условия през последните 2-3 години.
IMG 0620 siteНа демонстрационното поле с пролетници на Lidea във Вълчитрън соргото беше презентирано от Радослав Михалев – регионален представител на компанията за Бургас и Ямбол.
Специалистът представи характеристиките на застъпените в опитните парцели 5 хибрида сорго за зърно и 3 за силаж. В групата за зърно бяха включени много ранни, ранни и средно ранни по зрелост хибриди. Топхибридите сорго за зърно на Lidea са ЕС Фьон и EС Ализе, които са на пазара у нас и в Европа. Те са в средноранната група по зрелост. Най-ранният хибрид за зърно – ЕС Арморик, е много подходящ и за втора култура. Добивите от хибридите сорго за зърно у нас стигат до 700 кг/дка.
От хибридите, които не са за зърно, в опита беше заложен Биомас 133. Той не е подходящ за животни, а се отглежда за биогориво. За разлика от него силажният BMR GOLD X повишава млеконадоя, тъй като съдържа голяма захарност – над 22%, няма целулоза и има добра смилаемост от животните. Хибридите сорго за силаж на Lidea са много подходящи за животните, защото имат висока захарност и малко целулоза, обобщи Радослав Михалев.
На полето присъстваше и новото предложение на Lidea, което от тази година е на пазара: ЕС Хермес е хибрид за косене, който дава до 4 откоса. Друго негово предимство е, че изисква много по-малко влага от царевицата.
Стъпки в технологията за отглеждане на културата
Соргото е непретенциозна култура, която се отглежда с по-малко разходи. Радослав Михалев поясни, че всеки земеделски производител, който има техническо оборудване за отглеждане на царевица, без проблем може да отглежда и сорго, без допълнителна инвестиция за техника. Технологията включва оран, две култивирания, сеитба и две окопавания. Изисква се едно третиране с почвен хербицид за запечатване на почвата веднага след сеитба преди поникване на културата и при необходимост – едно пръскане през вегетацията срещу широколистни плевели. За торене са достатъчни около 15 кг/дка амониев нитрат. Правят се и две инсектицидни пръскания във фаза от 2-ри – 6-и и до 8-и лист срещу въшки.
IMG 0616 siteСпециалистът обърна внимание на нещо много важно при сеитбата. Тъй като соргото е с по-ниска кълняемост, е добре да се заложи сеитбена норма от 30 000 бройки на декар, за да останат за реколтиране 26 – 28 хиляди. През годините сме се убедили, че у нас това е най-подходящата посевна норма, защото соргото е култура, която много брати. В резултат на силно братене в по-редки посеви, при жътва се получават неравномерно узрели растения, които трудно се прибират без приложение на десикант.
Земеделците, които присъстваха на демонстрациите във Вълчитрън, се убедиха на място, че хибридите сорго на LIdea се държат много добре в условия на високи температури и засушаване и видимо са заложили значителен добивен потенциал. Културата заслужава внимание, тъй като устоява на екстремните климатични условия през последните няколко години.

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 53

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта