Целогодишното подхранване на пчелите със суха захар има много предимства, доказани от технологията на Якофов

Зооинж. Михаил Михайлов
На 13 май пчелари от София, в състав: автора, Сашо Цветаноски и Георги Петровски, посетихме пчелина на Костадин Якофов в с. Дълбок дол, Старозагорско. Пчелинът, състоящ се от 5, 6 и 7 рамкови кошери система ЛР, намиращи се в ограден парцел с разположени в него битово помещение, поилки и други помощни съоръжения, се нарича „МАЙ“. Разбрахме, че има и друг пчелин, който се нарича „ЮНИ“. „Майският“ пчелин е за добив на пчелен мед и прашец. На него се извършва и производство на маточници и отглеждане на майки.
viber image 2021 05 14 09 45 44Поводът за гостуването бе поканата от домакина към нас, във връзка с информацията за високата смъртност в различни пчелини в страната. Изтъкваше се необходимостта от популяризиране на техники и технологии на отглеждане, изключващи загуби на пчелни семейства, а такива тук на този пчелин, се оказаха нулеви.
ТОВА Е ИНТЕРЕСЕН ФЕНОМЕН, КОЙТО БЯХМЕ ДЛЪЖНИ ДА РАЗГАДАЕМ
Без да изключваме съобщенията за ниска смъртност и от други пчелари, то спецификата на този пчелин е в някои особености на работата с пчелите, които са съобразени с тяхната биология. На първо място, това са пчелните майки, собствено производство, които пчеларят отглежда чрез пренасяне на еднодневни ларви в присъствие на майката в кошера – отглеждач. Майките се излюпват в оплодни сандъчета и биват подменяни всяка година. Характерно за тях е, че те правят плътно компактно пило без пропуски на килийки и че създават силни и здрави пчелни семейства. На второ място, това е целогодишното подхранване на пчелите със суха захар, факт, който поражда много спорове поради не напълно изяснения механизъм на усвояването на захарта. Съществува разлика между подхранването на пчелите със суха захар, захарни питки (канди) и захарен сироп. Разликата е не само в темпа (скоростта) на усвояване, но и в количествата на разграждане на захарозата. Със захарен сироп пчелите много бързо запълват килийките и този начин се прилага за подбудително подхранване или за попълване на запасите от захарен мед. Това често води до блокиране на майките поради изпреварващото запълване на килийките от пчелите. При подхранване с твърда храна (пудра захар), пчелите я усвояват под формата на каша, поради частичното й разтопяване от повишената температура в гнездото и метаболитната влага от храненето. При подхранването със суха захар, състояща се от кристали, за усвояването й от пчелите е необходима вода, която да овлажни тези кристали и те да преминат в друго агрегатно състояние. Капилярата в хранопровода на пчелите е твърде тънка за преминаване на кристалчета захар – през нея преминава само течност.
Как и кога ще стане овлажняването на кристалите захар, откъде ще дойде водата?
Тъй като подхранването на пчелите със суха захар е целогодишно, то усвояването на захарта от хранилките става възможно само когато захарта е овлажнена. Откритото пило е голям източник на влага и когато започне яйценосната дейност на майките, захарта се овлажнява и става достъпна за усвояване от пчелите. В периоди без пило в пчелните гнезда, когато влагата е оскъдна, пчелите би трябвало да активират мастните депа и слюнчените жлези в телата си за да усвоят сухите захарни кристали, което е невъзможно. Когато влагата в гнездото е недостатъчна, сухата захар не се овлажнява и е недостъпна за пчелите. Парадоксално е, че в безберитбени периоди, когато е необходимо подхранване на пчелите, за да не изпадат семействата в роево състояние, употребата на суха захар е най-удачна. Въпросът е къде отива усвоената захар, дали за покриване на ежедневни нужди на пчелите или за складиране на запаси. Смята се, че разграждането на захарозата, както в нектара, така и в сухата захар стимулира пчелите да извършват работа, т.е да бъдат активни. Количествата на усвоените от пчелите продукти на хидролизата на захарозата, глюкоза и фруктоза са малко и не се депонират в запаси. Процесът е ензимен, така както и при инвертирането на течния захарен сироп от пчелите. Разликата е в изразходването на минимални количества ензими при подхранването с овлажнена захар, което не натоварва пчелите и не ги изтощава. Сухата захар е дразнител, имитиращ външен източник на храна. viber image 2021 05 14 09 46 30И все пак медът е най-добрата естествена храна за пчелите.
ПРОТИВ ВАРОАТОЗАТА СЕ ТРЕТИРА САМО С МРАВЧЕНА КИСЕЛИНА
Обобщено казано, на пчелина на Костадин Якофов видяхме следното:
 силни пчелни семейства, с кротки нахранени пчели;
 млади едногодишни, белязани в бяло майки;
 пити с плътно и равно пило, изпълващи цялата площ и тънък венец от мед;
 милерови хранилки със захар и пчели в малките отделения;
 чекмеджета в дъната на кошерите пълни с разноцветен прашец;
 леки пластмасови корпуси с ниска рамка на кошери ЛР, групирани по двойки, тройки и четворки;
 кошери, линейно разположени в два реда с пътека между тях.
Видяхме един жизнен и активен пчелар, който бързо преместваше корпусите и показваше питите без опасност от ужилване. Кошерите по етажите бяха пълни с пчели, което е гаранция за добър медосбор. Пчелите се отглеждат съобразно техните потребности и биология. Накрая, изказваме благодарност на г-н Якофов за гостоприемството.

