Клиничната картина на патогените понякога може да подведе

Симптомите невинаги са достатъчни за идентифициране на болестите по пшеницата

Натискът от болести по пшеницата като най-разпространената култура е голям. Вече могат да се видят и симптомите на жълта ръжда и септория, съществува риск и от други заболявания. За да ви помогнем да идентифицирате тези заболявания, накратко ще ви запознаем с техните симптоми.
СЕПТОРИЯ – SEPTORIA TRITICI
Това е най-вредоносната болест по листата на пшеницата и може да доведе до загуби на висока стойност от декар.  
Симптоми: През зимата по старите листа се забелязват кафяви овални петна с малки черни плодни тела (pycnidia) върху по-старите листа. През пролетта тези петна обикновено стават правоъгълни с жълт ореол и ограничени от нерватурата. При голяма плътност листата загиват напълно.  
Култури, които засяга: Septoria tritici засяга предимно пшеницата, но заболяването се среща и по ръжта.
Особеност: Симптомите не се появяват веднага по новите листа, а едва през последната третина на техния жизнен цикъл и затова растенията могат да изглеждат здрави.
ЖЪЛТА РЪЖДА ПО ЖИТНИТЕ – PUCCINIA STRIFORMIS
Puccinia striformisТази болест напада листата на пшеницата и другите житни култури, като се развива повече в райони с по-голяма надморска височина.
Симптоми: външните признаци се наблюдават по листата, листните влагалища, а по-рядко и върху стъблото. Първоначално се нападат най-долните листа, а по-късно и горните. Уредоспорите на гъбата се подреждат пунктирано в нишка между нерватурата на листата. При силно нападение цялото поле придобива жълтеникав цвят.
Култури, които засяга: жълтата ръжда напада пшеницата, ечемика, ръжта и голям брой фуражни житни треви.
Особеност: Може да се сбърка с кафява ръжда, но се отличава от нея по подредените в нишка уредоспори.
КАФЯВА РЪЖДА ПО ПШЕНИЦАТА – PUCCINIA RECONDITE
Puccinia reconditeТази болест е най-важният в стопанско отношение патоген за пшеницата, който при определени условия може да причини значителни икономически щети.
Симптоми: Външните признаци на болестта се проявяват по листата и листните влагалища на пшеницата под формата на ръждивокафяви уредоспори. За разлика от жълтата ръжда спорите се разполагат по горната страна на листата разпръснато. Болестта се развива през целия вегетационен сезон, но най-често в периода от изкласяването до узряването.
Култури, които засяга: Кафявата ръжда напада пшеницата, ечемика, ръжта и тритикалето.
Особеност: В ранни фази може да се сбърка с жълтата ръжда. Основната разлика е, че кафявата ръжда се появява разпръснато по листата, а не на ивици, както е при жълтата.
ПАРАЗИТНО ПОЛЯГАНЕ ПО ЖИТНИТЕ – PSEUDOCE-RCOSPORELLA HERPOTRICHOIDES
Това заболяване засяга нормалното поемане на хранителни вещества и вода от растенията, което се отразява силно на реколтата. То може да редуцира добива до 30%.
PseudocercosporellaСимптоми: Паразитното полягане, наричано още птиче око, засяга основата на стъблото на житните растения. Първият видим симптом е кафяво петно върху листното влагалище в основата на стъблото. Нападнатите растения губят механична якост и в периода на узряване падат и полягат в различни посоки, по което се отличават от физиологичното полягане.
Култури, които засяга: всички културни житни растения.
Особеност: В ранни фази може да се сбърка с пигментни петна или фузариум sp. По-късно може да се сбърка с физиологичното полягане, но се различава от него по различните посоки на полягане.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X