Четвъртък, 22 Октомври 2020 15:07

Член 137 – има драма, няма драма

Над 9 хил. български животновъди са се регистрирали през последните два месеца по Чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Това определено изглежда стресиращо и за двете страни – за фермерите и за Българската агенция по безопасност на храните. Така е, когато се работи  на юруш.

Равносметката е ясна – изнервени инспектори, още по-изнервени животновъди. Единици са обаче онези, на които е отказана регистрация и тя е по основателни причини, уверяват от БАБХ. За всеки казус обаче решение се намира, допълват от ведомството. Така че неразрешими такива няма.

Добрата новина е, че и след 25 октомври на нито един фермер няма да бъде отказана въпросната регистрация по Чл. 137. Горепосочената дата е по-скоро работна и оперативна – за да се вкарат стопаните в някакъв обозрим срок и най-после да се регистрират. За това призоваваха и от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация /НОКА/. И към днешна дата могат да се похвалят с успех.

Регистрацията по Чл. 137 е задължително условие при кандидатстването по почти всички схеми и мерки от ПРСР. Важно уточнение - без Чл. 137 стопанствата няма да могат да направят ежегодната пререгистрация, която върви през цялата стопанска година. Което означава загуба на субсидии.

Драма може да настъпи още след следващите парламентарни избори. Не е тайна, че от местната власт има огромна съпротива срещу животновъдите, чиито стопанства са в населените места. И кметовете реагират остро срещу сегашната регистрация по Чл. 137 „на коляно“, без да са покрити изискванията по Закона за устройство на територията /ЗУТ/ . Това означава потенциална поредна промяна в законодателството и то не след дълго време.

Има драма, няма драма. Така е с всичко у нас – всяка власт започва да въвежда нови правила. На гърба на фермерите и на контролиращите институции. Така един член 137 се превръща в страшилище. В това ли е смисълът на законите? У нас, за жалост, те действат от мандат до мандат. В Нидерландия, например, поземленият регистър не е променян от времето на Наполеон.

Анета Божидарова

Публикувана в Коментари

Промените в законодателството са в режим на обществено обсъждане до 9 ноември

С промени в Закона за пчеларството, разрешителните за стопаните ще се издават само от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Промените са в режим на обществено обсъждане до 9 ноември и са качени на интернет страницата на МЗХГ.

Според сегашния Закон за пчеларството, регистрацията на собственици на пчели и пчелни семейства се извършва в кметствата – с подаване на заявление за регистрация в 15-дневен срок от тяхното придобиване. С поправките в закона това задължение ще отпадне.

Така дейностите по регистрация и контрол в сектор „Пчеларство“ ще се извършват само от един орган и с една регистрация – в Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/.

След приемане на нормативните промени се изисква Услуга 2029 „Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства“, предоставяна от общински администрации (кметовете) да се заличи от Административния регистър.

С промените се изисква и легална дефиниция на понятието „временен пчелин“ – за да има по-голяма яснота по отношение на практикуването на подвижното пчеларство.

Постоянните пчелини, настанени в горски територии, задължително трябва да са с ограждения, които не възпрепятстват свободното преминаване на диви животни и са обозначени с табелка с регистрационен номер на пчелина.

Публикувана в Пчела и кошер
Сряда, 07 Октомври 2020 08:44

Регулярни срокове за земеделците

Първоначална регистрация – тя може да се извършва през цялата стопанска година – от 1 октомври на текущата до 30 септември на следващата година. Попълва се анкетен формуляр, който се заверява в общинската земеделска служба и анкетна карта, която се заверява в областната земеделска служба.

Когато се отглеждат животни – предоставя се опис от номерата на ушните марки или електронните идентификатори, заверен от официалния ветеринарен лекар.

Ако се стопанисва само земя – опис на земеделските площи и документи, които доказват правното основание за тяхното ползване.

При участие със споразумения или заповеди за разпределение – предоставя се опис на площите, обект на сключеното споразумение или заповед.

Актуална информация за стопанството – от 1 октомври до 28 февруари. Регистрационната карта на фермерите се заверява след попълване на анкетна карта и съответните формуляри.

Регистриране на правните основания за стопанисване и ползване на земеделските в общинските земеделски служби – до 31 юли.

Ако купувате земеделска техника – в 30 дневен срок тя трябва да бъде регистрирана - в Областна дирекция „Земеделие“, в Контролно-техническата инспекция /КТИ/, по адресна регистрация

При застъпвания на земеделски площи, ДФЗ изпраща уведомителни писма. До 20 работни дни, но не по-късно от 1 декември в годината на кандидатстване, казусът следва да бъде изяснен. Ако кандидат не се яви след отправена покана, от ДФЗ са в правото да наложат санкции.

До 31 декември земеделците избират как да бъдат данъчно облагани като физически лица - подават декларация по чл. 29а, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. В същия период се заявява и желанието за преминаване към данъчно облагане по друг ред.

Всички документи могат да бъдат подадени по електронен път, а съответните формуляри са достъпни в интернет.

Публикувана в Бизнес
Петък, 18 Септември 2020 13:02

Член 137 не хапе!

Въпреки промените в законодателството, едва около 700 животновъди са се регистрирали по него

Анета Божидарова

Защо животновъдите преди няма и два месеца вдигнаха вой до небесата, че регистрацията по Чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност е кауза невъзможна /заради частта от закона, която попада в полето на ЗУТ/, предизвикаха спешни промени в законодателството и въпреки това – резултатът е повече от мижав.

Едва около 700 стопани са се възползвали от облекчените условия /нотариален акт или договор за наем, сключен договор с ветеринар и плащане на такса в общината/, за да регистрират своите ферми като животновъден обект, съобщи Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация /НОКА/.

Момчета, засрамете се! Член 137 не хапе! Бърза проверка на „Гласът на земеделеца“ показва, че проблемът стои основно пред онези, които веднъж вече са се сблъскали с дебрите на чл. 137, обхванат от два закона и просто не им се захваща отново с тая работа. Ако искат обаче да работят по правилата, трябва да се напънат още веднъж. Защото наистина този път процедурата е облекчена. И защото е крайно време българският животновъд да се научи, че трябва да бъде изряден.

Малко е неудобно при всички реверанси, които се правят към сектора, да се проявява такова мърляво отношение. Няколко специални мерки са изцяло целеви към сегмент „Животновъдство“, опростени бяха стари задължения към ДФЗ на стопани, които са теглили кредити преди повече от 10 години. А онези, които съвестно са ги върнали, нямат ли право да вдигнат вой до небесата? Имат, разбира се.

Сектор „Животновъдство“ се нуждае от кардинална реформа. Повече от очевидно е, че сегашната система позволява корумпираност по цялата верига. Фермерът има интерес да получи едни субсидии, ветеринарят има интерес да му бъде платена имунопрофилактиката на животните, управниците имат интерес браншът да кротува. Резултатът – говорим си за изумителен брой виртуални животни, чиито ушни марки кротко са прибрани в някое чекмедже.

Заради Чл. 137 спешно бяха гласувани поправки в законодателството. Че то и избори наближават, всеки глас е важен. А кога ще си сложим в ред животновъдството, няма значение. Сега е важно мир да има, и без друго политическата ситуация е натопорчена. Още една причина животновъдите да не си дават зор – един дявол знае какви промени ще сътворят следващите управници.

Публикувана в Коментари

Държавата затяга правилата за отглеждане на домашни прасета в задния двор на село заради болестта Африканска чума по свинете. Стопаните им трябва задължително да ги
впишат в кметствата и в БАБХ, за да може животните да бъдат лесно проследявани.

„Ако се стигне до проблем в някое населено място, ние трябва да имаме ясно идентифициране на животните – къде се намират, при кой стопанин, за да се предприемат всякакви мерки за обеззаразяване. Традиция е на село да се гледа прасе, колим си го, изяждаме си го, ветеринарят прави проба за трихинелоза и всички са доволни и щастливи, но в момента ситуацията е малко по-различна“, обясни земеделският министър Румен Порожанов при откриването на изложбата „Природа, Лов, Риболов“ в пловдивския панаир. И в момента прасетата в задните дворове трябва да се регистрират и в кметствата, и в регистъра ВетИС на БАБХ по Наредба 44, но малцина спазват това изискване.

У нас вече има 27 случая на Африканска чума по свинете. „Последните случаи са единични и са в област Силистра и около Девня. Темата е много сериозна, болестта се разпространява. Румъния е обхваната, в Сърбия вече е достигнала до сухоземната ни граница. В Китай – най-големия производител на свинско в света, заболеваемостта вече е достигнала между 30 и 50%. За да можем да продължим и ефективното обеззаразяване, и другите мерки, ще поискаме допълнителна помощ за Агенцията по храните“, добави земеделският министър. Въпреки разпространението на болестта според него цената на свинското у нас не само не се вдига, но и пада с 5-6%.

Публикувана в Животновъдство

Ацетамиприд, активно вещество от групата на неоникотиноидите, което е основната съставка на инсектицида моспилан, е получило положителен резултат от Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи. Това означава, че веществото ще бъде разрешено за употреба в продукти за растителна защита в Европейския съюз през следващите 15 години, съобщават по време на пресконференция от Sumi Агро Полша
Препаратите на базата на неоникотиноиди през последните години предизвикаха много противоречиви спорове. Европейското управление за безопасност на храните, което изучава тези активни вещества от 2012 г., трябва да публикува доклад за бъдещето на тези инсектициди през февруари 2018 г.
"Ацетамиприд бързо и лесно се метаболизира от пчелите, така че това веществото е по-малко токсично за тези насекоми", споделя Дейвид Колинг, мениджър за Sumi Агро Европа.
Според компанията, ацетамиприда, като активно вещество на моспилан, е по-малко вредно за околната среда и с по- ниска токсичност към пчелите. Поради тази причина, веществото е претърпяло положителен и сложен процес на пререгистрация и разрешението за използване на инсектицида в ЕС беше удължено с още 15 години.
Повторно разрешаване на ацетамиприд за използване в продукти за растителна защита за период от 15 години - по-дълъг период от по-рано, е много важно, защото това доказва, че не всички препарати от групата на неоникотиноидите са токсични за опрашителите. Важно е, че не се очакват значителни ограничения върху използването на ацетамиприд, а това означава, че моспиланът ще продължи да има широка регистрация.
Решението за разширяване на употребата на ацетамиприд в европейските райони ще влезе в сила през май тази година.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Правителството предлага промени в Закона за марките и географските означения. Те са изготвени във връзка с постъпило запитване от Европейската комисия за поддържането на национална закрила на географските означения за земеделски продукти и храни.

Поправките целят привеждане на действащия закон в съответствие с изискванията на европейското законодателство и по-конкретно с разпоредбите на регламента относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни. Съгласно разпоредбите на документа, държавите членки нямат право да предоставят национална закрила на географски означения за земеделски продукти и храни.

С влизането на закона регистрацията на географските означения за земеделските продукти и храни, направена по реда на закона, се прекратява. Прекратяват се и всички производства по подадени в Патентното ведомство заявки за регистрация на географски означения за земеделски продукти или храни, по които до влизането в сила на промените няма влязло в сила решение.

С приемането на промените ще се постигне съответствие на националното законодателство с правото на ЕС в областта на географските означения.

Предлагат се и промени в Закона за малките и средните предприятия, чиято цел е да се осигури синхронизиране на българското законодателство с европейската нормативна уредба, регламентираща категоризацията и свързаността на предприятията.

Конкретното определяне на категориите и свързаността на малките и средните предприятия са от значение за правилното усвояване на средства от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Публикувана в Бизнес

Европейската комисия обяви подновяването на регистрацията на активното вещество имазамокс. Обновлението влиза в сила на 1 ноември 2017 година и изтича на 31 октомври 2024 година.

Имазамоксът, както и останалите хербициди от групата на имидазолиноните прониква в плевелните растения чрез корените и листата и се натрупва в меристемните (нарастващите) участъци.

При чувствителните растения (двусемеделни и житни плевели) се инхибира ензимът ацетолактат, което води до намаляване в растителните тъкани нивото на аминокиселини с последващо нарушение синтеза на протеини и нуклеинова киселина. Растежът на чувствителните плевели се преустановява само няколко часа след обработката. На следващата година след обработка могат да се сеят всички култури с изключение на захарно цвекло (безопасният интервал между обработката с имазамокс и сеитбата на цвекло е 16 месеца).

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Животновъдите от региона са обсъдили процедурата по регистрация на животновъдните обекти. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил Юлия Коюмджийска, председател на Областния съвет по животновъдство – Кюстендил. На провелото се месечно заседание на съвета е направено разяснение на процедурата по отношение на регистрацията на животновъдните обекти и издаването на удостоверение за въвеждането в експлоатация. Обсъдена е и Национална програма за профилактика, контрол, надзор и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите. Участниците в заседанието са били запознати и със схемата за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ за настоящата година. Беше представена и актуална информация от Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие за предстоящи плащания в сектор „Животновъдство”, заяви Коюмджийска.

Публикувана в Животновъдство

Кампанията по пререгистрацията на земеделските стопани за 2016-2017г. започна на 1 октомври 2016г. и ще завърши на 28 февруари 2017 г., напомнят от Министерството на земеделието и храните.

Регистрация на нови земеделски стопани ще се извършва през цялата стопанска година.

За целта земеделските стопани или упълномощени от тях лица е необходимо да представят актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри /за ваше улеснение е приложен файл в електронен вариант на необходимите документи/.

Заверените в ОСЗ документи може да се представят в Областната дирекция „Земеделие“ лично от земеделския стопанин, чрез пълномощник или по служебен път.

Бенефициентите по ПРСР трябва да извършат своята пререгистрация за стопанската 2016-2017г. също в срок от 1 октомври 2016г. до 28 февруари 2017 г.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта