Земеделската земя у нас – почти най-евтина в ЕС

Югозападният регион в България е с най-евтината обработваема земя в Европейския съюз със средна цена от 2051 евро на хектар, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат за 2020 г. Един хектар е равен на десет декара.

През миналата година цената на земята в региона е намаляла драстично спрямо средно 4182 евро за хектар през 2019 г., но остава над равнището през предходните години, когато не е надминавала прага от 2000 евро.

Сред останалите региони, включени в статистиката на Евростат, цената на обработваемата земя в Югозападна и Южна централна България също е под прага от 3000 евро с 2905 евро на хектар, а в Южен централен район тя достига 3288 евро на хектар. У нас най-висока е цената на обработваемата земя в Североизточна България – средно 7516 евро на хектар. Следват Северен централен район и Северна и Югоизточна България със съответно 5907 евро на хектар и 5791 евро на хектар.

В Северозападна България средната цена на обработваемата земя за първи път също преминава прага от 5000 евро и достига 5042 евро на хектар, сочат още данните на Евростат. В Югоизточна България средната цена достига 4596 евро на хектар. Общо за страната ни средната цена на обработваемата земя е изчислена на 5328 евро на хектар.

През миналата година спад на цената на обработваемата земя у нас е отчетен освен в Югозападния регион и в Южен централен район и в Югозападна и Южна централна България, а във всички останали области земята е продължила да поскъпва. Заради силното поевтиняване на земята в Югозападния регион обаче средната цена на обработваемата земя в България също леко е намаляла спрямо 2019 г., когато е била 5382 евро на хектар.

Сред страните членки на ЕС Нидерландия отчита най-високата покупна цена за един хектар обработваема земя със средно 69 632 евро през 2019 г., откогато са последните налични данни за страната. Цената на земята във всички области на Нидерландия е над средните национални равнища в страните членки на ЕС, за които са налични данни. Но сред регионите в съюза, за които има данни, най-високата цена на обработваемата земя е отчетена на Канарските острови в Испания – средно 120 477 евро на хектар през 2020 г.

На национално ниво обработваемата земя е най-евтина в Хърватия, където хектарът е струвал средно 3440 евро през 2020 г.

Цената на земята зависи от редица фактори – както национални (законите), така и регионални (климат, близост до мрежи) и локални производствени фактори (качество на почвата, наклон, възможности за напояване и др.), както и от пазарните сили на търсенето и предлагането, включително влиянието на правилата за чуждестранната собственост, отбелязва Евростат.

Във всички региони на ЕС, за които са налични данни, закупуването на обработваема земя е по-скъпо от закупуването на ливада, като в гръцката област Северен Егей и в испанската област Мурсия разликата в цената е 20 пъти в полза на обработваемата земя.

В България средната цена на хектар за ливада е 1368 евро и намалява спрямо 1536 евро през 2019 г. У нас най-висока е цената на ливадите в Южен централен район с 2891 евро за хектар, а най-ниска е в Югозападна България – 489 евро на хектар. 

Освен това закупуването на обработваема земя с възможност за напояване е по-скъпо от обработваема земя без възможност за напояване в почти всички области, като в испанската област Мурсия разликата в цената е почти шест пъти.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X