Пакетните предложения на компанията от взаимнодопълващи се продукти дават гъвкави решения на земеделците

Агр. Петър Кръстев
Гр. Славяново
В демонстрационния опитен участък в гр. Славяново екипът на ФМС Агро България беше подготвил и парцели с царевица и слънчоглед. На тях специалистите на компанията са приложили продукти, които осигуряват чисти от плевели култури.
Гостите на демонстрацията – земеделски производители и специалисти, се убедиха на живо в ефекта от третираната царевица с продуктите от пакета Интейл Плюс. Той включва хербицидите Интейл™ 24 СК и БОРДЪР™ 480 СК, които са отлична комбинация за контрол на житни и широколистни плевели.
Интейл™ 24 СК е вегетационен, системен хербицид за контрол на балур от коренища и семе, едногодишни житни и някои широколистни плевели. Високата концентрация на активно вещество, гарантира увеличаване бързината на действие и ефективността на хербицида, както и предпазване на културата от вторично заплевеляване. Дозата на приложение е 21 мл/дка, но при прераснали плевели и висока плътност, специалисте от компанията препоръчват да се прилага в максималната доза от 25 мл/дка.
Бордър™ 480 СК е системен хербицид, който осигурява надежден контрол на широк спектър от най-често срещаните широколистни плевели при царевица, както и частичен контрол на някои важни житни плевели. Дозата му е от 20мл/дка.
Двата продукта могат да се прилагат както разделно, така и комбинирано в резервоарна смес, според вида на заплевеляването. На полето в Славяново имаше голяма плътност от черно куче грозде и свиница. След третирането с Бордър™ 480 СК земеделците видяха ясно отличния ефект върху тези два упорити плевела, както и задържаната в развитието си поветица. Ефектът върху щира също беше поразителен.
За подобряване на хербицидния ефект в пакета е включен безплатно и прилепител Тренд® 90.
След хербицидното третиране в царевицата е внесен листният тор на ФМС Мейз Екстра. Маргарита Петкова – регионалният представител и консултант на ФМС за района на Плевен, сподели, че много земеделци миналата година са останали изключително доволни от неговото приложение, особено в царевичарския район на Кнежа. Затова използването на продукта стана масова практика и все повече хора му се доверяват. Освен отличен ефект, Мейз Екстра е много лесен за работа, тъй като е в течна формулация, която не създава проблеми.
Специално за клиентите, използващи Кораген® 20 СК
За всички свои клиенти, които използват инсектицида Кораген® 20 СК, екипът на ФМС Агро България осигурява уникални интерактивни капани за неприятелите по царевицата. Такъв уред беше поставен и на полето в гр. Славяново, който помага на земеделците в определяне моментите за третиране срещу царевичния стъблопробивач и видовете нощенки. През последните години тези неприятели създават сериозен проблем, който е в състояние драстично да свали добива от културата. Уредът е със соларен панел, който се зарежда сам. Феромоновите уловки, които се залагат в него, позволяват много добър мониторинг на летежа на царевичния пробивач и на нощенките. Монтираният в Славяново уред може да следи летежа и от разстояние чрез приложение в телефона. От няколко дни на полето в Славяново е регистриран активен летеж. Нападнатите от ларвата на пробивача растения при бури, каквито тази година не липсват, падат на земята. Щетите са големи, защото прибиращата техника не може да ги прибере.
След пробивача идват и видовете нощенки, които обикновено се изхранват със свилата на кочана. При нападение от нощенка, мястото на пробиване става входна рана за развитие на микотоксини, което влошава качеството на продукцията. Борбата с тях е много трудна, защото трябва да се третира в точно определен момент. Подземната нощенка излиза вечер, но до втора ларвена възраст. След това не излиза от почвата и няма как да се води борба с нея.
Уловките на ФМС дават точна информация, от която земеделците могат да се възползват за определяне на точния момент за третиране с инсектицид.
Експрес технологията в слънчоглед принадлежи на ФМС
ЕкспресTM 50 СГ на ФМС е единственият хербицид с активно вещество трибенурон, регистриран в слънчоглед. Хербицидът се използва само за слънчогледи от тази технологична линия. В случай че културата е под стрес, ФМС също има решение – биостимулаторът Симакс се отразява много добре на слънчогледа. В по-късната фаза може да се приложи и листният тор Бо-Ла, богат на елементите бор и молибден, който е най-продаваният листен продукт на ФМС.
Обогатени със знания и практични препоръки, земеделските производители от Централна Северна България споделиха задоволството си от срещата с екипа на ФМС на полето в гр. Славяново.

Публикувана в Растениевъдство

Независимо от внасянето на по-малко количество храна, растенията са напълно задоволени с необходимите им елементи, твърдят от фирма „Вуки“ ООД

Агр. Петър Кръстев

На Открития ден в гр. Съединение, посветен на технологията No-till, бяха засегнати най-важните теми, свързани с отглеждане на земеделските култури. Сред тях доста съществената – за торенето, закономерно предизвика интереса на земеделците, привърженици на иновативната технология.
„Ако питате дали след като въведохме No-till, сме намалили торовете – отговорът е „да“, беше категоричен домакинът на събитието инж. Ангел Вукодинов, управител на фирмата „Вуки“ ООД. Пред земеделската аудитория той сподели опита си, че внасяйки торовете заедно със сеитбата, количеството им е намаляло наполовина. И подкрепи думите си с конкретни факти: докато по-рано при слънчогледа са внасяли по 15 – 20 кг/дка NPK, сега слагат по 8 – 10 кг. При пшеницата са внасяли 20 – 24 кг, а сега при внасянето им със сеитбата в реда количеството им е наполовина: 10 – 12 кг/дка.
При торенето заедно със сеитбата във „Вуки“ внасят формулации с повече фосфор, поради това, че той е слабо мобилен в почвата и трябва да се достави близо до корените. Азотът е елемент, който при покълването може да причини фитотоксичност, затова внасянето му със сеитбата е ограничено в минимални количества.
Директна сеитба на слънчоглед със сеялка за житни култури
S d No till siteУчастниците в Открития ден в Съединение в стопанството на „Вуки“ ООД имаха възможност да посетят и поле със слънчоглед, засят на 4 и 5 април със сеялката за директна сеитба за житни култури. Растенията бяха в първа-втора двойка листа, като сеитбата бе направена през ред, въпреки че имаше следи от ботуша. „Ние не повдигаме ботушите, за да се износват равномерно“, обясни инж. Вукодинов. Разстоянието между редовете е 38 см, а вътре в реда растенията са хаотично разположени. Миналата година от този начин на сеитба добивът е бил 201 кг/дка, а най-силният добив по No-till технологията в стопанството е бил 301 кг/дка.
Ангел Вукодинов обясни, че през миналата година са имали и конвенционално отглеждане на слънчоглед. Технологията е била осъществена със стърнищен култиватори и е включвала две култивирания, сеитба и две вегетационни култивирания. Средният добив е бил 265 кг/дка, което е било почти съизмеримо с резултатите от безорната технология.
За да няма риск, царевицата е само на поливни площи
Стопанството все още няма специализирана сеялка за сеитба на пролетни култури и собствениците се колебаят дали да си купят, защото отглеждат царевицата по конвенционалната технология. Причината е, че в този регион разполагат с канал за напояване, от който собствениците на „Вуки“ ООД могат да поливат няколко от полетата си гравитачно. „Дали от страх, или по други причини, нямаме излужени черноземи, които да задържат почвена влага. И малко трудно се навиваме да отглеждаме царевица при неполивни условия“, откровен беше пред колегите си Ангел Вукодинов.
Затова отглеждат царевицата само на поливни полета по гравитачен начин, което е и причината тези полета да бъдат обработвани по конвенционална технология.
Богато разнообразие от култури
В стопанството на „Вуки“ ООД прилагат максимално разширен сеитбооборот: повече от 12-13 култури. Това е една от големите разлики в иновативния подход, който отличава земеделците от семейната фирма в Съединение от останалите. Много земеделски стопанства в България имат по 2-3, максимум 4 култури.
От житните култури отглеждат пшеница, ечемик, тритикале; от пролетните – царевица, слънчоглед, рапица, кориандър, лен; от бобовите – грах, соя, люцерна; стопанисват и пасища. В резултат от този доста широк сеитбооборот в стопанството остават сравнително малко площи за слънчоглед. „От всички стопанисвани от нас площи в размер на 17 хиляди декара, все още продължаваме да отглеждаме 2-3 хиляди декара по конвенционалната технология“, уточни Ангел Вукодинов. И това до голяма степен обяснява защо няма да инвестират в добра сеялка за No-till за пролетни култури.
Според инж. Вукодинов добра сеялка няма! Всички сеялки имат предимства и недостатъци. И с лека ирония подкрепи тезата си с реален пример: „Един колега има сеялка за директна сеитба на окопни култури на един от най-известните брандове, но все още не си е засял слънчогледа!“

Публикувана в Растениевъдство

Хибридите могат да разгърнат потенциала си само при оптимално задоволяване нуждите на културата с хранителни елементи

Агр. Петър Кръстев
За получаването на висок добив слънчогледът, освен „апетита“ му към стандартните хранителни елементи – азот, фосфор, калий (NPK), има и специфични изисквания за хранене, които трябва да се спазват.
Чрез изследвания е установено, че за формиране на 1 т семена слънчоглед са необходими: азот (N) – 55 кг, фосфор (Р) – 24 кг, калий (КО2) – 110 кг, калций (Са) – 60 кг, магнезий (МgО) – 20 кг, сяра (S) – 30 кг, желязо (Fe) – 88 г, манган (Mn) – 60 г, цинк (Zn) – 50 г, бор (В) – 65 г, мед (Сu) – 12 г, молибден (Мо) – 0,5 г. Потребността на културата от необходимите хранителни елементи се наблюдава през целия активен период на развитие. Азотът и фосфорът са особено необходими във фаза формиране на питата, в периода на наливане на семената, а калият е най-важен в началото на наливане на семената и до началото на зреене. Значително потребление на азот от растенията се наблюдава в периода на интензивен растеж на стъблото и листата. Това е особено важно при отглеждане на слънчогледови хибриди от технологията Clearfield.
Hranene s d1Оптималната доза азот за слънчогледа е в границите от 50 –80 кг за 1 тон семена. Прекалено голямото количество азот води до значително намаляване устойчивостта на културата към полягане и до повишаване чувствителността ѝ към различни болести. При слънчогледа азотните торове като правило се внасят непосредствено преди сеитбата с един прием.
Потребността на слънчогледа от фосфор е по-малка, отколкото от калий и азот. Растението се нуждае най-много от елемента от поникване до фаза бутонизация. Ако фосфорът в този начален етап от развитие е в дефицит, способността на корените да усвояват другите необходими им вещества от почвата значително се понижава. Това не бива да се допуска. Именно фосфорните торове имат решаваща роля за развитие на репродуктивните органи. Осигуреността на слънчогледа с необходимото количество фосфор позволява активно натрупване на масло в семената.
Достатъчното количество калий влияе положително на процеса фотосинтеза и на въглеродния обмен. Благодарение на мощната си коренова система слънчогледът е в състояние самостоятелно да извлича цялото необходимо количество калий от почвата. Затова внасянето на този елемент е необходимо само ако неговото съдържание в почвата е малко.
От микроелементите важен е борът (за 1 тон семена са необходими 50 – 60 г бор). Основното количество от микроелемента (80%) се усвоява във фаза 5-а двойка листа до появата на бутона. При дефицит на бор слънчогледът се развива бавно, питата се деформира, семената не са изхранени и добивът е нисък. За отстраняване дефицита на този елемент са подходящи за използване хелатни микроторове.
Потребността от сяра при слънчогледа е три пъти по-висока, отколкото при зърнено-житните култури, и достига 50% от потребността на рапицата. При нейния недостиг растежът и развитието на растенията са затормозени. На бедни на сяра почви препоръчително е внасянето на калиев сулфат.
Изключително важен за културата е и магнезият, тъй като неговият дефицит намалява относителното тегло на семената. Важно е също така да се обърне внимание на неговото съотношение с калия, защото двата елементи могат взаимно да препятстват усвояването си.
За развитието на надземните части и кореновота система положително влияе осигуреността на културата с калций: при неговия дефицит се задържа растежът на листата, по тях се наблюдва хлороза.
При недостиг на манган стъблата остават тънки и слаби, по листата се появява хлороза, а при дефицит на молибден се появява междужилкова хлороза по младите листа.
Дефицитът на желязо причинява нарушения в процеса фотосинтеза. Визуално този дефицит се проявява в пожълтяване на младите листа. А недостатъчната обезпеченост с мед може да доведе до загиване на пониците, тъй като този елемент отговаря за стресоустойчивостта, участва в дишането, натрупването на протеини, фиксирането на азота и други жизненоважни процеси. Цинкът е важен за растежните процеси. При неговия дефицит се нарушават азотният обмен и синтезът на протеини, намалява устойчивостта на растенията към различен вид стрес.
Освен наличието на посочените хранителни елементи, които са важни за слънчогледа, от значение е и тяхната достъпност за растенията. Тя се влияе от различни фактори като: рН на почвата, влажност, съдържание на органично вещество и други. Тези фактори трябва да се имат предвид и при необходимост от корекция на показателите им, да се предприемат мерки за тяхното оптимизиране.