Публикувана в Пчела и кошер

Държавен фонд „Земеделие“отчита повишен интерес от страна на пчеларите към схемата за кредитиране на одобрени проекти по Националната програма по пчеларство (НПП). Постъпили са 164 бр. заявления за кандидатстване за близо 800 000 лева, като повишението на броя на предоставените кредити спрямо преходната година до този момент е с над 30 процента.

Кредитите се предоставят при намален годишен лихвен процент в размер на 2,5%. Те покриват до 95% от полагащата се безвъзмездна финансова помощ по мерки А, Б, В и Д от НПП, а останалата част се осигурява от кандидатите. Кредитът и дължимата по него лихва се погасяват еднократно, чрез прихващане на стойността му от одобрената финансова помощ, която пчеларят ще получи по Националната програма по пчеларство. Гарантирането на кредита се осъществява по облекчен ред, като от кредитополучателите се изисква единствено издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“.

Приемът на заявления за кандидатстване по схемата за кредитиране е до 30 юни 2021 г. и всички желаещи с одобрени проекти по НПП могат да се възползват от финансиране при изгодни условия.

Цялата информация за условията за кандидатстване по схемата са публикувани на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие”.

Публикувана в Пчела и кошер
Вторник, 18 Май 2021 11:09

Бизнесът опрашване

Това е е обвързана дейност между пчелари и земеделците

Медоносните пчели са най-масовите и най-ефективни опрашители на ентомофилните растения. Една голяма част от културните растителни видове са именно ентомофилни растения. Този факт определя значението на пчеларството в земеделието.
Основни страни в процеса на опрашване са:
 пчелари, които практикуват или желаят да практикуват подвижно пчеларство с цел опрашване на медоносни растения и добиване на допълнителни количества мед;
 фермери, които отглеждат култури, нуждаещи се от опрашване, за да се повишат добивите и качеството на плодовете;
 консултанти, чиито клиенти са пчелари или фермери производители.
За да бъдат подготвени производителите относно предимствата на опрашването, както и относно това, което те искат да изискват от своите доставчици на услуги – пчеларите, трябва да се има предвид следното:
 за всяка култура да се знаят особеностите при опрашването ѝ - колко време продължава, при каква температура е оптимално, кога да се започне и др.;
 полезните дейности, извършвани от пчелите – събиране на нектар и цветен прашец чрез обхождане на стотици хиляди цветове на ден;
 схемите за оптималното разположение на пчелните кошери на терена. В различните култури схемата на разположение е различна – може да стане по редове около масива, може на групи или в редове вътре в масива, комбинирано или хаотично. Има значение и какво е засято около разположените кошери, колко е диворастящата растителност и т.н.
 основните изисквания относно пчелните семейства (ще бъдат описани по-нататък);
 правила за безопасност относно пчелните семейства и кошерите, в които се намират те – предпазване от диви животни или стада от фермите, възможност за посегателства от случайно преминаващи хора или организирани крадци;
 съотношения при добива на нектар от различните растения (предпочитанията към отделните източници на нектар). Стратегически важно е да се познава ситуацията на полето, календара на цъфтеж на отделните растения, кои от тях са примамливи за пчелите и за кои трябва обучение чрез подаване на хранителен сироп;
 проблемите, които могат да възникнат от жиленето на пчелите, вследствие на работата около кошерите. Ситуация, която неизбежно съществува там, където има пчели. Работници или животни могат да преминават системно и трябва да съществуват мерки или предписания за техния маршрут и времеви интервал на преминаване;
 неприятните ефекти върху пчелите, вследствие на използването на пестициди. Възможни са отравяния на разположените на терена пчелни семейства, било поради необходимост от третиране на растенията, било поради извършено такова в съседното стопанство или пък по непредпазливост от трети лица.
pollination brushВсеки от вариантите може да доведе до загуби
Предвиждането на такава ситуация е задължителна в отношенията с пчеларя. Както се вижда, фермерите трябва доста добре да познават особеностите на отглежданите от тях култури, за да използват най-ефективно опрашването на пчелите.
В процеса на договарянето фермерите също така трябва да предоставят своите адреси, телефони, електронни пощи и т.н., за да има качествен и бърз достъп при необходимост, както от пчеларите, така и от други лица, свързани с обслужването. От голямо значение е възможността за взаимен контакт с пчеларите, защото:
- може да се наложи използване на агрохимикали, които увреждат пчелите;
- може да има необходимост от настаняване на допълнителен брой пчелни семейства в района на опрашване;
- възникнали проблеми с кошери или тяхното състояние се решават от пчеларя, а той трябва да вземе незабавно решение за това;
- по-ранно изтегляне на пчелните кошери от площадката за опрашване.
Най-общо казано опрашването на културите е сложен многостранен процес и всяка активност на двете страни – производители фермери и пчелари, е от най-голямо значение. Без ползотворен и навременен диалог не би могло да се случи най-ефективното за двете страни решение – качествено опрашване с последствие добра земеделска реколта и отлично развитие на пчелните семейства с приток на нектар и цветен прашец.
(ПиК)

