Изборът на високоефективен вегетационен хербицид е една от важните стъпки, за да може царевицата максимално да развие добивния си потенциал, като използва хранителните вещества и водата от почвата без конкуренция от плевели.
Рекорд® Нов - доказано решение за категоричен контрол на житни и широколистни плевели, вкл. и трудните за контрол!
Рекорд® Нов съдържа - Калам®, Келвин® Ултра и аджуванта ДЕШ, три продукта за категорично действие при всеки тип заплевеляване.
Калам® притежава висока селективност и системно действие за отличен контрол на всички широколистни плевели. Благодарение на комбинацията от активни вещества - тритосулфорон и дикамба, Калам® се справя успешно с трудните за контрол плевели като паламида, лобода, черно куче грозде, щир и др.
Келвин® Ултра е продуктът за борба с житни плевели, включително и балур от коренища. С пакета получавате безплатно и аджуванта ДЕШ, за още по-добро прилепване и проникване на активните вещества. Благодарение на ДЕШ се повишава и хербицидната ефикасност при ниски температури и ниска атмосферна влажност. Предимството, което е изключително важно в променливи климатични условия, каквито са и условията през тази година.
Най-голямото предимство на Рекорд® Нов е гъвкавото приложение на продуктите!
Келвин® Ултра и Калам® могат да бъдат приложени заедно или поотделно, спрямо индивидуалната ситуация на полето. Наличието на два отделни продукта Ви дава пълна свобода на действие. Имате избор дали да използвате Рекорд® Нов еднократно, или да приложите разделно продуктите при преобладаващи плевели от единия тип заплевеляване в ранните, ключови за добива, фази на царевицата.
Ако имате условия, при които широколистните плевели са поникнали преди житните, препоръчваме да се направи разделно приложение на продуктите. Първо да се третира с Калам®, а когато поникнат житните плевели, да се приложи и Келвин® Ултра. Гъвкавото приложение на продуктите е предимство, което няма как да получите от един продукт за едновременна борба с житни и широколистни. Тогава рискът да се компрометира добивът е голям, докато чакате едните плевели да поникнат, другите вече конкурират царевицата.
И още през 2021 г. получавате 20 лв. кешбек ваучер за всеки пакет Рекорд® Нов!
Поставете Вашия рекорд с Рекорд® Нов на още по-добра цена!

Публикувана в Растениевъдство

Във фаза 4-ти – 6-и лист царевицата залага своите генеративни органи и формира потенциала на бъдещия добив. Поддържането на чисто от плевели поле е от особена важност, за да може културата да се възползва от хранителните вещества и водата в почвата и да разгърне максимално възможностите си за висок и качествен добив.
По тази причина се препоръчва навременно третиране с вегетационни хербициди.
Corteva Аgriscience™ предлага вече доказалия се на пазара продукт Принципал® Плюс.
Принципал® Плюс контролира всички икономически значими житни и широколистни плевели при царевицата
Хербицидът на Corteva Аgriscience™ се отличава с множество предимства благодарение на отличното взаимодействие на трите активни вещества в състава си. Избирайки Принципал® Плюс, земеделският производител получава решение за контрол на широк спектър на контролираните плевели, отлична селективност спрямо културата, силно системно действие, бърз инициален ефект, без нужда от допълнителен хербициден партньор, удобен и лесен за работа и без ограничение за следващите култури в сеитбооборота. Освен това е отлична алтернатива на почвените хербициди или при липса на ефект от тях поради почвено засушаване непосредствено след приложението им.
Принципал® Плюс се прилага от 2-ри до 6-и лист на културата в доза 44 г/дка с 0,1% прилепител Тренд® 90/ Виволт™ 90 . Виволт™ 90 ще е търговска марка на Corteva Agriscience™ от 2021. Прилепителят Виволт™ 90 подобрява контакта с повърхността на листата, намалява повърхностното напрежение, което е особено важно при неблагоприятни метеорологични условия (суша, хладно време), както и за плевели, чиито листа се намокрят трудно поради наличие на восъчен налеп или власинки. Активно растящите плевели са чувствителни към продукта, особено в ранни фази от своето развитие. Но при редица изведени многогодишни опити и приложение при голям брой земеделци през изминалата година се убедихме, че Принципал® Плюс контролира добре и плевели в по-напреднала фаза в развитието си.
След третиране Принципал® Плюс бързо прониква през листата и корените на проблемните плевели и се придвижва към всички части на растението. Визуален ефект се наблюдава още на втория-третия ден. Той се изразява в пожълтяване на зоните на нарастване при широколистните плевели и антоцианово оцветяване при житните. Плевелите загиват напълно две до три седмици след третирането, като през това време не са конкурент на културата по отношение на влага, светлина и хранителни вещества.
Принципал® Плюс е хербицидът, който защитава полетата от плевели, с които другите трудно се справят, при това само с едно третиране, благодарение на което спестява време и средства.
Тези положителни черти на Принципал™ Плюс се доказаха през годините и вие, земеделците, го нарекохре „Косачката“ – поради безупречното му действие дори и при силно заплевеляване от широк спектър плевели.
Практически предимства на Принципал™ Плюс:
• Не е нужно да се смесва с друг хербицид за разширяване спектъра на действие
• Контрол на всички икономически важни плевели, включително и трудно контролируеми, с едно третиране
• Широк прозорец и гъвкавост на приложение от 2-ри до 6-и лист на царевицата
• Отличен контрол на балур от коренища и паламида
• Селективен тройно системен вегетационен хербицид, с различен механизъм на действие, синергизъм и взаимнодопълващо се действие на активните вещества
• Двойно действие срещу житните и тройно действие срещу широколистните плевели
• Подходящ за технология за отглеждане на царевица без приложение на почвен хербицид
• Без ограничения за следващата култура в сеитбооборота при спазване на препоръките в етикета.

Високо качество с нов дизайн

Очаквайте през 2021 година на българския пазар Виволт™ 90 – нова търговска марка на предлагания от Corteva Agriscience™ Тренд® 90

Уважаеми фермери,
Екипът на Corteva Ви информира, че от 2021 година и за в бъдеще ще предлага на българския пазар прилепителя Тренд® 90 под ново търговско име – Виволт™ 90 , което е запазена търговска марка на Corteva Agriscience™. Опаковката на Виволт™ 90 ще бъде 1 л – бяла, със синя капачка и брандирана с логото на Corteva Agriscience™.
В тази връзка използваме възможността да Ви информираме, че от 2021 година, както и за в бъдеще, продуктите на Corteva agriscience™ ще са с нов вид – бяла опаковка със синя капачка и брандирани с логото на компанията.
Виволт™ 90 подобрява прилепимостта на хербицидите и тяхната абсорбция в растителните части. По този начин се повишава ефикасността на хербицида и се увеличава неговото действие. Това е особено важно в периоди на бавен растеж (поради суша или студено време), както и за плевели, чиито листа се мокрят трудно – било поради восъчен налеп, или власинки. Ниските температури не влияят върху ефикасността на продукта.
През 2021 г. Corteva ще предлага Тренд® 90 до привършване на наличностите, след което ще се предлага търговската марка Виволт™ 90 както за самостоятелна продажба, така и в пакети с хербициди.

Публикувана в Растениевъдство

Мустанг – ефикасното решение за борба с всички икономически важни широколистни плевели в царевица

Както всяка година при всеки фермер на дневен ред идва изборът на подходящ хербицид за третиране на царевица. Изборът на хербицид за третиране на плевели в царевичните посеви трябва да бъде съобразен с много фактори – почвена влага, метеорологични условия, развитие на културата, както и очакваното заплевеляване.
За пролет 2021-ва, при която характерни са високи температури, още през март бяха налични условия, при които широколистните плевели да поникнат преди житните. Това поставя като въпрос дали не е подходящо да се направи разделно приложение, като първо се третира с противошироколистен вегетационен хербицид и впоследствие да се приложи противожитен.
В тези случаи препоръката е да се използва Мустанг® – вегетационен хербицид за борба с всички икономически важни широколистни плевели при царевица и то на изключително добра цена на декар.
Мустанг® е комбиниран хербицид, в състава на който има две активни вещества, взаимно допълващи се като ефикасност срещу плевелите.
Приложението при царевица е в доза от 40 до 60 мл/дка в зависимост от плътността на заплевеляване и видовете плевели. Мустанг® се прилага от 3-ти до 5-и лист на царевицата.
Кои са практическите и икономически предимства на Мустанг®:
• Конкурентна цена!
• Отличен контрол на широколистни плевели, включително трудни за борба видове – лобода, бутрак, паламида, черно куче грозде, млечок, тученица, самосевки от технологичен слънчоглед и рапица и др.
• Бърз инициален ефект, плевелите загиват бързо след третиране
• Селективен за културата
• Без ограничение за следващи култури в сеитбооборота
• Може да се смесва с противожитни хербициди (Виктус® ОД) за едновременна вегетационна борба срещу всички налични плевели при царевица
• Много подходящ за включване в програма само за вегетационна борба с плевелите при царевица, т.е. без почвени хербициди, при които лимитиращ фактор за ефективност е почвената влага
• Доказал се в практиката почти 20 години в България хербицид!!!

Публикувана в Растениевъдство

Хербицидната комбинация на компанията осигурява пълен контрол на житни и широколистни плевели при царевица

