Агрометеорологична прогноза 22 – 28.11.2021 г.

През второто десетдневие на ноември агрометеорологичните условия поддържаха активна вегетацията на зимните житни култури и зимната рапица. Развитието им протичаше при наличието на добри почвени влагозапаси и температури около климатичните норми.

През следващия седемдневен период прогнозираните стойности на средноденонощните температури ще продължат да надвишават биологичния минимум необходим за протичане на вегетационните процеси при засетите есенни посеви.

През периода в зависимост от сеитбените дати при пшеницата и ечемика ще протичат различни фенологични фази. В част от полските райони на страната при зимните житни култури ще се наблюдава фаза трети лист, а на отделни места и преход към братене. Фаза поникване и начало на листообразуване ще се осъществява при късно засетите до средата на ноември посеви. При малкото засети в агротехнически срок зимни житни култури ще протича братене.

В началото и в самия край на периода агрометеорологичните условия ще се определят от променливо време. На места в Северна България и в част от западните и източните райони се прогнозират валежи, които временно ще ограничават възможностите за провеждане на агротехническите дейности. В районите, където не се очакват валежи, през дните от средата на периода условията ще позволяват извършване на сезонните почвообработки, провеждане на зимни растителнозащитни пръскания и фитосанитарни дейности при трайните насаждения, обследване на есенните посеви за степента на нападение от вредители.

Драгомир Атанасов

Агрометеоролог при НИМХ

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
X
X