loader image

Агрометеорологична прогноза за декември

Наднормените ноемврийски температури и наличието на добри почвени влагозапаси поддържаха активни вегетационните процеси при есенниците и осигуриха условия за напредък в развитието на късно засетите посеви.

През първото десетдневие на декември агрометеорологичните условия ще бъдат с повишена динамика, с редуващи се краткотрайни периоди с поднормени и наднормени средноденонощни температури, но под биологичния минимум, необходим за развитието на зимните житни култури. В началото на месеца при пшеницата и ечемика ще се наблюдава затихване, а през втората половина от първото десетдневие, когато се прогнозират валежи и от сняг – и прекратяване на вегетацията при посевите в по-голямата част от страната. Изключения ще има на отделни места в крайните южни райони и по Черноморието, където при есенниците ще протичат слабо изразени вегетационни процеси, но те няма да доведат до промяна във фенологичното им състояние.

През второто и третото десетдневие прогнозираните температури, близки до климатичните норми, ще поддържат в покой зимните житни култури.

В началото на зимата при пшеницата ще преобладава фаза трети лист. Във фаза братене, подходящата фаза за зимуване, са малка част от засетите в агротехнически срок посеви на места в Дунавскта равнина и в североизточните райони на страната. Късно засетите, в средата на ноември, зимни житни култури са във фаза поникване и начален стадий на листообразуване. Обективна причина за съществените различия във фенологичното състояние на посевите са късните сеитби поради неблагоприятните условия в началото на есента (сушата и последвалите наднормени октомврийски валежи).

През декември прогнозираните стойности на минималните температури до минус 12°С, в условия без снежна покривка и при по-продължително задържане, ще бъдат критични за намиращите се във фаза поникване и начално листообразуване неукрепнали зимни житни култури.

Очакваните наднормени валежи през месеца ще увеличават почвените влагозапаси в 100cm почвен слой и на много места в южните райони те ще достигат нива близки до ППВ (пределна полска влагоемност).

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X