Розопроизводители са против мораториума върху създаването на нови насаждения

Инициаторът на кампанията „SOS Българска роза“ сдружение „Българска розова долина“ Владимир Стоянов изпрати становище до зам.-министрите на земеделието Явор Гечев и Георги Събев във връзка с обявената от МЗХГ Стратегия за развитие на българското розопроизводство и розопреработка 2021-2027 г., съобщават от организацията в пресинформация до медиите.

В писмото Владимир Стоянов – председател на Управителния съвет на сдружението задава въпроси относно липсата на прозрачност на работната група, която изготвя Стратегията и отправя предложенията на „Българска розова долина“, които се основават на дългогодишен опит и задълбочено познаване на бранша и процесите между основните заинтересовани страни в розопроизводството. Сред тях адекватна финансова подкрепа за работилите на загуба розопроизводители през 2021 година, установяване на наличните количества розово масло, което не може да бъде реализирано на пазара, изработване на прозрачен механизъм за финансова подкрепа, чрез Българската банка за развитие и трезора на Държавната лаборатория „Българска роза“, на розопреработвателите, които отчитат нереализирани количества розово масло и други.

„Българска розова долина“ заявява и категоричната си позиция против Мораториума върху засаждане на нови розови насаждения, залегнал като част от Стратегията, като изразява становище, че в средносрочен и дългосрочен план възстановяването на позициите на България на международния пазар на розово масло ще доведе до стабилизиране на бранша.

„Информираме Ви, че всички розопроизводители от Клисура, Стрелча и Средногорието, с които сдружение „Българска розова долина“ е в активна комуникация от началото май месец до днес във връзка с инициираната от нас дарителска кампания „SOS Българска роза“, не са чували за Стратегията до момента и не са получили възможност да се включат в нейното списване.

Моля да бъдат взети предложенията на сдружение „Българска розова долина“, които сме заявявали нееднократно и които се основават на дългогодишен опит и задълбочено познаване на бранша и процесите между основните заинтересовани страни в розопроизводството“ – посочва се в становището.

Първото от предложенията е да се осигури адекватна финансова подкрепа за работилите на загуба розопроизводители през 2021 година. Второто – установяване на на наличните количества розово масло, което не може да бъде реализирано, както и установяване на неговото качество, чрез Държавна лаборатория „Българска роза“ гр. София. Освен това от организацията настояват за изработване на прозрачен механизъм за финансова подкрепа, чрез Българската банка за развитие и трезора на Държавната лаборатория „Българска роза“, на розопреработвателите, които отчитат нереализирани количества розово масло, преди кампания 2022г. А с цел запазване на качеството на българското розово масло, премахването на всички спекулативни сделки и плащане в брой на малките розопроизводители, финансовата подкрепа за розопроизводителите в периода 2021-2027г. да бъде предоставяна на базата на килограм набран и предаден в дестилерия розов цвят, след сключен договор с преработвател. Нашата твърда позиция е, че финансирането на база публичен регистър и раздаване на средства „на калпак“ не стимулира сектора, а дори задълбочава кризата. Получаването на пари от хора, които не са влизали в градините си е обидно за стопаните, които са се грижили за масивите си дори на загуба през 2021.Следващо предложение е да се изготви план за участие на български розопроизводители и преработватели, чрез „Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“, на международни изложения с ясни критерии за качество на българското розово масло и производните продукти.

„Заявяваме категоричната си позиция против Мораториум върху засаждане на нови розови насаждения, за който научаваме, че е залегнал като част от Стратегията, като смятаме, че в средносрочен и дългосрочен план възстановяването на позициите на България на международния пазар на розово масло ще доведе до стабилизиране на бранша“ – пишат още от сдружението. Авторите призовават още да бъде предоставена информация за участниците в работната група за стратегията, определяна на сайта на Министерството на земеделието, храните и горите като „всички заинтересовани страни“.

„В публикуваната информация са цитирани Ваши думи, а именно: „Целите, които са описани в Стратегията, произтичат основно от исканията на бранша“. Не става ясно обаче кои са представителите на бранша, чието мнение е потърсено и взето предвид при разписване на целите. Моля да предоставите информация и за това.

Считаме, че липсата на прозрачност и диалогичност в процеса по изготвяне на Стратегията е притеснителен сигнал и предпоставка за опорочаване на резултатите, които тя цели да постигне.

Като изявени представители на бранша, заявяваме нашата готовност и настояваме да бъдем включени в Работната група за разработване на Стратегията, като ни предоставите исканата по-горе информация, удължите срока за изпращане на предложения и ни дадете възможност да участваме в следващата среща по темата“ – казва се още в писмото, подписано от Владимир Стоянов.

Стоимена Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X