Агрометеорологична прогноза 15-21.11.2021

След топлото за сезона време през повечето дни от първото десетдневие на ноември в началото на второто – настъпи понижение на температурите и нормализиране на топлинните условия.

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще бъдат с повишена динамика. В началото на периода те ще се определят от хладно и неустойчиво време. Прогнозираните стойности на средноденонощните температури ще бъдат близки до биологичния минимум, необходим за вегетацията на зимните житни култури. Очакваните валежи допълнително ще забавят изоставащите есенни сеитби. Към момента сериозни закъснения при сеитбата на пшеницата се наблюдават в южните и югоизточните райони на страната, където вследствие наднормените валежи през октомври и валежите в началото на ноември настъпи преовлажнение на почвата в 50сm слой.

След краткотрайното застудяване в средата на периода се очаква подобрение на топлинните условия и активизиране на вегетационните процеси при засетите есенници. През втората половина от периода при зимните житни култури, в зависимост от сеитбените дати, ще се наблюдават различни фази. Фаза поникване ще протича при засетите в началото на ноември посеви (агростанциите: Кнежа, Николаево, Силистра, Търговище, Кюстендил). Фаза трети лист ще преобладава при посевите засети през втората половина на октомври. При малка част от засетите в началото на есента зимни житни култури на отделни места в Дунавската равнина (Новачене, Павликени) ще се наблюдава и начало на фаза братене.

Второто десетдневие на ноември е подходящ срок за засаждане на овошки. За целта предварително се изкопават ями. Дълбочината на посадъчните ями зависи от механичния състав на почвата. При леки, пропускливи и топли почви ямите са с размери 50/50/50, а при тежки почви те трябва да са с по-големи размери. Преди засаждане на фиданките се препоръчва торене – в изкопаните ями се внасят: 100-200g суперфосфат, 80-100g калиев сулфат, 10-12кg угнил оборски тор (при наличие) примесен с почва от повърхностния слой.

При засаждането кореновата шийка на дръвчетата трябва да остане 2-3см над почвената повърхност. Запълването на посадъчните ями с почва става постепенно от периферията към центъра. След като пръста покрие корените на дръвчетата се извършва уплътняване на почвата. В районите с по-силни ветрове фиданките се укрепват с колчета забити на 8-10см от стъблото и привързани с хлабава превръзка

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X