Актуалното за биоземеделието разясняват експерти от НССЗ и Аграрния университет в Пловдив

Актуалните аспекти от законодателството в областта на биологичното производство ще разяснят експерти по време на онлайн семинар, организиран от офиса на Националната служба за съвети в земеделието в Хасково и Аграрния университет в Пловдив. Събитието ще се проведе на 15 декември, сряда, от 10,30 до 12,30 часа.

Основната тема са общите изисквания и правила на Наредба № 5/2018 г. с обнародваните промени от април 2020 г. относно прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, както и с правилата на ЕС относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти. Лектор ще бъде Йордан Йорданов от Аграрния университет в Пловдив.

И в този форум е предвиден модул, в който ще бъдат представени условията за кандидатстване по стартиралия на 30.11.2021 г. прием на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. По темата ще говори експерт от офиса на НССЗ в Хасково.

В цитираната наредба, която е в сила от 12 ноември 2018 година, са включени подробни правила за издаване на разрешения за изключения от правилата за биологично производство от министъра на земеделието, храните и горите и от контролният орган. Определен е краен срок за подаване на Годишна програма за дейност растениевъдство – до 1 октомври на съответната година преди сеитба или засаждане. При промяна също се подава годишна програма, но преди засяване или засаждане.

Регламентиран е преходен период при преминаване към биологично производство. При изтичането му, както и преди издаване на сертификат, контролиращото лице трябва да вземе проба за изследване за забранени вещества. Ако няма такива, в 10-дневен срок от получаването на лабораторните резултати се издава съответният сертификат. При откриване на неразрешени вещества се уведомява БАБХ, като са предвидени санкции – временно частично (само за засегнатите парцели, животни или пчелни семейства) или временно пълно отнемане на сертификата (за цялото стопанство). Стигне ли се до налагането им, започва нов преходен период от датата на установяване на нарушението.

Събирането на диворастящи растения и части от тях се счита за метод на биологично производство. В този случай обаче също е задължително да има договор за контрол и сертификация с контролиращо лице. Изискване е събирането да е от територии, които най-малко три години преди това не са третирани със забранени продукти, не са подложени на индустриални замърсители или интензивен автомобилен трафик, като минималното отстояние е не по-малко от 3 км от индустриалния замърсител и 1 км от автомагистралата. Задължително е още осигуряването на проследимост.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/gNZA93DXRrtnjxyU7

Линк за достъп: https://zoom.us/j/98001817161

ID на семинара: 980 0181 7161

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-н Димитър Попов (координатор, главен експерт в ТОО – Хасково на НССЗ), тел: 0884 356 209 и г-жа Недялка Нанева (главен експерт в ТОО – Хасково на НССЗ), тел: 0885 842 195, имейл: [email protected]

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Стоимена Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X