Публикувана в Пчела и кошер

Няма координация между фермери и пчелари, нито подкрепа от институциите

Проф. Георги Цанков
акад. Атанас Атанасов
инж. Илия Цонев
Страната ни не прави изключение по отношение на случващото се с опрашителите по света – ежегодно има масови отравяния на десетки хиляди пчелни семейства, недостиг на паша, липса на сериозна подкрепа на пчеларството от страна на държавата.
Много са причините водещи до влошаване на условията за живот на пчелите. Водеща сред тях е широкото прилагане през последните десетилетия на интензивното земеделие – Монокултурно и силно химизирано
Вредно въздействие имат и болестите по пчелите, промените в климата, инвазивните видове, замърсяването на ефира с електромагнитни вълни, липсата на ефикасна политика по отношение на пчеларството от страна на държавата и други. Всичко това, а и още някои други фактори застрашават пчелите от изчезване. Особено негативно влияние на опрашителите оказва интензивното земеделие. То се изразява в няколко негативни за опрашителите направления:
1. Монокултурно земеделие - засяват се много големи площи с един вид култура, която често не е медоносна и опрашителите от района нямат паша. Ако пък е медоносна, храната е еднообразна, което намалява имунитета на пчелите.
2. Заради по-голям размер на субсидиите фермерите разорават мери, пасища и други местообитания на дивите опрашители и така ги унищожават. С това се нарушава биологичното разнообразие.
3. С използването на хербициди в обработваемите площи вече няма плевели. Голяма част от плевелите са медоносни. Така силно се намалява медоносната растителност и опрашителите страдат от недостиг на храна. Това намалява силата на пчелните семейства, намалява и броя на дивите опрашители.
4. С използване на силни инсектициди в обработваемите площи се причиняват масови отравяния на пчелите на дивите опрашители. Това силно вреди на биологичното разнообразие.
Особено вредни са системните инсектициди – неоникотиноидите
С тях се обработват семената и когато поникнат отровата се съдържа във всички части на растението – стебло, листа, корени, цветове, в т.ч. в нектара и в прашеца. Когато пчелите събират нектар и прашец от такива растения, те загиват. Едно от коварствата на неоникотиноидите е, че при приемане на сублетални (много малки, несмъртоносни) дози от неоникотиноидите, пчелите ги внасят в кошера и с тях хранят следващите поколения пчели. Новоизлюпените пчели имат отслабен имунитет, трудно се обучават, имат влошено обоняние и трудно се ориентират. Това води до постепенно отслабване на пчелното семейство и до загиването му, особено през зимата. Това е и една от основните причини за голямата зимна смъртност на пчелите. Друго коварно свойство на неоникотиноидите е, че при засяването на обработени с тях семена, част от неоникотиноидите се отделят в почвата и там могат да просъществуват с години (в зависимост от почвата). На следващата година новозасетите растения и медоносните плевели поемат от почвата сублетални дози неоникотиноиди и отново тровят пчелите по описания по-горе начин. Така без да е пръскано и без новите семена да са обработвани с неоникотиноиди, те пак са отровни за пчелите. Това може да продължи с години. Ето още една причина за високата зимна смъртност на пчелите за която привидно няма никакви обяснения и пчеларите се чудят откъде им е дошло това бедствие. За съжаление някои злонамерени чиновници обвиняват пчеларите, че не знаят как да си гледат пчелите, а причината в огромния брой случаи не е в тях.
Да не говорим за безотговорното пръскане с пестициди от някои фермери, без а да се съобразяват с нормативната уредба и пръскат по всяко време и/или със забранени пестициди. Да не говорим и за нормативната уредба, която до голяма степен не защитава пчеларите при употреба на пестициди, а от друга страна контролът на спазването ѝ е крайно недостатъчен. И всички пасиви остават за сметка на пчелите и на пчеларите.
Крайно време е тези все още „невидими проблеми на пчелите и пчеларството“ за управляващите на национално и на европейско ниво да се направят видими от нас и да станат приоритетни в дейността им!
Резултатът е все по-ниската доходност от пчеларството, а в много случаи и загуба от него
pollination brushЧудно ли е тогава, че много от пчеларите се отказват от пчеларството – за периода от 2007г. до 2018г. са се отказали 58% от пчеларите. И за съжаление това по никакъв начин не стряска управляващите.
Нещо още по-неприятно – пчеларската 2020г. се оказа много лоша - както в климатично отношение, така и с много отравяне на пчели с пестициди. Пчелната паша беше слаба, пчелите на можаха да съберат достатъчно цветен прашец, а добивите от мед на много места в страната бяха символични – по 4 – 5 кг. от пчелно семейство. Голяма част от пчелните семейства не успяха да се запасят с достатъчно по количество и качество мед и прашец за зимата. Резултатът е много голяма зимна смъртност почти в цялата страна – от 50% до 80%, а в някои случаи и 100%.
Това трагично положение с многото загинали пчелни семейства трябва да стане достояние на МЗХГ и управляващите най-после да вземат сериозни мерки за опазване на пчелите и за укрепване на пчеларството.

Публикувана в Пчела и кошер

Над 5000 парцела с цени от 300 лв. за декар пуска „Агрион“ на пазара

Все повече градски жители търсят екологични и устойчиви алтернативи, за да се върнат към природата и да избягат от замърсената градска среда и нездравословно претъпканите пространства. Особено сега в пандемията. Част от това „градско бягство“ е пчеларството. Млади хора вече търсят активно терени, за да отглеждат здравословен и екологичен мед.
За тези хора е насочено новото предложение на лидера в управлението на поземлена собственост „Агрион“. В началото на активния земеделски сезон компанията вади над 5000 терена за продажба на цени, започващи от 300 лв. за дка. Площите са в Натура 2000 или край медоносни насаждения, което е едно от изискванията за отглеждане на полезните насекоми.
ПЧЕЛИТЕ СЕ ОЧАКВА ДА БЪДАТ НОВИЯТ ХИТ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Agrion 09За първи път тази година сектор „Пчеларство“ ще бъде подпомаган от мярка „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони в новата Общо селскостопанска политика (ОСП 2023 – 2027 г.).
Двете направления от мярката ще стимулират дейности за временно разполагане на пчелни семейства в зони Натура 2000 и опазване на пчелни семейства.
Очаква се тези допълнителни средства да стимулират много хора да се насочат към този сектор.
Допълнително облекчение е, че голяма част от стъпките по закупуването им могат да се направят вкъщи през сайта на „Агрион“ www.agrion.bg
Всички имоти могат да бъдат закупени и на изплащане през дъщерното дружество на „Агрион“ – „Агрион Финанс“.
Всеки, който желае да се занимава с пчеларство, може да разгледа имотите в секцията https://bit.ly/2PahWvp
Следващата стъпка е да се свърже с експертите на компанията. Заявката може да бъде подадена онлайн, по телефона, чрез националния номер 08001166 или през системата за чат на живо на сайта. Експертите на „Агрион“ предоставят изчерпателна консултация за сделката.
Сред предлаганите имоти в цялата страна, най-голям е интересът към тези в областите Бургас, Варна, Велико Търново, Монтана, София.
„Ние, от Агрион, продължаваме да работим усилено за клиентите ни, при напълно прозрачни и честни условия. Затова всяка година хората, които се доверяват на „Агрион“, се увеличават.
Покупката на земя е отлична възможност за земеделските стопани да окрупнят парцелите си и да разширят стопанствата си, категорични са агроекспертите.
Окрупняването на терени насърчава образуването на по-добра цена на земеделските площи. Стойността на комасираните имоти е доста по-висока от средната за даден регион, дори и да се сравняват терени от едно и също землище.

Публикувана в Бизнес

Случайно или не, сега излизат наяве редица проблеми в сектора, нерешавани дълги години

Зооинж. Михаил Михайлов
Използване на неподходящи ПРЗ
Нерегламентираният внос на препарати за растителна защита и тяхната употреба са бич за пчеларството. Вносът от страни извън ЕС, както и от нелицензирани производители, трябва да се контролира от БАБХ. За съжаление, този контрол е слаб или никакъв и резултатите са налице – много голям брой отровени пчелни семейства и силно отслабени пчели. Надяваме се, че с внедряването на новата електронна оповестителна система за пръсканията, пчеларите ще бъдат по-информирани и загубите им ще бъдат по-малки.
За правилното отглеждане на пчелните семейства е необходимо де се извършват и следните дейности:
 Подмяна на восъчните пити. Ежегодната подмяна на поне една трета от броя на пчелните пити в кошерите е задължителна. Във восъчните пити се извършват всички процеси на снасяне на яйца от майките, отглеждане на пило и натрупване на хранителни запаси. Във восъка се отлагат много замърсители, някои от които са болестотворни;
 Смяна на пчелните майки. Смяната на пчелните майки не подлежи на съмнение, но какъв да бъде интервалът – през година или две, се определя от прилаганата технология на отглеждане. Освен износване от интензивното яйцеснасяне, майките са носители на болести и трябва по-често да се сменят. Често пъти се наблюдава тревожното явление на рязък спад на броя на пчелите, тогава, когато яцеснасянето от майките е прекратено рано и не може да се възстанови;
 Осигуряване на качествен нектарен мед при зазимяване. Наличието на качествен нектарен мед в зимните запаси е необходимо условие за успешно иззимуване на пчелите. Допустима е подмяната на една трета от запасите със захарен мед. На рапичен, слънчогледов и манов, пчелите трудно зимуват, поради твърдите несмлени остатъци от храна в дебелото черво;
 Отглеждане на здрави и силни пчелни семейства. Създаването на здрави и силни пчелни семейства е основна задача на всеки пчелар. То включва ранно форсирано отглеждане, използване на помощни семейства, подсилване с пило и с пчели взети от други семейства, работа със строителни рамки, третиране против вароатозата;
 Обновяване на стоковите пчелни семейства с млади пчели. Пчелните семейства за стокова продукция са подложени на интензивна работа, в резултат на което през есента пчелите силно отслабват и често пъти загиват през зимата. Обновяване и подсилване на стоковите пчелни семейства с млади неамортизирани пчели се извършва след сваляне на магазините и медовите корпуси от кошерите. На пчелните семейства се придават отводки, необременени от интензивното събиране на нектар.
Причините за високата зимна смъртност са комплексни:
Открояващи сред тях са болестите по пчелите и пилото, отравянията и начина на отглеждане. Характерно за изминалата зима е, че на места смъртността достига до 80% и повече, а на други е в рамките на допустимите 10 %. Отсъствието на достоверна научна информация за причините за ВЗС ще влоши още повече положението в сектора. Науката е в дълг спрямо пчеларите и е крайно време да се облекчи участието на научни работници в Националната програма по пчеларство. От своя страна, пчеларите не трябва да крием за проблеми в пчелините ни, а трябва да ги афишираме за по-бързото и по-лесното им отстраняване.
За компенсиране на загубите от ВЗС през 2021 г, в МЗХГ е подадена Докладна записка за държавно подпомагане по схемата de minimis.
Край

Публикувана в Пчела и кошер

Фонд „Земеделие“ ще кредитира одобрените проекти при 2,5 % лихва

Пчеларите със сключени договори по Националната програма по пчеларство (НПП) от приема за 2021 г. могат да кандидатстват за кредити от Държавен фонд „Земеделие”. Заявления за кредитиране се приемат от 17 март до 30 юни 2021 г. в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ по постоянен адрес на физическото лице и по адрес на регистрация на юридическото лице.

   Възможността за кредитиране позволява на пчеларите да получат предварително финансов ресурс за реализиране на одобрените им проекти по мерки А, Б, В и Д от НПП – за закупуване на нови кошери, отводки, пчелни майки, ветеринарно-медицински препарати, както и за закупуване на пчеларско оборудване и прикачен инвентар за подвижно пчеларство.

   През 2021 г., за първи път кредитите ще се предоставят с още по-нисък годишен лихвен процент в размер на 2,5%. Те се отпускат пряко от ДФ „Земеделие“ и покриват до 95% от полагащата се безвъзмездна финансова помощ по мерки А, Б, В и Д от НПП, а останалата част се осигурява от кандидатите. Кредитът и дължимата по него лихва се погасяват еднократно, чрез прихващане на стойността му от одобрената финансова помощ, която пчеларят ще получи по Пчеларската програма. Отпускането на кредита се осъществява по облекчен ред, като от кредитополучателите се изисква издаване на запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие“, без обременяващи процедури по учредяване на ипотеки върху недвижими имоти и/или залози върху движимо имущество. 

    За улеснение на стопаните, цялата информация за условията за кандидатстване по схемата за кредитиране е качена на интернет страницата на ДФ „Земеделие”.

Публикувана в Пчела и кошер
Понеделник, 01 Март 2021 08:42

Пчелари купуват ниви през Мрежата

Над 5000 парцела с цени от 300 лв. за дка излизат на пазара

Все повече градски жители търсят екологични и устойчиви алтернативи, за да се върнат към природата и да избягат от замърсената градска среда и нездравословно претъпканите пространства. Особено сега, в пандемията. Част от това „градско бягство“ е пчеларството. Млади хора вече търсят активно терени, за да отглеждат здравословен и екологичен мед.
За тези хора е насочено новото предложение на лидера в управлението на поземлена собственост „Агрион“. В началото на активния земеделски сезон компанията вади над 5000 терена за продажба на цени, започващи от 300 лв. за дка.
Допълнително облекчение е, че голяма част от стъпките по закупуването им могат да се направят вкъщи през сайта на „Агрион“ www.agrion.bg
Agrion onlineТерените са подходящи за пчеларство, тъй като голяма част от тях се намират в защитени територии, биорезервати, където чистата земя гарантира перфектна продукция.
Всеки, който желае да се занимава с пчеларство, може да разгледа имотите в секцията https://bit.ly/37sAv40
Следващата стъпка е да се свърже с експертите на компанията. Заявката може да бъде подадена онлайн, по телефона, чрез националния номер 08001166 или през системата за чат на живо на сайта. Експертите на „Агрион“ предоставят изчерпателна консултация за сделката.
Сред предлаганите имоти в цялата страна, най-голям е интересът към тези в областите Бургас, Варна, Велико Търново, Монтана, София. За терените край морето и в планините наддават и частни инвеститори, извън земеделския сектор. Сред особено апетитните парцели изпъкват тези с площ над 20 дка, подходящи за различни земеделски култури.
„Ние, от Агрион, продължаваме да работим усилено за клиентите ни, при напълно прозрачни и честни условия. Затова всяка година хората, които се доверяват на „Агрион“, се увеличават.
Покупката на земя е отлична възможност за земеделските стопани да окрупнят парцелите си и да разширят стопанствата си, категорични са агроекспертите. Комасацията увеличава производителността и намалява разходите. Тя дава по-добри условия за механизирана обработка на земята, което е предпоставка за увеличаване на добивите и за развиване на селско стопанство с висока добавена стойност.
Окрупняването на терени насърчава образуването на по-добра цена на земеделските площи. Стойността на комасираните имоти е доста по-висока от средната за даден регион, дори и да се сравняват терени от едно и също землище. Според експертите точно това е водещо при решението на фермери и собственици на земя да потърсят „Агрион“ за замяна. При такъв тип сделки се заменят парцели от интерес и на двете страни, а фактът, че компанията притежава земя в цялата страна, я прави предпочитан партньор за това.
Ниските лихви по банковите депозити стимулират търсенето на по-високодоходни инструменти, каквито са инвестициите в земеделска земя. Придобитата земя обикновено се отдава под наем или аренда, което при правилно планиране може да докара доходност, далеч над лихвите в банките. Затова и хора с високи доходи се стремят към влагането им в печеливши активи. Голяма част от тях са българи, живеещи зад граница, или спестовници.

Публикувана в Бизнес
Петък, 15 Януари 2021 10:01

Прополис

Не само пчеларите утвърждават чудодейните свойства на този пчелен продукт

Доц д-р Пламен Христов
Драги читатели,
В предишния брой видяхме, че в меда се съдържат съставки, които имат потенциал да подпомагат борбата с ковид-19 - шест на брой, според (Hashem, 2020). Shaldam М., и съавт., (2020), също чрез молекулярно прогнозиране, утвърждават дори 14 химически съединения, 4-5 от които имат подчертано силно изразен потенциал за свързване с основни ензими на новия корона вирус, т.е., потенциал за неговото блокиране. Тези съединения ги има в меда, обаче същите са с пъти повече в прополиса.
Нека да видим по-подробно какво се има пред вид, отразено по-подробно в споменатата вече публикацията на Уилям Г. Лима и колектив, от 18.09.2020.

ПРОПОЛИС
Прополисът (пчелият клей) е смолисто вещество, чиито съставки са събрани от различни части на растенията, като листа, цветя, пъпки и ексудати. Поради своите биологични особености, пчелите използват прополис при изграждането и обеззаразяванетото на своите кошери (Anjum et al., 2019).
Като цяло прополисът се състои от приблизително 50% смоли, 30% восъци, 10% етерични масла, 5% цветен прашец и цели 5% различни органични съединения, включително полифеноли, флавоноиди, аминокиселини, минерали, етанол, витамин А, витамин В комплекс и витамин Е (Anjum et al., 2019 ; Siheri, Alenezi, Tusiimire и Watson, 2017). Тъй като прополисът обикновено се използва като антимикробно средство срещу бактерии, вируси и други патогенни микроорганизми, които атакуват кошерите (Anjum et al.,2019 ), няколко проучвания имат за цел да изследват неговата активност срещу съответните човешки патогени (Siheri et al., 2017 ). В този контекст прополисът показва обещаващи антивирусни ефекти in vitro и in vivo срещу грипния вирус (Shimizu et al., 2008 ), срещу човешкия дихателен синцитиал (Tomomi Takeshita et al., 2013 ) и човешкия риновирус (Kwon, Shin, Perumalsamy, Wang , & Ahn, 2019).
Антивирусната активност на прополиса е свързана с наличието на фенолни съединения (напр. калангин, хризин, пе-кумарова (-кумаринова) киселина, кемпферол и кверцетин), които блокират или намаляват адсорбцията и навлизането на вируса в клетките гостоприемници (Kwon et al ., 2019 ; Schnitzler et al., 2010 ). Тъй като те се считат за ранни етапи от вирусния цикъл, употребата на прополис може да е по-подходяща за хемопрофилактика. Освен това, подобно на меда, прополисът е известен с това, че стимулира адаптивния имунен отговор, което засилва неговия профилактичен антивирусен ефект (Babaei et al., 2016).
106854888 propolis i siteВъпреки това, тепърва трябва да се проведат целенасочени предклинични проучвания веднъж за оценка на защитния ефект на прополиса срещу белодробни инфекции, причинени от SARS CoV ‐ 2. И втори път- за да се оцени терапевтичният му потенциал.
В тази връзка понастоящем, (към момента на публикуване статията на Уилям Г. Лима и колектив) в Бразилия се провеждало рандомизирано проучване на фаза 2, за да се оцени въздействието на употребата на екстракт от бразилски зелен прополис. Изпитваните дози може да ни ориентират при изпреварваща профилактична консумация: 400 и 800 mg/ден перорално (и през назоентерална тръба). Проследявано е времето за достигане на зависимост от кислородната терапия (в дни) и времето до достигане на необходимост от хоспитализация (в дни) на пациенти с COVID-19.
Конкретизиране на ефекта му все някога ще има. Нищо не пречи обаче, ние да си консумираме прополис профилактично. Както се знае, това се е правило от много , много години и от много хора, без някой да забележи до сега здравословни проблеми от това. И все пак, консумацията на прополис изисква известно уточняване.
 На първо място прополис, поглъщан на зърна е по-скоро вреден, защото може (а и често го прави) да се залепи по лигавицата на устата, хранопровода или стомаха и там да предизвика локални огнища на химическо изгаряне и последващо го възпаление.
 Второ, редовното поглъщане на прополисова тинктура като че е по-добре да бъде съпровождано с последваща консумация на синбиотици- след 1,5 – 2 часа. Т.е., говорим за поглъщане на комбинацията от полезни бактерии, хранителна среда за тях и „решетка“ за залавянето им. Те могат да се осигурят и по по-естествен начин, чрез консумацията просто на „живо“ кисело мляко, на сурова туршия, кисело зеле или др.подобни ферментирали храни. Това следва да се прави за всеки случай, защото при едно проучване от Пловдив преди няколко години се установи, че десет дена след началото на консумация на 3 пъти по 30 капки от 30%-ова тинктура се получавало имунен срив. Този срив се избягвал, ако след първите десет дена поглъщаната доза се намали от 30 капки на 8-10. Презумпцията тук е, че прополисът като неспецифичен бактериостатик вероятно и може би, потиска и променя чревния микробиом подобно на антибиотиците или антибактериалните химиотерапевтици, макар и в по-слаба степен от тях. А както вече се знае, този микробиом е отговорен за поне 70% от имунитета на човека. (Пък и за продукцията на ендорфини - хормоните на щастието, например - червата се оказали най-големият им производител).
Сега, вярно е, че друго подобно на това изследване не бе открито. Дори директорката на Научно-изследователския институт в Румъния, която изследва основно прополис, постоянно следи публикациите в световната литература и работи по създаването на съвременни препарати на негова основа, предназначени за употреба в прилежащата на института свръх модерна онкоболница, не бе и чувала за описан от някого подобен ефект. Та ето защо, това горното, може и да се окаже не съвсем вярно. Но дори и да е така, внасянето на полезни бактерии, заедно с храната за тях и структури за залавянето им в червата, може да бъде само полезно за здравето. Дори е и изрично препоръчвано от епидемиолозите в ковид пандемията - таблетки с по 1 000 000 бактерии, (д-р Ч. Ботев, но не само).
Прополисовата тинктура би трябвало да има още един значим предпазен ефект- периодичната му апликация в устната кухина и гърлото, трябва рязко да намалява възможностите на ковидния вирус да се залавя за лигавицата. Това се оказва особено важно, защото, величината на първоначалния вирусен товар е пряко свързан с тежестта на протичане на заболяването в последствие (институт Роберт Кох, по проф.Т Кантарджиев). Увереност за такова въздействие произтича от поредица прецизни изследвания (английски), според които статистически достоверно предпазно действие оказват редица марки води за уста, които имат и някакъв дезинфекционен ефект.
Впрочем, на такъв именно механизъм се опират и предположенията за предпазния ефект на редовното тютюнопушене. Както добре е известно, опушването е открито и прилагано не за привнасяне на вкус на полу-изкуствените храни, както това се прави днес, а за надеждно консервиране на месо и риба, при това за продължителен период от време. И никотинът тук, най-вероятно няма ама никакво значение. Впрочем, подобен ефект е описван и в мелниците за подправки - по време на грипна епидемия, в цеха в който се мели канела, нямало отсъстващи. Такъв по всяка вероятност е и случаят с алкохолиците - те рядко боледуват от грип, най-вероятно точно заради честата дезинфекция, която си правят.
Прополисовата тинктура може да се внася в устната кухина лесно и икономично чрез впръскване. Шишенцата-спрейове, които се продават в магазините за наливни парфюми, са евтини и напълно подходящи за тази цел (когато са първа употреба, разбира се).
Тинктурата може да се прилага без разреждане- като директен 30%-ов спиртен извлек, когато няма да се шофира или като воден разтвор на същия 30%-ов извлек. При втория вариант следва да се знае, че трайността на разтвора е само десетина дена, след което той трябва да се подменя.
Третият пчелен продукт, за който има клинични и предклинични доказателства за проявявана приинципна противовирусна активност, е пчелното млечице. И както се знае европейското, в т.ч. и българското млечице е с пъти по-активно от вносните артикули. Неговото потенциално полезно въздействие следва да разгледаме в следващия брой.

Публикувана в Пчела и кошер

Общо 500 потребители – 300 пчелари и 200 земеделски стопани, са се регистрирали до момента в Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД).

Платформата има за цел възможно най-бързо да уведомява собствениците на пчелини за предстоящи третирания с продукти за растителна защита (ПРЗ).

Земеделските производители са задължени да уведомят през ЕПОРД, а не както досега до кметовете на населените места, за предстоящите растителнозащитни дейности не по-малко от 72 часа преди началото им. В момента на завършване на действието в системата от земеделския производител, автоматично тя ще изпраща SMS до собствениците на пчелини. Така се скъсява времето за уведомяване на пчеларите, което ще спомогне за опазването на живота и здравето на пчелите.

ЕПОРД се поддържа от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), като регистрацията и използването й са безплатни за всички потребители. Задължително условие е всеки от тях да има валидна електронна поща.

Земеделските стопани се регистрират с имейл и номер на сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията, наличен в регистъра на лицата, които притежават такъв сертификат, с право за използване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба.

Пчеларите се регистрират с имейл и номер на пчелин от удостоверението за регистрация на животновъдния обект.

Препоръчително е стопаните и пчеларите да се регистрират в електронната платформа до 31 януари 2021 г., но и след тази дата възможността за регистрация няма да бъде преустановена. Регистрация на нови потребители ще бъде възможна, включително за новорегистрирани земеделски стопани, пчелари и собственици на подвижни пчелини.

Платформата дава възможност освен за автоматично генериране и изпращане на SMS и съобщение по електронната поща на уведомления за предстоящо третиране, така и за визуализация върху картата в платформата на местоположението на съответното мероприятие спрямо пчелините.

В случай на третирания в периода до 28 февруари 2021 г., уведомяването може да се извършва по досегашния ред – чрез кмета на населеното място, който обявява и разпространява информацията чрез местните средства за масово осведомяване или през ЕПОРД.

От 1 март 2021 г. оповестяването ще се извършва само чрез електронната платформа.

В периода от 15 март до 31 май, в празнични и почивни дни, на разположение за приемане на сигнали и извършване на проверки се осигуряват мобилни инспектори и служители от ОДБХ за времето от 8:00-18:00 часа.

Публикувана в Агроновини
Страница 1 от 12

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта