Оранжерии за ягоди ще се климатизират с енергията на земята

Оранжерии за отглеждане на ягоди от сорта „Клери“ планира да създаде земеделска производителка в землището на пловдивското село Конуш. Интересен момент в проекта на Мария Йорданова е климатизацията, за която ще се разчита на енергията на земята.

Оранжериите ще бъдат изградени в местността Бента. Ще имат система за отопление и охлаждане с възможно най-нисък енергиен разход – чрез използване на енергията на земята, която е със сравнително постоянна температура – 10-14 градуса. За целта са предвидени земни батерии, работещи чрез вентилационен въздух. Той ще се подава механично в серпентини през колектор чрез центробежен вентилатор. Системите са предвидени за работа както на външен въздух, така и в режим на рециркулация чрез заложените за целта клапи с моторни задвижки, управлявани от централен контролер. Той ще управлява вентилатора и задвижките спрямо температурата и влажността в оранжерията или в съответната зона. Така ще може да се осигури отоплението в по-студените дни, както и през нощните часове, а също така ще се поддържат по-ниски температури в летния период. Ще може да се регулира и влажността.

Имотът, в който ще се отглеждат ягоди, включва два парцела по 2000 кв. м, като площта, заета с оранжерии, ще бъде 2376 кв. м. Около имота ще бъде издигната ограда. До него ще се достига по съществуваща инфраструктура.

За поливане на насажденията е предвидено изграждане на система за капково напояване или мъглуване, която ще се захранва от резервоари, намиращи се в оранжерията. Те ще се зареждат от сондаж, намиращ се в близък имот, собственост на земеделската производителка. За изграждането на сондажа и водовземане е започната процедура. Разчетите в проекта показват, че при средно суха година за капково напояване на ягодите ще са необходими по 200 куб. м вода на декар годишно, или общо 480 куб. м за оранжерията с площ около 2400 кв. м.

От уведомление, подадено до РИОСВ-Пловдив, става ясно още че се предвижда сондажът да осигури вода и за напояване на новосъздадени черешови градини в няколко имота на производителката – два по 2500 кв. м, трети с площ 3100 кв. м и най-големият – 15299 кв. м. За осигуряване на вода за изброените терени, в които ще бъдат засадени черешите, ще се прокара тръбен кладенец с дълбочина 50 м и филтърна колона със затръбен диаметър с диаметър до 200 мм. Изчислено е, че за плодните дръвчета ще са необходими по 550 куб. м на декар за година.

Стоимена Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X