Пролет е и всеки мисли за сеитбата - кога, как и ще успее ли да засее на време. В стопанството на Терра Глоуб обаче как и ще успеят ли на време вече не е тема на размислил, тъй като Милен Коев е подбрал най-доброто за него решение за сеитба, a именно 16 редова конфигурация с технологиите на американския бранд Precision Planting монтирани на 12 метрова прикачна рама Harvest International USA и експертизата на НИК. Тази комбинация осигурява бърз старт, навременна и качествена сеитба и по-малко тревоги през пролетта те тестват вече втора година, вземайки под наем рами с различно оборудване за прецизна сеитба, за да открият най-подходящата конфигурация.

Photo 21 site

В стопанството се стараят да намалят обработките на почвата, прилагайки покривни култури и при възможност да сеят директно в тях. Тази на пръв поглед не лека задача не е предизвикателство за сеялката, тъй като тя е предназначена именно за no-till като преди всяка секция са монтирани чистачи и колела за отстраняване на растителни остатъци с автоматичен контрол на натиска, които отварят реда без значение дали се работи в добре подготвена почва, лошо подготвена почва или се сее директно. Така може да се работи при различни условия с една и съща машина и да се постигне по-голяма гъвкавост.

Полето, което ни показва Милен Коев при посещението при него не е с перфектна обработка и това се вижда с просто око, но причината за това е покривната култура, която е била на него само до преди 10 дни и след само две обработки - продълбочаване с Kverneland DTX и култивиране с пролетен култиватор в полето вече се сее царевица. “Ако не беше дъжда, то почвата щеше да е в по-добро състояние” - споделя той, но това не е пречка пред сеитбата.

Как протича сеитбата в семейното стопанство на Милен Коев?

С 16 редовата сеялка сеитбата тече гладко, макар и терените да са преобладаващо хълмисти с наклони на места до 60-70 процента. С високата скорост и доброто копиране на терена - индивидуално от всяка секция може да се сеят до над 130 дка на час, а при нужда от смяна на културата подмяната на дисковете се прави изключително бързо и в повечето случаи директно на полето.

“Миналата година имахме възможност да тестваме аналогична сеялка в стопанството си и това, което направи много силно впечатление, особено при слънчогледа, който е по-труден за сеитба, беше изключително изравнено поникване и развитие на слънчогледа. До сега не сме наблюдавали при нас подобно изравняване и това всъщност му даде много бърз старт без конкуренция и културата успя да използва потенциала си напълно. При царевицата също останахме много доволни - сеялката е изключително точна и изсява много прецизно - без презастъпвания, без излишни разходи и осигурява благоприятна среда за развитие на семената благодарение на двойно действащия цилидър DeltaForce, който ни направи най-голямо впечатление. Чрез натиск нагоре и надолу се поддържа равномерна сеитба.” - разказва Милен Коев.

Сеялката е оборудвана с технологии на Precision Planting, с които се постига по-висока прецизност при най-важните параметри на сеитбата - SpeedTube за осигуряване на равномерното разстояние от семе до семе при работа с висока скорост, изсяващ апарат vSet2 с автоматичен чистач и vDrive електромотор и патентованата система DeltaForce, която се грижи за поставяне на семената в желаната дълбочина без да предизвиква преуплътняване на почвата непосредствено до браздата чрез автоматично определяне на натиска (или издърпването) на секцията при поставянето им.

Photo 20 site

Най-полезната за агрономите функция при тази сеялка е възможността за следене на влажността, температурата и органиката на почвата в реално време при сеитба.

Всички параметри на сеитбата се следят в реално време, както в кабината на дисплей 20|20 от последно поколение модел 2021 година, така и чрез Ipad, който също се намира в кабината. Цялата информация за сеитбата и дигиталните карти с информация за натиска, популацията, сингулацията и съдържанието на хумус в почвата се синхронизират в облачната система Climate FieldView и са достъпни както в реално време, така и след това от всяко едно устройство - компютър, телефон или таблет.

Photo 31 site

“Необходимостта от тази сеялка дойде с оглед на променящите се климатични условия. Решихме да промених технологията в стопанството и търсехме вариант, който да е гъвкав и без много усилия да можем да се справяме с изненадите, които ни поднася времето. Миналата година успяхме да засеем втора култура - царевица и дори без капка дъжд в периода на нейното развитие успяхме да приберем едни задоволителни добиви, което бе за нас приятна изненада. Доброто развитие на културата се дължеше основно на сеялката и качеството на изсяване” - сподели Милен Коев.

Идеята за покупката на такъв тип сеялка идва след посещение през 2019 г. на най-голямото американско изложение Farm Progress Show и развойния център на Рrecision Рlanting, където Росен Коев от Терра Глоуб се запознава отблизо с технологиите на марката и разбира защо те са лидерът в пролетната сеитба не само в САЩ, но и в Южна Америка и Австралия.

FarmProgress Show 2019 site

Прецизно и бързо с помощта на технологиите на Precision Planting - така стартират сеитбата в стопанството на Терра Глоуб.

Публикувана в Агротехника

Сеитбата и торенето на културата са основни фактори, определящи крайния резултат

Агр. Петър Кръстев
Крайният добив от „царицата на полетата“ се влияе от много фактори. Сред тях са правилният избор на параметрите в процеса на сеитба: срок на сеитба, гъстота на растенията и дори скоростта на сеитба. Трябва да се има предвид, че оптималните стойности на тези показатели се различават за различните хибриди и групи зрелост на царевицата.
Освен това климатичните промени и поскъпването на торовете, особено азотните, принудиха земеделците да преразгледат традиционните подходи за торене на царевицата. На първо място се промени подходът към изчисляване на нормата на внасяните торове. Най-адекватният начин за изчисляването ѝ все още се счита изчисляването въз основа на изнесените хранителните вещества с реколтата. Но ако по-рано добивът беше планиран според потенциала на сорта, плодородието на почвата и амбициите на производителя, сега е необходимо да се започне от влагата.
Сушите през последните години научиха земеделците да се опитват да сеят пролетните култури възможно най-рано, за да „хванат” влагата в почвата. При подобна стратетия обаче почти се забравя за показателя температура на почвата, която трябва да е оптимална за периода на сеитба.
Detayli1Въпреки че царевицата започва да покълва при среднодневна температура на почвата от 8-10°C, оптималната температура за това е 13°C. В последния случай растенията се появяват 20 дни след сеитбата, докато в първия случай най-малко след 25 дни. При средна дневна температура на почвата от 15°C, семената поникват след 10 дни, а при температура от 19°C - след 6-7 дни.
Опитът от минали години показва, че сеитби, направени с разлика от 10 дни, например 9-14 и 20-25 април, поникват почти едновременно. В случай че има застудяване, по-късно засетите посеви са в по-добро състояние. В крайна сметка трябва да се знае, че колкото по-развита е царевицата, толкова по-трудно издържа на студ: например за растения във фаза от 6-и-7-ми лист, температура от +10°C вече е критична.
Гъстите посеви имат отрицателно въздействие върху добива. Доказано е, че на посеви с голяма гъстота се наблюдава загуба на добив от 10-20%. Оптималните показатели за гъстота са различни за различните райони на отглеждане, група зрелост, срокове на сеитба и самите хибриди. Ако запасите от влага в еднометровия слой на почвата са 120-160 мм, нормата на сеитба следва да се намали с 5-10%, а ако е 90-120 мм - с 10-15%. А при преувлажнени почви (когато запасите превишават 160 мм, което нашите земеделци отдавна не помнят и забравиха какво е това), препоръчително е намаляване сеитбената норма с 5%.
Всеки земеделелец знае колко е важно получаването на равномерно поникване в оптимален срок. Дори при дружно поникване, но получено със закъснение от 10 дни, добивният потенциал намалява с 5%, а със закъснение от 20 дни - с 12%. Ако поникването е неравномерно и една четвърт от царевицата поникне със закъснение от 10 дни, то дори ако останалите три четвърти семена поникнат навреме, добивът намалява със 6%. Ако половината семена поникнат със закъснение от 10 дни или една четвърт от царевицата поникне със закъснение от 20 дни, намаляването на добива стига около 10%. Ако половината от растенията изостават в развитието си с до 20 дни, тогава потенциалът за добив в най-дория случай ще бъде реализиран на 79%.

