Напомняме: ограничения за азотно торене – къде и кога

Не се внасят азотсъдържащи торове (органични и
минерални/неорганични) при полски култури, трайни култури, овощни
насаждения, ливади и постоянни пасища в следните периоди:

. от 1 ноември до 20 февруари за Южна България (общини и части от тях,
определени като нитратно уязвими зони и попадащи в областите:
Благоевград, Бургас, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Стара Загора, Хасково,
Ямбол,).


. от 1 ноември до 25 февруари за Северна България (общини и части от
тях, определени като нитратно уязвими зони и попадащи в областите: Варна,
Враца, Велико Търново, Видин, Габрово, Добрич, Ловеч Монтана, Плевен,
Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен).

. от 1 ноември до 5 февруари на площи с едногодишни култури, засети през
есента (есенници).

. от 1 ноември до 25 февруари на свободни площи, подготвени за засяване и
засаждане на земеделски култури.

. от 15 ноември до 25 февруари при създаване на нови овощни насаждения.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X