Българското земеделие с възможност за инвестиции от Фонда на ЕС за модернизация

През първата година от функционирането си Модернизационният фонд предостави 898,43 млн. евро на осем държави бенефициери в ЕС, за да подпомогне модернизирането на техните енергийни системи, да намали емисиите на парникови газове в енергетиката, промишлеността, транспорта и селското стопанство и да ги подкрепи в постигането на техните цели в областта на климата и енергетиката за 2030 г.

Този фонд има за цел да подкрепи десет държави от ЕС с по-ниски доходи в прехода си към неутралност по отношение на климата чрез модернизиране на техния енергиен сектор и по-широки енергийни системи, повишаване на енергийната ефективност и улесняване на справедливия преход. Страните бенефициери са България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия.

Вече са потвърдени инвестициите в Чехия (320 млн. евро), Естония (24,59 млн. евро), Хърватия (2,15 млн. евро), Унгария (34,28 млн. евро), Литва (28 млн. евро), Полша (346,40 млн. евро), Румъния (22,99 млн. евро) и Словакия (120 млн. евро).

Контекст

Модернизационният фонд се финансира от процент от приходите от търга на квоти за емисии от схемата на ЕС за търговия с емисии, така че когато цената на въглеродните емисии се увеличи, приходите по линия на фонда за модернизация също нарастват.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X