Симеон Караколев, председател на НОКА: Прецизирането на законите ще подобри достъпът на малките животновъди до пасища

НОКА активно следи законодателните процеси и ще работи за прозрачност в сектора

Интервю на Ася Василева

Господин Караколев, внесохте предложения за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи с цел пресичане на лоши практики и подобряването на достъпа на малките животновъди до пасища. Какви са тези предложения и какъв ще е ефектът им?

За трети път в рамките на 12 месеца, от Национална овцевъдна и козевъдна асоциация внасяме предложение за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) относно условията за разпределяне на пасищата и необходимата публичност, съпътстваща тази процедура. Продължавам да твърдя, че точно с тези промени ще се ограничи наличието на виртуални животновъдни обекти и виртуални животни, защото методът на самоконтрол по места ще сработи. Убедени сме, че точно с даването на предимство на местния животновъд при разпределянето на пасищата ще се избегне порочната практика за “пасищен туризъм”! Настояваме да се въведат имуществени санкции за длъжностните лица, които съвсем съзнателно заобикалят законовия ред при разпределянето на мерите и пасищата от ОПФ и не на последно място в комисиите, разпределящи пасищата и мерите да участват представители на Министерство на земеделието, на регионално ниво, които ще бъдат гарант за обективността и безпристрастността в целия процес!

Предложенията ни са избистрени след много срещи с животновъди и администрацията, и след внимателно анализиране на ситуацията с дефицита на пасища в голяма част от регионите в страната. Тук визирам най-вече малките животновъди, които почти не могат да стигнат до достъп до пасища. От 2016 г., когато са последните съществени промени в закона, се създава едно заварено положение – който досега е ползвал даден парцел или дадено пасище, по така влезлите тогава промени, той ще продължи да го ползва с предимство. Животновъдите, които до онзи момент са използвали фиктивни или временни животновъдни обекти, за да могат да вземат дадено пасище в даден регион, – и те. Нищо, че положението вече се е променило и в това населено място има животновъди, които не могат да вземат пасища. Това води тези хора до отчаяние и отказване от професията.

Друг парадокс е, че в дадена община кандидатстват за пасища 10 човека, разпределят им се пасища, обаче на двама от тях, примерно, им се падат пасища, които не са в слой, тоест буквално обрасли. НОКА ще настоява процентът на пасища във и извън слой за абсолютно всички да бъде еднакъв. Закона ясно е казва какво се полага на всеки, който почисти пасище но. Той ползва това пасище Х години без наем. Но трябва да бъде ясно – говорим за публична държавна собственост. Когато някой прави подобрения върху публична държавна соственост, той винаги го прави с едно наум, че това е публична собственост и утре държавата преценява как и по какъв начин тя ще отдава своята собственост. Когато е влязал в сила законът преди години, никой от администрацията не е обследвал в какво състояние са били пасищата. Затова казваме, че се създава едно изкуствено заварено положение, което облагодетелства определени лица. Така се получава, че някои чертаят хиляди декари пасища, а множество малки фермери не могат да наемат пасища в тяхното населено място.

Това е още една предпоставка да поискаме публичност и прозрачност в тези поземлени отношения. Кметовете на малките населени места не знаят в тяхното населено място какви регистрирани животновъдни обекти има с колко и какви животни в тях. Това е информация, с която оперира БАБХ, но не и кметовете на населените места. Тогава как да се осъществява самоконтролът по места? А самоконтролът е силна предпоставка за борбата с виртуалните животни. Но няма законова база, която да определя публичността на тази информация. Администрацията казва, че това са лични данни. Но голяма част от собствениците на тези животновъдни обекти са ползватели на публични средства. Това задължава за публичност и прозрачност на информацията.

Има и служители по общините, които съзнателно заобикалят правилата при разпределянето на пасищата. Те не започват да оземляват от най-малките, както е написано в закона. Има формули, които всяка една община определя на база желаещите фермери и наличните пасища и на база на тази формула, когато се бутнат малко числата, в един момент се оземляват по задължителния ред Х фермера, но остават още толкова свободни пасища, които после се разиграват на търг и на тези търгове се вземат от хора или фирми с няколко коня. Това са вратички, които оставя закона. И ние в НОКА, смятаме, че трябва да има някаква имуществена санкция за тези служители във въпросните комисии, които съзнателно правят това разпределение. Хиляди декари пасища в страната отиват за такива фирми с по няколко коня. За повечето от тези търгове животновъдите дори не знаят. Искаме да се минимализира възможността за такива търгове.

Друго наше искане е включването на представител на Министерството на земеделието, визирам служители на Общинските служби по земеделие или Областните дирекции по земеделие. Това са хора, които са наясно с голяма част от животновъдите. Защото животновъдите ходят всяка година в общинските служби и заявяват животните си и няма начин служителите да не ги познават. Редно е такъв служител да бъде в Комисията по разпределяне на пасищата, като превантивна мярка.

За трети път внасяме тези предложения в три различни правителства. Надяваме се да има движение и промените да бъдат направени в Закона. Случаи и ситуации има много, но трябва да работим в посока те да намаляват и нещата да се случват честно и прозрачно.

Това декларираха и новите управляващи – честност и прозрачност…

През годините съм се нагледал на много обещания и пожелания. Но когато се стигне вече до същинската промяна и борбата с корупцията, нещо все се случва. В бизнеса с пасищата има много намесени интереси и то големи. Самият Закон създава предпоставки за виртуални животни.

Какви мерки ще има в новия програмен период, касаещи овцевъдството и козевъдството?

В новия програмен период на ОСП ще има две мерки за Обвързана подкрепа за овце и кози. По първата мярка животновъдите нямат задължение да са под селекционен контрол – който произвежда и реализира на пазара. До дни се очаква и втората схема за високопродуктивни животни под селекционен контрол. Изискванията по вече обявената на последното заседание на Тематичната работна група първа мярка са животните да са поне 50 овце-майки и/или кози-майки. Те трябва да са на възраст от 12 месеца до 84 месеца за овце и до 108 месеца за кози.

При доказване на реализацията за млечни породи ще се изискват 70 кг мляко или 35 кг мляко и 0,20 животни, родени в стопанството за клане, износ или продажба в други стопанства.

За застрашени от изчезване местни породи или биопроизводство ще се доказват 35 кг мляко или 0,20 животни, родени в стопанството за клане, износ или продажба в други стопанства.

За месодайни породи ще се искат 0,5 животни, родени в стопанството за клане, износ, вътреобщностна търговия или продажба в други стопанства.

Не се допуска едновременно подпомагане за едно животно по тази схема и по схемата за преходна национална помощ.

В момента какво е положението в овцевъдството? Вие вече прогнозирахте ценови нива…

В момента тече агнилна кампания. Със сигурност ще има увеличение на цените на продукцията – и на млякото, и на агнетата, на фона на драстичното повишаване на цените на суровините. Малките животновъди, които не са индустриални, не са толкова засегнати от скока на цените на електроенергията. И това е нещо, което държавата трябва да оцени, и да запази сектора и за в бъдеще като противодействие на такива кризи. Защото в момента кризата буквално плющи върху индустриалното животновъдство. Да, косвено производителите няма как да не бъдат засегнати. Електроенергията, цените на фуражите и т.н., засягат всички сектори, но при дребното преживно животновъдство на този етап няма такова катастрофално отражение. Ударът не е така голям. Ако в овцевъдствоо и козевъдсвото има 2 или 3% индустриални ферми от общия брой, то в свиневъдството и птицевъдството, наблюдаваме точно обратната картина. Разбира се, непострадал от кризата няма. Но секторът е по-гъвкав и опростен.

Поддържам прогнозата си за цена на овче мляко от 2 лв за литър, говоря за доставено на рампа на млекопреработвателите, и цена на агнешко на дребно от 10 лв/кг.

Има и една добра новина – Националният събор на овцевъдите ще се проведе и тази година, вече за десети път…

Тази година по Гергьовден ще се проведе Десетия национален събор на овцевъдите. Голямо удовлетворение – и лично за мен, и за целия екип на Нока. Да създадеш едно такова събитие от нулата и да проведеш десет успешни издания е гордост за нас. Най-добрият измерител за едно такова събитие е посещаемостта и отклика, който предизвиква. Благодарен съм и на Министерството на земеделието, което ни е оказвало подкепа през всичките тези 10 години. Идеята е свързването на овцевъди и потребители, създаване на контакти. Обмяната на опит и информация е също много важна, както и популяризиране на българските овцевъдни продукти сред обществото.

Всичко започна 2012 година с една идея, много желание, емоция и вяра! Създадохме го, за да събира хората, за да радва душите им и да весели сърцата им. Искахме да носи много емоция, да помага, да образова. Непрекъснато го подобряваме, но запазваме духа чист – дух, който разказва за традициите, поминъка и фолклора ни! Благодарение на хилядите овцевъди и козевъди, стотиците изложители, животновъди, занаятчии, творци, самодейци, артисти, музиканти, стотиците хиляди посетители, доброто партньорство с институциите и общините, всеотдайната и неуморна денонощна работа на екипа стоящ зад организацията, Национален събор на овцевъдите в България се превърна в еталон за подражание. А аз не мога да скрия щастието си, че тази година празнуваме 10 години!

Имам огромното удоволствие да поканя всички на десетия юбилеен Национален събор на овцевъдите в България! Вярвам, че ще остави силни и трайни спомени във всички ни. Обещавам да бъде специално, грандиозно, емоционално и вълнуващо!

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X