Агропрогноза за януари 2022 г.

В началото на януари агрометеорологичните условия ще се определят от високи за сезона температури и средноденонощни стойности в по-голямата част от полските райони на страната близки до биологичния минимум, необходим за възобновяване на вегетационните процеси при зимните житни култури. В крайните южни и югоизточни райони ще се създават условия за протичане на слабо изразена вегетация при есенниците, но тя няма да доведе до промяна във фенологичното състояние на културите.

Посевите с пшеница и ечемик встъпиха в зимата в различни фази. Късно засетите, в края на есента, зимни житни култури са във фаза поникване (агростанциите Бъзовец, Николаево, Казанлък, Кюстендил, Чирпан, Хасково, Сливен). При ноемврийските посеви преобладава фаза трети лист(Кнежа, Търговище, Пазарджик) . Във фаза братене, подходящата фаза за зимуване, са засетите в агротехнически срок есенници на места в Дунавската равнина, в южните и югоизточни райони на страната (агростанциите: Новачене, Павликени, Пловдив, Любимец, Ямбол, Провадия, Д.Чифлик, Карнобат).

В края на първата седмица от януари агрометеорологичните условия ще претърпят промяна. Очакваното застудяване ще предотврати нежелателната вегетация при зимните житни култури, която би довела до намаляване на тяхната студоустойчивост (разкаляването на посевите).

През второто и третото десетдневие агрометеорологичните условия ще се определят от температури близки до климатичните норми и ще поддържат в покой есенните посеви. През месеца прогнозираните минимални температури, между минус 10-15оС, в условия без снежна покривка и при по-продължително задържане, ще застрашават от измръзване късно засетите посеви. Стойности под 10оС са критични за зимните житни култури във фаза поникване, а под минус 13 оС – и за тези във фаза трети лист.

Очакваните валежи през януари, около нормата за месеца, ще увеличават почвените влагозапаси в еднометровия и двуметровия слой. В края на декември влагозапасите при пшеницата в еднометровия почвен слой в по-голямата част от полските райони бяха с нива над 90% от ППВ (пределна полска влагоемност).

През януари по-подходящи условия за провеждане на зимни резитби при овощните култури ще има в края на второто и през повечето дни от третото десетдневие.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X