Търсят арендатори за близо 650 декара държавна земя

Близо 650 дка земи от държавния поземлен фонд са включени в поредната процедура за отдаване на селскостопански площи в област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година. Това е трета поред тръжна сесия, провеждана за тази година от Областната дирекция „Земеделие“, като останалите след първите два търга терени са само за отдаване под аренда, няма свободни за наемане. Те са предназначени за отглеждане на едногодишни полски култури, многогодишни фуражни култури или съществуващи трайни насаждения.

Най-много са обявените имоти в Пазарджишка община – общо 20 на брой, от III до VII категория, с обща площ почти 288 дка. Повечето са неполивни. За тях началната тръжна цена е 41 лева на декар. Изключение са две ниви в землището на село Априлци, едната е 40,469 дка, другата – 33,030 дка. Напоителни са и три оризища с площ от 3 до 11,254 дка, край Ивайло, Добровница и Черногорово. Наддаването за тях ще започне от 61,50 лева на декар. Без възможност за напояване пък се предлагат ниви в землищата на Братаница, Величково, Гелеменово, Крали Марко, Сарая, Синитово, дори и в смятаното за най-плодородно в региона село Мало Конаре. В това число са и няколко имота с площ от 17 до над 33 дка.

Тринайсет пък са включените в тръжната сесия ниви в Септемврийска община, като три от тях са изоставени ниви от Х категория в землището на село Виноградец, а останалите са от IV до IX категория. Само две са поливни – 10,305 дка край Лоен и 5,642 дка край Ковачево. В землището на Виноградец е и имотът с най-голяма площ – 88,904 дка, точно 44 дка пък е друг, край село Славовица. Началната тръжна цена за неполивните е 35 лева, за поливните – 52 лева.

В община Пещера свободни са две ниви край село Радилово, в община Панагюрище – три, като едната е край общинския град, а другите – в землището на село Оборище. Четири са имотите в община Лесичово – две край общинския център и по една край Памидово и Калугерово. Шест са свободните ниви в землището на село Пашови в община Велинград. Всички са неполивни, от V до X категория, а началната тръжна цена е 30 лева на декар. От 25 лева на декар пък ще започне наддаването за две ниви край Батак, също от Х категория.

В търга могат да участват само регистрирани земеделски производители и фирми, като могат да се състезават за един, за всички или няколко имота. За целта те трябва да внесат депозит, който за едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури е 20% от началната тръжна цена, умножена по площта на имота. Срокът за плащането му е 20 декември, по сметката на Областна дирекция „Земеделие“. До края на работното време на същата дата се приемат и документите за участие в наддаването. Самият търг ще се проведе на 22 декември от 10,00 часа със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.

Сключването на договор за аренда за ползване на имоти от държавния поземлен фонд не гарантира подпомагане на земеделските производители по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика, припомнят от ведомството.

Стоимена Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X