Къде отиват роевете?

Всяка теория има изключения, дори при заселването на пчелните роеве

И. С. Невский, „Пасека Росии”
Известно е, че роевете се стремят да се отдалечават от родния кошер, защото природата не допуска близкородственото размножаване. Според някои автори разстоянието може да достигне до 8 км. Така е според теорията и така трябва да бъде, но всяка теория допуска и изключения.
При мен на пчелина (град Твер, Русия – бел. ред.) излизащите роеве неведнъж се заселваха в някои от прdзните мои кошери с останали в тях празни рамки. Освен това в литературните източници нееднократно се споменава, че пчелните роеве се заселват там, където няма пчелни семейства. Това е теоретично, но на практика при мен на пчелина на който има много пчелни кошери пълни с пчели, всяка година се заселват роеве от други пчелини – не един, а понякога по няколко. Например през 2013 г. долетяха и се настаниха три роя. Учудващото е, че те се стремят да се заселват в един стар лежак, който стои на едно и също място!
Всичко започна преди 15 години, когато на пчелина поставих няколко стари кошери заедно с празни пити, които смятах да претопявам. Веднъж пристигнах в почивните дни на пчелина и случайно ми притрябва стара рамка с изградена основа. Отворих един от тези кошери и открих пчели вътре. Те се бяха заселили незнайно кога. Веднага затворих кошера и на следващото утро, подготвен с пушалката отново го отворих. Очевидно роят беше първак, силен и вече беше започнал нормално функциониране. Старите пити бяха отремонтирани, където беше нужно бяха почистени, а в средата на гнездото вече имаше снесени яйца и личинките бяха подхранени с млечице. Старата майка беше белязана със син цвет на гръбчето. Роят прехвърлих в стандартен кошер, добавих рамки с основи и храна. И оттогава се започна.

Винаги в края на май или в началото на юни се заселваха роеве. Тази година (2014) отново имам заселен рой – на снимката се вижда как пчелите от роя влизат в стария лежак.
В интерес на истината роеве се заселваха и в други кошери от пчелина, в които имаше оставени стари рамки, но по-рядко. Незнайно защо този стар лежак привлича пчелните роеве от моя и другите пчелини. Предполагам, че е заради мястото на което е разположен. Още нещо интересно – през тази година бях току що извадил първия влязъл в лежака рой. Бях го настанил в съседен кошер и все още не бях поставил рамки на старото място, когато долетя нов рой! Този рой въобще не се смути от факта, че в непосредствена близост, буквално на половин метър стои кошерът с новонастаненото пчелно семейство.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X