Технологичните хибридни линии Clearfield и Clearfield Plus разполагат с продукти за ефикасен контрол на плевелите

Агр. Петър Кръстев

Най-вредоносните плевели, които през пролетта се развиват значително по-бързо, отколкото културните растения, всяка години водят до съществени загуби от добива на земеделските култури. Високата степен на заплевеленост с едногодишни двусемеделни и житни видове плевели се отразява особено негативно на добива от слънчоглед. При ненавременен контрол над плевелите земеделците могат да загубят до 30% и повече от добива на културата. Затова в условията на пролет 2020 специалистите препоръчват задължително да се използват хербициди с широк спектър на действие, които са в състояние да осигурят високоефективна и продължителна защита на културните растения в началните етапи на растеж и развитие.

На тези характеристики напълно съответстват системните хербициди на база имазамокс, които са приложими при Clearfield и Clearfield Plus слънчогледовите хибриди. Активното вещество на тези препарати попада в меристемната тъкан или в зоната на растеж на плевелите, причинява нарушаване на синтеза на протеините, което води до тяхната гибел. Спомогателните вещества, влизащи в състава на тези хербициди, състоящи се от комплекс аджуванти, повишават ефективността на тяхното усвояване от плевелната растителност.

Хербицидите на база имазамокс контролират широк спектър от двусемеделни и житни плевелни видове в посевите с хибриди слънчоглед, толерантни на активните вещества имидазолинони/имазамокс. Благодарение на своя механизъм на действие те еднакво ефективно действат както на вегетативната част, така и на кореновата система на плевелите. При достатъчно почвена влага препаратите задържат появата на следващите вълни плевели, затова при навременно и правилно приложение е достатъчна една обработка за сезон.

Дозата на приложение на имазамокс хербицидите при слънчогледа е от 120 – 200 мл/дка в зависимост от плевелния състав. Максималната ефективност се постига при условия на качествено покритие на цялата листна повърхност на плевелната растителност.

Публикувана в Растениевъдство

КАК ДА ОСИГУРИМ КАЧЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ПРОЛЕТНИТЕ КУЛТУРИ

Проф. дсн Николай Ценов
Условията през пролетта на тази година се отличават с периоди на стрес за растенията от пролетните култури. В североизточната и югоизточната части на страната има траен недостиг на влага в почвата. През последната десетдневка на май и първата половина на юни е времето за употреба на хербициди при пролетните полски култури. През този период растенията в посевите са още млади и значително по-податливи на стрес, независимо от приложената технология, поради все още продължаващите денонощни температурни промени, характерни за прехода от пролет към лято.
Италполина разполага с биостимулатора TRAINER, който има способността да смекчава и премахва в максимална степен негативния ефект на всички хербициди върху полските култури. Особено осезаема е положителната му роля при съвместното му приложение с хербицидите за слънчогледовите хибриди от групата на „Клийрфилд” (Снимка 1). Когато се приложи хербицид + TRAINER, растенията запазват свежия си тъмнозелен цвят, а съдържанието на хлорофил в листата е по-високо с шест единици (22,7 към 16,7) от варианта на самостоятелно внасяне на хербицид. Това дава предимство на третирания посев и растенията в него продължават безпроблемно да растат, като само след една седмица видимо изпреварват посевите без приложение на биостимулатора. Когато преди прилагане се прецени, че има недостиг на почвена и атмосферна влага за растенията дозата на TRAINER трябва да се повиши от 200 мл/дка на 300 мл/дка, за да се усили действието му в полза на културното растение. TRAINER може да бъде прилаган заедно и с някои от фунгицидните пръскания през целия вегетационен период на слънчогледа.
TRAINER2При царевицата също се препоръчва приложение на биостимулатора TRAINER съвместно с всички хербициди, в зависимост от конкретната ситуация. При тази култура селективността на хербицидите е по-силна, но също се забелязва временно „забавяне” на растежа на растенията (Снимка 2). Разликата в съдържанието на хлорофил в полза на комбинацията с TRAINER е две единици, но това съставлява около 14% повече. При засушаване и висока температура това е съществено предимство в полза на съвместното прилагане на биостимулатора TRAINER с хербицид през вегетацията. TRAINER може да бъде приложен заедно с някои от пръсканията срещу болести или неприятели по културата.
Описаното силно положително влияние на растителния биостимулатор TRAINER се дължи предимно на полезните за растенията вещества в него, за храна и срещу всички типове стрес. Полипептидите и аминокиселините, от които са изградени те, съдържат САМО органични макроелементи NPK, най-необходимите за растенията микроелементи сяра (S), магнезий (Mg), желязо (F), цинк (Zn), мед (Cu), манган (Mn), селен (Se) и плюс всички останали в оптимални количества. Всички те по отделно и в групи влизат в състава на почти всички основни за продуктивността на растенията органични вещества, характерни за целия растителен свят, без изключение.
Част от полипептидите, в състава на TRAINER, в които има групи от 2-45 аминокиселини, притежават свойства, аналогични на основните растежни регулатори (ауксини и гиберелини). Както е известно, те управляват напълно величината и скоростта на развитие на всички части на растението (корен, стъбло, листа, цветове, семена, плодове) през целия им жизнен цикъл. Особено важно е действието на установения в продукта хормон, обозначен като (LRPP), който стимулира допълнително образуване на коренови разклонения и следователно спомага за по-динамичното движение на водата и хранителните вещества в цялото растение.
В състава на продукта има налични витамини, ензими, минерали в усвояема форма. Те са сериозна гаранция за положителен ефект върху най-важните процеси на метаболизъм – фотосинтеза, синтез на белтъци, на въглехидрати, на органични киселини, на нуклеинови киселини и др. Активизирането на тези процеси помага на растението безпроблемно да премине успешно най-критичните за него фази (цъфтеж, наливане, узряване). Всичко това в крайна сметка води до осезаемо повишаване на продуктивността в посевите.