Практиката показва, че главната причина за неравномерното поникване на царевицата най-често става превишението на оптималната скорост на сеитба. Вакумните сеялки сеят най-равномерно при скорост 7-9 км/ч. При по-големи скорости се нарушаева равномерността не само на разстоянието между семената в реда, но и в дълочината на сеитба. Само пневматичните сеялки със свръхвисоко налягане могат да сеят равномерно при високи скорости (около 16 км/ч).
Климатичните промени станаха допълнителен аргумент в полза на разделното внасяне нормата на азота. Спецификата на потребление на елемента от царевицата (най-голяма потребност от азот културата има след фаза 10-и лист), сащо са повод за дробното му внясяне. Всъщност, ако торовете се внасят наведнъж за добив от 1 т/дкa, а сушата не позволи да се получат повече от 600 кг/дкa, тогава торът вече не добавя добив, а напротив, дори го намалява. При суша, поради твърде високия индекс на соли в кореновата зона, посевите прегарят преждевременно и по този начин прекомерното торене има негативен ефект.
Внасянето на цялата азотна норма наведнъж крие и други рискове. В случай, че това се напрви в първата половина на вегетацията и тогава има добра влага, това дава стимул за активно усвояване на азота. Но в случая елементът отива за силно развитие на вегетативната маса на културата, а през а втората половина на вегетацията културата изпитва дефицит на азот, дори ако е внесено голямо количество от него. Дробното подхранване с азот през втората половина на вегетацията позволява получаването на пълноценен кочан. В условия на неустойчива влага, която през последните години е много характерна за условията в нашата страна, азотът трябва да се внася дробно, на няколко порции.
Detayli4Добра практика е пролетта със сеитбата да се внесат 6 кг/дка акт. в-во. азот). Това количество азот в среднестатистическа година е достатъчно за добив от 600-700 кг/дка. Когато има влага за усвояване на по-голямо количество азот, във фаза 8-ми-12-и лист се добавят още 3-4 кг/дка акт. в-во. Тогава е гарантирано получаването на 800 кг/дка. Затова, за да има оптимален ефект, азотът трябва да се използва много внимателно, съобразно условията в конкретната година.
Съвременна тенденция е торенето на царевицата чрез локално внасяне на торовете. Това се отнася преди всичко за азотните и фосфорните торове. Фосфорните торове се усвояват само ако молекулата на фосфора се намира не по-далече от 1-2 мм от кореновите власинки на растението. Работата е там, че фосфорът в почвата се свързва активно с калция, магнизия, алуминия и желязото, особено при внасяне на тора разпръснато. Затова при придобилия популярност на внасяне на тора „5+5“ (5 см под и встрани от семето) начин, културата започва да потребява фосфора по-късно (със седмица-две), отколкото при внасяне в зоната на браздата. Поради това препоръчително е внасянето на течни стартерни торове, какъвто е българският продукт N6P21. Допълнителният добив при такова торене е спо-висок и е в зависимост от състоянието и температурата на почвата. Течните стартерни торове осигуряват на „царицата на полето“ по-добър старт, особено в хладно време и стимулират формирането на мощна коренова система. Освен на фосфора, локалното хранене позволява ефективно използване и на азота, защото царевицата усвоява елемента в радиус от 20-25 см от стъблото.