През 2021 година ФМС Агро България предлага на земеделските производители Пакет ИНТЕЙЛ ПЛЮС за отличен контрол на важните житни и широколистни плевели при царевица.
Пакет ИНТЕЙЛ ПЛЮС съдържа БОРДЪР™ 480 СК (мезотрион) и ИНТЕЙЛ™ 240 СК (никосулфурон) + безплатен прилепител Тренд® 90.
Пакет ИНТЕЙЛ ПЛЮС е комбинация от активни вещества от различни химични групи за по-добър контрол и борба с резистентността. Пакетът:
• дава възможност за разделно третиране съобразно с индивидуалната ситуация на полето;
• има почвено действие за по-дълготраен контрол;
• включва прилепител, благодарение на който работният разтвор се задържа по-добре върху листната повърхност и се абсорбира по-бързо и изцяло;
• двата продукта са с допълващо се действие и спомагат за подобряване на хербицидния ефект върху широк спектър важни при царевицата плевели.
БОРДЪР 480 СК е системен хербицид, който бързо се приема чрез листата, стъблата и корените и се разпределя в ксилема и флоема на плевелите. БОРДЪР 480 СК има листно действие, както и допълнително действие чрез приемане през корените. В контраст с типично листните хербициди, той може да контролира плевели, поникващи през дълъг период от време.
БОРДЪР™ 480 СК осигурява надежден контрол на широк спектър от най-често срещаните широколистни плевели при царевица, както и частичен контрол на някои важни житни плевели. В комбинация с противожитното действие на ИНТЕЙЛ™ 240 СК, при правилно приложение, пакетът осигурява пълен контрол на икономически важните плевели в царевицата.
БОРДЪР™ 480 СК може да прилага от 2-ри до 6-и лист на царевицата, като хербицидът е високоселективен за царевичните култури.
Вторият продукт в пакета е Интейл™ 24 СК. Интейл™ 24 СК е вегетационен, системен, високоселективен хербицид, който съдържа 240 г/л никосулфурон. Използва се при царевица, за контрол на балур от коренища и семе, едногодишни житни и някои широколистни плевели. Интейл™ 24 СК се прилага в доза 21 мл/дка след поникването на плевелите във фаза 2-ри – 8-и лист на царевицата. Максимален ефект се получава, когато възможно най-голям брой житни плевели са поникнали и са в стадий от 2-ри лист до началото на братене, балурът от коренища или семе е висок 15 – 20 см, а широколистните плевели са във фаза 2-ри – 4-ти лист. Необходим е достатъчен обем от вегетативна маса, която да поеме работния разтвор на хербицида. При прераснали плевели или при поява на резистентност дозата може да бъде завишена на 25 мл/дка.
Използвайки Интейл™ 24 СК земеделските производители получават:
• отличен контрол на икономически важни плевели при царевица, при използване на ниска доза на декар;
• хербицид, подходящ за коригиращо третиране по време на вегетацията при недостатъчен ефект от използваните почвени хербициди поради засушаване, лоша обработка на почвата, или на места с висока плътност на балур от коренища;
• висока концентрация на активно вещество, която гарантира увеличаване бързината на действие и ефективността на хербицида;
• предпазване на културата от вторично заплевеляване;
• широк спектър на действие и гъвкавост при приложението на продукта;
• бърз прием от плевелите и незабавно стопиране на растежа им;
• хербицид, който е лесно смесим с разрешени противошироколистни вегетационни хербициди за разширяване на спектъра на действие.
За подобряване на хербицидния ефект в пакета е включен безплатно и прилепител Тренд® 90.
Едни от най-важните стъпки за получаване на богата реколта от царевица са избор на хибрид според микроклиматичните особености на региона, сеитба в оптимално време, борба с плевелите и неприятелите, но също така и адекватно торене (както основно, така и допълнително внасяне на макро- и микроелементи), в зависимост от вегетационния стадий на културата и специфичната нужда от хранителни вещества.
Царевицата е чувствителна към условията на минералното хранене култура. Необходимо е минералните торове да се прилагат в оптимално количество и в точното време, за да се постигне висок добив и добро качество на зърното. Важен фактор е и срокът на внасянето им. Използването на балансирани торови формулации, уместното торене и листното подхранване на царевицата в стресови условия при растеж и развитие на културата, осигуряват висок добив зърно и подобрено качество на продукцията.
Портфолиото на ФМС включва листни торове, които отговарят на тези изисквания и които могат да бъдат използвани в технологична схема, в зависимост от вегетационния стадий на културата и/или нуждата ѝ от конкретен елемент: Мейз Екстра, Мултипъл и биостимулаторът Симакс.
МЕЙЗ ЕКСТРА съдържа фосфор, калий и цинк и е изключително ефективно средство за регулиране степента и скоростта на усвояване на фосфор, елемент, за който се смята, че има най-голяма мобилност в почви с ниско съдържание на хранителни вещества. Максимална ефективност се постига, когато се повиши наличието на калий и цинк, както в случая с помощта на Мейз Екстра, който се прилага при отглеждането на царевица в доза 150 – 200 мл/дка, когато културата има висока нужда от консумация на тези елементи.
Роля на микроелементите в състава на продукта:
Фосфор: Ускорява растежа на кореновата система на младите растения в дълбочина, което спомага за по-бързото формиране на здрава коренова система, бърз растеж и развитие. Има основна роля при формирането на добива.
Калий: Основен елемент за всички култури. Осигурява жизненост и устойчивост срещу болести и неблагоприятни климатични условия. Основно влияе върху качеството на добива.
Цинк: Участва в състава на ензима супероксид дисмутаза и увеличава устойчивостта на културата към болести.
МУЛТИПЪЛ е висококонцентрирана суспензия за листно подхранване на царевица с магнезий, манган, мед и цинк. Препоръчителната доза е 100 мл/дка, като продуктът може да се прилага по всяко време след фаза 3-ти лист на културата, когато растението е развило достатъчно листна маса, за да поеме добре работния разтвор при пръскане.
МУЛТИПЪЛ съдържа най-важните микроелементи за царевица под формата на разтворими органични и неорганични соли и осигурява бърз старт на царевицата.
СИМАКС – съдържа екстракт от морски водорасли Ascophyllum Nodosum, богат на хормони и други органични съединения, които стимулират растежа на културата и е формулиран заедно с редица макро- N, P, K и микрoелементи (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Наличието на макро- и микроелементи в състава на продукта поддържа хранителния баланс на растенията, особено в моментите на интензивен растеж и висока консумация на хранителни вещества. Симакс съдържа и олигозахариди, които имат ролята за укрепване на имунната система и защита на растенията срещу патогенни атаки. Препоръчителната доза за царевица е 150 мл/дка и може да се прилага, като третирането може да започне от 2-4 листа на културата с повторение във фаза нарастване на стъблото. Следващи повторения са възможни в интервал 4 – 6 седмици, ако е необходимо.
Симакс ефективно помага, смекчавайки стреса от влиянието на абиотичните фактори върху растенията, като по този начин той се преодолява бързо и се подобрява производителността на културите:
• Стимулира развитието на кореновата система
• Подобрява усвояването на вода
• Стимулира растежа
• Подобрява pH зависимостта
• Подобрява устойчивостта при високи температурни разлики
• Подобрява устойчивостта на суша
• Преодолява се дехидратацията, причинена от вятър
• Повишава устойчивостта на воден недостиг
• Подобрява усвояването на хранителни вещества
Доверете се на продуктите на ФМС за постигане на чисти царевични полета и здрави и устойчиви растения.

Публикувана в Растениевъдство

Във фаза 4-ти6-и лист царевицата залага своите генеративни органи и формира потенциала на бъдещия добив. Поддържането на чисто от плевели поле е от особена важност, за да може културата да се възползва от хранителните вещества и водата в почвата и да разгърне максимално възможностите си за висок и качествен добив.

По тази причина се препоръчва навременно третиране с вегетационни хербициди.

Corteva Аgriscience™ предлага вече доказалия се на пазара продукт Принципал® Плюс.

Принципал® Плюс контролира всички икономически значими житни и широколистни плевели при царевицата

Хербицидът на Corteva Аgriscience™ се отличава с множество предимства благодарение на отличното взаимодействие на трите активни вещества в състава си. Избирайки Принципал® Плюс, земеделският производител получава решение за контрол на широк спектър на контролираните плевели, отлична селективност спрямо културата, силно системно действие, бърз инициален ефект, без нужда от допълнителен хербициден партньор, удобен и лесен за работа и без ограничение за следващите култури в сеитбооборота. Освен това е отлична алтернатива на почвените хербициди или при липса на ефект от тях поради почвено засушаване непосредствено след приложението им.

Принципал® Плюс се прилага от 2-ри до 6-и лист на културата в доза 44 г/дка с 0,1% прилепител Тренд® 90/ Виволт™ 90 .Виволт™ 90 ще е търговска марка на Corteva Agriscience™ от 2021.Прилепителят Виволт™ 90 подобрява контакта с повърхността на листата, намалява повърхностното напрежение, което е особено важно при неблагоприятни метеорологични условия (суша, хладно време), както и за плевели, чиито листа се намокрят трудно поради наличие на восъчен налеп или власинки. Активно растящите плевели са чувствителни към продукта, особено в ранни фази от своето развитие. Но при редица изведени многогодишни опити и приложение при голям брой земеделци през изминалата година се убедихме, че Принципал® Плюс контролира добре и плевели в по-напреднала фаза в развитието си.

След третиране Принципал® Плюс бързо прониква през листата и корените на проблемните плевели и се придвижва към всички части на растението. Визуален ефект се наблюдава още на втория-третия ден. Той се изразява в пожълтяване на зоните на нарастване при широколистните плевели и антоцианово оцветяване при житните. Плевелите загиват напълно две до три седмици след третирането, като през това време не са конкурент на културата по отношение на влага, светлина и хранителни вещества.

Принципал® Плюс е хербицидът, който защитава полетата от плевели, с които другите трудно се справят, при това само с едно третиране, благодарение на което спестява време и средства.

Тези положителни черти на Принципал™ Плюс се доказаха през годините и вие, земеделците, го нарекохре „Косачката“ – поради безупречното му действие дори и при силно заплевеляване от широк спектър плевели

Практически предимства на Принципал™ Плюс:

• Не е нужно да се смесва с друг хербицид за разширяване спектъра на действие

• Контрол на всички икономически важни плевели, включително и трудно контролируеми, с едно третиране

• Широк прозорец и гъвкавост на приложение от 2-ри до 6-и лист на царевицата

• Отличен контрол на балур от коренища и паламида

• Селективен тройно системен вегетационен хербицид, с различен механизъм на действие, синергизъм и взаимнодопълващо се действие на активните вещества

• Двойно действие срещу житните и тройно действие срещу широколистните плевели

• Подходящ за технология за отглеждане на царевица без приложение на почвен хербицид

• Без ограничения за следващата култура в сеитбооборота при спазване на препоръките в етикета.

 

Новите опаковки на Corteva agriscience™

Уважаеми колеги земеделци,

Както вече, знаете от 1 юни 2019 г. на борсата за първи път се представи независимата компания Corteva agriscience™ с дейност в областта на земеделието, която включи в себе си активите на DuPont, DuPont Pioneer и Dow Chemical Company. Това сливане доведе до промяна на опаковките на продуктите за растителна защита. През селскостопанския сезон 2020 – 2021 г. ще откриете на пазара както продукти, брандирани с логата на DuPont и Dow Chemical Company, така вече същите продукти ще бъдат разпространявани и с нова опаковка.

Новата опаковка ще бъде млечнобяла със синя капачка, която ще бъде брандирана с логота на Corteva agriscience™.

Допълнителни въпроси:

        В какъв цвят ще бъде новата опаковка?

        Опаковката ще бъде млечнобяла.

        Ще се промени ли формата на опаковката?

        Не, формата на опаковките на определения

        продукт ще се запази.

        Материалът на опаковката ще бъде ли променен?

        Материалът на всички опаковки ще остане

        непроменен.

        В какъв цвят ще бъде капачката?

        Капачката ще бъде синя.

        Ще се промени ли формата на капачката?

        Не, формата на капачките на определния

        продукт ще се запази.

        Размерът на капачките ще бъде ли променен?

        Не, рамерът на капачките за определения

        продукт ще бъде еднакъв.

Публикувана в Растениевъдство

Във фаза 4-ти – 6-и лист царевицата залага своите генеративни органи и формира потенциала на бъдещия добив. Поддържането на чисто от плевели поле е от особена важност, за да може културата да се възползва от хранителните вещества и водата в почвата и да разгърне максимално възможностите си за висок и качествен добив.
По тази причина се препоръчва навременно третиране с вегетационни хербициди.
Corteva Аgriscience™ предлага вече доказалия се на пазара продукт Принципал® Плюс.
Принципал® Плюс контролира всички икономически значими житни и широколистни плевели при царевицата.
Хербицидът на Corteva Аgriscience™ се отличава с множество предимства благодарение на отличното взаимодействие на трите активни вещества в състава си. Избирайки Принципал® Плюс, земеделският производител получава решение за контрол на широк спектър на контролираните плевели, отлична селективност спрямо културата, силно системно действие, бърз инициален ефект, без нужда от допълнителен хербициден партньор, удобен и лесен за работа и без ограничение за следващите култури в сеитбооборота. Освен това е отлична алтернатива на почвените хербициди или при липса на ефект от тях поради почвено засушаване непосредствено след приложението им.
Принципал® Плюс се прилага от 2-ри до 6-и лист на културата в доза 44 г/дка с 0,1% прилепител Тренд® 90/ Виволт™ 90. Виволт™ 90 ще е търговска марка на Corteva Agriscience™ от 2021. Прилепителят Виволт™ 90 подобрява контакта с повърхността на листата, намалява повърхностното напрежение, което е особено важно при неблагоприятни метеорологични условия (суша, хладно време), както и за плевели, чиито листа се намокрят трудно поради наличие на восъчен налеп или власинки. Активно растящите плевели са чувствителни към продукта, особено в ранни фази от своето развитие. Но при редица изведени многогодишни опити и приложение при голям брой земеделци през изминалата година се убедихме, че Принципал® Плюс контролира добре и плевели в по-напреднала фаза в развитието си.
След третиране Принципал® Плюс бързо прониква през листата и корените на проблемните плевели и се придвижва към всички части на растението. Визуален ефект се наблюдава още на втория-третия ден. Той се изразява в пожълтяване на зоните на нарастване при широколистните плевели и антоцианово оцветяване при житните. Плевелите загиват напълно две до три седмици след третирането, като през това време не са конкурент на културата по отношение на влага, светлина и хранителни вещества.
Принципал® Плюс е хербицидът, който защитава полетата от плевели, с които другите трудно се справят, при това само с едно третиране, благодарение на което спестява време и средства.
Тези положителни черти на Принципал™ Плюс се доказаха през годините и вие, земеделците, го нарекохте „Косачката“ – поради безупречното му действие дори и при силно заплевеляване от широк спектър плевели.
Практически предимства на Принципал™ Плюс:
• Не е нужно да се смесва с друг хербицид за разширяване спектъра на действие
• Контрол на всички икономически важни плевели, включително и трудно контролируеми, с едно третиране
• Широк прозорец и гъвкавост на приложение от 2-ри до 6-и лист на царевицата
• Отличен контрол на балур от коренища и паламида
• Селективен тройно системен вегетационен хербицид, с различен механизъм на действие, синергизъм и взаимнодопълващо се действие на активните вещества
• Двойно действие срещу житните и тройно действие срещу широколистните плевели
• Подходящ за технология за отглеждане на царевица без приложение на почвен хербицид
• Без ограничения за следващата култура в сеитбооборота при спазване на препоръките в етикета.

НОВИТЕ ОПАКОВКИ НА CORTEVA AGRISCIENCE™

Уважаеми колеги земеделци,
Както вече, знаете от 1 юни 2019 г. на борсата за първи път се представи независимата компания Corteva agriscience™ с дейност в областта на земеделието, която включи в себе си активите на DuPont, DuPont Pioneer и Dow Chemical Company. Това сливане доведе до промяна на опаковките на продуктите за растителна защита. През селскостопанския сезон 2020 – 2021 г. ще откриете на пазара както продукти, брандирани с логата на DuPont и Dow Chemical Company, така вече същите продукти ще бъдат разпространявани и с нова опаковка.
Новата опаковка ще бъде млечнобяла със синя капачка, която ще бъде брандирана с логота на Corteva agriscience™.
Допълнителни въпроси:
– В какъв цвят ще бъде новата опаковка?
– Опаковката ще бъде млечнобяла.
– Ще се промени ли формата на опаковката?
– Не, формата на опаковките на определения продукт ще се запази.
– Материалът на опаковката ще бъде ли променен?
– Материалът на всички опаковки ще остане непроменен.
– В какъв цвят ще бъде капачката?
– Капачката ще бъде синя.
– Ще се промени ли формата на капачката?
– Не, формата на капачките на определния продукт ще се запази.
– Размерът на капачките ще бъде ли променен?
– Не, рамерът на капачките за определения продукт ще бъде еднакъв.

Публикувана в Растениевъдство

Продуктът осигурява надеждност, сигурност и гъвкавост в широк интервал на приложение

Царевичното растение е слабоконкурентно спрямо плевелите. В ранния етап от развитието на царевицата, плевелите могат значително да потиснат растежа му и да повлияят негативно на очаквания добив.
Ариготм ВГ е доказалият се широкоспектърен хербицид, който осигурява пълен контрол на житни и широколистни плевели по време на вегетацията при царевица само с едно третиране. Ариготм ВГ е надежден, сигурен и гъвкав хербицид с широк интервал на приложение.
Ариготм ВГ е мощна комбинация от три активни вещества - никосулфурон, римсулфурон и мезотрион. Продуктът се прилага в доза 33 г/дка с 0,1% прилепител Тренд® 90/ Виволт™ 90 от 2-ри до 8-и лист на царевицата. Виволт™ 90 ще бъде търговска марка на Corteva Agriscience™ от 2021 г.
Избирайки Ариготм ВГ за контрол на плевелите при царевица, Вие получавате:
• САМО С ЕДНО ТРЕТИРАНЕ контрол на икономически важните житни и широколистни плевели, включително и устойчиви на повечето хербициди в царевица като татул (Datura stramonium), черно куче грозде (Solanum nigrum), абутилон (Abutilon theophrasti), видове кощрява (Setaria sp.) и други. Не е нужно да се смесва с втори хербицид за разширяване на спектъра.
• ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЕДНОВРЕМЕННА БОРБА с поникналите към момента на пръскането плевелни растения, както и чрез почвеното действие предотвратява вторично заплевеляване с едногодишни широколистни плевели. Ариготм ВГ съдържа активни вещества с различен начин на действие. Хербицидът се поема чрез листата и корените на засегнатите растения и бързо потиска клетъчното делене и растежа. Притежава както вегетационно, така и почвено действие, което спомага за предотвратяване на вторичното заплевеляване.
• ШИРОК ИНТЕРВАЛ НА ПРИЛОЖЕНИЕ – от 2-ри до 8-и лист на културата. За постигане на максимален ефект, Ариготм ВГ трябва да се прилага в комбинация с прилепител Виволт® 90 0,1% в ранни фази на активно растящите плевели (1-ви-3-ти лист на житните и 2-ри-4-ти лист на широколистните плевели).
• ОТЛИЧНА СЕЛЕКТИВНОСТ за културата и без ограничение за последващите култури.
С времето Ариготм ВГ се доказа като отлично решение, съчетаващо в нова формулация два от водещите продукти (римсулфурон и никосулфурон) за контрол на житните плевели с отличен противошироколистен хербицид (мезотрион), създавайки нов стандарт в контрола на плевели при царевицата.
Ариготм ВГ представлява правилният баланс между никосулфурон, римсулфурон и мезотрион. Ариготм ВГ е селективен за културата, без ограничение по отношение на следващите в сеитбооборота култури, независим от различните типове почви и температурата. Със съчетанието на активни вещества с различен начин на действие, Ариготм ВГ е отличен инструмент за предотвратяване на появата на резистентност.
Ариготм ВГ отговаря на нуждите на фермерите за продукти, които осигуряват по-безопасен и по-рентабилен контрол на широк спектър от житни и широколистни плевели за ранновегетационна борба при царевицата, с което се избягва употребата на почвен хербицид и липсата на ефикасност при лимитирана почвена влага. Ариготм ВГ се справя с всички проблемни плевели при царевицата по време на вегетацията само с едно третиране.

ВИСОКО КАЧЕСТВО С НОВ ДИЗАЙН

Очаквайте през 2021 година на българския пазар Виволт™ 90 – нова търговска марка на предлагания от Corteva Agriscience™ Тренд® 90

Уважаеми фермери,
Екипът на Corteva Ви информира, че от 2021 година и за в бъдеще ще предлага на българския пазар прилепителя Тренд® 90 под ново търговско име – Виволт™ 90, което е запазена търговска марка на Corteva Agriscience™. Опаковката на Виволт™ 90 ще бъде 1 л – бяла, със синя капачка и брандирана с логото на Corteva Agriscience™.
В тази връзка използваме възможността да Ви информираме, че от 2021 година, както и за в бъдеще, продуктите на Corteva agriscience™ ще са с нов вид – бяла опаковка със синя капачка и брандирани с логото на компанията.
Виволт™ 90 подобрява прилепимостта на хербицидите и тяхната абсорбция в растителните части. По този начин се повишава ефикасността на хербицида и се увеличава неговото действие. Това е особено важно в периоди на бавен растеж (поради суша или студено време), както и за плевели, чиито листа се мокрят трудно – било поради восъчен налеп, или власинки. Ниските температури не влияят върху ефикасността на продукта.
През 2021 г. Corteva ще предлага Тренд® 90 до привършване на наличностите, след което ще се предлага търговската марка Виволт™ 90 както за самостоятелна продажба, така и в пакети с хербициди.

Публикувана в Растениевъдство

Компанията предлага гъвкави решения за всички групи плевели в широк диапазон за приложение

Агр. Петър Кръстев
За предстоящия сезон Пролет 2021 компанията Байер КропСайанс ще предложи на земеделските производители пълна технология от ефективни продукти, гарантиращи цялостно опазване на царевичните посеви от плевели.
B7 2 siteИзборът от хербициди на Байер в царевица е изключително голям
 Мерлин Флекс - единственият по рода си почвен хербицид с дълго реактивиращо се действие
 Аденго – надгражда спектъра на контролираните плевели, подходящ за ранно вегетационно приложение
 От 3-ти – 6-и лист Капрено – пазарният лидер в хербициди в царевица, единственият продукт на пазара с комбиниран ефект от вегетационно и почвено последействие
 Екип – доказан в практиката балурицид
 Вентум – балурицид с по-широк спектър на контрол на широколистни плевели
 Лаудис – най-селективният хербицид, за борба с плевелите в по-късни фази на царевицата или при стресови ситуации
 Монсун Актив – ново решение за борба с житни и широколистни плевели и балур от коренища.
Земеделците могат да разчитат и на подобрения инсектицид от Байер – Децис 100, за борба срещу неприятелите в царевица.
През 2021 г. фирма БайерКропСайанс ще предложи разнообразни пакетни предложения към земеделските производители.
Пакет – Изборът е твой!
Вземи Мерлин Флекс и избери продукт, от който ще получиш атрактивна отстъпка.
В комбинациите на Мерлин флекс с разнообразни продукти на Байер се предлагат следните
Промоционални пакети:
1. Мерлин Флекс + Капрено – на всеки закупени 20 л Мерлин Флекс + 20 л Капрено се предоставя безплатно 1 л Капрено
2. Мерлин Флекс + Монсун Актив – на всеки закупени 20 л Мерлин Флекс + 120 л Монсун Актив се предоставят безплатно 5 л Монсун Актив
3. Мерлин Флекс + Екип ОД – на всеки закупени 25 л Мерлин Флекс + 200 л Екип се предоставят безплатно 10 л Екип
4. Мерлин Флекс + Вентум – на всеки закупени 24 л Мерлин Флекс + 12 кг Вентум се предоставя безплатно 0,6 кг Вентум
5. Мерлин Флекс + Лаудис – на всеки закупени 15 л Мерлин Флекс + 120 л Лаудис се предоставят безплатно 5л Лаудис
B7 3 siteПромоционален Пакет Екип. При минимално закупено количество от 400 л на всеки закупени 200 литра се предоставят 10 литра безплатно Екип.

За повече информация се обърнете към регионален представител на Байер КропСайанс.

Публикувана в Растениевъдство

Продуктът се справя отлично с прерасналите и трудни за контрол широколистни плевели при житни

С настоящата картина при житните култури се очаква борбата с плевелите при тях през тази пролет да бъде голямо предизвикателство за фермерите. Поради нормалната влага и относително топлите месеци октомври, ноември и декември 2020 г. доведе до масово поникване и продължителна вегетация от посевите с житни култури. Поради удължения период на вегетация през тези месеци плевелите също напреднаха в своето развитие, което предполага по-ранното приложение на хербициди напролет, за да се освободят културите от конкуренцията с плевелите.
Недобре развитите посеви също допринасят за бурното развитие на плевелите. При такива условия се очаква бързо и масово поникване на всички широколистни плевели, в т.ч. и така наречените “трудни за борба”, каквито са лепка, ефемерни видове като великденче, видове коприва, полска теменуга, врабчови чревца, самосевки от технологични слънчоглед и рапица и особено поветица, срещу която борбата е най-трудна поради малкото хербициди, които са ефективни. На фона на тези условия – силна конкуренция, бързо растящи и на много места прерастнали плевели, както и слаборазвита култура, изборът на хербицид е от основно значение, за да имаме 100% ефективност срещу всички налични широколистни плевели, вкл. и “трудните за борба”, както и 100% селективност за културата.
Като еталон за борба с всички широколистни плевели, в това число и най-трудните – ефемерни видове, самосевки от технологии хибриди слънчоглед и рапица, кореновоиздънкови, прераснала лепка (след 3-ти прешлен) и поветица, е Старане™ Голд. Той е вегетационен двукомпонентен хербицид, който е 100% селективен към пшеница, ръж, овес, ечемик, тритикале.
Старане™ Голд съдържа флорасулам и флуроксипир, притежаващи различен мехнизъм на действие, което допринася за високата ефективност срещу широколистните плевели. След третиране Старане™ Голд се абсорбира до един час и бързо се придвижва по цялото растение, което води до спиране на развитието на плевела. Ефектът е видим до няколко дни, когато се наблюдава хлороза и некроза на плевелите и пълно унищожение до 2-3 седмици в зависимост от климатичните условия.
Дозата на приложение е 180 мл/дка, а моментът на приложение е от 2-ри лист до изкласяване на културата, което красноречиво говори за високата селективност и гъвкавост на приложение на хербицида.
Предстои пререгистрация на Старане™ Голд в държавите от Южна зона в доза 150 мл/дка, която ще бъде факт през 2021 г., като тази доза е напълно достатъчна за постигане на същата ефикасност срещу плевелите.
След приложение на Старане™ Голд няма никакво ограничение за следващи култури в сеитбооборота. Това ще го превърне в правилния инструмент за справяне с проблемните плевели тази година.
Старане™ Голд може да се смесва с фунгициди и противожитни хербициди, инсектициди и листни торове, но след предварително направен тест за съвместимост.
Като практически предимства на Старане® Голд се открояват:
• Двойно системен с различен механизъм на действие на активните вещества
• Отличен контрол на кореновоиздънкови плевели – поветица, коприва
• Отличен контрол на широколистни плевели, включително трудни за контрол видове - лепка, ефемерни видове
• Много добър контрол на плевели с восъчен слой
• Контрол на самосевки от технологични слънчоглед и рапица, приложен в точния момент
• Без ограничение за следващи култури в сеитбооборота
• Може да се прилага от 2-ри лист до начало на изкласяване на житните култури (BBCH 45) – широк период и гъвкавост на приложение
• Може да се прилага при температура над 7°С.

