Иновативен подход за аграрното образование на българските земеделци

Проф. д-р Тоньо Тонев, управител на академията, представя детайлно програмите на обучението, своеобразен хибрид между дистанционната форма на лекционно обучение през зимата и присъствени полски занятия през активния сезон. Учебният онлайн процес започва на 15 ноември т.г.

Интервю на агр. Петър Кръстев
Академия “Земеделско образование и наука” (АЗОН) като образователен проект в областта на земеделието обединява трите опорни точки в агросектора, а именно аграрното образование, аграрната наука и бизнеса. В АЗОН преподават специалисти с богат теоретичен и практически опит. Въпреки тежките епидемиологични условия, които наложиха дистанционната форма на образование като водеща, първите близо 50 курсисти успешно завършиха своето обучение.
Проф. д-р Тоньо Тонев е с 35-годишен стаж на преподавател по няколко основни учебни дисциплини в Аграрен университет – Пловдив. В края на миналата година той навърши пенсионна възраст. При неговия изключително активен досегашен начин на живот бездействието би било крайно неприемлива алтернатива. По тази и по много други причини проф. Тонев стана мотор на начинания, които са своеобразно продължение на преподавателската и изследователската му дейност. Той е убеден, че заедно с колегите си, които е поканил да преподават в Академията, ще бъдат полезни с натрупаните си знания и опит. Проф. Тонев е известен сред земеделската общност в България най-вече с двата си мащабни проекта – „Хербитур“, който има 21-годишна история, и „Царевицата – царица на полята“, който се провежда вече 11 години като съвместна партньорска платформа на водещи фирми от агросектора.  Цялата изследователска и внедрителска дейност на уважавания учен и преподавател през тези 35 години в Аграрния университет – Пловдив е свързана с активно партньорство с всички големи фирми от пестицидния, с голяма част от семенарския и торовия бизнес в България. И към настоящия момент това активно партньорство продължава.
Повод за разговора ни с проф. Тонев е стартиращият на 15 ноември втори випуск на Академия „Земеделско образование и наука”.

– Проф. Тонев, моля да представите с няколко уводни думи Академия „Земеделско образование и наука“.
– Академията е регистрирана като юридическо лице през август 2020 година, а започна своя учебен процес на 1 декември с.г. и продължи до март 2021 г., когато на практика приключи теоретичното обучението на първия випуск. Идеята ни е в Академията ежегодно да се извежда онлайн учебен процес в зимния период – от 15 ноември до 15 март. В този най-свободен от земеделски дейности сезон лекциите ще се провеждат в часовия интервал от 17-18 до 20 часа. Като лектори съм поканил 14 от най-добрите и разпознаваеми от земеделските преподаватели в Аграрния университет, които ще обучават зърнопроизводители, лозари и овощари в общо 7 модула и 19 учебни дисциплини. Обучението е насочено към земеделските стопани, които искат да обогатят познанията си в своята основна дейност. Неслучайно мотото на Академията е мисълта на Алберт Айнщайн:„Тези, които имат привилегията да знаят, имат задължението да действат“.
– Бихте ли уточнили кои са тези седем модула?
– В рамките на предстоящата учебна година предлагаме обучение по следните модули: „Приложни аспекти на растителната защита“, „Почвено здраве“, „Икономически, организационни и институционални проблеми на аграрния бизнес“, „Селекция и семепроизводство“, „Aгроекология и биологично земеделие“, „Лозарство“ и „Овощарство“. Това, което ни дава оптимизъм и енергия, е възможността чрез Академията да осигурим повече знания на фермерите.
– Проф. Тонев, разкажете как възникна идеята за Академията и как завърши първата учебна година?
– През цялата ми професионална кариера съм имал привилегията да правя това, което най-много обичам. Приел съм като своя мисия да експериментирам и да уча студентите, колегите от практиката и земеделските производители как да оптимизират земеделското производство. Благодарен съм на съдбата, че имам силите, желанието и възможностите да продължа да го правя. През годините съм създал много лични контакти с фирми от агробизнеса. Благодарен съм на тези мои 14 колеги, партньори и приятели, които безрезервно приеха поканите ми и не се поколебаха да станат част от Академията, за да споделят своя професионален опит с всички, които пожелаят да се обучават в нея. Миналата учебна година в Академията преминаха обучение 48 човека в два от основните модула – „Приложни аспекти на растителната защита“ и „Почвено здраве“. Много от участниците изразиха писмено своето положително мнение, което надмина очакванията ми за ефекта от нашата дейност. Доволен съм, че обучаваните в Академията през миналата година декларираха устно и писмено своята много висока оценка за дейността ни, защото са усетили ползата от нея. Един от курсистите, изключителен професионалист, с над 30-годишен стаж, ми сподели след края на курса, че инвестираното време и средства си заслужават!
– Как ще протекат академичните курсове през 2021/2022 г.?
– Записването за първия модул „Приложни аспекти на растителната защита“ е желателно да стане преди 15 ноември, когато стартира курсът. Заявката и записването за всички останали, без този модул, ще продължат и след тази дата. Минималният брой за стартиране на някои от предлаганите модули е 10 курсисти. Всички курсисти ще участват в рамките на обявения хорариум в по 2-часови лекции дневно от съответния модул.
Най-ангажиращ от 7-те модула, които представяме за 2021/2022 г., е „Приложни аспекти на растителната защита“ с шест дисциплини. Платформата е така устроена, че паралелно да могат да вървят два, три, четири курса. Теоретичното обучение се провежда изцяло онлайн. Има възможност някои от земеделците да се запишат и в два и повече модула в рамките на една учебна година. В областта на растителната защита, а и във всеки друг модул, нашите учебни програми, които сме представили в сайта, могат да бъдат гъвкави. В някои ситуации аудиторията може да подскаже на преподавателя каква да бъде следващата лекция. Преподавателите са достатъчно добре подготвени, за да може, ако част от курсистите прояви интерес към овощарство или зеленчукопроизводство, да им отделят специално внимание.
– Имате и практически занятия?
– Разбира се. Те са описани в учебните програми на сайта на Академията. Специално за модула „Растителна защита“ през месеците април, май и юни през един уикенд курсистите ще са на терен, за да наблюдават различни опити, които извеждаме.
– Как продължават вашите инициативи „Хербитур“ и „Царевицата – царица на полята“?
– Неотдавна проведох интервюта със студенти от Аграрния университет и събрах в екипа си 14 от тях. Те ще помагат в залагането, извеждането и отчитането на опитите. Трудът на тези студенти ще бъде заплатен. За тях обаче най-голямото предимство ще е, че са били част от проектите и са успели да се докоснат до практическата наука. Повечето от студентите са втори курс, което им дава времеви хоризонт да се докажат. А когато завършат, при необходимост аз ще стана мост между тях и бъдещите им работодатели. През това лято направихме три „Студентски Хербитур“-а. Участваха към 50 човека. Моята идея е през 2022 г. да няма студент от Аграрния университет, който да не знае за „Хербитур“. Всеки желаещ ще може да се включи в тези уроци на открито. Аз съм готов да се откажа от почивките през уикендите, за да съм полезен на тези деца, бъдещи наши колеги. Искам да им дам шанса да се докоснат до резултатите от опитите с най-новите продукти.
– Къде извеждате опитите?
– На много и различни места. На първо място – в землищата на с. Крумово и с. Ягодово, област Пловдивска, в партньорство с фермерите братя Йордан и Николай Райчеви. Те ми предоставиха възможност да разполагам опитните си полета навсякъде, където ми харесва – на 6-7 хил. дка, за което им благодаря.
– Други фермери ангажирани ли са с вашите изпитвания?
– През настоящата година до момента сме заложили опити при културите рапица и пшеница в землищата на с. Труд при Светослав Русалов, в гр. Съединение при Ангел Вукодинов, в с. Добрич и с. Крепост в община Димитровград, в селата Овчи кладенец и Миладиновци, обл. Ямболска, при колегите Андон Чимширев и Господин Балчев.
– Какви са фирмите, които ви възлагат извеждането на опити?
– Партньорските фирми, възложители на тези опити, са между най-големите компании в бизнеса с пестициди, семена и торове. Ще покажем и производствени опити с нови и оригинални технологични решения за контрол на болести, неприятели и плевели по културните растения при конвенционалната и No-till системи на земеделие.
Други, не по-малко сериозни партньори в дейността ми на преподавател, са колегите от практиката, благодарение на които разнообразявахме учебния процес на студентите от Аграрния университет. Така например през лятото на 2021 година Венелин Делгянски от Раковски за трета година посреща студенти по свободно избираемата дисциплина „Иновативни подходи в агробизнеса“. Наши партньори в тази дейност и през 2021 г. бяха също колегите Ангел Вукодинов, Иван Кръстев и Александър Китев. Връзките със знакови земеделски производители и с представителствата на фирмите от бизнеса с продукти за растителна защита, семена, торове и други земеделски продукти винаги са били неразделна част от моя учебен процес в Аграрния университет. Много бих желал тази учебна дисциплина да продължи да се преподава и в трите факултета на университета. Ако по някаква незнайна за мен причина това не се случи, аз ще поема напълно безвъзмездно чрез Академията за земеделско образование и наука всички студенти от Аграрния университет, които искат да изучават тази дисциплина, дори това да ми коства немалко почивни дни. Дълбоко съм убеден, че трябва да се дава шанс на студентите, които искат да се докоснат до най-новите технологии, като им се показва на живо какво правят най-добрите земеделци в стопанствата си.
– Кои са преподавателите, ангажирани в Академията освен вас, разбира се?
– В Академията преподават едни от най-изявените специалисти от Аграрния университет в областта на фитопатологията, ентомологията и физиология на растенията. Точно с тези колеги – професорите Светослав Бобев, Радослав Андреев и Андон Василев, стартира и дейността на Академията. Чрез друг, тясно специализиран модул предлагаме обучение на желаещи курсисти по актуални икономически, организационни и институционални проблеми на аграрния бизнес. Предвижда се икономическият модул да бъде гъвкав и адаптиран към конкретните професионални интереси на участниците. Модулът се организира от един от най-изявените специалисти в икономиката на селското стопанство – проф. Алекси Алексиев, и включва набор от специалисти по избраните от курсистите дисциплини и тематични единици.
Като изключително качествени и желани преподаватели в Академията се изявяват още колегите доц. Младен Найденов (специалист по почвена микробиология и микробиални препарати в земеделието), доц. Красимир Трендафилов (специалист по проблемите с деградацията на почвите и мелиоративните и технически решения за ефективно напояване на земеделските култури) и доц. Ангел Трифонов (специалист по растително-защитна техника). През настоящата учебна година се надявам на успешен старт и на модулите „Селекция и семепроизводство“ с водещ преподавател доц. Марина Марчева, „Агроекология и екологично земеделие“ с лектор доц. Анна Карова, както и на двете нови дисциплини „Овощарство“ и „Лозарство“ с водещи съответно професорите Валентин Личев и Венелин Ройчев.
– В Академията отделяте ли специално място на модула, свързан с растителната защита?
– Да, това е изключително важен аспект от земеделското производство, а именно опазването на културните растения от вредители – плевели, болести и неприятели. Курсът „Приложни аспекти на растителната защита“ включва общо 6 дисциплини – „Фитопатология и фитосанитарен мониторинг на болестите“ с лектор проф. Светослав Бобев, „Ентомология и фитосанитарен мониторинг на неприятелите“ с лектор проф. Радослав Андреев и „Основи на земеделието с хербология и фитосанитарен мониторинг на плевелите“ с лектор проф. Тоньо Тонев. Този тричленен екип има над 15-годишна история на партньорство в съвместното извеждане на дисциплините „Фитосанитарен мониторинг и експертиза“ и „Интегрирана растителна защита“, на магистърските курсове по растителна защита от тяхното основаване досега. Четвъртата дисциплина от този първи модул е „Абиотичен стрес на растенията“ с лектор проф. Андон Василев. Дисциплината „Фитофармация“ се извежда от екип от трима преподаватели от нашия екип. Последната дисциплина от този модул е „Механизация на растителната защита“ с преподавател доц. Ангел Трифонов.
– Къде могат желаещите за обучение в Академията да намерят повече информация за записване?
– За повече и по-актуална информация всички желаещи могат да посетят сайта на Академия „Земеделско образование и наука“ –www.acadzon.bg.
Зимният сезон е подходящо време освен за празници, и за придобиване на нови професионални знания и опит. Академията очаква своите бъдещи курсисти!
Отзиви на земеделци от първия випуск на АЗОН четете в следващия брой.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X