Публикувана в Растениевъдство

Скъпи приятели,
CORTEVA AGRISCIENCE™ предоставя успешни решения за Вашето земеделие, като обединява дългогодишния опит и развойна дейност на DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection и Dow AgroSciences.
Ползите за Вас, наши дългогодишни партньори и приятели, e комплексен продуктов асортимент от високодобивни хибриди и растителна защита, технологични решения и иновации, предложени от един източник! Могъщ научно-изследователски потенциал, впрегнат в откриването на нови възможности за повишаване на Вашите добиви и печалба!
Всички ние имаме общо бъдеще и то е многообещаващо! 2021-ва ще Ви направи още по-уверени в своите сили и по-близо до високите цели, които си поставяте! Защото вие сте номер едно, Вие сте професионалистите и Вашият избор е мъдър, защото идва от практиката! Затова с радост Ви представяме нашето портфолио в царевица - знаем, че ще оцените по достойнство силните ни страни.
А сега позволете ни да Ви представим нашите решения за чисти царевични посеви:
Виктус® ОД е системен, вегетационен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни житни и някои широколистни плевели при царевица. Прилага се вегетационно от 1-ви до 8-и лист в доза 125 мл/дка. Предлага се в най-иновативната формулация за контрол на плевелите – маслена дисперсия ОД, което позволява много бързо и пълно проникване на хербицида в плевелите.
Кабадекс® Екстра е нов вегетационен хербицид за контрол на широколистни плевели при царевица, отглеждана за зърно и силаж. Притежава системно действие и видимият ефект се появява бързо след третирането. Допълнителното почвено действие предотвратява развитието на вторично поникващите широколистни плевели, като едновременно е 100% селективен към културата. Прилага се от 2-ри до 6-и лист на културата в доза 30 мл/дка.
Мустанг® - селективен системен хербицид за борба с широколистни плевели в царевица за зърно и силаж, включително устойчиви на хормоноподобните хербициди.
Продуктът съдържа две активни вещества, които блокират растежа на плевела и водят до неговото загиване.
Приложението му е вегетационно от 3-ти до 5-и лист на културата в доза 40-60 мл/дка в зависимост от фазата и плътността на плевелите.
Без проблеми за следващата култура в сеитбооборота, както и напълно селективен към културата.
Мустанг® може да се смесва с фунгициди, противожитни хербициди, листни торове и инсектициди.
Ариго® ВГ е вече доказал и показал безотказното си действие вегетационен хербицид за контрол на едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели. Едно третиране е достатъчно за контрол на плевелите. Едновременно контролира поникналите към момента на пръскането плевелни растения, но и вторично поникващите широколистни видове чрез почвеното действие в рамките на до 3 седмици. Не е нужно да се смесва с друг хербицид за разширяване спектъра на действие.
Притежава отлична селективност към културата и няма ограничение за последващи култури.
Приложението на Ариго е изключително гъвкаво от 2-ри до 8-и лист на културата.
Принципал® Плюс! Едва ли този топхербицид се нуждае от специално представяне, защото Вие го познавате добре и разчитате на него от години.
Вие го нарекохте КОСАЧКАТА. Принципал® Плюс 66,5 ВГ се отличава с много предимства: широк спектър на контролираните плевели, отлична селективност спрямо културното растение, пълно системно действие, бърз инициален ефект. Прилага се вегетационно от 2-ри до 6-и лист на царевицата.
Старане® Голд е вегетационен хербицид за контрол на широколистни плевели при царевица. Еталон срещу поветица. Той е комбинация от активните вещества флуроксипир и флорасулам, които са с различен механизъм на действие и така предоставят отличен контрол срещу плевелите.
Прилага се от 1-ви до 6-и лист на царевицата в доза 120 мл/дка.
Дерби® Супер Едно /Ланселот® - хербицид официално получи регистрация за употреба при царевица за зърно и силаж!!! С отличния си ефект срещу широколистни плевели и изключително конкурентната си цена Дерби®/Ланселот® вече може да се прилага вегетационно от 2-ри до 6-и лист на културата, в доза е 3,3 г/дка, като се препоръчва в комбинация с прилепител Виволт™ 90/Тренд™® 90 0,1%.
Дерби®/Ланселот® работи перфектно при оптимална влажност на почвата, при която плевелите се развиват нормално.
Ниските температури до 5°С и температурни амплитуди не влият на действието му.
Действа предимно като вегетационен хербицид, но притежава и почвено действие.
Тренд® 90/Виволт® 90 е класика при прилепителите.
От 2021 г. Corteva agriscience™ ще продава Тренд® 90, с търговската марка Виволт™ 90.
През 2021 г. Corteva ще предлага Тренд® 90 до изчерпване на наличностите, след което ще се предлага търговската марка Виволт™ 90.
Тренд® 90/Виволт™ 90 подобрява прилепимостта на хербицида и неговата абсорбция в листата на третираните растения.
През 2021 г. търсете по-добрата цена с пакетните ни предложения:
Виктус® ОД + Мустанг®
или
Виктус® ОД + Кабадекс™ Eкстра
Тези пакети ще осигурят безупречно справяне с плевелите при царевица с възможност за гъвкаво приложение.
Скъпи приятели, желаем Ви успешна земеделска кампания! На добър час в приключението, наречено земеделие! Ние ще бъдем винаги до Вас, когато ни потърсите за съвет или помощ!
Земеделието е нашата обща мисия – да я изпълним!

ВИСОКО КАЧЕСТВО С НОВ ДИЗАЙН
Очаквайте през 2021 година на българския пазар Виволт™ 90 – нова търговска марка на предлагания от Corteva Agriscience™ Тренд® 90

Уважаеми фермери,
Екипът на Corteva Ви информира, че от 2021 година и за в бъдеще ще предлага на българския пазар прилепителя Тренд® 90 под ново търговско име – Виволт™ 90 , което е запазена търговска марка на Corteva Agriscience™. Опаковката на Виволт™ 90 ще бъде 1 л – бяла, със синя капачка и брандирана с логото на Corteva Agriscience™.
В тази връзка използваме възможността да Ви информираме, че от 2021 година, както и за в бъдеще, продуктите на Corteva agriscience™ ще са с нов вид – бяла опаковка със синя капачка и брандирани с логото на компанията.
Виволт™ 90 подобрява прилепимостта на хербицидите и тяхната абсорбция в растителните части. По този начин се повишава ефикасността на хербицида и се увеличава неговото действие. Това е особено важно в периоди на бавен растеж (поради суша или студено време), както и за плевели, чиито листа се мокрят трудно – било поради восъчен налеп, или власинки. Ниските температури не влияят върху ефикасността на продукта.
През 2021 г. Corteva ще предлага Тренд® 90 до привършване на наличностите, след което ще се предлага търговската марка Виволт™ 90 както за самостоятелна продажба, така и в пакети с хербициди.

Публикувана в Растениевъдство

По статистически данни, които се публикуват в началото на всяка стопанска година, се наблюдава тенденция за увеличаване на засетите площи с царевица за зърно в страната. Нарастват и площите със силажна царевица. Земеделските производители все повече залагат на културата, която се оказва една от най-доходоносните през последните 2-3 години. Факторите, които допринасят за устойчиво производство на царевица, са стабилната изкупна цена и новите хибриди, които са по-високодобивни, по-сухоустойчиви и по-адаптивни. И най-вече – повечето български фермери прилагат иновации в технологията на отглеждане и постигат добра рентабилност. Ролята на растителната защита при културата е основен фактор за висока рентабилност. Особено що се отнася до ефикасен контрол на плевелите в ранната фаза от вегетацията на царевицата, за да бъде стопирано неблагоприятното им въздействие като конкуренти.
Belhim1 siteОтчитайки тенденциите за развитието на царевичното производство, Белхим Кроп Протекшън през 2021 г. ще предложи на българските земеделци една работеща комбинация от хербициди за контрол на всички важни плевели при културата. В портфолиото на компанията фигурира двоен и троен пакет от продуктите Самсон, Темза и Оникс за контрол на житни и широколистни плевели при царевицата.
 Самсон 6 ОД с активното вещество никосулфорон 6% – под формата на маслена дисперсия, съдържаща Ко-формулат, и контролира житни плевели, в т. ч. и балур от коренища. Тази формулация на продукта допринася за бързото и равномерно разпределение на активното вещество върху плевелната растителност. Благодарение на Ко-формулантите в Самсон Екстра, той се усвоява по-пълно и паднал дъжд до 2 часа след третиране на плевелите НЕ оказва влияние върху ефективността му. Хербицидът притежава широк интервал на приложение – 2-ри – 8-и лист на царевицата и ненадмината толерантност към културата спрямо други продукти на база никосулфорон. Самсон Екстра може да се прилага самостоятелно или в комбинация с Темза и Оникс.
 Хербицидът Темза контролира широколистни и голяма част от житните плевели, съдържа мезотрион (100 г/л) и висок клас прилепител. Тази формулация притежава почвено и вегетативно действие спрямо плевелите. Силно изразеното почвено действие се наблюдава при високи дози на приложение, но при ранни фази на културата (преди поникване й до 1-ви – 3-ти лист). Благодарение на това се предотвратява вторично заплевеляване с едногодишни плевели като бяла куча лобода, обикновен щир и други. Препоръчителните дози на продукта са в голям диапазон от 75 до 150 мл/дка. В последните години сред българските фермери се наблюдава тенденция за комбиниране на двата продукта за едновременен контрол на житни и широколистни плевели. Именно поради тази причина Белхим предлага двоен пакет – Самсон и Темза.
За новаторите в земеделието компанията залага на Троен пакет – Самсон, Темза и Оникс.
 Оникс е продукт на база пиридат, притежаващ контактно действие и много бърз ефект върху широколистните плевели. Хербицидът увеличава ефекта на трикетоните, приложен в резервоарна смес с тях. Оникс е селективен към царевица за зърно, семепроизводство и не на последно място в сладка царевица. Уникалността на продукта се изразява в непоправимият механизъм на действие за предотвратяване на устойчивостта на плевелите и подобрения ефект върху трудните за контрол пролез, амброзия, щир и лобода.
Избирайки някоя от предлаганите комбинации на Белхим, фермерите получават чист и бърз начален старт на царевицата. Добавената стойност от приложението на продуктите на компанията идва от ниската цена на декар, поради което през последните 2-3 години фермерите намират за най-рентабилно решение в царевичните посеви.

Публикувана в Растениевъдство

Продуктът осигурява надеждност, сигурност и гъвкавост в широк интервал на приложение

Царевичното растение е слабоконкурентно спрямо плевелите. В ранния етап от развитието на царевицата, плевелите могат значително да потиснат растежа му и да повлияят негативно на очаквания добив.
Ариготм ВГ е доказалият се широкоспектърен хербицид, който осигурява пълен контрол на житни и широколистни плевели по време на вегетацията при царевица само с едно третиране. Ариготм ВГ е надежден, сигурен и гъвкав хербицид с широк интервал на приложение.
Ариготм ВГ е мощна комбинация от три активни вещества - никосулфурон, римсулфурон и мезотрион. Продуктът се прилага в доза 33 г/дка с 0,1% прилепител Тренд® 90/ Виволт™ 90 от 2-ри до 8-и лист на царевицата. Виволт™ 90 ще бъде търговска марка на Corteva Agriscience™ от 2021 г.
Избирайки Ариготм ВГ за контрол на плевелите при царевица, Вие получавате:
• САМО С ЕДНО ТРЕТИРАНЕ контрол на икономически важните житни и широколистни плевели, включително и устойчиви на повечето хербициди в царевица като татул (Datura stramonium), черно куче грозде (Solanum nigrum), абутилон (Abutilon theophrasti), видове кощрява (Setaria sp.) и други. Не е нужно да се смесва с втори хербицид за разширяване на спектъра.
• ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЕДНОВРЕМЕННА БОРБА с поникналите към момента на пръскането плевелни растения, както и чрез почвеното действие предотвратява вторично заплевеляване с едногодишни широколистни плевели. Ариготм ВГ съдържа активни вещества с различен начин на действие. Хербицидът се поема чрез листата и корените на засегнатите растения и бързо потиска клетъчното делене и растежа. Притежава както вегетационно, така и почвено действие, което спомага за предотвратяване на вторичното заплевеляване.
• ШИРОК ИНТЕРВАЛ НА ПРИЛОЖЕНИЕ – от 2-ри до 8-и лист на културата. За постигане на максимален ефект, Ариготм ВГ трябва да се прилага в комбинация с прилепител Виволт® 90 0,1% в ранни фази на активно растящите плевели (1-ви-3-ти лист на житните и 2-ри-4-ти лист на широколистните плевели).
• ОТЛИЧНА СЕЛЕКТИВНОСТ за културата и без ограничение за последващите култури.
С времето Ариготм ВГ се доказа като отлично решение, съчетаващо в нова формулация два от водещите продукти (римсулфурон и никосулфурон) за контрол на житните плевели с отличен противошироколистен хербицид (мезотрион), създавайки нов стандарт в контрола на плевели при царевицата.
Ариготм ВГ представлява правилният баланс между никосулфурон, римсулфурон и мезотрион. Ариготм ВГ е селективен за културата, без ограничение по отношение на следващите в сеитбооборота култури, независим от различните типове почви и температурата. Със съчетанието на активни вещества с различен начин на действие, Ариготм ВГ е отличен инструмент за предотвратяване на появата на резистентност.
Ариготм ВГ отговаря на нуждите на фермерите за продукти, които осигуряват по-безопасен и по-рентабилен контрол на широк спектър от житни и широколистни плевели за ранновегетационна борба при царевицата, с което се избягва употребата на почвен хербицид и липсата на ефикасност при лимитирана почвена влага. Ариготм ВГ се справя с всички проблемни плевели при царевицата по време на вегетацията само с едно третиране.

ВИСОКО КАЧЕСТВО С НОВ ДИЗАЙН

Очаквайте през 2021 година на българския пазар Виволт™ 90 – нова търговска марка на предлагания от Corteva Agriscience™ Тренд® 90

Уважаеми фермери,
Екипът на Corteva Ви информира, че от 2021 година и за в бъдеще ще предлага на българския пазар прилепителя Тренд® 90 под ново търговско име – Виволт™ 90, което е запазена търговска марка на Corteva Agriscience™. Опаковката на Виволт™ 90 ще бъде 1 л – бяла, със синя капачка и брандирана с логото на Corteva Agriscience™.
В тази връзка използваме възможността да Ви информираме, че от 2021 година, както и за в бъдеще, продуктите на Corteva agriscience™ ще са с нов вид – бяла опаковка със синя капачка и брандирани с логото на компанията.
Виволт™ 90 подобрява прилепимостта на хербицидите и тяхната абсорбция в растителните части. По този начин се повишава ефикасността на хербицида и се увеличава неговото действие. Това е особено важно в периоди на бавен растеж (поради суша или студено време), както и за плевели, чиито листа се мокрят трудно – било поради восъчен налеп, или власинки. Ниските температури не влияят върху ефикасността на продукта.
През 2021 г. Corteva ще предлага Тренд® 90 до привършване на наличностите, след което ще се предлага търговската марка Виволт™ 90 както за самостоятелна продажба, така и в пакети с хербициди.

Публикувана в Растениевъдство

Компанията предлага гъвкави решения за всички групи плевели в широк диапазон за приложение

Агр. Петър Кръстев
За предстоящия сезон Пролет 2021 компанията Байер КропСайанс ще предложи на земеделските производители пълна технология от ефективни продукти, гарантиращи цялостно опазване на царевичните посеви от плевели.
B7 2 siteИзборът от хербициди на Байер в царевица е изключително голям
 Мерлин Флекс - единственият по рода си почвен хербицид с дълго реактивиращо се действие
 Аденго – надгражда спектъра на контролираните плевели, подходящ за ранно вегетационно приложение
 От 3-ти – 6-и лист Капрено – пазарният лидер в хербициди в царевица, единственият продукт на пазара с комбиниран ефект от вегетационно и почвено последействие
 Екип – доказан в практиката балурицид
 Вентум – балурицид с по-широк спектър на контрол на широколистни плевели
 Лаудис – най-селективният хербицид, за борба с плевелите в по-късни фази на царевицата или при стресови ситуации
 Монсун Актив – ново решение за борба с житни и широколистни плевели и балур от коренища.
Земеделците могат да разчитат и на подобрения инсектицид от Байер – Децис 100, за борба срещу неприятелите в царевица.
През 2021 г. фирма БайерКропСайанс ще предложи разнообразни пакетни предложения към земеделските производители.
Пакет – Изборът е твой!
Вземи Мерлин Флекс и избери продукт, от който ще получиш атрактивна отстъпка.
В комбинациите на Мерлин флекс с разнообразни продукти на Байер се предлагат следните
Промоционални пакети:
1. Мерлин Флекс + Капрено – на всеки закупени 20 л Мерлин Флекс + 20 л Капрено се предоставя безплатно 1 л Капрено
2. Мерлин Флекс + Монсун Актив – на всеки закупени 20 л Мерлин Флекс + 120 л Монсун Актив се предоставят безплатно 5 л Монсун Актив
3. Мерлин Флекс + Екип ОД – на всеки закупени 25 л Мерлин Флекс + 200 л Екип се предоставят безплатно 10 л Екип
4. Мерлин Флекс + Вентум – на всеки закупени 24 л Мерлин Флекс + 12 кг Вентум се предоставя безплатно 0,6 кг Вентум
5. Мерлин Флекс + Лаудис – на всеки закупени 15 л Мерлин Флекс + 120 л Лаудис се предоставят безплатно 5л Лаудис
B7 3 siteПромоционален Пакет Екип. При минимално закупено количество от 400 л на всеки закупени 200 литра се предоставят 10 литра безплатно Екип.

За повече информация се обърнете към регионален представител на Байер КропСайанс.

Публикувана в Растениевъдство

Онлайн обучението беше реализирано от гост-лектор, експертът Володимир Железков – технолог по селскостопански култури от Украйна

Агр. Петър Кръстев
След изключително големия интерес към Мастър клас пшеница, проведен от екипа на Байер КропСайанс по-рано през февруари, компанията реализира и втори онлайн курс на обучение - „Мастър клас технологии в царевица“. Интересът и към това мероприятие беше подчертано голям както от страна на специалисти агрономи, така и от земеделски производители. Теоретичната част на обучението отново беше изнесена от експертът на Байер от Украйна ВОЛОДИМИР ЖЕЛЕЗКОВ.

Уебинарът беше тематично богат и включваше още „Успешни технологии в царевица и рапица за върхови резултати“, „Технология за прецизно земеделие, рентабилност на културата и високи добиви в царевица“, „Резултатите от миналата година и кои са водещите технологии при царевица и рапица“, споделени от специалисти и производители от различни региони в страната. Представена беше и технологията, която осигурява най-високия добив от три поредни години насам. Екипът на Байер представи и гъвкавите промоционални пакетни предложения за 2021 година. Както винаги за знаещите, които отговориха правилно на въпросите от специалното за случая състезание на Байер, имаше и атрактивни награди.
B2 siteУспехът в производството на царевица се определя от начина на отглеждане
Уебинарът беше открит от ЖЕЧО МУРЗОВ – търговски директор на Байер КропСайанс България. Той обоснова провеждането на обучението с факта, че през последните 3-4 години царевицата увеличава своя дял и че единственото нещо, което определя успеха, е начинът по който тя се отглежда. Увеличението на площите с културата, според него е не само защото тя е високорентабилна, а защото земеделците все повече желаят да правят качествено земеделие. Освен това, той увери земеделските производители, че могат да разчитат и на подкрепата на техния регионален представител от Байер, който ще им даде най-добрата препоръка, какво биха могли да направят по време на вегетация, за да оптимизират разходите си и да постигнат максимална печалба. „Надяваме се че с нашия Мастър клас царевица, който ще представи нашият колега Володимир Железков, вие ще успеете да реализирате много добри резултати“, обобщи г-н Мурзов.
Готови формули за висок добив няма!
Володимир Железков започна лекцията си, с кратко представяне: „Отглеждане на царевица практикувам от 2012 година. Имам опит, който включва както 400, така и 1780 кг/дка в различни региони на Украйна.“ Експертът поясни, че „Мастър клас“ по различни култури на Байер е предназначен за специалисти, които искат да подобрят резултатите си, готови са за промени, нови технологии и да експериментират, искат да се научат и да подобрят своите знания и навици. Той беше категоричен, че тук земеделците няма да намерят готова формула как да получат 1500 или 2000 кг/дка. Но за сметка на това, тук е събрана цялата информация, световният опит, опита на САЩ, както и опитът от полетата в Украйна, каза гостът. И увери земеделците, че всичко това ще им позволи да вземат правилните решения, за да получат желаните резултати.
B3 siteВолодимир Железков сподели още, че за последните три години от провеждането на този Мастър клас е имал възможност да общува с различни специалисти и компании, които се намират в различни почвено-климатични зони на отглеждане на царевица и използват различни методи и технологии. „Интересът винаги е голям, защото винаги съчетавам теорията с практиката“, каза екпертът. Наблюденията му показват, че въз основа на знанията и обучението, много земеделци са започнали да обследват своите полета по различен начин, да обръщат внимание на ключови детайли, за да разберат, какви са нуждата на културата. Някой са направили промени в почвените обработки, сеитбените норми и торенето. Той увери участниците в уебинара, че тук ще получат голям обем информация, която е проверена и утвърдена в практиката.
Обучението категорично води до положителни резултати
B4 siteЗа положителните резултати от обучението експертът даде за пример, че средния добив на царевица в Украйна се е повишил и че нейният експорт всяка година нараства. В резултат на това тя постепенно започва да заема лидерски позиции между другите селскостопански култури. Това според него означава, че с всяка една изминала година производителите започват все по-добре да разбират как да разкрият потенциала на културата. „Днес, заедно с мен ще можете да преминете теоретичната част, а практическата част ще имате възможност да направите с моите колеги от Байер КропСайанс България“ каза гост-лекторът, преди да започни лекцията си.
С теоретичната част от лекцията на Володимир Железков, както и с впечатленията на специалисти и производители от хербицидите на Байер в царевица, ще ви запознаем в следващия брой.

Публикувана в Растениевъдство

Обзор на Софийска стокова борса АД

Цените на зърнените контракти на световните борсови пазари следваха разнородни пътеки през седмицата. Пшеницата в САЩ добави 2.00 долара до 285.00 щ.д./тон, тази във Франция спадна с 6.00 евро до 230.00 евро/тон. Цената и в Русия и в Украйна поевтиня с 4.00 долара до съответно 293.00 щ.д./тон и 292.00 щ.д./тон. При царевицата цената в САЩ се повиши с 3.00 долара до 250.00 щ.д./тон, в Украйна имаше плюс 5.00 долара и 267.00 щ.д./тон. Ечемикът във Франция отново тръгна нагоре с 2.00 евро до 224.00 евро/тон, а в Украйна плюс 5.00 долара до 255.00 щ.д./тон. Рапицата в Европейския съюз /Еuronext/ обърна тренда и поскъпна с 4.75 евро до 437.00 евро/тон. Нерафинираното слънчогледово олио на борсата в Ротердам, което беше рекордьор в растежа си през последните месеци, сега отново върви нагоре с плюс 25.00 долара до 1325.00 щ.д./тон, а рафинираната захар бързо възстановява предишните загуби като добави 18.80 долара до 463.60 щ.д./тон на борсата в Лондон.

В подкръг „Зърно“ на Софийска стокова борса АД търговците се активизираха и котировките са много близки. За хлебна пшеница купувачите анонсират от 380.00 до 400.00 лв./тон, продавачите са на 410.00-420.00 лв./тон. Фуражен ечемик се търси на 340.00-350.00 лв./тон, предлагането е на 360.00-370.00 лв./тон. При царевицата предложенията са на 400.00 лв./тон, търсенето е от 370.00 до 390.00 лв./тон, а при маслодайния слънчоглед съответно 940.00-960.00 лв./тон и 980.00-1000.00 лв./тон.  Всички цени са без ДДС.

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните суровини продължават да бъдат стабилни и седмицата не донесе промяна.

Публикувана в Бизнес

През изминалия двуседмичен период градусът на напрежението на международните зърнени пазари остана доста висок предвид противоречивото влияние на фундаменталните и спекулативните фактори върху цените на различните зърнени култури, несигурната икономическа обстановка в света вследствие на нестабилизираните огнища на коронавирусната зараза и промените в търговската политика на отделни страни големи износителки на зърнени товари. Рязкото поскъпване на царевицата в САЩ и силният спекулативен шум около предстоящото налагане на ограничителни експортни мита върху износа на зърнени храни в Русия бяха основните фактори провокирали стремителното поскъпване на пшеницата на европейските пазари през първата половина на януари.

На 15 януари цената на пшеницата на борсата в Чикаго се изкачи до най-високите стойности от май 2014 г. насам - $255/т. През втората половина на месеца настъпи прекъсване в стръмния възходящ тренд и на 4 февруари Чикаго затвори на равнищеоколо$236/т, тоест с отрицателно отклонение от близо 20 долара в рамките на двуседмичния период, но дори тази редуцирана спрямо пиковите стойности цена остана с 30 долара по-висока, в сравнение със същия период на 2020 година. Движението на котировките на пшеницата на борсата в Париж в края на януари и началото на февруари често се отклоняваше от набелязаната от Чикаго посока. Според американските анализатори слабият тон в развитието на чикагските котировки през последните няколко дни до голяма степен се дължи на понижението на цените на пшеницата на Стария континент.

В рамките на изминалия двуседмичен период цената на мартенския контракт мелничарска пшеница на Euronext се понижи от EUR240,25(най-високото ниво от април 2013 г.) до EUR224,75/т при закриване на борсата на 4.02.21 г. (EUR190,75/т4.02.20 г.). Спадът на цените на борсата в Париж преди всичко се дължи на агресивното предлагане на руска пшеница за износ. Компаниите, търгуващи с руско мелничарско зърно положиха всички усилия да засилят максимално износа преди влизане в сила на новата руска митническа тарифа – от 15 февруари 2021 г. В рамките на двуседмичния период френската пшеница (11,5-12,5% протеин ) поевтиня с 5 евро, от EUR235/т до EUR230/т FOB Руан (EUR195FOB Руан4.02.20 г.).

В европейските търговски среди преобладава мнението, че възможностите за понижение на цените на пшеницата в ЕС са ограничени, тъй като се очертава засилване на износа след като руското мито ще влезе в сила. Анализаторите коментират, че търговците вероятно ще се въздържат от мащабни сделки предвид предстоящото публикуване на важни за пазара прогнозни данни - Доклада на Министерството на земеделието на САЩ (USDA)за състоянието на глобалния зърнен баланс ( 9.02.21 г.). Освен това пазарните участници очакват изясняване на идеите на руското правителство за нова система за изчисляване на мита при експорта на пшеница за следващия сезон (от юли 2021 г.)

Най-голям интерес в търговските среди предизвикахарезултатите от последния египетски търг.На 2 февруари 2021 г. Държавната египетска агенция GASC информира за покупката на 480 хил. тона мелничарска пшеница за товарене 15 -30 март 2021 г., в това число 240 хил. тона френска пшеница по $291,70FOB; 120 хил. т руска пшеницапо $295,80FOB; 60 хил. тона румънска пшеница - по $295,60FOB и 60 хил. тона украинска пшеницапо $294,85FOB.

Резултати от търга на GASC, проведен на 02.02.21 г.

Количество

Произход

Продавач

Цена FOB

$ за тон

Фрахт

$ за тон

Цена C&F

$ за тон

60 000

Франция

Glencore

291,70

20.25

311,25

60 000

Франция

Glencore

291,70

20.25

311,25

60 000

Франция

Soufflet

291,70

20.25

311,25

60 000

Франция

Soufflet

291,70

20.25

311,25

60 000

Румъния

CHS

296,60

14.63

311,23

60 000

Русия

Solaris Com. SA

295,80

15.40

311,20

60 000

Русия

Solaris Com. SA

295,80

15.40

311,20

60 000

Украйна

Louis Dreyfus

294,85

16,35

311,20

По предварителни данни през периода 1 юли - 31 януариРусия натовари за износ около 29-29,5 млн.т пшеница, с 23-24 на сто повече в сравнение със същия период на 2019/20 г.

Само преди 7-8 дни руска пшеница 12,5% протеин сепредлагаше за износ от Новоросийск по $300FOB,но под пресата на увеличеното предлагане цените буквално пикираха надолу и в момента гравитират около $290FOB ($227-230FOB – 4.02.21 г.). Украинска пшеница 12,5% протеин се предлагаше за износ по $287-288FOB черноморско пристанище, в сравнение с $295-298FOB в края на предходния седмичен период и $226/т FOB на 4.02.21 г.

Украинската царевица остана подчинена на възходящ ценови тренд, като в рамките на двуседмичния период експортната и цена се покачи от $262/т на $267FOB дълбоководно черноморско пристанище ($184 FOB – 03-04.02.21 г.).

 

След бясното ценово рали цените на пшеницата и царевицата в Европа най-накрая прекъснаха възходящия тренд и коригираха надолу. Отстъпление на котировките от пиковите нива започна от борсата в Чикаго след информациите за напоителните валежи в засегнатите от продължителната суша в обширните територии на Аржентина и Южна Бразилия.Търговците коментират, че за понижението на цените на пшеницата на европейските пазари в значителна степен допринесе видимо нежеланието на големите купувачи да пазаруват зърно при рекордни за последните 7-8 години ценови нива. Най-високи стойности от май 2013 година насам мелничарската пшеница отбеляза на борсата в Париж на 19 януари 2021 г. – EUR240,25/т. Като основен определящ ценовото покачване фактор търговците посочват разговорите за предстоящото увеличение на ограничителните мита върху износа на руска пшеница от 1 март от EUR25/т до EUR50/т. Сред руските анализатори преобладава мнение, че правителството ще одобри тази мярка въпреки протестите на местните фермери, но все пак крайно решение по този въпрос все още няма.

В края на изминалия седмичен период депресиращо влияние върху цените на пшеницата в Западна и Централна Европа оказаха разочароващи резултати от Алжирския търг и отлагането на турската тръжна процедура за внос на 400 хил. т хлебна пшеница. На 20 януари Държавната алжирска компания (OAIC) напазарува 330 хил. тона пшеница по цена $314C&F (стойност и фрахт) за товарене 16-26.02.21 г., но това количество е почти двойно по-малко от очакваното от търговските среди.

В крайна сметка след двупосочни колебания мартенският контракт пшеница завърши седмичния период (15-21.01.21 г.) на борсата в Париж с умерено положително отклонение от 2 евро, на равнище EUR231,75(EUR198,25 – 21.01.20 г.). Физическият пазар в Евросъюза обаче изглеждаше по-твърд. В момента експортните котировки на френската пшеница с 11,5-12,5% протеин се колебаят в диапазон EUR 240-242/т FOB Руан за товарене през февруари, в сравнение с EUR235/т в края на предходния седмичен период (EUR194/т – 21.01.21 г.).

Пазарът на царевицата в ЕС беше повлиян от благоприятната промяна на времето в Аржентина и понижението на цените на фуражното зърно в САЩ. На 21 януари мартенският контракт царевица затвори на борсата в Париж на равнище EUR213,75/т, в сравнение спиковите EUR222/т – 19.01.21 г. и EUR173,50/т – една година по-рано. Експортните котировки на френската царевица в момента се движат на равнище около EUR230-232FOB Бордо-Рейн, в сравнение с EUR173-175/т FOB -21.01.20 г.

Повечето анализатори не очакват съществени промени в ценовата конюнктура на зърнените пазари в ЕС през близките седмици предвид високите експортни цени на основните зърнени култури в Русия и Украйна. Европейските търговци информират, че към 22 януари средната експортна цена на руската и украинската пшеница 12,5% протеин се покачи до $298-303FOB черноморско пристанище, а цената на украинската царевица скочи до $260FOB, в сравнение с $225-228/т FOB и $180-182/т FOB съответно през същия период на 2020 г.

Сред по-интересните новини от региона специално внимание заслужава информацията, че Йорданското министерство на търговията сключи сделка „на зелено” за внос на 120 хил. тона румънска пшеница с доставка през м. август при средна цена $277,50C&F.

Понижението на цените на соевото и палмовото масло беше основна причина за ограничени отрицателни ценови отклонения в слънчогледовия комплекс. Котировките на френското слънчогледово семе на база СРТ St. Nazaire ерозираха от EUR530-535/т до EUR525/т, а цената на суровото слънчогледово масло в Ротердам спадна от $1300/т на $1250/т (EUR380и $842/т на 21.01.20 г). Фобната цена на украинското сурово слънчогледово масло също се отклони в низходяща посока и в момента се колебае в границите $1240-1260/т FOB($815/т - 21 януари 2020 г.).

Игор Валентович

Публикувана в Бизнес

Безспорният лидер на пазара у нас предлага високодобивна генетика хибриди слънчоглед и царевица и надеждни растителнозащитни решения

Corteva AgriScience, като самостоятелна компания в областта на земеделието, навърши една година дейност. Фокусът й е върху предоставянето на земеделците на полезна практическа информация, високоефективни иновативни идеи и решения и съвети за по-ефективно използване на ресурсите, които ще им помогнат да повишават добивите и рентабилността на производство си в условията на предизвикателствата в съвременния свят.

Какво предлага Corteva Agriscienceпри слънчоглед – хибриди и РЗ решения?

Corteva AgriScience (Pioneer)е дългогодишен пазарен лидер в България при хибридите слънчоглед. Това е така, защото фирмата предлага голямо разнообразие от хибриди, които посрещат изискванията на земеделците за висок и стабилен добивен потенциал, толерантност на неблагоприятни стресови климатични условия и икономически важни вредители (болести, синя китка) и др.

При слънчогледа основният фокус на Corteva AgriScience (Pioneer)е към ExpressSun™ технологията,тъй като ние сме пионерите във внедряването й в практиката ипазарен лидер. ExpressSun™ технологията е регистрирана търговска марка на Corteva Agriscience™ и е представена за първи път на пазара през 2005 година. Оттогава нашата компания отделя най-много инвестиции за създаване на нови хибриди по тази технология, които надграждат качествата на предишните и дават повече ползи за фермерите.Corteva Agriscience е пазарен лидер  в България. От първите десет най-отглеждани ExpressSun™ толерантни слънчогледови хибрида в страната, осем хибрида (P64LE25, P64HE118, P63LE113, P64LE136, P64HE133, P64LE99, P64LE137, P64LE121) са от портфолиото на Corteva Agriscience™.Corteva Agriscience™предлага на българските земеделци най-богатата и разнообразна листа с ExpressSun™ толерантни слънчогледови хибриди, отговарящи на най-високите изисквания за изключително висок добивен потенциал и стабилност, вкл. при екстремни климатични условия, толерантност и качествени показатели. Благодарение на тези практически предимства Express® толерантните слънчогледови хибриди с марка Pioneer® са предпочитани от производителите в България и марката е безспорен лидер на пазара.За 2021 година компанията предлага на българските фермери 9 високодобивни Express® толерантни хибрида, като единствено и само Corteva Agriscience™до момента има в портфолиото си високоолеинови хибриди слънчоглед по ExpressSun™ технология – P64НЕ118, P64НЕ133, P64НЕ144.

Семената във всички торби с Express® толерантни хибрида слънчоглед на Corteva Agriscience™ са третирани с новия фунгицид за контрол на мана покултуратаЛУМИСЕНА 200 ФС. В икономически аспект разходите за контрол на плевелите при прилагане на ExpressSun™ технологията за отглеждане на слънчоглед са по-ниски в сравнение с всички други технологии на пазара.Важен компонент от нея е единственият регистриран хербицид – *Експрес® 50СГ, който дава безупречни резултати срещу широколистни плевели, в това число и най-проблемните – свиница и паламида.

През 2021 година търсете *Експрес® 50СГ, в пакет с безплатен прилепител Виволт™ 90, който е регистрирана търговска марка на Corteva AgriScience™ и дава по-добра абсорбция и пълен ефект срещу плевелите.Прозорецът на приложение на хербицида при ExpressSun™ технологията е изключително широк, което дава възможност за гъвкаво приложение според фазата на културата и фазата на плевелите, с възможност за коригиращо третиране с *Експрес® 50СГ, при вторично заплевеляване. ExpressSun™ технологията е без остатъчно почвено действие от хербицида и без ограничение в сеитбооборота за следващите култури, дори и при сухи условия и различни почвени типове.  Corteva Agriscience гарантира успешното й представяне само при употреба на *Експрес® 50СГ. За пълен контрол на плевелите при слънчоглед, отглеждан по ExpressSun™ и другите технологии, Corteva Agriscience™ предлага изключително селективния и доказал се в практиката вегетационен хербицид срещу житни плевели **Шадоу®. Разбира се, Corteva Agriscience™ предлага хибриди и от конвенционалната (P64LL125, P64BB01, P64BB400) и ***Клиърфийлд Плюс (P64LP130, P64LP146)технологии, които също посрещат високите изисквания и критерии на земеделците, описани при ExpressSun™ хибридите на фирмата.

Какво предлага Corteva Agriscience при царевица – хибриди и РЗ решения?

Corteva AgriScience (Pioneer)е дългогодишен пазарен лидер в България и при хибридите царевица. Основният фокус в генетиката са хибридите от линията Optimum AQUAmax. Защо? Защото при стресови климатични условия хибридите от тази линия са с по-висок и по-стабилен добивен потенциал, по-добре усвояват водата и хранителните вещества от почвата, имат по-мощно развита коренова система, използват по-малко вода за формиране на добива, опрашват се до +37°С, регулират по-бавното изпарение от листата (при което се запазва тургорът на растенията), намалява се транспирацията (запазва се влагата в растенията), листата не се усукват и остават нормално разтворени и развити. Всеки един хибрид влиза в списъка на Optimum AQUAmaxслед няколкогодишно интензивно изпитване при сухи условия и в условия на ограничени водни ресурси. От 11-те най-отглеждани хибрида царевица на Corteva AgriScience (Pioneer)в България през 2020 година 8 хибрида са Optimum AQUAmax – Р8834, Р9911, Р0216, Р9903, Р0023, Р9241, Р9486, Р9415.

За контрол на плевелите Corteva AgriScienceпредлага вегетационни решения за всички възможни плевелни асоциации в полетата. ВИКТУС ОД е стандарт за контрол на едногодишни житни плевели, балур от коренища и някои едногодишни широколистни плевели, с гъвкава доза (от 100 до 150 мл/дка) и широк прозорец на приложение (до 8-ми лист на културата). За разширяване спектъра на контрол на широколистни плевели ВИКТУС ОД се смесва с КАБАДЕКС ЕКСТРА, или ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО, или МУСТАНГ СК или СТАРАНЕ ГОЛД. АРИГО ВГ е за контрол на най-важните едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, включително балур от коренища и паламида. Практическите предимства на хербицида са, че е тройно системен, с двойно противожитно и тройно противошироколистно действие, допълнително почвено действие (от мезотрион), и широк прозорец на приложение (от 2-ри до 8-и лист на културата). Хербицидът е подходящ за технология на отглеждане на царевица без приложение на почвен хербицид. ПРИНЦИПАЛ ПЛЮС е още един хербицид за контрол на едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели. Хербицидът е подходящ за технология на отглеждане на царевица без приложение на почвен хербицид, а също така и за корекционно пръскане през вегетация след почвени хербициди, съдържащи трикетонни активни вещества (мезотрион). За контрол на широколистни плевели предлагаме доказали се в практиката хербицид КАБАДЕКС ЕКСТРА за надежден и ефикасен контрол на широколистни плевели, включително проблемни видове (свиница, паламида), частично противожитно действие (от мезотрион), двойно системен с различен механизъм на действие и взаимно допълващо се действие на активните вещества, много бърз видим впечатляващ ефект (побеляване на листата, с последваща некроза и загиване), едновременно листно и почвено действие върху плевелите, с прозорец на приложение от 2-ри до 6-и лист на царевицата. МУСТАНГ СК е също доказал се в практиката хербицид при царевицата, с изключително бърз начален ефект, перфектно решение за контрол на самосевки от технологична рапица и слънчоглед (включително в по-късна напреднала фаза), приложим във фаза от 3-ти до 5-и лист на културата. СТАРАНЕ ГОЛД е стандарт за контрол на повитица след поникване и други важни широколистни плевели (включително в по-напреднала фаза), приложен от фаза 2-ри до 6-и лист на културата. И най-новото решение за контрол на широколистни плевели при царевица е доказалият се в практиката, но при житни култури хербицид – ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО/ЛАНСЕЛОТ, с регистрация от декември 2020 година, с доза от 3,3 г/дка и приложение от 2-ри до 6-и лист на културата. Освен отличната ефикасност срещу широколистните плевели ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО/ЛАНСЕЛОТ ще бъде с изключително конкурентна цена на декарзащото цената на декар на ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО/ЛАНСЕЛОТ при царевица ще е равна на цената на декар при пшеница.  

Какво предлага Corteva Agriscience при зимни зърнено-житни култури?

ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО/ЛАНСЕЛОТ е класика за надежден и ефикасен контрол на широколистните плевели, включително трудни видове, с широк прозорец и гъвкава доза на приложение, и с изключително конкурента цена на декар. ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО ще се предлага в пакет с фунгицида ***АЛЕГРО СК за 150 дка площ с по-конкурентна цена. МУСТАНГ СК е с изключително бърз начален ефект, перфектно решение за контрол на самосевки от технологична рапица и слънчоглед (включително в по-късна напреднала фаза). СТАРАНЕ ГОЛД е също стандарт за контрол на широколистни плевели, но трябва да се подчертае неговата висока ефикасност срещу прераснали видове (пример лепка след 4-ти 5-и прешлен и ефемерни видове). Хербицидът е стандарт също така за контрол на повитица.

За контрол на смесено заплевеляване от житни и широколистни плевели, предлагаме два хербицида. ПАЛАС 75 ВГ е първият внедрен в практиката хербицид за контрол на видовете овсига и ливадна власатка, а също така и на най-важните едногодишни житни и широколистни плевели. КОРЕЛО ДУО е икономически най-изгодният хербицид за смесено заплевеляване за контрол на всички най-важни житни и широколистни плевели (включително див мак, теменужка, паламида след фаза розетка, ефемерни видове, самосевки от слънчоглед и рапица), широк прозорец на приложение наесен и пролет, допълнително почвено действие. Този хербицид е перфектното решение, когато не искате да добавяте друг хербицид за разширяване на контрола на плевелния спектър, и е с изключително конкурентна цена на декар за сегмента. КОРЕЛО ДУО и ПАЛАС 75 ВГ не се прилагат при ечемик и овес.

За контрол на болести предлагаме фунгицида ***АЛЕГРО СК (от линията AgCelence, производство на фирма БАСФ, Германия). Това е доказал се през годините продукт за контрол на най-важните болести по житните култури, подходящ за първо и за второ пръскане, с гъвкава доза, с контактно, предпазно, системно и лекуващо действие и допълнителен зелен физиологичен ефект, при който се повишават нивото на хлорофила, скоростта на фотосинтезата и накрая добивът от културата. ***АЛЕГРО СК ще се предлага в пакет с ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО за 150 дка площ с по-конкурентна цена.

*Експрес® 50 СГ е регистрирана търговска марка на FMC                                                                                    

**Шадоу® е регистрирана търговска марка на UPL OpenAG

***Клиърфийлд Плюс и Алегро са регистрирани търговски марки на БАСФ

За повече информация: Corteva AgriScience България, телефон +359 2 489 9160www.corteva.com

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 27

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта