Инспектори по труда планират масирани проверки в животновъдни обекти

Активни проверки и в животновъдството, освен регулярните в растениевъдството, планират за следващата година от Инспекцията по труда, съобщават от контролната институция.

С 25% повече са извършените проверки от служители на ведомството в селското стопанство до 31 октомври тази година в сравнение със същия период на 2020-та. Сега те са 4463, като инспекторите са констатирали 16 180 нарушения. 9893 са били по отношение на нормите за здравословни и безопасни условия на работа, 6265 – на трудовите правоотношения.

Запазва се тенденцията почти 10% от общия брой случаи на работа без трудов договор да са установени в него. За десетте месеца на 2021 г. те са 212 броя от 2445 общо – сочат заключенията на инспектори.

Поради установения висок риск от нарушения на трудовото законодателство селското стопанство от години е сред акцентите на контролната дейност на трудовите инспектори. Основно се следи за законосъобразното наемане на работна сила и осигуряването на здраве и безопасност в растениевъдството. През 2022 г. отново ще бъде планирана мярка, гарантираща засилен контрол в сектора. Тя обаче ще бъде разширена с масирани проверки и в животновъдството, освен в растениевъдство, предупреждават от ведомството.

Причината за решението са резултатите от извършените в периода септември-октомври 2021 г. засилени проверки на територията на цялата страна в животновъдни ферми. Акцент при тях са били условията на труд на работещите в сектора и полагането на труд без трудови договори. Извършени са 891 проверки, при които са установени 4266 нарушения, от които 2832 са свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Нарушенията касаят предимно обезопасяване на работното оборудване, ел. безопасност и оценяване на рисковете в обектите, обстоятелства, които са предпоставки за тежки трудови инциденти. Близо 600 са нарушенията по работното време, почивките и заплащането. Установени са 30 души да работят без сключен трудов договор.

От началото на тази година до средата на ноември заявените образци на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска заетост (по-популярни като еднодневни договори по член 114а от Кодекса на труда) са 262 600 от общо 2020 земеделски производители. Най-често те са наемали кампанийно хора за работа в лозя – 96 350 образеца, череши – 26 470 образеца, ягоди – 25 740 образеца. Еднодневните договори могат да се ползват от стопани, отглеждащи плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн.

От Инспекцията по труда припомнят още, че краткосрочно наетите в земеделието хора не губят право на социално подпомагане и осигуряване и могат да получават допълнителен доход заедно със социалните помощи и обезщетения. За земеделските стопани еднодневните договори са начин да наемат законосъобразно работна ръка по облекчен ред. Не се налага да регистрират сключването и прекратяването на трудовите договори в Националната агенция за приходите и да оформят трудови книжни. Те могат да заявяват образци на този вид договори по всяко време през специално създадената от Главната инспекция по труда онлайн система за предоставяне на образците.

Повече информация за еднодневните договори и предоставянето на образци е публикувана в сайта на ИА „Главна инспекция по труда“, в рубриката „За работодатели и работещи“, подрубрика „Трудови договори по чл. 114а от КТ“ https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/list/401.

Стоимена Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X