Правилната подготовка за агненето е важна

Правилната подготовка за агнене е от голямо значение и за плодовитостта на овцете. Запазването на необходимото тегло при оптимално изхранване и отглеждане на животните претовратява евентуални аборти.

Какво още трябва да направите преди агненето?

8-10 дни преди предстоящото агнене оборът трябва да се почисти от тор и да се покрие с чиста постеля. 10-15 дни преди очакваното агнене родилното помещение се отоплява и оборудва.

Помещението и инвентарът се почистват и дезинфекцират. Стените се белосват с вар, а подът се залива с варно мляко.

Вратите в помещенията, в които се гледат овцете майки, трябва да са широки с цел да не се допускат травми и аборти. За майката и новороденото се изграждат индивидуални боксове с обща площ 1,5 кв. м. Температурата на помещенията не трябва да бъде по-ниска от 8-10 градуса при относителна влажност 75-80 процента.

Овчарникът трябва да е отремонтиран и подсигурен с необходимия инвентар: хранилки за раздаване на сено (ясли) и концентрирани фуражи.

Освен това помещението и инвентарът трябва своевременно да са дезинфекцирани.

Много е важно животните да не се подлагат на стрес – да не се изкарват на дълги преходи, да не се удрят.

Преди агнене овцете внимателно се застригват около вимето и между задните крайници, тъй като вълната там е силно замърсена с кал и изпражнения.

Новородените агнета в началото трудно намират цицките и вимето и вместо тях смучат замърсена вълна.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X