Увеличение на производствените разходи от 40% до 300% при маслини, памук, лозя, плодове и зеленчуци от Зелената сделка, изчисляват в Гърция

Гръцката асоциация за растителна защита (ESYF) вижда особено негативни ефекти от прилагането на това, което е предвидено в Зелената сделка и следователно в новата ОСП, която наскоро беше гласувана от Европейския парламент.

Поради тази причина Асоциацията предлага необходимостта от провеждане на цялостно и задълбочено проучване на въздействието на политиките върху Гърция и гръцкото селско стопанство.

Гръцката асоциация за растителна защита (ESSF), като взема предвид новата рамка за „устойчиво“ земеделие на европейско ниво, изразена през 2019 – 2020 г. със Зелената сделка и стратегиите „От фермата до чинията“ и „Опазване на биологичното разнообразие“, изготви проучване за въздействието върху гръцкото земеделие и важни гръцки култури, което представи днес публично. Проучването демонстрира както възможностите, така и трудностите на прехода на гръцкото селско стопанство и постигането на целите на Зелената сделка.

След цяла година на разработване на основните точки става ясно, че има нужда от добре планиран междинен период, който ще осигури плавен преход и най-вече същественото, а не хартиеното постижение на зелените цели  на споразумението. Въпроси като цифровата трансформация на селското стопанство, използването на прецизно земеделие, използването на продукти с нисък риск в растителната защита, познаването на тези продукти и правилното им приложение за ефективна растителна защита, бяха подробно разгледани и предложенията бяха взети предвид, като се вземат предвид най-добрите международни и европейски практики и от друга страна гръцките условия.

Предложенията бяха едновременно свързани с новата ОСП за периода 2023 – 2027 г. и със специфични мерки, които биха могли да насърчат основните аспекти на селскостопанското производство по Новото зелено споразумение.

Обща констатация, както при всяко друго подобно проучване на европейско и световно ниво (WUR, USDA, JRC), е необходимостта от провеждане на цялостно и задълбочено проучване на въздействието за Гърция и гръцкото селско стопанство, което трябва да бъде координирано с участието на всички участващи . ESYF е готова да участва в това много важно усилие, което ще помогне на страната ни да върви безопасно по пътя към нашата обща визия“.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X