Публикувана в Растениевъдство

Хибридите са плод на елитна генетика, притежаваща висок добивен потенциал, висока масленост и адаптивност към условията на средата

Агр. Петър Кръстев

На техническата среща, организирана от БАСФ със земеделски производители от Западна и централна Северна България в Правец, ИВАЙЛО БОЧЕВ, Кроп Мениджър РЗ и Семена, Маслодайни култури и ключови клиенти, представи стартиращия бизнес на компанията с хибридни семена слънчоглед. Той припомни, че БАСФ постави началото на семенарския си бизнес през 2019 година със семена рапица и посочи акцентите, които отличават тези семена от останалите на пазара у нас.

InVigor® означава жизнени, здрави и мощни растения

Ивайло Бочев уточни, че познатите вече на българските земеделци семена рапица са от т.нар. хибридна линия InVigor®, което не е случайно и посочи аргументите за този избор. Характерно за хибридите рапица, притежаващи Vigor ефект, е, че имат бързо първоначално развитие. Това е изключително важна характеристика за рапичната генетика, защото климатът през последните няколко години у нас, а и в региона, е доста предизвикателен за културата – суха есен , водеща до късно поникване на семената. По тези причини рапицата не може да стартира достатъчно бързо. Именно поради този факт, бързото първоначално развитие е характеристика, която трябва да притежава всеки един рапичен хибрид, за да може до зимата да достигне оптималната за презимуване фаза розетка. Освен Vigor® ефекта, хибридите рапица на БАСФ се отличават с устойчивост на разпукване на шушулките и висок добивен потенциал.

Новият проект на БАСФ - хибридни семена слънчоглед

БАСФ е лидер в производството на продукти за растителна защита в маслодайни култури. За да комплектова напълно портфолиото си, от този сезон компанията вече предлага и хибридни слънчогледови семена нова генетика, отличаваща се с висока добивност, висока масленост и отлична адаптивност. Всички предлагани хибриди са от линолов тип слънчоглед, но компанията усилено работи и върху възможностите да предложи и високоолеинови хибриди на българския пазар.

Ивайло Бочев изтъкна причините, поради които екипът на БАСФ се е спрял на първите четири хибрида. Те са влезли в портфолиото за този сезон, защото са тествани през последните 4 години не само у нас, но и в близките в климатично отношение страни като Румъния, Сърбия, Унгария. С резултатите, които са показали, специалистите са сигурни, че точно това са хибридите, подходящи за започване на семенарския бизнес със слънчоглед на БАСФ.

Clearfield Plus хибриди за Сезон 2020 на БАСФ

От технологичната линия Clearfield Plus за този сезон БАСФ предлага три хибрида – Акордис CLP, Лорис CLP и Дракарис CLP. Ивайло Бочев представи пред земеделците техните качества.

 • Акордис CLP – Високи цели, високи резултати

Акордис CLP е подходящ слънчогледов хибрид за района на Централна Северна и Северозападна България. Това е нов, интензивен, средноранен хибрид с много високо съдържание на масло и висок добивен потенциал. Притежава и най-добрия пакет за толерантност към основните болести в слънчогледа.

 • Лорис CLP – „Маслото тежи“

Лорис CLP е средноранен слънчогледов хибрид, който от БАСФ предвиждат да бъде един от основните продукти на компанията за следващите няколко сезона. Той е с високо съдържание на масло и отлична адаптивност към условията на средата. Лорис CLP е хибрид за широко позициониране, защото има високи последователни добиви в годините и е подходящ за всякакви почвено- климатични условия. Неслучайно от компанията са му дали слогана „Маслото тежи“, защото е с изключително високо маслено съдържание. Опитите през 2019 година са показали, че Лорис дава средно с 1,5 – 2% по-високо маслено съдържание от основни хибриди, отглеждани у нас. В района на Плевен масленото съдържание е било 50%, а добивът 390 кг/дка. Ивайло Бочев подчерта, че екипът на БАСФ иска да пренесе проекта „Реални Резултати в Реални Условия“ от растителната защита и при семената. Хибридите на БАСФ имат потенциал над 400 кг/дка, това показват опитите на големи парцели, които прави компанията, с цел да представи реално постигнатите резултати.

 • Дракарис CLP – Ранен хибрид, подходящ и за втора култура

Дракарис CLP е ранен хибрид слънчоглед, позициониран за стресови условия. Подходящ за средно- и ниско интензивна технология на отглеждане за условията на Централна Северна и Северозападна България, за полета, които са по-слаби, където има суховеи и наклонени терени. Хибридът е подходящ за втора култура – сегмент, който през последните години набира популярност за оптимизиране на производството.

В листата слънчогледови семена на БАСФ присъства и един Clearfield хибрид.

 • Колорис CL – гъвкавост и стабилни добиви

Колорис CL е средноранен Clearfield хибрид с устойчиво представяне при стресови условия, подходящ за средно- и ниско интензивно отглеждане. Хибридът се отличава с отлично опрашване при стресови условия както и гъвкавост и стабилни добиви.

Атрактивни цени с допълнителни стимули

В края на презентацията Ивайло Бочев представи промоциите на БАСФ при семена слънчоглед, изразени като препоръчителни цени:

 • Лорис® CLP – 299 лв/торба;

 • Колорис® CL – 289 лв./торба;

 • Акордис® CLP – 319 лв./торба;

 • Дракарис® CLP – 259 лв./торба.

Добрата новина за земеделците е, че през този сезон към препоръчителните цени БАСФ включва и програма за допълнително стимулиране: при закупуване на 8 торби със семена слънчоглед бонусът са 2 безплатни.

В заключение Ивайло Бочев прикани производителите да се доверят на хибридите слънчоглед на БАСФ и да ги изпробват този сезон. Той ги увери, че семената са продукти на генетика, която не отстъпва по висок добивен потенциал на основните хибриди, отглеждани досега в България, а някои от тях дори ги превъзхождат по маслено съдържание. И не на последно място специалистът изтъкна, че цената, на която се предлагат, е достатъчно атрактивна, за да бъде допълнителен стимул за земеделските производители.

Публикувана в Растениевъдство

С мощния си корен маслодайната култура извлича голямо количество хранителни елементи и влага от почвата и я оставя бедна и суха

Агр. Петър Кръстев
За пшеницата най-добри предшественици са тези, които рано освобождават площите и позволяват лесна и навременна обработка на почвата преди сеитба. Най-добри са бобовите култури. Но в условията на пазарно стопанство стремежът е в произвеждане на бързо ликвидна и рентабилна продукция. Затова все по-често предшественик на хлебната култура става слънчогледът, който няма репутацията на добър предшественик за нея.
С растежа на цените на торовете, препаратите за растителна защита и горивата, земеделските стопанствата приоритетно отглеждат само икономически изгодни култури. Такъв подход, разбира се, в повечето случаи не съответства на научнообоснован и агрономически издържан сеитбооборот. В последните години посевните площи със слънчоглед в страната ни непрекъснато нарастват и през 2019 година превишиха 8 милиони декара. Това е обусловено от доходността на културата и значителното й търсене в световен мащаб за растително масло. И така, в много зърнопроизводители възниква въпросът, възможно ли е благодарение на промяна в технологията на хранене да се намали негативното влияние на добивите при зимните житни култури, най-вече на пшеницата, от такъв неподходящ предшественик като слънчогледа.
ВРЕДАТА ОТ СЛЪНЧОГЛЕДА КАТО ПРЕДШЕСТВЕНИК НА ПШЕНИЦАТА
pshe6 2Слънчогледът изнася от почвата голямо количество минерални елементи, затова сеитбата на пшеница след него води до нарушаване на сеитбооборота, изтощаване на почвата и намаляване на нейната производителност. Доброто развитие на кореновата система на слънчогледа, която прониква на дълбочина 3 – 4 м и в хоризонтално направление се разпространява на 1 – 1,2 м, позволява на растенията да усвояват големи количества хранителни вещества и влага от дълбоките слоеве на почвата. Особеност на слънчогледа е и това, че той изнася в особено големи количества калий от почвата – значително повече, отколкото други елементи. Така за формиране на 1 т слънчоглед и аналогичното за това количество зелена маса, растенията усвояват от почвата до 50 – 55 кг азот, 25кг фосфор и до 100 – 150 кг калий. Всичко това трябва да се има предвид при планиране системата за хранене на пшеница, която се сее след него.
При агробиологични изследвания е установено, че през вегетацията си слънчогледът поглъща неравномерно хранителните елементи. В първия месец от вегетацията културата усвоява 10 – 15% азот, 10% фосфор и такова количество калий. В течение на следващите 1,5 – 2 месеца, когато протича бутонизацията (формирането на питата) и до края на цъфтежа, слънчогледът поглъща хранителни елементи интензивно, използвайки до 80% азот, 70% фосфор и до 50% калий. Още 40% калий поглъщат растенията във фаза наливане на зърното и до началото на узряване. След завършване формирането на питата този процес се забавя.
ПОЛЗАТА ОТ СЛЪНЧОГЛЕДА КАТО ПРЕДШЕСТВЕНИК НА ПШЕНИЦАТА
Без оглед на всички посочени недостатъци, като предшественик за пшеницата, слънчогледът има и някои положителни качества. Тази култура оставя след себе си големи количества растителни остатъци, които намаляват или напълно предотвратяват вероятността от образуване на ледена кора в зимния период. На всички е известно каква вреда на пшеничните посеви нанася ледената кора вследствие повреждане на кореновата система на растенията при рязко колебание на температурите в зимно-есенния период. Растителните остатъци от слънчогледа имат мулчираща и слънцезащитна функция напролет и в летния период. Освен това те не са така твърди като царевичните, които затрудняват сеитбата на пшеницата, ако е необходимо тя да се сее по технологията No-till. В последните години вече се създават ранозрели по-нискостъблени хибриди слънчоглед, които по-малко изтощават почвата и с това характеризират слънчогледа като добър предшественик. Ранното прибиране на тези хибриди от полето дава възможност сеитбата на пшеница да се направи в оптимални срокове, което влияе положително върху добива от зърно.
При сеитба на пшеница след слънчоглед трябва да не се забравя, че след неговото прибиране в почвата остава голямо количество семена (самосевка). По време на есенната вегетация на пшеницата поникващият слънчоглед е голям проблем, докато полето не се освободи от него с първия замръз. В пролетно-летния период използването на хербициди срещу самосевката от слънчоглед е задължително. Ненавременно проведената борба с плевелите и самосевките води до значително заплевеляване на посевите и затруднява прибирането на пшеницата.
ДОБИВЪТ ОТ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИТЕ КУЛТУРИ СЛЕД СЛЪНЧОГЛЕД ВИНАГИ Е ПО-НИСЪК ОТ ЖЕЛАНИЯ
Намаляване на добива от пшеницата с предшественик слънчоглед може да достигне 20 – 35%. След слънчогледа в почвата остава малко продуктивна влага. Това е свързано с мощната коренова система на културата и недостатъчно плътния слой следжътвени остатъци, което води до пресушаване на почвата. Запасите от продуктивна влага в почвата в значителна степен влияят на ефективността от внесените торове за пшеницата. Зърнопроизводителите могат донякъде да намалят негативното влияние относно съдържанието на продуктивна влага от слънчогледа, оставяйки възможно по-високи стъбла при прибиране на културата. По-голямото количество следжътвени остатъци ще способстват натрупването на влага, а високите стъбла на слънчогледа – по-голям слой сняг в зимния период. Систематичното използване на слънчогледа в сеитбооборот с пшеница води до постепенно намалява не добивите от хлебната култура. Дори при сеитба на пшеница четири години след слънчоглед и в случай че в сеитбооборота е включена чиста угар, нейната добивност е намалена средно с 20%. Намаляване добива от пшеница след предшественик слънчоглед е свързано не само с усвояването на голямо количество хранителни елементи и продуктивна влага от него, а защото се намалява съдържанието на органично вещество в повърхностния слой почва. Затова на такива полета е важно периодично да се внасят органични торове, което обаче не всяко стопанство може да си позволи, като се има предвид съвременното състояние на животновъдството.
МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ ЗА ПШЕНИЦАТА
В есенния период след прибиране на слънчогледа минералните торове за пшеницата трябва да се внасят в достатъчно влажна почва. Преди сеитбата на пшеницата добри резултати се получават след внадяне на N3P3K4 в акт. в-во на фона на внесени 3 т/дка органичен тор. Присеитбено торене в количество N1,5P1,5K1,5 в акт. в-во стимулира развитието на пшеницата в началните етапи на вегетацията, защото не само дълбоките слоеве, но и връхният слой почва е загубил значително количество минерални елементи и органични вещества. След размразяване на почвата е желателно да се внесат 3 кг/дка азот в акт. в-во. Същото количество азот се внася и във фазите братене и вретенене. За обезпечаване на пшеницата с пълния спектър от минерални елементи добри резултати дава листното третиране с комплексни микроторове. Такова подхранване е особено ефективно при недостатъчно количество валежи.
За да се доведе до минимум негативното влияние на слънчогледа като предшественик за пшеницата, добре е да се имат предвид следните фактори:
 Сеитбата на пшеница след слънчоглед трябва да се прави само в краен случай и в райони, където количеството валежи за годината е не по-малко от 500 мм, където внесените торове ще могат ефективно да се използват от пшеничните растения.
 Необходимо е периодично обновяване на баланса в почвата с основните макро- и микроелементи (с торене), особено на калия, тъй като именно този елемент най-много се изнася от слънчогледа.
Като цяло, при съблюдаване на всички необходими агротехнически изисквания за отглеждане на пшеницата и осигуряване на минерално хранене на достатъчно ниво, слънчогледът може да бъде използван като предшественик. Трябва обаче да се има предвид, че в напредналите стопанства в света възгледите за съвременното селско стопанство се променят, при което важен е не само икономическият, но и агроекологичният аспект. Деградацията на почвите и у нас вече придобива застрашителни размери. Затова при отглеждането на зимни житни култури, в т.ч. пшеница, е необходимо да се придържаме към почвозащитни сеитбообороти, където честотата на сеитба на слънчогледа в полето трябва да става не по-рано от един път на четири години.

Публикувана в Растениевъдство
Четвъртък, 26 Декември 2019 11:26

CORTEVA Agriscience с обновено портфолио в семена

Новата генетика на компанията разгръща добивния си потенциал дори при неблагоприятни климатични условия

Интервю на Петър Кръстев

На поредица от среща със земеделски производители от страната екипът на CORTEVA AgriscienceTM представи новото си портфолио от царевични и слънчогледови хибриди за сезон 2020 година. Наред с познатите и наложили се с високите си показатели хибриди, които не са изчерпали своя потенциал и масово се търсят от земеделците, в листата на компанията са включени и хибриди от нова генерация, които през последните две години убедително са показали много добри резултати в демоопитите. За продуктовата листа на семената през 2020 г. с търговска марка Пионер разговарях с ИВАН КОСТАДИНОВ – търговски мениджър на CORTEVA AgriscienceTM България.

 • Г-н Костадинов, на какво акцентирахте при представянето на царевичните хибриди за новия сезон пред земеделските производители?

 • Основен акцент при царевицата са хибридите ни от продуктовата линия Optimum® AQUAmax®, които са най-търсени от земеделските производители.

 • Кое обуславя голямото търсене на тези хибриди?

 • Optimum® AQUAmax® хибридите дават на производителите много сигурна гаранция за оптимален добив и защита както при благоприятни, така и при силно стресови условия. Именно това е причината, поради която тези хибриди заемат 65-70% от годишните ни продажби. Те винаги дават по-високи добиви с 15-20% в сравнение с хибридите на конкурентни фирми.

 • Кои са новите хибриди от тази продуктова линия в портфолиото за предстоящия сезон и в кои групи по ФАО влизат?

 • Имаме сериозно попълнение с нови хибриди от продуктовата линия Optimum® AQUAmax® и те са от различни групи по зрялост. Нов хибрид в група 300 е Р8834 – 310 по ФАО. Той е много подходящ за полета с висока надморска височина, където за достигане на физиологична зрялост е нужен кратък вегетационен период. Р8834 може да се използват също така и за намаляване на риска, на места с по-ниска надморска височина, където има благоприятни условия за отглеждане на царевица. Генетичният потенциал при този хибрид достига 1300-1400 кг/дка при оптимални условия, а при сухи условия винаги е №1 в групата си на ранозрялост – между 800 и 950 кг/дка. Тези добиви гарантират на фермерите много добра доходност от царевичната култура.

От група 400 по ФАО предлагаме няколко нови хибрида. Първият от тях е Р9889 – 420 по ФАО, който много добре допълва добре познатите Р9903 и Р9757. Характерно за Р9889 е високата толерантност на високи температури по време на цъфтеж, която дава възможност да се заложи много добър потенциал за добив. Този хибрид успява да реализира заложения генетичен потенциал, тъй като много добре реагира на стресови условия от засушаване. По време на наливане на зърното изпуска по-малко влага – задържа я повече за формиране на добив на сухо вещество. В средата на ФАО 400 през 2019 година в нашите демоопитни полета Р9889 беше с едни от най-високите добиви за групата си на ранозрялост. Друг нов хибрид, на който искам да обърна специално внимание, е Р0217, тъй като до миналата година в България нямаше реална конкуренция на добре познатия Р0216. Но от 2019-а и при оптимални условия, и при засушаване Р0217 показа доста по-добри резултати по добив в над 85% от сравненията, които сме направили в над 130 локации в страната. Р0217 превишава по добив Р0216 с 40-60 кг/дка. Това е доказано статистически и не се дължи на някакви случайни фактори, а поради това, че новите хибриди показват много по-добра адаптация към променящите се климатични условия не само в България, но и в целия свят.

 • Имате ли нови хибриди и в късната група по ФАО?

 • В късната група царевици е Р1049, който е много подходящ за производство на силаж при неполивни условия. В Северна България този хибрид съвсем достойно ще замени добре познатия Р1114, а в Южна България може да се отглежда както за зърно при поливни условия, така и за силаж. И не на последно място Р1049 може да се използва в едно направление, което от няколко години се развива много успешно в България – а именно за производство на биогаз. Характерното за него е много по-големият рандеман за производство на метан, което позволява получаването на по-високи доходи от декар от този хибрид, когато се отглежда за биогаз.

 • Какво ново ще предложите при слънчогледовите хибриди?

 • При слънчогледа ние следим конюнктурата на пазара. През последните години се появи засилено търсене на високоолеинови хибриди слънчоглед. Реагирахме много бързо и към вече добре познатия и наложил се на пазара Р64HE118 имаме няколко нови предложения като Р64HE133. Хибрид с изключително високо съдържание на олеинова киселина, което е много стабилно през годините при различни климатични зони, където се отглежда. Р64HE133 притежава сравнително високо съдържание на масло, което дава много висок рандеман при преработката на слънчогледа. В сравнение с Р64HE118 новият хибрид има по-ниско, здраво стъбло, устойчиво на полягане и пречупване. Тази характеристика е много търсена от земеделските производители, тъй като през последните години често се случва да има бури, които могат да доведат до пречупване и полягане. Към този хибрид мога да добавя и Р64HE144. Основна важна характеристика за него е много добрата му толерантност към вертицилиум – ново за страната ни заболяване, което тепърва започва да се появява и разпространява на нашата територия. Ние се опитваме да бъдем подготвени – затова, когато в някой регион се появят признаци на вертицилиум, нашите регионални агрономи препоръчват да се отглежда Р64HE144, тъй като той дава много по-голяма гаранция и сигурност на земеделците, че ще произведат зърно с високо качество и с висок добив.

 • Имате ли нови хибриди слънчоглед в Clearfield технологията?

 • Към Clearfield продуктова линия мога да добавя един нов хибрид, който ще предложим през следващия сезон – Р64LP140. Хибрид, който е с повишена толерантност на вертицилиум, с по-добър и стабилен добив в сравнение с Р64LP130. И докато той е по-подходящ за отглеждане в Южна България, то LP140 е хибрид, който е много добре адаптиран за района на Централна Северна и Северозападна България. В предварителните изпитвания, както и в демоопитите, този хибрид показва добиви над стандартите, които ползваме за сравнение – между 8 и 12% по-висок добив, 1,5% по-високо маслено съдържание.

 • Има ли с какво да зарадвате любителите на шарен слънчоглед?

 • Разбира се, дългоочакваният нов хибрид при шарените слънчогледи също ще се появи през 2020 година – това е Р64ВВ400. Той носи много по-добри характеристики от гледна точка на толерантност към фомопсис, склеротиния, фома. Този хибрид дава възможност да се отглежда в условия с по-високи азотноторови норми, както и в полета с по-висок инфекциозен фон, където при Р64ВВ01 понякога се получаваха сривове в добивите поради неговата по-слаба толерантност към болестите.

 • Смятате ли, че новото портфолио семена на Пионер напълно покрива търсенията на българските земеделци?

 • Всички тези нови хибриди, плюс добре познатите вече стари ни дават увереност и сигурност както в царевичното, така и в слънчогледовото портфолио, че за сезон 2020 ще можем да задоволим абсолютно всички потребности и всички пазарни ниши, които се отварят на пазара за зърнопроизводство и маслодайни култури. Това ни позволява да предоставим на земеделските производители от страната възможност за максимална реализация на техните усилия от гледна точка на агротехника и вложени средства, и за максимална възвръщаемост на направените разходи за получаване на възможно най-висока печалба от декар.

 • Каква оценка ще дадете на отиващата си 2019 година?

 • За поредна година запазихме нашите лидерски позиции както при царевицата, така и при слънчогледа. През 2019 -а при царевицата имаме рекордни продажби по обем торби в сравнение с всички години досега. Това, от една страна, се дължи на увеличаване на пазарния ни дял, а от друга – на по-големите площи с царевица, които се отглеждаха през 2019 година. При слънчогледа в Експрес технологията по традиция сме пазарни лидери с пазарен дял над 90%. При шарения слънчоглед също имаме много висок пазарен дял – над 65-70% . Като цяло за страната, пазарния дял на Пионер за слънчогледа за поредна година е над 50%, което говори както за качеството на нашите хибриди, така и за доверието на фермерите към нашите продукти – те разчитат на тях, за да могат да получат добри резултати.

Публикувана в Растениевъдство

СИНДЖЕНТА ПРЕД СЕМИНАРА НА НАЗ:

Компанията вече има решение за теления червей – тази добра новина земеделците научиха на агрофорума в Пловдив

Агр. Петър Кръстев
Освен разработване на иновативни молекули за производство на висококачествени растително-защитни препарати, през последните години Синджента има забележителни постижения в селекцията на царевица, слънчоглдед и зеленчукови култури. Това прави компанията търсен и желан партньор на земеделските производители, защото им предлага балансирано портфолио с комплексни решения. След презентацията на Синджента пред зърнопроизводителите на IX Национален агросеминар в Пловдив, разговарях с ЯВОР БАКЪРДЖИЕВ – мениджър кампании рапица и слънчоглед.

– Г-н Бакърджиев, какви бяха основните пунктове в презентацията на Синджента на срещата на НАЗ?
– На срещата на НАЗ ние представихме постиженията си в културата слънчоглед за 2019 година. През изминалия сезон Синджента затвърди своя слоган „Експерт в слънчогледа“ с върхови постижения във всички технологии. Максималният добивен потенциал, който беше постигнат през миналата година, беше 460 кг/дка във всички технологии на отглеждане на културата слънчоглед. През последните 3 години ние излизаме с твърдението, че Синджента е Експерт в слънчогледа и има добиви във всички технологии над 470 кг/дка.
– Изминалата година не беше от най-добрите за културата, това отрази ли се на вашите хибриди?
– Да, през изминалия сезон метеорологичните условия не бяха от най-добрите, дори средният за страната добив е близо с 11% по-нисък от този в предходната година. Но при добивите на хибридите от Синджента това оказа само 10 кг/дка негативно въздействие.
– Какво научиха земеделците още от вашата презентация?
– Беше акцентирано на хибридите с най-висок добивен потенциал и най-стабилно представяне. Най-голям ръст в Експрес линоловия слънчоглед, като брой торби показа нашият хибрид Субаро. Това не е случайно – хибридът е изключително стабилен и адаптивен, подходящ е за доста широк ареал на отглеждане и успешно се представя във всички райони на страната. От този хибрид максималният добивен потенциал, достигнат тази година, беше 445 кг/дка. Неговият партньор в Експрес технологията – Сумико, се представи със завидните резултати от 461 кг/дка.
– В кои други технологии имате слънчогледови хибриди и как се представиха те?
– Ние сме традиционни лидери в Clearfield и Clearfield Plus хибридите. Бакарди – нашият шампион тази година показа завидните резултати от 500 кг/дка. Неома – нашият лидер в Clearfield сегмента, за поредна година е №1 в тази технология. Добивният му потенциал през изминалата година беше 474 кг/дка, което е доста впечатляващо постижение. Ние имаме хибриди във всички значими технологични сегменти на слънчогледа. При високоолеиновия, който стана много актуален през последните години, ние сме лидер в Clearfield технологията с двата хибрида в нашето портфолио – Таленто и Експерто. От тези хибриди имаме впечатляващи резултати. Хубавото, което българските земеделски производители наблюдават години наред, е, че портфолиото и генетиката на Синджента дават стабилни и високи резултати, независимо от метеорологичните условия по време на вегетацията.
– Какви други продукти и решения предлагате за цялостната технология при слънчогледа?
– На семинара на НАЗ в Пловдив Синджента гордо представи излизането ни на челна позиция – станахме №1 в продажбата на хербициди в слънчоглед. Синджента е Експерт в слънчогледа не само защото притежава прекрасна генетика, но защото има и абсолютно пълни решения за отглеждането на тази култура. Като се започне от почвените хербициди – Гардоприм Плюс Голд, който е лидер в почвените хербициди в слънчоглед в България от доста години. Тази година той отбелязва ръст. Зетрола е едно ново попълнение, което допълни портфолиото ни в хербициди в слънчоглед. Той е бързо действащ балурицид с отлично представяне. Добре познатите Листего и Листего Плюс в Clearfield и Clearfield Plus технологиите дават на българския производител адаптирани решения, така че производството на слънчоглед да бъде изведено по най-добрия възможен начин. От 2019 година Синджента притежава в портфолиото си и хербицида Експрес 50 СГ – противошироколистен в слънчоглед. Така ние допълнихме портфолиото си от хербициди в тази култура. Синджента България има решения за опазване на слънчоглед от плевели във всички технологии на отглеждане. Като допълня и фунгицида Амистар Голд и биостимуланта Куантис, Синджента действително има завидно портфолио в слънчоглед.
– Кое беше най-новото, което земеделците научиха от Синджента?
– На срещата в Пловдив беше анонсирано пускането на пазара на почвения инсектицид Форс 1,5Г, който ще даде предимство на фермерите в борбата с телените червеи. Стремежът ни е да направим културата слънчоглед рентабилна за българския земеделски производител.
ПОЖЕЛАВАМ НА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ И УСПЕШЕН СЕЗОН 2020!

Публикувана в Растениевъдство

През по-голямата част от изминалия седмичен период (06-12. 2019 г.) цените на основните зърнени култури в Европа и САЩ се плъзгаха в низходяща посока. Посоката на ценовото развитие се диктуваше от борсата в Чикаго. Фючърсните котировки на пшеницата там бяха депресирани от „изобилното предлагане на зърно в глобален мащаб”, разочароващите резултати от американския износ и от по-изразеното понижение на цените на соята в Щатите.

На 10 декември Министерството на земеделието на САЩ публикува редовния си месечен доклад за състоянието на баланса на зърнените храни през 2019/20 г. За изненада за повечето търговци промените в балансите на основните зърнени култури се оказаха минимални в сравнение с ноемврийските данни. Все пак сред малкото коригирани параметри търговците откриха негативен за ценовото развитие знак – поредното увеличение на оценките за добивите от пшеница в ЕС и Русия. В сравнение с числата отпреди един месец летвите са вдигнати с по 500 хил. тона – до 153,50 млн.т и 74,50 млн.т (136,86 млн.т и 71,69 млн.т съответно през 2018/19 г.).

Силно влияние върху цените в САЩ, с рикошет върху котировките в Европа, оказа сагата с преговорите между Китай и САЩ. Преди десетина дни американският президент заяви, че търговското споразумение с Китай може да изчака, докато минат президентските избори в САЩ през ноември 2020 г. Това изказване на американския президент в значителна степен допринесе за срива на борсовите и експортните котировки. На 11 декември цената на меката зимна пшеница ерозира в Чикаго до $190/т, а царевицата – до $146/т за товарене през март. В четвъртък, 12 декември Тръмп отново „изправи на нокти” участниците в зърнената търговия, но този път изказването му беше със силен позитивен потенциал. Американският президент оповести, че Съединените щати са "много близо до финализирането на търговска сделка с Китай, а Wall Street Journal коментира, че преговарящите от страна на САЩ дори намекнаха за редуциране на съществуващите митнически тарифи. Последва вълна от покупки на фючърсни контракти и на 12.12. пшеницата затвори в Чикаго на равнище $195/т за тон, а царевицата –около $149/т, които нива плътно доближават стойностите от същия период на 2018 г. ($194/ти $152/т – 12.12.18 г.). Динамичните промени в Щатите повлияха за колебливото развитие на цените на хлебното и фуражното зърно на Стария континент,но ценовите отклонения в Европа бяха ограничени. В крайна сметка, в края на седмицата мелничарската пшеница в Париж се върна към нивата от края на предходния период- ЕUR 183/т за тон. Същото направи и френската царевица, която на 12 декември се търгуваше в Париж по EUR164,50/т.

Стабилизиращо влияние на цените в Европа оказаха резултатите от последния египетски търг за внос на мелничарска пшеница - 355 хил. тона за доставка 5-15 февруари 2020 г. при средна цена $222,44 /т FOB или $238,19 /т CFR, коeто с 2,25 $/т над нивото от предишната тръжна процедура.

Количество

тона

Произход

Продавач

Цена FOB

$ за тон

Фрахт

$ за тон

Цена C&F

$ за тон

55 000

Русия

ADM

223.00

15,35

238,35

60 000

Русия

Posco

223,91

14,49

238,40

60 000

Украйна

Nibulon

222,50

14,97

237,47

60 000

Румъния

Ameropa

224,70

13,55

238,25

120 000

Франция

Glencore

220,30

18,04

238,34

Въпреки рекордните добиви в Русия(14,5 млн.т) и Украйна (15,5 млн.т) цените на слънчогледовото семе и слънчогледовото масло в ЕС продължиха да се катерят нагоре. В рамките на седмичния период маслодайната култура поскъпна на френския пазар с 5 евро – до EUR 340/ т СРТ Saint-Nazaire(EUR 305/т през същия период на 2018 г). С 10 долара скочи и експортната цена на слънчогледа в Украйна – до $340FOB.

Игор Валентович

Публикувана в Бизнес

На 10 декември Службата за външните пазари към Министерството на земеделието на САЩ (FAS USDA) оповести актуализираната си прогноза за производството на слънчогледово семе в световен мащаб и в основните страни производители прeз 2019/20 г. Новите данни веднага станаха тема за оживен коментар сред пазарните участници, анализатори и експeрти.

Производство на слънчогледово семе в света (млн.т)*

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

Прогноза 2019/20

10.11.19

10.12.19

Общо света

40,3

48,0

47,8

51,5

51,2

53,5

в това число:

ЕС - 28

7,7

8,6

10,2

9,7

9,8

9,8

Украйна

11,9

15,2

13,7

15,0

14,5

15,5

Русия

9,2

10,9

10,4

12,7

13,0

14,5

Аржентина

2,7

3,6

3,5

3,8

3,5

3,3

Турция

1,1

1,3

1,6

1,8

1,8

1,8

В търговските среди се говори, че подобна драстична позитивна промяна в данните не са наблюдавани от много години насам. Повод за изненада наистина има. В рамките само на един месец прогнозата за размера на украинската слънчогледова реколта беше увеличена с 1 млн.т - от 14,5 млн.т на 15,5 млн.т, а оценката за добива от слънчогледово семе в Русия е с още по-драстичен скок с 1,5 млн.т – от 13,0 млн.т до 14,5 млн.т. Интересна е промяната на нагласите за Украйна. В началото на ноември експертите от FAS очакваха с 500 хил. тона по-слаба реколта от слънчоглед в Украйна, в сравнение с миналогодишната. Разчетите на местните анализатори обаче още тогава бяха много по-оптимистични. Украинските агроспециалисти са на мнение, че високият добив (2,5 тона от хектар) се дължи на много благоприятните агрометерологични условия, тъй като засетите с маслодайната култура площи са с 3 на сто по-малко в сравнение с 2018/19 г.

За разлика от Украйна, в Русия рекордното производство на слънчоглед се дължи освен на благоприятното време и на увеличението на площите с 7 на сто спрямо предходния сезон. Средният добив от маслодайната култура в Русия според данните на FAS e 1,71 млн.т. Впрочем може да се каже, че руската реколта дори е по-голяма, тъй като американците изваждат, произведеното в Крим и го добавят към добива в Украйна.

Въпреки рекордното производство на слънчогледово семе в Русия, Украйна и в глобален мащаб цените на маслодайната култура през последните седмици формираха възходящ тренд, обусловен от увеличеното търсене на слънчоглед и слънчогледово масло на международния пазар. Януарските котировки на суровото слънчогледово масло на пазара в Ротердам в средата на текущата седмица се изкачиха до $790 за тон, в сравнение с $765-770 преди един месец и $690 за тон на 13 декември 2018. В момента украинското сурово слънчогледово масло се предлага за износ по $745 за тон FOB черноморско пристанище, в сравнение с $ 635-645 за тон на 13 декември 2018 г.

Публикувана в Бизнес

Представителят на компанията за Североизточна България – Владимир Аврамов, запознава нашите читатели с акцентите в портфолиото за 2020 година

Интервю на Петър Кръстев
В края на 2019-а екипът на CORTEVA Agriscience™ представи продуктите от портфолиото си за предстоящия сезон на поредица от срещи със земеделски производители. Акцент на тези срещи бе запознаването на партньорите и клиентите на компанията с новите хибриди царевица и слънчоглед, както и с предлаганите цялостни растително-защитни решения за опазване на културите от плевели, болести и неприятели.
В презентациите си специалистите на CORTEVA Agriscience обърнаха специално внимание и на продуктите за растителна защита, които ще се появат в близките няколко години на пазара в България. Стана ясно, че с новите продукти компанията ще предостави на земеделските производители решения на проблеми, които на този етап са трудно контролирани на полето.
За повече информация за растително-защитните продукти на CORTEVA Agriscience™ се обърнахме към агронома Владимир Аврамов – регионален представител на компанията за Североизточна България.
- Г-н Аврамов, CORTEVA Agriscience ще предложи в най-скоро време на земеделците в България ново активно вещество в сегмента хербициди. Какво е характерно за него?
- Това е активното вещество Арилекс – хербицид, който в бъдеще ще представим при различни видове култури. С приложението му в зърнено-житни култури ще постигнем нов стандарт за контрол на широколистните плевели.
- Разбрахме, че Арилекс ще може да се прилага при широк спектър от земеделски култури. Къде по-конкретно?
- Арилекс ще намери приложение и при културата рапица. Хербицидът ще контролира изключително широк спектър от широколистни плевели при конвенционална рапица, включително дивия синап, който създава най-големия проблем при тази маслодайна култура. Работим и по приложението на този хербицид при конвенционален слънчоглед срещу широколистни плевели, от което голяма част от земеделците у нас имат нужда. Така че в близко бъдеще ще можем да предоставим решение и в тази култура.
- В краткосрочен план върху какво акцентирахте при анонсирането на растително-защитните продукти от порфолиоти ви за сезон 2020?
- Основен акцент в срещите ни със земеделците беше и продуктовото портфолио, което CORTEVA Agriscience™ ще представя през сезон 2020, така че всеки земеделски производител да има възможност да избере на какво да заложи. Обърнахме внимание на нашето пакетно предложение в житни култури. Това е комбинацията на фунгицида Алегро® с хербицида Дерби® Супер Едно. Този пакет, от една страна, дава изключително добър контрол върху широколистните плевели, а от друга, съдържащият се в него фунгицид е с много сериозен потенциал. Алегро контролира икономически важните болести, като има не само фунгициден ефект, но и силно изразен физиологичен ефект, който оказва пряко позитивно влияние върху добива. Този пакет е за 150 декара. Пакетното ни предложение е на много по-добра цена, като ние не правим никакъв компромис върху дозата – и двата продукта са в нормалните си дози, при които са регистрирани в България.
- Имате ли нов продукт в зърнено-житните култури?
- Да, при представяне на портфолиото ни в зърнено-житните култури обърнахме внимание и на продукта Корело® Дуо. Това е хербицид за приложение в пшеница за контрол на житни и широлистни плевели, с който стартирахме тази година. Земеделците, които заложиха на него, останаха много доволни, защото продуктът работи много добре и е на изключително добра цена.
- Освен при пшеницата, имате ли пакетни предложения и за пролетните култури през 2020 година?
- В културата царевица представихме двете си промоционални предложения за 2020 г. Едното е комбинацията на хербицида Виктус® ОД– типичен балурицид за контрол на житните плевели, с продукта Мустанг® – за професионалисти, които знаят какво искат и на какво да заложат. Вторият ни пакет е комбинацията на Виктус с новото ни предложение Кабадекс™ Екстра като хербицид за контрол на широколистни плевели при царевицата. Получените през тази година резултати бяха много добри, така че тези два пакета ефективно ще решат проблема с плевелите в царевица.
- Какви други решения ще предложите в царевица?
- Заслужават внимание и комбинираните ни продукти за контрол на житни и широколистни плевели. Такъв е хербицидът Принципал™ Плюс, който е от доста години на пазара в България. Продуктът е с категоричен ефект при проблемно заплевеляване с комбиниран спектър от плевели – житни и широколистни. Другото ни решение е Старане™ Голд, което е познато в житни култури, но не толкова в царевицата. Така че имаме цял набор от решения за проблеми при царевицата.
- Какво предлагате за борба с плевелите при слънчогледа?
- Прои слънчогледа оставаме с нашето предложение – хербицида Express, технология, която е добре известна и широко практикувана. Неслучайно маркетинговият пазарен дял в България е изключително висок. Причината е, че имаме най-добрите хибриди и най-добрия хербицид за контрол на широколистни плевели и в тази култура.
- Какво ще пожелаете на земеделците за следващия сезон?
- Пожелавам на нашите клиенти – земеделците, успешен сезон и добри резултати, за достигането на които работим активно и ние!

Публикувана в Растениевъдство

Рязкото застудяване в пшеничния пояс на САЩ предизвика вълна от спекулативни покупки на борсата в Чикаго в средата на изминалия седмичен период (8-14.11.19 г.).На 12 ноември цената на меката зимна пшеница там скочи с 4-5 долара, до $190за доставка през м. декември. Ала ценовото рали не продължи дълго. Преминаването на студения фронт бързо намали напрежението на фючърсния пазар и в крайна сметка на 14 ноември Чикаго завърши седмичния период с ограничено седмично отрицателно отклонение от 1,5 долара, на равнище $186,70/т. Тонът в развитието на експортните котировки обаче беше по-твърд предвид активизирането на търсенето на американска пшеница в азиатския регион. Към 15.11.19 г. стойността на меката червена зимна пшеница на база FOB САЩ се покачи до $228/т FOB, в сравнение с $225/т FOB на 8.11.19 г. и $219/т FOB на 15.11.18 г. Цените на мелничарското зърно в ЕС останаха непроменени:EUR177-178/т на борсата в Париж, EUR 181-182 FOB Руан;EUR 180-185/т СРТ Хамбург;EUR 190-195/тFOB Балтийско мореза кораби до 25 хил.т(EUR201/т ФОБ Руан; EUR 204/т СРТ Хамбург;EUR 214/тFOB Балтийскоморе – 15.11.18 г.).

За спокойния тон в развитието на международните зърнени пазари в значителна степен повлия липсата на изненади в доклада на Министерството на земеделието на САЩ (USDA) за състоянието на глобалния зърнен баланс 2019/20 г. Актуализираните прогнозни данни на водещите експерти като цяло се покриваха с очакваните от търговските среди параметри. Незначителното влошаване на прогнозата за добивите от пшеница в САЩ и Австралия, с излишък се компенсира с по-оптимистичните оценки за реколтите в ЕС; Русия и Украйна – 153,0 млн.т; 74,0 млн.т и 29,0 млн.т съответно, в сравнение с 152,0 млн.т; 72,5 млн. т и 28,7 млн.т, очаквани през октомври (136,9 млн.т; 71,7 млн.т и 25,1 млн.т – 2018/19 г.). Европейските анализатори акцентират върху изключително благоприятната перспектива за развитието на износа на пшеница от ЕС – общо 29,0 млн.т, в сравнение с 28,0 млн.т очаквани допреди един месец и 23,3 млн.т – 2018/19 г. Според оповестените в средата на седмицата статистически данни от началото на сезона 2019/20 г. до 10.11.19 г. износа на мека пшеница от ЕС възлезе на 9,7 млн.т, с 55 на сто повече в сравнение със същия период на 2018/19 г. Засилената конкуренция от страна на западноевропейската пшеница депресира експортните котировки в Русия и Украйна. Според авторитетните руски и украински аналитични агенции мелничарската пшеница с 12,5% протеин в момента се предлага за износ по $206-207/т FOB черноморско пристанище, в сравнение с $207-209FOB в края на миналата седмица и $225FOB – 15.11.18 г.

Значими ценови промени липсваха и на пазара за фуражното зърно в Европа. Цената на царевицата на борсата в Париж зацикли на равнище около EUR163-164/т, а на експортния пазар котировките на френската царевица се задържаха в диапазон EUR166-168/ т FOB Руан/Бордо (ЕUR 175-180/т – 15.11.18 г.). Украинската царевица също запази цената си от края на предходната седмица - $168/т FOB черноморско дълбоководно пристанище ($166/т– 15.11.18 г.).

Игор Валентович

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 11

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта