Цените на пшеницата в Европа и САЩ избиха стремително нагоре

След кратко понижение в края на предходния седмичен период цените на пшеницата на международните пазари отново тръгнаха стремително нагоре, като на 11 ноември котировките на мелничарската пшеница на борсата в Париж достигнаха най-високите стойности от близо 14 години насам – EUR 300,50/т.

Поредното драстично покачване на цените на борсите в Чикаго и Париж беше провокирано от нови неблагоприятни за баланса на пшеницата данни в доклада на Министерството на земеделието на САЩ (USDA) и оповестените от руското правителство намерения за промяна в митническата тарифа и възможно налагане на квотен режим при износа на пшеница от Русия от средата на февруари 2022 г.

В ноемврийския доклад за състоянието на глобалния зърнен баланс, оповестен на 9 ноември, експертите от USDA продължиха да намаляват оценките си за производството и запасите от пшеница през 2021/22 маркетингова година, като този път актуализираните им данни се оказаха значително по-ниски от прогнозите на независимите анализатори и участниците в зърнената търговия.

Прогнозата за глобалния добив от пшеница е редуцирана до 775,28 млн.т, което представлява увеличение само с 0,62 млн.т спрямо 2020/21 г. и то при положение, че потреблението на пшеница в света през текущия сезон се очертава да отбележи ръст с 5,30 млн.т.

Вследствие на превишаване на потреблението над производството оценката за крайните запаси от пшеница в света в ноемврийския док.ад на USDA е сведена до 275,80 милиона тона, в сравнение с 287,95 млн.т, в края на предходния сезон (295,50 млн.т в края на 2019/20 г.) , а това е фактор за силен позитивен за цените потенциал. Прави впечатление и увеличението на прогнозата за обема на глобалния износ на пшеница – до рекордните 203,16 млн.т.

През последните месеци пазарните участници с повишено внимание следят ситуацията в Русия. На пръв поглед увеличението на прогнозата за размера на житната реколта там с 2 млн.т в сравнение с октомврийските данни – до 74,5 млн.т би трябвало да намали напрежението на пазара, но ефекта беше точно обратен, тъй като повечето експерти очакваха увеличение до 76,5-77,5 млн.т. Подкрепа на цените оказа и влошената оценка за производството на пшеница в ЕС през 2021/22 г. – 138,4 млн.т, спрямо 139,4 млн.т набелязани през октомври.

Вълна от спекулативни покупки на 11.11.21 г. издигна цените на пшеницата в Чикаго до $298,50/т за доставка през м. декември. Това означава покачване с драстичните 14 долара в рамките на седмичния период (5-11.21 г.) и с близо 80 долара (36%) на годишна база. Към 12 ноември с 12-16 долара в рамките на една седмици скочиха и експортните цени на пшеницата в САЩ – до $351/т FOB за мека червена зимна пшеница и $386/т FOB за твърда червена зимна пшеница ($269/т и $377/т FOB на 11.11.20).

На 11 ноември декемврийският контракт мелничарска пшеница на борсата в Париж (EURONEXT) за пръв път от 14 години насам атакува нивото от 300 евро, като борсата затвори на равнище – EUR 297/т (EUR 210/т – 11.11.20 г.). Според мониторинга на Международния съвет по зърното експортните цени на френската пшеница 11,5-12,5% протеин в момента се колебаят около EUR295-297/т FOB, в сравнение с EUR290-293/т FOB в края на предходния седмичен период и EUR215/т FOB на 11.11.20 г.

На възходящия тренд бяха подчинени и цените на мелничарското зърно в черноморския регион. Според търговски източници продавачите на руска и украинска пшеница 12,5% протеин вдигнаха ценовата летва до рекордните $331-336/т FOB, в сравнение с $255-358/т FOB през същия период на миналата година.

В ноемврийския доклад USDA отново, както и през октомври, увеличи оценките си за глобалния добив и крайните запаси от царевица в глобален мащаб и в основните страни производителки, но ценовото рали на пазара на пшеницата запази котировките на царевицата на борсата в Париж непроменени – EUR 240/т за януарски. Въпреки това офертните цени при износа бележат спад с 2-4 евро – до EUR247-250/т FOB Бордо/Рейн (EUR205-208/т FOB на 11.11.20 г.).

Игор Валентович

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X