Публикувана в Растениевъдство

За 2021 година фирмата предлага на земеделците 9 високодобивни Експрес толерантни хибрида, като единствено тя ще има в портфолиото си Експрес толерантни високоолеинови хибриди слънчоглед

Слънчогледът е една от най-важните маслодайни култури в света поради по-високата адаптивна способност, използването на механизация и предпочитанията на клиентите към растителното масло. В страните от Европа (включително Русия и Украйна) се отглеждат повече от 70% от общите площи в световен мащаб със слънчоглед. Пред фермерите основната цел е повишаване на количеството и качеството на произведената продукция. През последните десетилетия се отчита значително повишаване на добивите. Но все още има фактори, които ограничават реализирането на високия добивен потенциал на хибридите, използвани в производството.
Плевелите са един от тези фактори. Конкуренцията на плевелите може да причини значителни загуби на добиви – от 20 до 70%. Заедно с обработката на почвата и редуването на културите, използването на хербициди е основен метод за борба с плевелите.
Традиционните опции за хербициди за слънчоглед по време на вегетацията предлагат много ограничен контрол върху широколистните плевели и имат значителен риск от причиняване на фитотоксичност по слънчогледовите растения.
В началото на 21 век учените от Corteva AgriScience™ създават свой източник на толерантност към хербицид от групата на сулфунилуреите, който става да се използва за селекционирането на първите регистрирани търговски хибриди от Pioneer, внедрени на пазара през 2005 г. Освен това търговската марка ExpressSun® е официално регистрирана в повече от 30 държави в Европа и е революция в подпомагането на производителите на слънчоглед в международен план. Предназначена е за борба с широколистни плевели при слънчогледа, като по този начин увеличава производството и добива. ExpressSun® съчетава толерантни хибриди слънчоглед с хербицида Експрес® 50 СГ, за да се осигури контрол на плевелите (вкл. на такива, за които няма решение) в сравнение с конвенционалните системи.
През 2020 година Експрес технологията е най-отглежданата в България с най-много площи, които се равняват на почти 2/3 от цялата площ на слънчоглед.
Corteva е и пазарен лидер в Експрес технологията за поредна година в България. През 2020 година от първите десет най-отглеждани Експрес толерантни слънчогледови хибрида в България, осем хибрида (P64LE25, P64HE118, P63LE113, P64LE136, P64HE133, P64LE99, P64LE137, P64LE121) са на Corteva AgriScience.
Corteva AgriScience™ има най-голямото портфолио от хибриди в Експрес технологията, посрещащи най-високите изисквания на земеделците за добивен потенциал, устойчивост/толерантност и качествени показатели. За 2021 година фирмата предлага на земеделците 9 високодобивни Експрес толерантни хибрида, като единствено Corteva AgriScience ще има в портфолиото си Експрес толерантни високоолеинови хибриди слънчоглед (P64НЕ118, P64НЕ133, P64НЕ144). P64LE25 е най-отглежданият хибрид от всички отглеждани хибриди и в Експрес технологията в страната за поредна година.
Фирма Corteva AgriScience™ продължава да работи по създаването и предлагането на пазара на нови по-продуктивни и с разнообразни качества хибриди слънчоглед. Задоволяване нарастващите нужди на фермерите с висококачествени семена е основна цел/задача на компанията, като всяка година внедрява поне по един нов високодобивен хибрид слънчоглед в България.
В чисто икономически аспект разходите за контрол на плевелите в ExpressSun® технологията са по-ниски в сравнение с другите технологии за отглеждане на технологичен слънчоглед.
Прозорецът на приложение на вегетационния хербицид при Експрес толерантните хибриди е изключително широк, което дава възможност на гъвкавост на пръскане според фазата на културата и фазата на плевелите.
Част от Експрес технологията е единственият регистриран хербицид – Експрес® 50 СГ, който дава безупречни резултати срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели, в това число и най-упоритите при слънчоглед – свиница (бутрак) и паламида. През 2021 г. Corteva ще предлага на пазара хербицида Експрес® 50 СГ в пакет с безплатен прилепител Виволт™ 90, който е регистрирана търговска марка на Corteva AgriScience™ и спомага за по-пълна абсорбция на хербицида и отличен ефект върху упоритите плевели.
Corteva гарантира успешно представяне на Експрес технологията само при употреба на Експрес® 50 СГ.
За допълване контрола на плевелите в Експрес технологията Corteva предлага на българския пазар и изключително селективния за слънчоглед вегетационен хербицид срещу едногодишни и многогодишни житни плевели Шадоу®.
Кои са накратко най-важните предимства на ExpressSun® технологията:
• Висок и стабилен добивен потенциал, включително при по-сухи неблагоприятни условия
• Стабилни и адаптивни хибриди за всички райони на отглеждане в страната
• Бърз и равномерен старт на развитие
• Високо съдържание на масло и олеинова киселина (над изискуемия минимален стандарт)
• Икономически и агрономически ефективна технология
• Широк прозорец на приложение на хербицида Експрес® 50 СГ (което води до по-широк период на борба с плевелите)
• Технология, щадяща културата, и която не води до стрес, затормозване на растенията и фитотоксичност
• Възможност за коригиращо третиране с Експрес® 50 СГ при вторично заплевеляване
• Без остатъчно почвено действие от хербицида и без ограничение за следващи култури в сеитбообращението.

Публикувана в Растениевъдство

През изминалия двуседмичен период градусът на напрежението на международните зърнени пазари остана доста висок предвид противоречивото влияние на фундаменталните и спекулативните фактори върху цените на различните зърнени култури, несигурната икономическа обстановка в света вследствие на нестабилизираните огнища на коронавирусната зараза и промените в търговската политика на отделни страни големи износителки на зърнени товари. Рязкото поскъпване на царевицата в САЩ и силният спекулативен шум около предстоящото налагане на ограничителни експортни мита върху износа на зърнени храни в Русия бяха основните фактори провокирали стремителното поскъпване на пшеницата на европейските пазари през първата половина на януари.

На 15 януари цената на пшеницата на борсата в Чикаго се изкачи до най-високите стойности от май 2014 г. насам - $255/т. През втората половина на месеца настъпи прекъсване в стръмния възходящ тренд и на 4 февруари Чикаго затвори на равнищеоколо$236/т, тоест с отрицателно отклонение от близо 20 долара в рамките на двуседмичния период, но дори тази редуцирана спрямо пиковите стойности цена остана с 30 долара по-висока, в сравнение със същия период на 2020 година. Движението на котировките на пшеницата на борсата в Париж в края на януари и началото на февруари често се отклоняваше от набелязаната от Чикаго посока. Според американските анализатори слабият тон в развитието на чикагските котировки през последните няколко дни до голяма степен се дължи на понижението на цените на пшеницата на Стария континент.

В рамките на изминалия двуседмичен период цената на мартенския контракт мелничарска пшеница на Euronext се понижи от EUR240,25(най-високото ниво от април 2013 г.) до EUR224,75/т при закриване на борсата на 4.02.21 г. (EUR190,75/т4.02.20 г.). Спадът на цените на борсата в Париж преди всичко се дължи на агресивното предлагане на руска пшеница за износ. Компаниите, търгуващи с руско мелничарско зърно положиха всички усилия да засилят максимално износа преди влизане в сила на новата руска митническа тарифа – от 15 февруари 2021 г. В рамките на двуседмичния период френската пшеница (11,5-12,5% протеин ) поевтиня с 5 евро, от EUR235/т до EUR230/т FOB Руан (EUR195FOB Руан4.02.20 г.).

В европейските търговски среди преобладава мнението, че възможностите за понижение на цените на пшеницата в ЕС са ограничени, тъй като се очертава засилване на износа след като руското мито ще влезе в сила. Анализаторите коментират, че търговците вероятно ще се въздържат от мащабни сделки предвид предстоящото публикуване на важни за пазара прогнозни данни - Доклада на Министерството на земеделието на САЩ (USDA)за състоянието на глобалния зърнен баланс ( 9.02.21 г.). Освен това пазарните участници очакват изясняване на идеите на руското правителство за нова система за изчисляване на мита при експорта на пшеница за следващия сезон (от юли 2021 г.)

Най-голям интерес в търговските среди предизвикахарезултатите от последния египетски търг.На 2 февруари 2021 г. Държавната египетска агенция GASC информира за покупката на 480 хил. тона мелничарска пшеница за товарене 15 -30 март 2021 г., в това число 240 хил. тона френска пшеница по $291,70FOB; 120 хил. т руска пшеницапо $295,80FOB; 60 хил. тона румънска пшеница - по $295,60FOB и 60 хил. тона украинска пшеницапо $294,85FOB.

Резултати от търга на GASC, проведен на 02.02.21 г.

Количество

Произход

Продавач

Цена FOB

$ за тон

Фрахт

$ за тон

Цена C&F

$ за тон

60 000

Франция

Glencore

291,70

20.25

311,25

60 000

Франция

Glencore

291,70

20.25

311,25

60 000

Франция

Soufflet

291,70

20.25

311,25

60 000

Франция

Soufflet

291,70

20.25

311,25

60 000

Румъния

CHS

296,60

14.63

311,23

60 000

Русия

Solaris Com. SA

295,80

15.40

311,20

60 000

Русия

Solaris Com. SA

295,80

15.40

311,20

60 000

Украйна

Louis Dreyfus

294,85

16,35

311,20

По предварителни данни през периода 1 юли - 31 януариРусия натовари за износ около 29-29,5 млн.т пшеница, с 23-24 на сто повече в сравнение със същия период на 2019/20 г.

Само преди 7-8 дни руска пшеница 12,5% протеин сепредлагаше за износ от Новоросийск по $300FOB,но под пресата на увеличеното предлагане цените буквално пикираха надолу и в момента гравитират около $290FOB ($227-230FOB – 4.02.21 г.). Украинска пшеница 12,5% протеин се предлагаше за износ по $287-288FOB черноморско пристанище, в сравнение с $295-298FOB в края на предходния седмичен период и $226/т FOB на 4.02.21 г.

Украинската царевица остана подчинена на възходящ ценови тренд, като в рамките на двуседмичния период експортната и цена се покачи от $262/т на $267FOB дълбоководно черноморско пристанище ($184 FOB – 03-04.02.21 г.).

 

След бясното ценово рали цените на пшеницата и царевицата в Европа най-накрая прекъснаха възходящия тренд и коригираха надолу. Отстъпление на котировките от пиковите нива започна от борсата в Чикаго след информациите за напоителните валежи в засегнатите от продължителната суша в обширните територии на Аржентина и Южна Бразилия.Търговците коментират, че за понижението на цените на пшеницата на европейските пазари в значителна степен допринесе видимо нежеланието на големите купувачи да пазаруват зърно при рекордни за последните 7-8 години ценови нива. Най-високи стойности от май 2013 година насам мелничарската пшеница отбеляза на борсата в Париж на 19 януари 2021 г. – EUR240,25/т. Като основен определящ ценовото покачване фактор търговците посочват разговорите за предстоящото увеличение на ограничителните мита върху износа на руска пшеница от 1 март от EUR25/т до EUR50/т. Сред руските анализатори преобладава мнение, че правителството ще одобри тази мярка въпреки протестите на местните фермери, но все пак крайно решение по този въпрос все още няма.

В края на изминалия седмичен период депресиращо влияние върху цените на пшеницата в Западна и Централна Европа оказаха разочароващи резултати от Алжирския търг и отлагането на турската тръжна процедура за внос на 400 хил. т хлебна пшеница. На 20 януари Държавната алжирска компания (OAIC) напазарува 330 хил. тона пшеница по цена $314C&F (стойност и фрахт) за товарене 16-26.02.21 г., но това количество е почти двойно по-малко от очакваното от търговските среди.

В крайна сметка след двупосочни колебания мартенският контракт пшеница завърши седмичния период (15-21.01.21 г.) на борсата в Париж с умерено положително отклонение от 2 евро, на равнище EUR231,75(EUR198,25 – 21.01.20 г.). Физическият пазар в Евросъюза обаче изглеждаше по-твърд. В момента експортните котировки на френската пшеница с 11,5-12,5% протеин се колебаят в диапазон EUR 240-242/т FOB Руан за товарене през февруари, в сравнение с EUR235/т в края на предходния седмичен период (EUR194/т – 21.01.21 г.).

Пазарът на царевицата в ЕС беше повлиян от благоприятната промяна на времето в Аржентина и понижението на цените на фуражното зърно в САЩ. На 21 януари мартенският контракт царевица затвори на борсата в Париж на равнище EUR213,75/т, в сравнение спиковите EUR222/т – 19.01.21 г. и EUR173,50/т – една година по-рано. Експортните котировки на френската царевица в момента се движат на равнище около EUR230-232FOB Бордо-Рейн, в сравнение с EUR173-175/т FOB -21.01.20 г.

Повечето анализатори не очакват съществени промени в ценовата конюнктура на зърнените пазари в ЕС през близките седмици предвид високите експортни цени на основните зърнени култури в Русия и Украйна. Европейските търговци информират, че към 22 януари средната експортна цена на руската и украинската пшеница 12,5% протеин се покачи до $298-303FOB черноморско пристанище, а цената на украинската царевица скочи до $260FOB, в сравнение с $225-228/т FOB и $180-182/т FOB съответно през същия период на 2020 г.

Сред по-интересните новини от региона специално внимание заслужава информацията, че Йорданското министерство на търговията сключи сделка „на зелено” за внос на 120 хил. тона румънска пшеница с доставка през м. август при средна цена $277,50C&F.

Понижението на цените на соевото и палмовото масло беше основна причина за ограничени отрицателни ценови отклонения в слънчогледовия комплекс. Котировките на френското слънчогледово семе на база СРТ St. Nazaire ерозираха от EUR530-535/т до EUR525/т, а цената на суровото слънчогледово масло в Ротердам спадна от $1300/т на $1250/т (EUR380и $842/т на 21.01.20 г). Фобната цена на украинското сурово слънчогледово масло също се отклони в низходяща посока и в момента се колебае в границите $1240-1260/т FOB($815/т - 21 януари 2020 г.).

Игор Валентович

Публикувана в Бизнес

Компанията отделя най-много инвестиции за създаване на нови хибриди по тази технология, които надграждат качествата на предишните и дават все повече ползи за фермерите

ExpressSun® технологията е открита и въведена в практиката от Дюпон и Пионер – компаниите, чиито земеделски бизнеси днес са обединени във фирма Corteva Agriscience™. Оригиналът на ExpressSun®технологията принадлежи на Corteva Agriscience. ExpressSun® технологията е добре позната на всички производители. Ние, от Corteva, винаги можем да добавим още нови и интересни факти за нея.
ExpressSun® технологията е регистрирана търговска марка на Corteva Agriscience и като такава е представена за първи път на пазара през 2005 година. Оттогава нашата компания отделя най-много инвестиции за създаване на нови хибриди по тази технология, които надграждат качествата на предишните и дават все повече ползи за фермерите. ExpressSun® технологията е една изключителна перспектива за увеличаване на добивите в слънчогледопроизводството. През 2020 година ExpressSun® технологията е най-отглежданата в България, с най-много площи, които се равняват почти на 2/3 от цялата площ на слънчогледа в страната. Corteva Agriscience е абсолютен пазарен лидер в България. От първите десет най-отглеждани ExpressSun® толерантни слънчогледови хибрида в страната, осем хибрида: P64LE25, P64HE118, P63LE113, P64LE136, P64HE133, P64LE99, P64LE137, P64LE121, са от портфолиото на Corteva. Corteva Agriscience предлага на българските зърнопроизводители най-богатата и разнообразна листа с ExpressSun® толерантни слънчогледови хибриди, отговарящи на най-високите изисквания за изключително висок добивен потенциал и стабилност, вкл. при екстремни климатични условия, толерантност и качествени показатели. Благодарение на тези практически предимства Express® толерантните слънчогледови хибриди с марка Pioneer® са предпочитани от производителите в България и марката е безспорен лидер на пазара. За 2021 година компанията предлага на българските фермери 9 високодобивни Express® толерантни хибрида, като единствено и само Corteva има в портфолиото си високоолеинови хибриди слънчоглед по ExpressSun® технология: P64НЕ118, P64НЕ133, P64НЕ144. В икономически аспект разходите за контрол на плевелите при прилагане на ExpressSun® технологията за отглеждане на слънчоглед са по-ниски в сравнение с всички други технологии на пазара. Важен компонент от нея е единственият регистриран хербицид – Експрес® 50 СГ, който дава безупречни резултати срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели, в това число и най-упоритите при слънчогледа – свиница и паламида.
През 2021 година търсете Експрес® 50 СГ в пакет с безплатен прилепител Виволт™ 90, който е регистрирана търговска марка на Corteva AgriScience™ и дава по-добра абсорбция и пълен ефект срещу важните и упорити плевели. Прозорецът на приложение на хербицида при ExpressSun® технологията е изключително широк, което дава възможност за гъвкаво приложение според фаза на културата и фазата на плевелите, с възможност за коригиращо третиране с Експрес® 50 СГ при вторично заплевеляване. ExpressSun® технологията е без остатъчно почвено действие от хербицида и без ограничение в сеитбообращението за следващи култури, дори и при засушливи условия и различни почвени типове. Corteva Agriscience гарантира успешното й представяне само при употреба на Експрес® 50 СГ. За пълен контрол на плевелите при слънчоглед, отглеждан по ExpressSun® технология, Corteva Agriscience™ предлага изключително селективния за културата вегетационен хербицид срещу едногодишни и многогодишни житни плевели Шадоу®. ExpressSun® технологията е регистрирана търговска марка на Corteva Agriscience™ и от представянето си на пазара от 2005 година до днес продължава да е доказаното средство за увеличаване на добивите при производството на слънчоглед. Чрез иновативни подходи и инвестиции в създаване на все по-високодобивни хибриди с марка Pioneer®, Corteva като безспорен лидер в този сегмент работи за изграждане на сигурно бъдеще за земеделските производители.

Шадоу® е регистрирана търговска марка на UPL OpenAG™
Експрес® е регистрирана търговска марка на FMC

SUNF ExpressSun ok OK 2

 

 

 

 

ЗА УЛЕСНЕНИЕ НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ

Новите опаковки на Corteva agriscience™

Уважаеми колеги, земеделци,
Както вече знаете, от 1 юни 2019 година на борсата за първи път се представи независимата компания Corteva agriscience™ с дейност в областта на земеделието, която включи в себе си активите на DuPont, DuPont Pioneer и Dow Chemical Company. Това сливане доведе до промяна на опаковките на продуктите за растителна защита. През селскостопанския сезон 2020 – 2021 година ще откриете на пазара както продукти, брандирани с логата на DuPont и Dow Chemical Company, така и същите продукти, разпространявани с нова опаковка.
Новата опаковка ще бъде млечнобяла със синя капачка, която ще бъде брандирана с логота на Corteva agriscience™
Допълнителни въпроси:
– В какъв цвят ще бъде новата опаковка?
– Опаковката ще бъде млечнобяла.
– Ще се промени ли формата на опаковката?
– Не, формата на опаковките на определения продукт ще се запази.
– Материалът на опаковката ще бъде ли променен?
– Материалът на всички опаковки ще остане непроменен.
– В какъв цвят ще бъде капачката?
– Капачката ще бъде синя.
– Ще се промени ли формата на капачката?
– Не, формата на капачките на определния продукт ще се запази.
– Размерът на капачките ще бъде ли променен?
– Не, размерът на капачките за определения продукт ще бъде еднакъв.

Публикувана в Растениевъдство

Безспорният лидер на пазара у нас предлага високодобивна генетика хибриди слънчоглед и царевица и надеждни растителнозащитни решения

Corteva AgriScience, като самостоятелна компания в областта на земеделието, навърши една година дейност. Фокусът й е върху предоставянето на земеделците на полезна практическа информация, високоефективни иновативни идеи и решения и съвети за по-ефективно използване на ресурсите, които ще им помогнат да повишават добивите и рентабилността на производство си в условията на предизвикателствата в съвременния свят.

Какво предлага Corteva Agriscienceпри слънчоглед – хибриди и РЗ решения?

Corteva AgriScience (Pioneer)е дългогодишен пазарен лидер в България при хибридите слънчоглед. Това е така, защото фирмата предлага голямо разнообразие от хибриди, които посрещат изискванията на земеделците за висок и стабилен добивен потенциал, толерантност на неблагоприятни стресови климатични условия и икономически важни вредители (болести, синя китка) и др.

При слънчогледа основният фокус на Corteva AgriScience (Pioneer)е към ExpressSun™ технологията,тъй като ние сме пионерите във внедряването й в практиката ипазарен лидер. ExpressSun™ технологията е регистрирана търговска марка на Corteva Agriscience™ и е представена за първи път на пазара през 2005 година. Оттогава нашата компания отделя най-много инвестиции за създаване на нови хибриди по тази технология, които надграждат качествата на предишните и дават повече ползи за фермерите.Corteva Agriscience е пазарен лидер  в България. От първите десет най-отглеждани ExpressSun™ толерантни слънчогледови хибрида в страната, осем хибрида (P64LE25, P64HE118, P63LE113, P64LE136, P64HE133, P64LE99, P64LE137, P64LE121) са от портфолиото на Corteva Agriscience™.Corteva Agriscience™предлага на българските земеделци най-богатата и разнообразна листа с ExpressSun™ толерантни слънчогледови хибриди, отговарящи на най-високите изисквания за изключително висок добивен потенциал и стабилност, вкл. при екстремни климатични условия, толерантност и качествени показатели. Благодарение на тези практически предимства Express® толерантните слънчогледови хибриди с марка Pioneer® са предпочитани от производителите в България и марката е безспорен лидер на пазара.За 2021 година компанията предлага на българските фермери 9 високодобивни Express® толерантни хибрида, като единствено и само Corteva Agriscience™до момента има в портфолиото си високоолеинови хибриди слънчоглед по ExpressSun™ технология – P64НЕ118, P64НЕ133, P64НЕ144.

