Формировката се изгражда напълно за 4-5 години

Детайли на изграждането

  • През първата година на лозичките се оставят по два летораста, а всички останали се премахват. Те се привързват към индивидуални подпори (колчета) за всяка лоза, които осигуряват изправен растеж без изкривяване на бъдещото стебло.
  • Пролетта на следващата година се формира стеблото, като се оставя по силната и по възможност по-ниско разположената пръчка. Резитбата се прави на 2-3 пъпки по-високо от височината, на която ще формираме стеблото. Самото стебло също се привързва към индивидуално опорно колче.
  • До вегетацията на третата година от двата по-добре развити летораста се формира хоризонталния кордон. За целта ги насочваме в противоположни страни след резитбата и ги превързваме към най-ниско разположеният хоризонтален тел.
  • На четвъртата година от израстналите леторасти формираме чепове, на всеки от които след резитбата трябва да има по 2-3 очи.
  • На петата година от чеповете формираме плодни звена, които могат да са само чепове или чепове с плодни стрелки. С това формирането е завършило и задачата ни за в бъдеще се заключава в това, ежегодно да противодействаме на полярността на лозата, като оставяме плодни звена от по-близо разположените до раменете пръчки.

По време на набъбване на пъпките цялата дължина на стеблото се почиства от тях, с изключение на последните разположени най-горе три пъпки. От тях през вегетацията ще израстнат силни леторасти.

В началото на вегетацията още при набъбване на пъпките или след образуването на младите леторасти правим прочистване от тях, като ги разраждаме. Гледаме разстоянието между оставащите леторасти да е 20-25 см. От тези леторасти ще формираме бъдещите плодни звена.

Схема: Формиране на високостъблени лози при кордонна формировка

1-пролетта на първата година; 2-есента на първата година (с пунктир са показани пръчките, които са отпаднали след резитбата); 3-пролетта на втората година; 4-есента на втората година; 5-пролетта на третата година; 6-есента на третата година; 7-колтуци; 8-място за закрепване на зелените леторасти.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X