Облагородяване от любители

Любителят трябва да има познания както за калема, така и за подложката. Повечето сортове круши, вишни, ябълки, праскови най-добре се развиват върху подложки от същия вид като дива круша, киселица, дива зарзала.

Важно е да се знае:

  • Не могат да се облагородяват ябълка върху круша или обратно, независимо че са семкови.
  • Могат да се облагородяват растения от различни видове в едно и също семейство – прасковата и сливата се присаждат на зарзала, крушата върху дюля, мушмулата -върху дюля и глог.

Най добрите варианти при присаждане са:

  • ябълките присаждайте на диви ябълки и киселици;
  • крушите върху дива круша и дюля;
  • всички видове череши -върху дива череша и махалебка;
  • вишните върху вишня, махалебка и череша;
  • всички видове сливи върху джанка, зарзала и трънкосливка;
  • всички видове кайсии върху джанка и зарзала;
  • прасковите върху джанка, зарзала и дива праскова; дюлята върху дюля.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X