НОВИТЕ ОПАКОВКИ НА CORTEVA AGRISCIENCE™

Уважаеми колеги земеделци,
Както вече, знаете от 1 юни 2019 г. на борсата за първи път се представи независимата компания Corteva agriscience™ с дейност в областта на земеделието, която включи в себе си активите на DuPont, DuPont Pioneer и Dow Chemical Company. Това сливане доведе до промяна на опаковките на продуктите за растителна защита. През селскостопанския сезон 2020 – 2021 г. ще откриете на пазара както продукти, брандирани с логата на DuPont и Dow Chemical Company, така вече същите продукти ще бъдат разпространявани и с нова опаковка.
Новата опаковка ще бъде млечнобяла със синя капачка, която ще бъде брандирана с логота на Corteva agriscience™.
Допълнителни въпроси:
– В какъв цвят ще бъде новата опаковка?
– Опаковката ще бъде млечнобяла.
– Ще се промени ли формата на опаковката?
– Не, формата на опаковките на определения продукт ще се запази.
– Материалът на опаковката ще бъде ли променен?
– Материалът на всички опаковки ще остан непроменен.
– В какъв цвят ще бъде капачката?
– Капачката ще бъде синя.
– Ще се промени ли формата на капачката?
– Не, формата на капачките на определния продукт ще се запази.
– Размерът на капачките ще бъде ли променен?
– Не, рамерът на капачките за определения продукт ще бъде еднакъв.

Публикувана в Растениевъдство

Продуктът е противожитен, системен и вегетационен, което го прави подходящ партньор на земеделските производители

В началните фази от развитието си земеделските култури са изключително чувствителни на конкуренцията от плевелите. При наличие на житни плевели – едногодишни и многогодишни видове, надежден избор и подходящ партньор за земеделските производители е добре познатият системен, вегетационен, противожитен хербицид – Шадоу®, който от 2020 се предлага на пазара от Corteva agriscience™.
Доказалият се през годините хербицид с постоянство в качеството си, гъвкавост на употреба, висока ефикасност и сигурна рентабилност, притежава изключително широк спектър на действие – контролира всички едногодишни и многогодишни житни плевели, самосевки от житни култури, троскот, пирей, балур и др. при голям брой широколистни култури като слънчоглед, рапица, картофи, фасул, захарно цвекло и много други.
Благодарение на уникалната си формулация, която включва вграден прилепител и високата ефективност на активното вещество клетодим, взаимно допълващи се и работещи в синергизъм, освен най-важните житни плевели, Шадоу® с успех контролира и проблемните плевели като лисича опашка, райграс, кокоше просо, овсига, включително и устойчивите на FOP-хербициди плевели.
Дозите на приложение са от 80 мл/дка за едногодишни и 160 мл/дка за многогодишни житни плевели, а оптималният срок за приложение е във фази на активен растеж на плевелите – при едногодишни 3-ти лист до начало на братене, за многогодишни 15 –20 см височина. Шадоу® си е изградил репутацията за правилното решение за контрол на житни плевели при слънчоглед със своята отлична селективност и широк прозорец на приложение от първа двойка листа до девет и повече листа. При рапицата Шадоу® също се налага като гъвкав хербицид с приложение от втори лист до второ междувъзлие на рапицата.
След третиране на чувствителните плевели, Шадоу® се придвижва и натрупва в точките на активен растеж (меристемните тъкани) на растенията, инхибирайки дейността им, като прекъсва биосинтеза на липиди. В рамките на седем дни след третиране се наблюдава напълно спиране на растежа, започва покафеняване на тъканите в точките на нарастване, при младите листа – пожълтяване, а при старите – промяна на оцветяването в оранжев, червен и пурпурен цвят.
Практически предимства на Шадоу®:
• Пълно системно действие, бързо транслоциране до всички растежни точки на плевелите, включително проникване в подземните коренища и ризоми на многогодишните житни плевели
• До един час след пръскане хербицидът е абсорбиран от плевелите
• Висока и надеждна ефикасност срещу всички най-важни едногодишни и многогодишни житни плевели и житни самосевки
• Регистриран за употреба при голям брой широколистни култури
• Най-добрият вегетационен противожитен хербицид с уникална ефикасност срещу едногодишна метлица
• Действие срещу житни плевели, устойчиви на FOP-хербициди (райграс, лисича опашка, кръвно просо)
• Високо ниво на селективност при регистрираните широколистни култури за приложение
• Дъжд, паднал един час след пръскане, не влияе негативно на действието на хербицида
Изборът на Шадоу® осигурява на земеделските производители висока възвръщаемост на вложените средства – съчетание на висока селективност и чисти от житни плевели полета!
Шадоу® е регистрирана търговска марка на UPL OpenAG™

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 12

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта