Биопроизводител: Използват земеделците като алиби, за да финансират някого!

В гневно писмо до премиера Кирил Петков от Националната биоасоциация настояват за справедливо разпределение на ковид компенсациите

Справедливо разпределение на ковид компенсациите, така че те да достигат до онези земеделски производители, които действително имат жизнена необходимост от тях – за това настояват от Националната биоасоциация в гневно писмо до премиера на България Кирил Петков и до новия земеделски министър Иван Иванов.

„Изразяваме дълбокото си огорчение и разочарование от начина и реда, по който се разпредели бюджетът по схема „Помощ в подкрепа на ликвидност на земеделски стопанства за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“ – се казва в позиция от браншовата организация.

И още: „Въпреки многобройните сигнали от нас, в които посочихме изключително несправедливия и неефективен начин на разпределение на финансовия ресурс по мярката, същият не беше ревизиран. Въпреки необосновано високия таван, който се предложи за подпомагане на стопанство от 225 000 евро, или 440 059 лв., същият не бе коригиран в посока на намаление, с цел по справедливо разпределение спрямо бенефициентите. Въпреки че с подкрепата на националния бюджет на Република България, се отпусна една колосална сума от 72 000 000 лв., за да подпомогнат земеделските стопани по адекватен начин и ред, за преодоляване на негативното икономическо въздействие на пандемията с COVID – 19, същото не бе сторено. Въпреки че извън схемата за подпомагане останаха хиляди земеделски стопани от секторите „Плодове и зеленчуци“ с изцяло пропаднали площи през Кампания 2020, МЗХГ не взе никакво ползотворно решение“.

Потърсихме по този повод представител на асоциацията. Ето какво разказа пред „Гласът на земеделеца“ Димитър Хаджимитев, биопроизводител и сътрудник на организацията, който обясни, че това не е първото писмо във връзка с проблема до властта, но нито то, нито предишните са били посрещнати с необходимото разбиране.

– Г-н Хаджидимитров, какво провокира тази гневна позиция, която сте изразили в писмото си до Кирил Петков?

– Ще започна от това, че с наша позиция от 16 ноември беше уведомен тогавашният министър-председател Стефан Янев, както и тогавашният земеделски министър доц. Христо Бозуков, с което поискахме промяна в указанията по предоставяне на държавната помощ за ковид за земеделците, тъй като се натъкнахме на някои притеснителни неща. Получихме сигнали от стопани, които обработват площи с плодове и зеленчуци, като тези площи или част от тях са били пропаднали през 2020 година. А споменатите указания изключват подпомагането по схемата за тези стопанства през 2021 година. Смята се, че земеделският стопанин с пропаднали площи е понесъл някаква щета през 2020 година, минала е комисия, оценила е щетите му, но на това основание те го изключват и през 2021 година.

– А каква е логиката на това решение?

– Логика няма, поне според нас. Единствената причина, според нас, е да бъдат отрязани площи за подпомагане! Когато сме говорили с експерти на Министерството на земеделието, те ни обясняват, че когато са нотифицирали държавната помощ за ковид, там са посочили допълнителните разходи на земеделските стопани за прибиране на реколтата за съответната година. Но въпреки че държавната ковид помощ се плаща за 2021 година, въпреки че реално стопаните имат добив от тези площи през 2021 година, Министерството на земеделието казва, че е „пришпорено“ да извърши плащанията по слой, който вече е проверен от Фонд „Земеделие“. А слоят, който е изцяло проверен от Фонд „Земеделие“ е именно слоят от 2020 година. И понеже тези площи са били отпаднали, в смисъл – са били непродуктивни през 2020 година, съответно и Министерството на земеделието решава да не изплаща за тях такава помощ за ликвидност и през 2021 година, независимо дали нещата не са се променили. Логиката принципно за отпадането им е следната – земеделският стопанин не е имал разходи за прибиране на продукция от тези площи през 2020 година, а щом не е харчил пари за това, няма допълнителни разходи и заради ковид пандемията. Само че държавната помощ през 2021 година е за 2021 година, а не за 2020-та. Но министерството казва, че трябва да стъпи на данни за площи, които се преминали през някаква проверка. А Фонд „Земеделие“ не е извършил цялостна проверка за 2021 година, така че да се види сега кои площи са пропаднали и кои – продуктивни. Това решение ние не го приехме и реагирахме остро, защото не трябва да е така. Действително за пропадналите площи през 2020 година стопаните са получили помощ. Тя компенсира до 80% от разходите по утвърдените технически задания на министерството. Близо 100% от площите, които са пропаднали, са незастраховани. Което означава, че пак съгласно указанията, подпомагането се намалява с 50 на сто, тоест – от 80-те процента помощта пада на 40%. И реално земеделският производител не получава пълна компенсация за пропадане на площта. Освен това даденият стопанин не реализира и никакъв доход от тази площ, защото тя не дава никаква продукция. Така, от една страна, за 2020 година е получил само 40% от подкрепата за пропадане и нула лева от продукция. През 2021 година уж трябва да подпомагат стопанства, които са в затруднена ликвидност, а това са именно тези стопанства – които нямат доход. Но в един момент се решава, че няма да се изплаща помощ за стопанства с пропаднали площи, а само за частта, която е дала продукция. Да кажем, ако имаме едно стопанство със 100% пропаднали площи през 2020 година, даденият фермер и през 2021 година по ковид мярката няма да има никакво подпомагане, въпреки че е успял да отгледа и е реализирал продукция, има разходи за прибиране на реколтата, както и извънредни разходи заради ковид, противоепидемичните мерки, затрудненията с транспорт и така нататък. А министерството не иска да актуализира тези данни и му отказва!

Още нещо изключително важно – в сектора за плодове и зеленчуци, ако е налице пропадане, то ще се случи през летните или през есенните месеци и министерството е запознато с това кои и колко площи са пропаднали през лятото и есента на тази година от съответните протоколи. Но то не стъпва на собствените си данни, а на тези за изминал период на Фонд „Земеделие“! И ние това не можем да го приемем като нормално, тъй като към дата 16 декември, когато те изплатиха ковид компенсациите, вече имаха 100-процентови данни кои и колко са пропадналите площи, защото неблагоприятното събитие е настъпило не през декември, а през времето от март до октомври. И всички областни дирекции по земеделие са били запознати с процента на пропадналите площи още до началото на ноември. И дори само на базата на това стопани, които са били с пропаднали площи през 2020 година, би трябвало да бъдат подпомогнати за 2021-ва, защото сега имат продукция, реализират доходи, издават фактури – вижда се, че ситуацията е променена, но министерството не си прави труда да провери, а отказва изцяло плащанията. Според нас, това се прави, за да има по-малко подпомагани, не виждаме друга логика!

Друго, което е много важно за нас – през 2020 година, когато за първи път ни изплатиха ковид помощ, тя беше с максимум 13 500 лева. А в момента таванът е драстично вдигнат – до 440 059 лева за един бенефициент. Това за нас е изключително шокиращо и притеснително. И неправилно. От друга страна, по мярката за ковид бяха допуснати винени лозя. По принцип приемаме да има такова подпомагане и за производители на винено грозде. Но само до определен таван, да кажем – 1000 декара, тоест – за малки и средни винопроизводители. Защото считаме, че при големите конгломерати и стопанства с огромни масиви от винени сортове, голяма част от продукцията отива не само за вино, а и за високоалкохолни напитки като ракия. А това не се подпомага от ЕС. Ние заподозряхме, че така се заобикаля забраната да се подпомага винено грозде за производството на спиртни напитки. А новият таван реално обслужва големите конгломерати. Затова поискахме корекция на правилата – от една страна драстично да се намали таванът на средствата, които може да получи един стопанин, а от друга страна – да отпаднат площи с винени лозя, които се ползват за преработка във високоалкохолни напитки. Да бъдат подпомагани само бенефициенти, които произвеждат вино, и само малки и средни стопанства. И нещо друго – държавната помощ се предоставя за ликвидност. Големите стопанства и особено тези към конгломератите за спиртни напитки нямат необходимост от такова подпомагане. Те имат ликвидност. Но се получава изтичане на средства именно към тези земеделски стопанства, които произвеждат грозде, предназначено за високоалкохолни напитки. А подпомагането да отиде в сектора, където действително е необходимо за оцеляване. За съжаление, и тази наша препоръка не се прие.

Важна подробност е още, че в производството на плодове и зеленчуци се използва много повече ръчна работна сила отколкото в конвенционалното производство. Понеже се говори за подпомагане на хора, които извършват реални разходи за прибиране или обработване на реколта – не е налице и диференцирана ставка между биопроизводството и конвенционалното производство на плодове и зеленчуци. А разлика има.

– Нито един от изброените доводи ли не се прие от Министерството на земеделието?

– Да Ви кажа частно, то нито ги прие, нито ги отхвърли. Просто си замълча. Получихме отговор, който е толкова формален, че чак е обиден – обясняват ни за какво е ковид помощта. Копи-пейст от указанията, защото така е по-лесно. Ама ние знаем за какво е ковид помощта, няма нужда да ни се припомня с официални писма. Искаме отговор по същество! Искаме изброените вече промени, за да е по-ефективна тази помощ и да достигне до когото трябва! Основното плащане за плодове беше 55 лева, впоследствие се получи малко над 61 лева. С други думи, въпреки високия таван, се получава излишък на средства. И вместо да ми плащат на мен с 5 лева повече вместо да пренасочат пари към тези хора с пропадналите площи – аз не мога да разбера каква е ефективността на такова разпределение! Тези указания за по-високите ставки са взети ден преди плащанията – на 9 декември.

– А ако и сега не Ви чуят, имате ли решения за друг вид реакция – срещи, преговори?

– На 15 декември ние изпратихме поредно писмо, с което искаме тези стопанства, които не бяха подпомогнати за 2021 година, да получат компенсации. Има ресурс – налични кредитни остатъци по бюджетите на Фонд „Земеделие“ – да се използват за това, да могат и тези стопанства да получат някаква подкрепа. Друго нещо – още през пролетта от земеделските асоциации се свързахме с Министерството на земеделието и информирахме, че специално при насажденията от череши и вишни се наблюдава едно значително пропадане на площите поради проливните дъждове – близо 50%. Когато имаме частично пропадане, държавната помощ не се прилага, тъй като тя е само при стопроцентово пропадане. Беше ни отговорено, че при наличие на финансов ресурс би могло да се отвори схема за подпомагане и на частично пропаднали площи. И в нашата позиция от 15 декември е застъпено именно това – да бъдат подпомогнати именно стопанствата, които са в затруднена ликвидност от пропадналите площи през 2020 година и от друга страна, земеделските производители с частично пропаднали площи, за които не се предвижда никаква подкрепа. Поискахме да се отвори схема за тях или през 2021 година, или в началото на 2022-ра.

– А ако и този път не получите отговор или той е незадоволителен?

– Несъмнено ще искаме среща с новото ръководство на Министерството на земеделието, за да уточним параметри за подпомагане на тези земеделски стопанства. Ние се започнахме и със становищата на колеги – Съюза на българските овощари, Добруджанския овощарски съюз, организации на малинопроизводителите. Те също изразяват тези наши принципни позиции. И нещо, което е за нас тревожно – нито те, нито ние сме били поканени като браншови организации като представители на производителите, преди да се утвърдят тези указания. Иначе щяхме да подадем в предвидените срокове нашите становища и предложения именно за изменения на тези тавани и за допустимост на дадени бенефициенти.

Още нещо, което смятаме за несправедливо и дискриминационно – от площите за подпомагане по схемата за ковид са допустими само тези по схемите за обвързана подкрепа. Ако в резултат на пропадане или на по-малки добиви земеделският стопанин защити по-малка площ от тази, която заявява… Да речем, обработва 10 декара и съгласно минималните добиви, които се изискват по схемата за обвързана подкрепа успее да защити 7 декара, ще получи по мярката за ковид компенсации само за 7 декара. Именно по тази причина отпадат и пропадналите площи, защото, примерно, той очертава 10 декара, но при стопроцентово пропадане няма никаква продукция, за която да получи обвързана подкрепа и съответно ковид компенсациите. Но при същата мярка за ковид за винените лозя няма подобно обвързване с добиви или друго доказване на добита продукция. Там се плаща само на базата на очертаните площи. Значи бенефициентът е очертал за 2020 година едни площи, дали е добил, дали не е добил, дали изобщо са плододаващи или са изоставени или пък млади насаждения – той ги е заявил по СЕПП съгласно системата ИСАК. И той си получава автоматично ковид помощта. А ако аз очертая 10 декара кайсии, успея да защитя за обвързана подкрепа 7 от тях, ще се вземе предвид само тази част, която е защитена по обвързана подкрепа. А ако са лозя, дори не е нужно да се доказва дали са плододаващи – плаща се за цялата площ, без изискване за доказване на добита продукция. Това е дискриминационно. И ако продукцията от тези лозя отива за високоалкохолни напитки, такова подпомагане за тях е абсолютно забранено. Не е тайна на кого са конгломератите за производство на спиртни напитки. Но техните лозя подлежат на подпомагане. И този висок таван не обслужва ли именно тези олигарси като реални собственици на тези масиви с винени лозя? А някои от тези спиртоварни изобщо нямат производство на вино и това може лесно да се провери. Тоест – цялата продукция от лозята им отива за ракия, но въпреки това те са допустими за подпомагане.

– Посочвате конкретно производителите на ракия. Но имате ли сигурни данни, че именно те или някои от тях получават ковид компенсациите, предназначени за земеделците?

– За да разберем, трябва да получим справка от Фонд „Земеделие“ и смятаме да я поискаме. Почти съм убеден, че точно тези бенефициенти ще излязат. И че високият таван е измислен за тях. Иначе няма никаква логика ние през 2020 година да получаваме максимум 13 500 лева, а през 2021-ва този таван изведнъж се увеличи почти до половин милион. И то с национален ресурс. Докато първото плащане беше по европейски мерки. Излиза, че когато няма контрол от ОЛАФ и Европейската комисия, когато си харчим нашите средства, националния бюджет, ние си го прахосваме, като вдигаме един огромен таван. И няма абсолютно никаква ефективност това нещо! Такъв таван за дребни и средни стопанства, които реално имат нужда от подпомагане, е нереалистичен. Производителите на ракия са достатъчно ликвидни, а този половин милион сигурно им отива в свръхпечалба. Най-жалкото е, че това се прави със средства на българския данъкоплатец. Възмущава ни, че пари има и реално нас ни използват за алиби, за да може тези пари да бъдат отпуснати от бюджета или от Министерството на земеделието на олигарси и тези пари не достигат до земеделците, до обикновените отрудени хорица. Използват ни, сочат ни колко сме зле и колко имаме нужда от подкрепа, а като отпуснат средства, те отиват в съвсем друга посока! Същото е и при животновъдите. Четох наскоро за пореден път – 30% виртуални животни. И там се използва изключителната необходимост от подпомагане на дребните и средните животновъди, но къде отиват парите? Нашият колега Караколев с пълно право е изключително възмутен от подпомагането, което се предвижда по инвестиционните мерки. И пак да кажа – средства има, но дяволът е в детайлите, в начина на разпределение и условията. Затова сме изключително разочаровани – виждаме едно прахосване на ресурс, който не достига до реалните производители. И няма никакъв ефект, освен да се пълнят сметките на свръхбогати стопанства. А тези земеделци, които се борят, за да произвеждат храна, нищо не получават. Ами нали точно тези с пропадналите площи са в най-висок риск да фалират?! Защото те нямат нито продукция, нито приход, нито подпомагане и остават, както вече казах, само на 40% компенсация, понеже нямат застраховка.

Стоимена Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X