Семената във всички торби с Express® толерантни хибрида слънчоглед на Corteva Agriscience™ са третирани с новия фунгицид за контрол на мана покултуратаЛУМИСЕНА 200 ФС. В икономически аспект разходите за контрол на плевелите при прилагане на ExpressSun™ технологията за отглеждане на слънчоглед са по-ниски в сравнение с всички други технологии на пазара.Важен компонент от нея е единственият регистриран хербицид – *Експрес® 50СГ, който дава безупречни резултати срещу широколистни плевели, в това число и най-проблемните – свиница и паламида.

През 2021 година търсете *Експрес® 50СГ, в пакет с безплатен прилепител Виволт™ 90, който е регистрирана търговска марка на Corteva AgriScience™ и дава по-добра абсорбция и пълен ефект срещу плевелите.Прозорецът на приложение на хербицида при ExpressSun™ технологията е изключително широк, което дава възможност за гъвкаво приложение според фазата на културата и фазата на плевелите, с възможност за коригиращо третиране с *Експрес® 50СГ, при вторично заплевеляване. ExpressSun™ технологията е без остатъчно почвено действие от хербицида и без ограничение в сеитбооборота за следващите култури, дори и при сухи условия и различни почвени типове.  Corteva Agriscience гарантира успешното й представяне само при употреба на *Експрес® 50СГ. За пълен контрол на плевелите при слънчоглед, отглеждан по ExpressSun™ и другите технологии, Corteva Agriscience™ предлага изключително селективния и доказал се в практиката вегетационен хербицид срещу житни плевели **Шадоу®. Разбира се, Corteva Agriscience™ предлага хибриди и от конвенционалната (P64LL125, P64BB01, P64BB400) и ***Клиърфийлд Плюс (P64LP130, P64LP146)технологии, които също посрещат високите изисквания и критерии на земеделците, описани при ExpressSun™ хибридите на фирмата.

Какво предлага Corteva Agriscience при царевица – хибриди и РЗ решения?

Corteva AgriScience (Pioneer)е дългогодишен пазарен лидер в България и при хибридите царевица. Основният фокус в генетиката са хибридите от линията Optimum AQUAmax. Защо? Защото при стресови климатични условия хибридите от тази линия са с по-висок и по-стабилен добивен потенциал, по-добре усвояват водата и хранителните вещества от почвата, имат по-мощно развита коренова система, използват по-малко вода за формиране на добива, опрашват се до +37°С, регулират по-бавното изпарение от листата (при което се запазва тургорът на растенията), намалява се транспирацията (запазва се влагата в растенията), листата не се усукват и остават нормално разтворени и развити. Всеки един хибрид влиза в списъка на Optimum AQUAmaxслед няколкогодишно интензивно изпитване при сухи условия и в условия на ограничени водни ресурси. От 11-те най-отглеждани хибрида царевица на Corteva AgriScience (Pioneer)в България през 2020 година 8 хибрида са Optimum AQUAmax – Р8834, Р9911, Р0216, Р9903, Р0023, Р9241, Р9486, Р9415.

За контрол на плевелите Corteva AgriScienceпредлага вегетационни решения за всички възможни плевелни асоциации в полетата. ВИКТУС ОД е стандарт за контрол на едногодишни житни плевели, балур от коренища и някои едногодишни широколистни плевели, с гъвкава доза (от 100 до 150 мл/дка) и широк прозорец на приложение (до 8-ми лист на културата). За разширяване спектъра на контрол на широколистни плевели ВИКТУС ОД се смесва с КАБАДЕКС ЕКСТРА, или ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО, или МУСТАНГ СК или СТАРАНЕ ГОЛД. АРИГО ВГ е за контрол на най-важните едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, включително балур от коренища и паламида. Практическите предимства на хербицида са, че е тройно системен, с двойно противожитно и тройно противошироколистно действие, допълнително почвено действие (от мезотрион), и широк прозорец на приложение (от 2-ри до 8-и лист на културата). Хербицидът е подходящ за технология на отглеждане на царевица без приложение на почвен хербицид. ПРИНЦИПАЛ ПЛЮС е още един хербицид за контрол на едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели. Хербицидът е подходящ за технология на отглеждане на царевица без приложение на почвен хербицид, а също така и за корекционно пръскане през вегетация след почвени хербициди, съдържащи трикетонни активни вещества (мезотрион). За контрол на широколистни плевели предлагаме доказали се в практиката хербицид КАБАДЕКС ЕКСТРА за надежден и ефикасен контрол на широколистни плевели, включително проблемни видове (свиница, паламида), частично противожитно действие (от мезотрион), двойно системен с различен механизъм на действие и взаимно допълващо се действие на активните вещества, много бърз видим впечатляващ ефект (побеляване на листата, с последваща некроза и загиване), едновременно листно и почвено действие върху плевелите, с прозорец на приложение от 2-ри до 6-и лист на царевицата. МУСТАНГ СК е също доказал се в практиката хербицид при царевицата, с изключително бърз начален ефект, перфектно решение за контрол на самосевки от технологична рапица и слънчоглед (включително в по-късна напреднала фаза), приложим във фаза от 3-ти до 5-и лист на културата. СТАРАНЕ ГОЛД е стандарт за контрол на повитица след поникване и други важни широколистни плевели (включително в по-напреднала фаза), приложен от фаза 2-ри до 6-и лист на културата. И най-новото решение за контрол на широколистни плевели при царевица е доказалият се в практиката, но при житни култури хербицид – ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО/ЛАНСЕЛОТ, с регистрация от декември 2020 година, с доза от 3,3 г/дка и приложение от 2-ри до 6-и лист на културата. Освен отличната ефикасност срещу широколистните плевели ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО/ЛАНСЕЛОТ ще бъде с изключително конкурентна цена на декарзащото цената на декар на ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО/ЛАНСЕЛОТ при царевица ще е равна на цената на декар при пшеница.  

Какво предлага Corteva Agriscience при зимни зърнено-житни култури?

ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО/ЛАНСЕЛОТ е класика за надежден и ефикасен контрол на широколистните плевели, включително трудни видове, с широк прозорец и гъвкава доза на приложение, и с изключително конкурента цена на декар. ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО ще се предлага в пакет с фунгицида ***АЛЕГРО СК за 150 дка площ с по-конкурентна цена. МУСТАНГ СК е с изключително бърз начален ефект, перфектно решение за контрол на самосевки от технологична рапица и слънчоглед (включително в по-късна напреднала фаза). СТАРАНЕ ГОЛД е също стандарт за контрол на широколистни плевели, но трябва да се подчертае неговата висока ефикасност срещу прераснали видове (пример лепка след 4-ти 5-и прешлен и ефемерни видове). Хербицидът е стандарт също така за контрол на повитица.

За контрол на смесено заплевеляване от житни и широколистни плевели, предлагаме два хербицида. ПАЛАС 75 ВГ е първият внедрен в практиката хербицид за контрол на видовете овсига и ливадна власатка, а също така и на най-важните едногодишни житни и широколистни плевели. КОРЕЛО ДУО е икономически най-изгодният хербицид за смесено заплевеляване за контрол на всички най-важни житни и широколистни плевели (включително див мак, теменужка, паламида след фаза розетка, ефемерни видове, самосевки от слънчоглед и рапица), широк прозорец на приложение наесен и пролет, допълнително почвено действие. Този хербицид е перфектното решение, когато не искате да добавяте друг хербицид за разширяване на контрола на плевелния спектър, и е с изключително конкурентна цена на декар за сегмента. КОРЕЛО ДУО и ПАЛАС 75 ВГ не се прилагат при ечемик и овес.

За контрол на болести предлагаме фунгицида ***АЛЕГРО СК (от линията AgCelence, производство на фирма БАСФ, Германия). Това е доказал се през годините продукт за контрол на най-важните болести по житните култури, подходящ за първо и за второ пръскане, с гъвкава доза, с контактно, предпазно, системно и лекуващо действие и допълнителен зелен физиологичен ефект, при който се повишават нивото на хлорофила, скоростта на фотосинтезата и накрая добивът от културата. ***АЛЕГРО СК ще се предлага в пакет с ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО за 150 дка площ с по-конкурентна цена.

*Експрес® 50 СГ е регистрирана търговска марка на FMC                                                                                    

**Шадоу® е регистрирана търговска марка на UPL OpenAG

***Клиърфийлд Плюс и Алегро са регистрирани търговски марки на БАСФ

За повече информация: Corteva AgriScience България, телефон +359 2 489 9160www.corteva.com

Публикувана в Растениевъдство

Технологичните хибридни линии Clearfield и Clearfield Plus разполагат с продукти за ефикасен контрол на плевелите

Агр. Петър Кръстев

Най-вредоносните плевели, които през пролетта се развиват значително по-бързо, отколкото културните растения, всяка години водят до съществени загуби от добива на земеделските култури. Високата степен на заплевеленост с едногодишни двусемеделни и житни видове плевели се отразява особено негативно на добива от слънчоглед. При ненавременен контрол над плевелите земеделците могат да загубят до 30% и повече от добива на културата. Затова в условията на пролет 2020 специалистите препоръчват задължително да се използват хербициди с широк спектър на действие, които са в състояние да осигурят високоефективна и продължителна защита на културните растения в началните етапи на растеж и развитие.

На тези характеристики напълно съответстват системните хербициди на база имазамокс, които са приложими при Clearfield и Clearfield Plus слънчогледовите хибриди. Активното вещество на тези препарати попада в меристемната тъкан или в зоната на растеж на плевелите, причинява нарушаване на синтеза на протеините, което води до тяхната гибел. Спомогателните вещества, влизащи в състава на тези хербициди, състоящи се от комплекс аджуванти, повишават ефективността на тяхното усвояване от плевелната растителност.

Хербицидите на база имазамокс контролират широк спектър от двусемеделни и житни плевелни видове в посевите с хибриди слънчоглед, толерантни на активните вещества имидазолинони/имазамокс. Благодарение на своя механизъм на действие те еднакво ефективно действат както на вегетативната част, така и на кореновата система на плевелите. При достатъчно почвена влага препаратите задържат появата на следващите вълни плевели, затова при навременно и правилно приложение е достатъчна една обработка за сезон.

Дозата на приложение на имазамокс хербицидите при слънчогледа е от 120 – 200 мл/дка в зависимост от плевелния състав. Максималната ефективност се постига при условия на качествено покритие на цялата листна повърхност на плевелната растителност.

Публикувана в Растениевъдство

КАК ДА ОСИГУРИМ КАЧЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ПРОЛЕТНИТЕ КУЛТУРИ

Проф. дсн Николай Ценов
Условията през пролетта на тази година се отличават с периоди на стрес за растенията от пролетните култури. В североизточната и югоизточната части на страната има траен недостиг на влага в почвата. През последната десетдневка на май и първата половина на юни е времето за употреба на хербициди при пролетните полски култури. През този период растенията в посевите са още млади и значително по-податливи на стрес, независимо от приложената технология, поради все още продължаващите денонощни температурни промени, характерни за прехода от пролет към лято.
Италполина разполага с биостимулатора TRAINER, който има способността да смекчава и премахва в максимална степен негативния ефект на всички хербициди върху полските култури. Особено осезаема е положителната му роля при съвместното му приложение с хербицидите за слънчогледовите хибриди от групата на „Клийрфилд” (Снимка 1). Когато се приложи хербицид + TRAINER, растенията запазват свежия си тъмнозелен цвят, а съдържанието на хлорофил в листата е по-високо с шест единици (22,7 към 16,7) от варианта на самостоятелно внасяне на хербицид. Това дава предимство на третирания посев и растенията в него продължават безпроблемно да растат, като само след една седмица видимо изпреварват посевите без приложение на биостимулатора. Когато преди прилагане се прецени, че има недостиг на почвена и атмосферна влага за растенията дозата на TRAINER трябва да се повиши от 200 мл/дка на 300 мл/дка, за да се усили действието му в полза на културното растение. TRAINER може да бъде прилаган заедно и с някои от фунгицидните пръскания през целия вегетационен период на слънчогледа.
TRAINER2При царевицата също се препоръчва приложение на биостимулатора TRAINER съвместно с всички хербициди, в зависимост от конкретната ситуация. При тази култура селективността на хербицидите е по-силна, но също се забелязва временно „забавяне” на растежа на растенията (Снимка 2). Разликата в съдържанието на хлорофил в полза на комбинацията с TRAINER е две единици, но това съставлява около 14% повече. При засушаване и висока температура това е съществено предимство в полза на съвместното прилагане на биостимулатора TRAINER с хербицид през вегетацията. TRAINER може да бъде приложен заедно с някои от пръсканията срещу болести или неприятели по културата.
Описаното силно положително влияние на растителния биостимулатор TRAINER се дължи предимно на полезните за растенията вещества в него, за храна и срещу всички типове стрес. Полипептидите и аминокиселините, от които са изградени те, съдържат САМО органични макроелементи NPK, най-необходимите за растенията микроелементи сяра (S), магнезий (Mg), желязо (F), цинк (Zn), мед (Cu), манган (Mn), селен (Se) и плюс всички останали в оптимални количества. Всички те по отделно и в групи влизат в състава на почти всички основни за продуктивността на растенията органични вещества, характерни за целия растителен свят, без изключение.
Част от полипептидите, в състава на TRAINER, в които има групи от 2-45 аминокиселини, притежават свойства, аналогични на основните растежни регулатори (ауксини и гиберелини). Както е известно, те управляват напълно величината и скоростта на развитие на всички части на растението (корен, стъбло, листа, цветове, семена, плодове) през целия им жизнен цикъл. Особено важно е действието на установения в продукта хормон, обозначен като (LRPP), който стимулира допълнително образуване на коренови разклонения и следователно спомага за по-динамичното движение на водата и хранителните вещества в цялото растение.
В състава на продукта има налични витамини, ензими, минерали в усвояема форма. Те са сериозна гаранция за положителен ефект върху най-важните процеси на метаболизъм – фотосинтеза, синтез на белтъци, на въглехидрати, на органични киселини, на нуклеинови киселини и др. Активизирането на тези процеси помага на растението безпроблемно да премине успешно най-критичните за него фази (цъфтеж, наливане, узряване). Всичко това в крайна сметка води до осезаемо повишаване на продуктивността в посевите.

