Пълна защита и подхранване на житни култури и царевица

ФМС инвестира значителни средства и усилия всяка година, за да предложи на земеделските производители нови устойчиви решения в земеделието. Мотивирана от желание за нововъведения и откриване на нови активни вещества от химически и биологичен произход, компанията цели да осигури надеждна и качествена защита на културите. ФМС работи с отношение и ангажимент към земеделските производители, за да ги подпомогне да оптимизират своята производителност, устойчивост и рентабилност.
През 2021 г. ФМС Агро България предлага на земеделските производители няколко гъвкави, икономически изгодни предложения, които осигуряват отлична защита на полските култури.
FMC Alopecurus myosuroidesПакет Протект - Житни Култури. Пакетът съдържа четири продукта на компанията, които земеделските производители ще имат възможността да закупят на промоционална цена - Омнера® LQM - хербицид, фунгицидите от различни химични групи Херкулес™ 125 СК (триазол) и Бариба™ 250 СК (стробилурин), както и биостимулатора Симакс.
Това предложение предоставя едно разумно и икономически изгодно решение, както за безупречно справяне с плевелите и болестите, така и за подхранване и защита на житните култури.
Пакет Интейл Плюс е второ пакетно предложение на ФМС Агро България за контрол на важните житни и широколистни плевели при царевица. Той включва хербицидите Интейл™ (никосулфурон) и Бордър™ 480 СК (мезотрион), с включен прилепител Тренд® 90. Двата продукта са с допълващо се действие и осигуряват отличен контрол върху важни при царевицата плевели. Включеният прилепител благоприятства по-голямо количество работен разтвор да остане на повърхността на растението и да се абсорбира по-добре.
Чрез новите си предложения ФМС Агро България предлага на земеделските производители продукти, които отговарят на най-добрите земеделски практики, така че те да получават високи добиви и качествена продукция от културите, които отглеждат.
Друг основен и доказал се през последните години продукт, който ФМС Агро България ще предлага и през 2021 г., е хербицидът ФОКСТРОТ™ 69 ЕВ.
Фокстрот™ 69 EВ е най-продаваният противожитен хербицид на ФМС в страната, регистриран при пшеница и ечемик. Прилага се в доза – 100 м/дка. Доказано високоефективен, справя се отлично с основни житни плевели като див овес, лисича опашка, видове просо, кощрява, обикновена ветрушка и много други.
Фокстрот™ 69 EВ се поема от листата на третираните плевели и се транслоцира акропетално и базипетално, като потиска ензимите отговарящи за синтеза на мастни киселини в клетката.
Най-висока ефикасност се постига, когато продуктът се прилага на активно растящи плевели, които имат достатъчна биомаса за абсорбиране на феноксапроп-р-етил по време на приложението. Видими симптоми, като първи признаци на хлороза, последвана от некроза, започват да се наблюдават няколко дни след третирането. При чувствителните плевели растежът спира почти веднага след третирането, а пълното им загиване е в рамките на 10-30 дни.
ВИСОКА СЕЛЕКТИВНОСТ ЗА КУЛТУРАТА
FMC Apera spica ventiПредимството, което отличава Фокстрот™ 69 EВ от останалите противожитни хербициди на пазара като качество, е добавеният в него антидот – клоквинтоцет-мексил, който е ново поколение и гарантира отлична селективност за културите, като ги предпазва от хербициден стрес.
Чувствителността на житните култури към феноксапроп-П-етил е свързана със способността на растението да деактивира и разгражда хербицида до по-малко активни съединения. При пшеницата и особено при ечемика степента на разграждане е ниска, което може да доведе до увреждане на културите. Именно наличието на антидот във формулацията на Фокстрот™ 69 ЕВ гарантира отлично хербицидно действие, без опасност от фитотоксичност.
ЗА ПОВИШАВАНЕ НА СЕЛЕКТИВНОСТТА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРИБАВЯНЕТО НА АНТИДОТ
FMC Avena sppАнтидотът, добавен към феноксапроп-п-етил, гарантира отлична селективност за културата във всички значими фази на приложение.
Антидотът, избран от ФМС при разработването на състава на Фокстрот™ 69 ЕВ, е клоквинтоцет-мексил. Това е антидот, който е добре известен и тестван в житните култури. Редица опити, проведени от ФМС, показват, че комбинацията от феноксапроп-р етил с клоквинтоцет-мексил води до много по-широка селективност за културата, отколкото при използването на други антидоти.
FMC Poa spp Видове метлицаСлед приложение на Фокстрот™ 69 ЕВ чувствителните плевели престават да растат от 1-3 дни. В рамките на 7-14 дни ефектът става видим, тъй като хлорозата става видима, а от 10-20 дни след третиране хлоротичната тъкан се превръща в некротична. В зависимост от климатичните условията плевелите загиват в рамките на 10-30 дни.
С решенията на ФМС земеделският производител избира качествени, оригинални продукти на отлична цена, като си гарантира пълен контрол на икономически важните плевели и болести, съчетан с оптимално подхранване на културата и подпомагането й, особено в случаи на неблагоприятни условия.

Публикувана в Растениевъдство

Богатата гама от хербициди дава възможност за най-подходящия избор и ефикасен контрол на житни и широколистни плевели

Скъпи приятели,
След предизвикателната изминала година Ви благодарим, че за пореден път избрахте да бъдете с нас и ни се доверихте като на надежден партньор, с когото не от вчера споделяте успехи и същите тези предизвикателства!
За поредна година Corteva™ Agriscience ще предостави цялостни решения за селското стопанство както ненадминати хибриди с висок добивен потенциал, така и растителна защита, с която ще се чувствате спокойни за посевите си.
Огромният ни научен и производствен потенциал ни дава изключителни възможности да бъдем лидери в предоставянето на иновации, решения и услуги, които са от реална полза за Вас, нашите клиенти.
От тази позиция ние по-ясно виждаме Вашите проблеми, които възникват при отглеждането на културите и новите хоризонти в развитието на модерния агробизнес.
Посрещаме новия сезон заедно и затова сме по-силни, по-уверени и по-готови от всякога за предизвикателствата на земеделското производство!
Вярваме, че 2021 г. ще бъде успешна, защото знаем, че Вие, нашите партньори, сте професионалисти от най-висока класа и заедно можем да постигнем много!
Позволете ни да Ви представим нашите решения за чисти и здрави посеви при житните култури:
Дерби® Супер Едно /Ланселот® - хербицид, който ефективно се бори с икономически важните едногодишни и многогодишни широколистни плевели. Той е регистриран за приложение при житни култури - пшеница и ечемик, а от тази година вече е регистриран и при царевица за зърно и силаж.
Спира растежът и развитието на чувствителните плевели в рамките на един ден след третирането.
Дерби® Супер едно/Ланселот® работи перфектно при оптимална влажност на почвата, при която плевелите се развиват нормално.
Ниските температури до 5°C и температурни амплитуди не влият на действието му.
Дерби® Супер едно/Ланселот® e вегетационен хербицид, проникващ в плевелите през вегетативните части и след това се транслоцира в цялото растение. Другото предимство на Дерби® Супер едно/Ланселот® е, че притежава и почвено действие, което позволява по-нататъшна защита от 2-3 седмици от вторично поникващи широколистни плевели.
Селективен е към културата, приложен след втори лист, ефективен срещу лепка, дори и в напреднал стадий, ефемерни плевели и срещу технологична самосевка слънчоглед, както и срещу технологична самосевка рапица.
Палас® 75 ВГ - хербицид за едновременна борба срещу житни и широколистни плевели при пшеница. Той e доказан еталон за борба срещу овсига и власатка в България.
Продуктът може да се прилага от 3-ти лист до втори стъблен възел.
Палас® има основно вегетационно действие, но има и почвено действие, насочено срещу вторично поникващите плевели.
Той съдържа иновативното широкоспектърно активно вещество Пироксулам.
Няма ограничения в сеитбооборота за следващи култури, включително и бобови.
Корело® Дуо 85 ВГ е най-широкоспектърният хербицид за борба срещу житни и широколистни плевели. За поредна година Корело® осигурява безупречен контрол на всички икономически значими плевели при пшеница, тритикале и ръж.
До няколко часа след приложението развитието на плевелите спира, а след няколко дни се появяват визуалните признаци на ефективност. Пълно загиване на плевелите може да отнеме от 1 до 3 седмици.
Не се влияе от ниски температури и високи амплитуди, селективен е към културата, приложен след втори лист, ефективен срещу самосевка слънчоглед и рапица.
Корело® Дуо е стандарт срещу ливадна власатка и овсига.
Корело® Дуо контрола отлично всички икономически важни житни и широколистни плевели с едно третиране.
Старане® Голд е вегетационен хербицид за контрол на широколистни плевели. Еталон срещу лепка и поветица. Хербицидът съдържа активните вещества флуроксипир и флорасулам. Старане® е селективен към пшеница, ръж, овес, ечемик и тритикале.
Прилага се от втори лист до вретенене на културата, през есента или пролетта.
Мустанг® - селективен системен хербицид за борба с широколистни плевели в пшеница и ечемик, включително устойчиви на хормоноподобните хербициди.
Продуктът съдържа две активни вещества, които блокират растежа на плевела и водят до неговото загиване.
Приложението му е вегетационно:
При есенно третиране житните култури трябва да са влезли във фаза братене, широколистните плевели да са от втори до осми лист; коренищните да са 10-15 см.
При пролетно третиране на житните култури може да се използва до края на фаза братене, широколистните плевели трябва да са от втори до осми лист; коренищните да са 10-15 см.
Мустанг® може да се смесва с фунгициди, противожитни хербициди, листни торове и инсектициди.
За борба срещу всички икономически важни болести в житните култури предлагаме добре познатия фунгицид Алегро®. Той е фунгицид от концепцията AgCelence® на BASF. Комбинацията от стробилурин с един от най-силните триазоли – епоксиконазол по отношение на видовете ръжди и септория дава по-удължена защита срещу тези болести. Също така усилва фотосинтезата и блокира хормона етилен, който се синтезира от културата при стресови условия. Алегро® ще се предлага за последна година, като ще бъде по-изгоден от аналогични фунгициди.
През 2021 г. търсете по-добрата цена с пакетното предложение Дерби® Супер Едно + Алегро®, който е 20% по-изгоден от аналогични пакети. Този пакет ще предостави безупречно справяне с плевелите и болестите по житните култури.
Скъпи приятели, желаем Ви успешна 2021 година! На добър час в приключението, наречено земеделие! Ние ще бъдем винаги до Вас, когато ни потърсите за съвет или помощ!
Земеделието е нашата обща мисия – да я изпълним!

Cerials 2021 kor 1

Публикувана в Растениевъдство

Ефикасна борба със самосевките от житни култури и слънчоглед може да се постигне само по химичен път

Агр. Петър Кръстев

Всеки земеделец, който отглежда рапица, постоянно се сблъсква с проблема самосевки от културата предшественик и плевелите, които поникват и се развиват заедно с основната култура. Съществуват няколко варианта за подготовка на полето за сеитба и осигуряване на интензивен старт и растеж на маслодайната култура. Един от най-разпространените методи е с използване на селективни почвени или ранновегетационни хербициди. Не трябва да се забравя, че именно в първите етапи от развитието си рапицата има голяма потребност от хранителни вещества, за да се подготви за успешно зимуване. Точно в този период обаче тя трябва да се „бори“ за макро- и микроелементи и за влага от почвата с широк спектър от конкуренти – самосевките от предшественика житни култури или слънчоглед и плевелната растителност. А за места с недостатъчна влага наличието на този тип нежелана растителност може да бъде критично за посева и за бъдещия добив.

За да се избегне и най-малкият риск от негативни последици върху рапицата, за да може тя да поникне и да се развива оптимално и безпрепятствено, земеделските производители трябва внимателно да проучат и да подберат най-подходящите широкоспектърни и абсолютно селективни за нея хербициди. Добре е да се използват хербициди с комбинирано действие както за житни, така и за широколистни самосевки и плевели. Задължително условие е също така те да бъдат разрешени и регистрирани за употреба в ЕС.

Пазарът предлага голяма гама от продукти в този сегмент – както почвени, приложени веднага след сеитба преди поникване на рапицата, така и хербициди за ранно вегетационно третиране. Много добро решение за борба със самосевките от културни предшественици и плевелната растителност предлагат хибридите технологична рапица, чийто растения са устойчиви на определени активни вещества. За тези хибриди има разработени специални хербициди селективни към културата, които са с максимално широк спектър на действие. Освен това, те могат да се прилагат в различни фази от развитие на рапицата и в различни дози, според плевелния състав на конкретното поле.

Публикувана в Растениевъдство

ü  Екип® притежава отлично балурицидно действие и контролира широк спектър едногодишни житни и широколистни плевели.

ü  Безопасност. Освен с ефикасност Екип® се отличава и с високо ниво на селективност към царевицата. Това се дължи на антидотната технология, вградена в Екип®.

ü  Антидотът и активното вещество са свързани на молекулно ниво и проникват и работят заедно в царевицата. Това позволява, дори при припокриване с Екип® на една и съща площ погрешка, да няма негативен ефект върху културното растение.

ü  Бързина на поемане. Екип® се поема на 90% за два часа.

Сравнение на растения, третирани с Екип® спрямо Никосулфурон

BayerSn1

BayerSn2

BayerSn3

BayerSn4

BayerSn5

BayerSn6

 

 

САМО СЕГА МОЖЕТЕ ДА СИ ОСИГУРИТЕ БЕЗУПРЕЧЕН КОНТРОЛ НА БАЛУР В ЦАРЕВИЦА НА ПО-ДОБРА ЦЕНА!

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ ПРОМОЦИЯТА НА ЕКИП® ДО 10.07.2020Г.

Equip Promo ПР 2

За повече информация посетете нашия сайт www.cropscience.bayer.bg или се свържете с нашите регионални

представители https://www.cropscience.bayer.bg/bg-BG/Consultation.aspx.

Публикувана в Растениевъдство

Бъдещето на хербицидните обработки е в прецизното земеделие

В статия, публикувана в сайта futurefarm, генералният директор на израелската компания Taranis – Офир Шлам, споделя своите виждания как земеделците в бъдеще ще защитават своите полета от плевелните растения с прилагане на технологии за прецизно земеделие.Проблемът засяга и нашите производители,защото за решаването му, освен ефикасни хербициди, е необходимо и тяхното качествено прилагане. Затова е полезно да научим, какво е виждането на израелския експерт.

Днес земеделците имат общ проблем: за да защитят посевите си от инвазивни плевели, те постоянно прилагат пестициди на полетата си на общ принцип – третиране на цялото поле. В резултат на това обаче се сблъскват с растящата устойчивост на плевелите към агрохимичните препарати и причиняват още по-голямо усложняване на проблема.

Възможно ли е това да се промени?

Решението е в прилагане на технология на индивидуалното пръскане на плевелните растения и това е напълно реално: благодарение на точни селскостопански инструменти земеделците могат бързо и точно да определят кой от над 8000-те вида плевели атакува техните култури. Разполагайки с тази информация, фермерите могат да определят методите на обработка, насочени към конкретните плевели, предотвратявайки прекомерното използване на скъпи химикали и развитието на устойчивост към пестицидите.

Ръст на устойчивите плевели

Въпреки че плевелите се противопоставят на хербицидите от средата на ХХ век, за този проблем започна да се говори повече през последните 1-2 десетилетия. Да вземем за пример хербицида, който стана популярен, след като през 1996 година на пазара беше внедрена толерантна към него соя, а през 1997 година – царевица. Както отбелязват изследователи от Университета в щата Небраска, САЩ, към 2014 година 29 вида плевели са станали устойчиви към този продукт.

Както подчертават от Scientific American в отчета си за 2018 година, отделни популации щир могат да имат от 5 до 160 копия на гена, които защитават плевелните растения от хербицидно въздействие. В резултат на това най-дълго използваните в практиката и популярни хербициди са неефективни срещу поне един плевел от даден вид, отбелязват изследователите от Университета в Небраска. Освен това повишението на устойчивостта се съпровожда с появата на сложно и доста опасно явление: множествена устойчивост към хербицидите, или кръстосана устойчивост. И за борба с такива плевелни растения се изискват вече многокомпонентни и скъпоструващи агрохимични препарати от ново поколение.

Само в САЩ устойчивостта към хербициди струва около 10 милиарда долара годишно в селското стопанство! Освен това използването на неточен и грешен подход към прилагането на този вид продукти води до значителни загуби както за земеделците, така и за околната среда, което в крайна сметка нанася щети върху авторитета на цялото земеделие. Нагледен пример за неразумно използване на агрохимия е възникналата ситуация с насекомите опрашители. Отчитайки това положение, ясно е, че е дошло време за преразглеждане принципите на борба с плевелите.

Точна настройка

Установено е, че дори малки промени – в географията, видовете плевели, природните условия, времето за прилагане и други фактори на околната среда, могат да повлияят на ефективността на третирането. Ултравиолетовата светлина от слънцето например инактивира някои хербициди, и обратно. Така в редица изследвания се е изяснило: някои от хербицидите са по-малко ефективни, ако се прилагат след 16:00 или до 10:00 часа. Именно поради широкия спектър на прилагане прецизните инструменти в селското стопанство стават добри съюзници на фермерите, позволявайки точно да се идентифицират видовете плевели и да се прилагат икономически и екологично изгодни решения.

Платформата за идентификация на плевелите, разработена от израелските компании, съчетава в себе си технологията на изкуствения интелект, компютърното следене, спътниковите и безпилотните изображения за информиране на фермерите за видовете плевели на полето, а също предлага рецепти за защита на културите. Изкуственият интелект определя „особените зони на пръскане“, разделяйки полето на отделни области в зависимост от това какви видове плевели съществуват във всяка област, и създавайки индивидуален план за обработка на различните плевели.

На теория методите са многообещаващи, но работят ли на практика?

Земеделците, които внедряват инструменти на прецизно земеделие за борба с плевелите, съобщават за икономия на хербициди от 20% до 90%, което е жизнено важно предимство в условия на намаляване на печалбата и ожесточената конкуренция.

В крайна сметка всеки печели. Екосистемите са подложени на по-нисък пестициден риск, фермерите харчат по-малко пари за защита на културите, а потребителите на храни получават по-здравословни продукти – пише в заключение Офир Шлам.

Публикувана в Растениевъдство

Защо да заложа на Пасифика Експерт?

 • Пасифика Експерт eдинственият продукт за смесено заплевеляване с три активни вещества на пазара и пълно покритие на житни и широколистни плевели.
 • Действа безкомпромисно срещу жит­ни и широколистни плевели и може да се прилага както наесен, така и напролет в зимна пшеница.
 • Пасифика Експерт контролира упорити житни плевели като овсига, див овес, райграс, лисича опашка, ветрушка и др.
 • Има отличен ефект и срещу най-често срещаните широколистни плевели като теменужка, лепка, под­румче, лайка, мак, полски синап, дива ряпа и др.
 • В същото време Пасифика Експерт защитава в максимал­на степен културното растение чрез вградената антидотна технология.
 • Продуктът се прилага с прилепител Биопауър, който спомага за по-доброто покритие на плевелната растителност и бързото ѝ загиване.
 • Пасифика Експерт е продукт на Байер с атрактивна цена.

ЕФЕКТ СРЕЩУ ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ

ПАСИФИКА ЕКСПЕРТ 33 Г/ДКА + 100 мл БИОПАУЪР

SnimkaBayer1                               

ЕФЕКТ СРЕЩУ ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ

ПАСИФИКА ЕКСПЕРТ 33 Г/ДКА + 100 мл БИОПАУЪР

snimkaBayer2
                 

                                

                                                                                 www.cropscience.bayer.bg

Публикувана в Растениевъдство

Продуктът осигурява пълен контрол на едногодишни и многогодишни широколистни плевели

С наближаването на кампанията за третиране на житните култури срещу плевели, всеки фермер започва да прави анализи за най-добрия избор на хербицид според заплевеляването на пшеницата и ечемика, климатичните условия, възможността за технически мероприятия и възможностите за складиране и транспорт.

Като доказал се в практиката хербицид, една от възможностите за избор е Дерби® Супер Едно с второ търговско наименование Ланселот™, който е 100% селективен към пшеница и ечемик и предоставя високо ниво на контрол на едногодишни и многогодишни широколистни плевели, в това число и на устойчивите на хормоноподобни хербициди плевели.

Съдържа две активни вещества - аминопиралид калий и флорасулам. Благодарение на силното хербицидно действие на активните вещества и силно концентрираната си формулация, Дерби® може да се прилага в дози от 2,5 г/дка до 3,3 г/дка в зависимост от наличието на плевелите и тяхната фаза на развитие. По-високата доза може да бъде използвана, когато плевелите са във фаза, по голяма от 8-10 лист. Растежът на плевели спира часове след третиране. Първите визуални симптоми (обезцветени и нагънати листа) се наблюдават след 3-4 дни. Пълният контрол отнема от 1-2седмици след третиране в зависимост от видовете плевели и климатичните условия. Дерби®/Ланселот™ действа най-добре във влажни условия, когато плевелите растат активно. Температурите също са важен фактор, влияещ върху ефективността на продукта. Ако дневните температури паднат под 5°С и/или има слана след третиране, то в тези случаи активното вещество няма да се транслоцира в плевелите, което ще доведе до по-бавно действие.

Дерби®/Ланселот™ показва силна ефективност срещу широк спектър от едногодишни и многогодишни широколистни плевели, в това число упорити, каквито са лепка, паламида, ефемерни видове, технологични самосевки слънчоглед и рапица. Оптималният момент на приложение е от 3-ти лист на културата до трето коляно или когато плевелите са от втори до осми лист. Това дава възможност Дерби®/Ланселот™ да се прилага както наесен, така и напролет. Есенното му приложение е особено удачно когато поради топла и влажна есен имаме поникване на плевели, в т.ч. и ефемери и технологични самосевки слънчоглед и рапица , които започват силно да конкурират културата. При това приложение на Дерби®/Ланселот™ може да се прилага от 5°С и 25°С, като селективността за културата е 100%.

След прилагане на Дерби®/Ланселот™ , няма ограничение за следващите култури в сеитбообората.

Дерби®/Ланселот™ действа основно като листен хербицид, като прониква в растението през повърхността на листа и се разпространява по флоема в тъканите на плевела. Дерби®/Ланселот™ притежава и добра почвена активност, позволявайки контрол на вторично поникващите плевели или плевели, които никнат по-късно. Благодарение на това свойство, периодът на контрол на продукта се удължава средно с 1 до 3 седмици след приложение. Продуктът може да бъде смесван с широко разпространени продукти за контрол на житни плевели, инсектициди и фунгициди, без това да влияе на ефекта.

Кои са ключовите предимства на Дерби®/Ланселот™:

 • Ефективен срещу всички икономически значими едногодишни и многогодишни широколистни плевели, включително и устойчивите на хормоноподобни хербициди плевели.
 • Бързо се разпространява в растението, което дава бърз контрол на многогодишните плевели.
 • Притежава и почвено действие в рамките на до 3 седмици, което контролира вторично поникващите плевели, като и късно поникващите.
 • Двойният му начин на действие намалява риска от придобиване на резистентност.
 • Широкият му прозорец за приложение предлага гъвкавост за употреба при неблагоприятни условия.
 • Може да бъде употребяван при ниски температури.
 • Може да бъде смесван при третиране с голям брой житни хербициди, инсектициди, фунгициди .
 • Дерби®/Ланселот™ е перфектно решение за големи ферми благодарение на ниските дози на приложение и широкия прозорец за приложение .
 • До час след третиране е устойчив от отмиване.
Публикувана в Растениевъдство
Опити в реални условия на полето за борба с плевелите се провеждат във Великобритания. В продължение на 2 години на земеделски пощи се тества и сравнява унищожаването на плевелите с електричество и с хербициди. Това е първият мащабен тест на електрофизическото плевене, участие в което са британски животновъди - производители на мляко.

Плевелите могат значително да намалят качеството на пасището или силажа, тъй като имат ниска хранителна ценност.
Това, заедно със способността им бързо да превземат площите, ги прави голям проблем за животновъдите.

Едновременно с това расте натиска върху земеделието да се откаже от химическите начини за борба с плевелите поради загрижеността на обществото за вредното въздействие, което хербицидите оказват върху околната среда и здравето на хората.

В рамките на този двугодишен проект пасищата са разделени на опитни участъци с размери 2х6 м, за да се сравни ефективността на електрическата обработка с обикновеното използване на хербициди.

Фермерите работят с компанията RootWave - пионер в използването на електричеството в качеството му на реална органична алтернатива на хербицидите.

Електрическият уред за плевене с 20-метров кабел е предназначен за предаване на ток с високо напрежение през агрегат, захранван от бензинов генератор, към растенията на 5-10 секунди.
Резултатите от първия вегетационен период показват, че електрическата обработка е била ефективна при унищожаването на плевелите, но са били необходими повторни обработки, както и в случая с хербицидите.

Стивън Джели, търговски директор на RootWave, споделя" Предимствата на използването на електричеството включват факта, че системата е точна и убива само конкретните плевели, към които се докосва. Методът е устойчив и не нарушава почвата. Има потенциал както за биологичното, така и за традиционното земеделие".

Относно цената. Настоящата цена за покупката на електрически уред за плевене прави технологията нежизненоспособна за неголеми стопанства. Но както и с всичко ново, бъдещите разработки ще доведат до намаляване на стойнността и повишаването на ефективността й.
 
Изпитанията продължават и през настоящата година с корекции по сроковете за обработка и повторните приложения.
Публикувана в Растениевъдство
Петък, 13 Септември 2019 13:49

Сезонно в градината

Сега, след като реколтата от зеленцуци и ранни плодове е вече почти прибрана, е моментът да освобождите градината от плевелите. Ако семената им попаднат в почвата през следващите години ще имате много работа. Ако има продължителна суша като сега, добре е да се полее, но не забравяйте, че обилните поливки на ябълки водят до опадване на плодовете.

Освободете дръвчетата от издънки. При дърветата от късни сортове ябълки и круши, родили обилно е добре да се поставят подпори под клоните, за да не се прекършват. Съберете опадалите плодове и ги използвайте за направа на зимнина.

Добре е да помислите за почистване на местата за съхранение на плодовете през зимата и за дезинфекция на инвентара.

Тъй като дърветата приключват растежа си е добре да се подхранят с фосфор-калиеви торове, за да да може успешно да преживеят студените зимни месеци.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

При топла и влажна есен плевелите бързо поникват и започват да конкурират културата за хранителни вещества, вода и светлина. Доказано е, че при нормално поникване наесен, рапицата формира 30% от потенциала за добив. Отделно при поникване на плевелите през есента, те силно конкурират и подтискат културата, която изостава в развитието си и трудно достига оптималната фаза за презимуване – розетка.

Практиката и времето доказаха, че е задължително използването на хербицид при отглеждане на маслодайна рапица, но борбата с част от плевелите е изключително трудна и е препоръчително борбата с тях да бъде изведена в ранни фази.

Плюсовете на есенното хербицидно третиране са:

- Борбата с плевели се води в ранни стадии, което води до пълното им унищожение

- Избягва се ранната конкуренция между рапицата и плевелите, като по този начин младите растения получват всички хранителни елементи, вода и светлина, от които имат нужда, което е гаранция за нормалното развитието на културата

- Рапицата се развива при оптимални условия и по този начин безпроблемно достига до фаза розетка, при която културата е най-устойчива на измръзване при ниски зимни температури

- при липса на заплевеляване се намалява и нападението от вредители

- не на последно място третиране с хербицид наесен е организационно по-лесно, предвид слабото натоварване на техниката в този сезон

За да се изведе правилно есенната борба с плевелите при рапица, трябва да се избере и точният хербицид. Перфектна работа ще ви свърши най-широкоспектърният вегетационен хербицид срещу широколистни плевели в конвенционална рапица – Галера™ Супер.

Галера™ Супер е базиран на три активни вещества от три химични групи, които имат комплиментарно действие. Може да бъде прилаган от втори лист до девет и повече оформени междувъзлия ВВСН 12-39, като може да се прилага както напролет, така и наесен при наличие на плевели. За оптимална защита е небходима температура от 8°С – 10°С.

Приложен в доза 25 мл/дка с количество работен разтвор 10-40 л/дка, Галера™ Супер дава отличен контрол срещу синя метличина, лайка, паламида, подрумче, пача трева, щир, бяла лобода, черно куче грозде, звездица, мъртва коприва, див мак, лепка, великденче, виола, овчарска торбичка, самосевка слънчоглед и др. Благодарение на допълнителното почвено действие Галера™ Супер се справя с късно поникващите и вторично поникващите плевели.

В случай на пропадане на културата, третирана с Галера™ Супер поради каквато и да е причина -    увреждане на културата поради замръзване на почвата, слана, болести, неприятели, на същото място могат да се засеят най-малко 1 месец след приложението и след извършване на предсеитбена обработка (оран) пролетна маслодайна рапица, синап, зеле от разсад, пшеница или царевица.

Практическите предимства, които открояват Галера™ Супер са:

 • Абсорбира се едновременно от листата и корените, като се транслоцира в цялото плевелно растение
 • Допълнително почвено действие
 • Широк прозорец на приложение
 • Ефикасен срещу самосевка слънчоглед и грах
 • Трикомпонентен с активни вещества от три различни химични групи
 • Селективен вегетационен системен хербицид
 • Много бързо абсорбиране от плевелите - до 1 час
 • Ефектът е видимо по-бърз при влажни и топли условия
 • Лесно приложима течна формулация - разтворим концентрат (СЛ)
 • Може да се прилага както наесен, така и напролет
 • Различен механизъм на действие на активните вещества и взаимно допълващо се действие
Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 11

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта