Наложителна тенденция: Декарбонизация в растениевъдството

Ефективните решения изискват повишена експертиза и нов подход за избор и употреба на фитофармацевтични продукти

Еволюцията на препаратите за защита на фотосинтетичния апарат (а не на фунгицидите и инсектицидите) и на продуктите за поддържане на биопотенциала на почвите (а не на торовете) през следващите 5 – 7 години ще доведе до намалено използване на минерални торове, а деветдесет процента от съществуващите в момента „биологични продукти“ ще бъдат заменени с наистина ефективни такива. Използването на химикали ще бъде сведено до необходимия минимум. В същото време истинският смисъл на термина „защита на растенията за получаване на реколта“ ще се възвърне, вместо съществуващото сега „приложете химия, за да убиете всичко…“.
В същото време през следващите 3 години независимите селскостопански консултации, изкуственият интелект, безпилотните летателни апарати, пълната дигитализация на технологичните операции, прецизното земеделие и решенията за обработка и диагностика ще станат неразделна част от съвременните технологии за производство на земеделските култури.


Блокчейнът (метод за съхранение на информация в компютърна мрежа), падащият внос, енергийната криза, коронавирусът, цените на газта, появата на дигиталните финансови средства, военните конфликти в страните износителки на селскостопански продукти и по принцип поскъпването на средствата за производство са само някои от факторите, които радикално ще променят облика на селското стопанство. Пазарът ще изхвърли онези, които не се подготвят за тези иновации още отсега.
Целта на съвременното селско стопанство е получаване на повече продукция с по-малко разходи
Само микроорганизмите могат ефективно да увеличат достъпа на растенията до хранителните вещества, присъстващи в почвата, за да поддържат потенциала за добив при най-ниска цена. Но намаляването на разходите в този случай изисква повишаване на нивото на експертиза, за да се прилагат ефективни решения.
Всичко, което предлага пазарът днес, в по-голямата си част са опити за създаване на ефективни решения, които обаче не влияят позитивно на биологизацията на растениевъдството. След 3-5 години ще останат (или ще се появят) само компании, които наистина могат да решават проблеми: употребата на химични препарати и минерални торове ще намалее като обем поради постоянното значително увеличение на цените и затягане на екологичните изисквания към тяхното приложение.
Съвременните решения за биоконтрол на агроценозата и биоконтрол на негативните фактори в близко бъдеще ще станат по-екологични и много по-популярни за поддържане и увеличаване на добивите от познатите досега. Те ще бъдат повлияни от новата тенденция за декарбонизиране, без значение как се отнасяме към Грета Тунберг и нейните последователи.
Тенденциите вече са определени
Биологизацията на растениевъдството осигурява значително запазване на CO2 в почвата. По принцип биологизацията винаги е допринасяла за това: зелените растения са единствените организми на планетата, способни да използват въглероден диоксид.
Има два начина това да се направи: поддържане на здравето на почвата и биологичен контрол на вредните обекти, за да се задържат на нивото на праговете за биологична безвредност. Биоконтролът (или вторият метод) се осъществява чрез изготвянето на интегрирани схеми за растителна защита още на първия етап от прехода към напълно биологизирани системи.
Екологично чистите химикали за защита на културите са продуктите, чието действие е насочено към запазване на фотосинтетичния потенциал на фитоценозата и за поддържане на биопотенциала на почвите в активно работно състояние. Те са бъдещето на растениевъдството. Първите стъпки по този път вече са направени. Вече е много по-лесно и по-евтино да се правят планове за следващия сезон чрез използването на микроорганизми като продукти, които увеличават наличността на основните макроелементи за растенията. Определено тази практика ще бъде по-евтина, отколкото просто внасянето на фосфор и азот в почвата.
Еволюцията на такива ефективни микробиологични продукти в близко бъдеще ще доведе до намаляване употребата на минерални торове поради повишаване на ефективността на медиаторите на процеса „минерал-растение“ – гъби и бактерии.
Въпреки желанието за повишаване на производителността, торовете не достигат
В заключение е необходимо да отбележим: основните доставчици на фосфор и калий са Китай, Русия, Беларус (калий), Мароко, Тринидад и Тобаго. Азотът се получава главно с помощта на природен газ, с който е богата Русия. Никой няма излишък от торове, но има желание да повиши производителността и рентабилността.
Енергийната криза и цената на газта, която скоро няма да се върне към стойностите от 2020 г., предизвикаха паника, затваряне на заводи за торове в Европа и увеличение на цените на продуктите (например в Бразилия цените на калиевите торове се удвоиха в сравнение с миналата година).
Като цяло глобалните проблеми с ценовия шок и доставките на минерални торове ще продължат и през следващия сезон. И това не са всички предпоставки за нарастващото значение на биологичните продукти в растениевъдството.
Nature

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X