Публикувана в Растениевъдство

Хибридите са плод на елитна генетика, притежаваща висок добивен потенциал, висока масленост и адаптивност към условията на средата

Агр. Петър Кръстев

На техническата среща, организирана от БАСФ със земеделски производители от Западна и централна Северна България в Правец, ИВАЙЛО БОЧЕВ, Кроп Мениджър РЗ и Семена, Маслодайни култури и ключови клиенти, представи стартиращия бизнес на компанията с хибридни семена слънчоглед. Той припомни, че БАСФ постави началото на семенарския си бизнес през 2019 година със семена рапица и посочи акцентите, които отличават тези семена от останалите на пазара у нас.

InVigor® означава жизнени, здрави и мощни растения

Ивайло Бочев уточни, че познатите вече на българските земеделци семена рапица са от т.нар. хибридна линия InVigor®, което не е случайно и посочи аргументите за този избор. Характерно за хибридите рапица, притежаващи Vigor ефект, е, че имат бързо първоначално развитие. Това е изключително важна характеристика за рапичната генетика, защото климатът през последните няколко години у нас, а и в региона, е доста предизвикателен за културата – суха есен , водеща до късно поникване на семената. По тези причини рапицата не може да стартира достатъчно бързо. Именно поради този факт, бързото първоначално развитие е характеристика, която трябва да притежава всеки един рапичен хибрид, за да може до зимата да достигне оптималната за презимуване фаза розетка. Освен Vigor® ефекта, хибридите рапица на БАСФ се отличават с устойчивост на разпукване на шушулките и висок добивен потенциал.

Новият проект на БАСФ - хибридни семена слънчоглед

БАСФ е лидер в производството на продукти за растителна защита в маслодайни култури. За да комплектова напълно портфолиото си, от този сезон компанията вече предлага и хибридни слънчогледови семена нова генетика, отличаваща се с висока добивност, висока масленост и отлична адаптивност. Всички предлагани хибриди са от линолов тип слънчоглед, но компанията усилено работи и върху възможностите да предложи и високоолеинови хибриди на българския пазар.

Ивайло Бочев изтъкна причините, поради които екипът на БАСФ се е спрял на първите четири хибрида. Те са влезли в портфолиото за този сезон, защото са тествани през последните 4 години не само у нас, но и в близките в климатично отношение страни като Румъния, Сърбия, Унгария. С резултатите, които са показали, специалистите са сигурни, че точно това са хибридите, подходящи за започване на семенарския бизнес със слънчоглед на БАСФ.

Clearfield Plus хибриди за Сезон 2020 на БАСФ

От технологичната линия Clearfield Plus за този сезон БАСФ предлага три хибрида – Акордис CLP, Лорис CLP и Дракарис CLP. Ивайло Бочев представи пред земеделците техните качества.

  • Акордис CLP – Високи цели, високи резултати

Акордис CLP е подходящ слънчогледов хибрид за района на Централна Северна и Северозападна България. Това е нов, интензивен, средноранен хибрид с много високо съдържание на масло и висок добивен потенциал. Притежава и най-добрия пакет за толерантност към основните болести в слънчогледа.

  • Лорис CLP – „Маслото тежи“

Лорис CLP е средноранен слънчогледов хибрид, който от БАСФ предвиждат да бъде един от основните продукти на компанията за следващите няколко сезона. Той е с високо съдържание на масло и отлична адаптивност към условията на средата. Лорис CLP е хибрид за широко позициониране, защото има високи последователни добиви в годините и е подходящ за всякакви почвено- климатични условия. Неслучайно от компанията са му дали слогана „Маслото тежи“, защото е с изключително високо маслено съдържание. Опитите през 2019 година са показали, че Лорис дава средно с 1,5 – 2% по-високо маслено съдържание от основни хибриди, отглеждани у нас. В района на Плевен масленото съдържание е било 50%, а добивът 390 кг/дка. Ивайло Бочев подчерта, че екипът на БАСФ иска да пренесе проекта „Реални Резултати в Реални Условия“ от растителната защита и при семената. Хибридите на БАСФ имат потенциал над 400 кг/дка, това показват опитите на големи парцели, които прави компанията, с цел да представи реално постигнатите резултати.

  • Дракарис CLP – Ранен хибрид, подходящ и за втора култура

Дракарис CLP е ранен хибрид слънчоглед, позициониран за стресови условия. Подходящ за средно- и ниско интензивна технология на отглеждане за условията на Централна Северна и Северозападна България, за полета, които са по-слаби, където има суховеи и наклонени терени. Хибридът е подходящ за втора култура – сегмент, който през последните години набира популярност за оптимизиране на производството.

В листата слънчогледови семена на БАСФ присъства и един Clearfield хибрид.

  • Колорис CL – гъвкавост и стабилни добиви

Колорис CL е средноранен Clearfield хибрид с устойчиво представяне при стресови условия, подходящ за средно- и ниско интензивно отглеждане. Хибридът се отличава с отлично опрашване при стресови условия както и гъвкавост и стабилни добиви.

Атрактивни цени с допълнителни стимули

В края на презентацията Ивайло Бочев представи промоциите на БАСФ при семена слънчоглед, изразени като препоръчителни цени:

  • Лорис® CLP – 299 лв/торба;

  • Колорис® CL – 289 лв./торба;

  • Акордис® CLP – 319 лв./торба;

  • Дракарис® CLP – 259 лв./торба.

Добрата новина за земеделците е, че през този сезон към препоръчителните цени БАСФ включва и програма за допълнително стимулиране: при закупуване на 8 торби със семена слънчоглед бонусът са 2 безплатни.

В заключение Ивайло Бочев прикани производителите да се доверят на хибридите слънчоглед на БАСФ и да ги изпробват този сезон. Той ги увери, че семената са продукти на генетика, която не отстъпва по висок добивен потенциал на основните хибриди, отглеждани досега в България, а някои от тях дори ги превъзхождат по маслено съдържание. И не на последно място специалистът изтъкна, че цената, на която се предлагат, е достатъчно атрактивна, за да бъде допълнителен стимул за земеделските производители.

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 12

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта