Унивок® с ново активно вещество Inatreq™ active е вече на пазара

  • Земеделските производители в България имат сигурно оръжие за борба с болести при житни култури

Унивок® е нов фунгицид, който предлага изключително предпазно, стопиращо и лечебно действие срещу всички икономически важни болести при житни култури. Този продукт на Corteva agriscience вече е одобрен за продажба и употреба в България.
Унивок® предоставя нова патентована iQ-4 технология за по-добро прилепване и проникване в растителните части на културата и по-продължителната защита от патогените.
С какво Унивок® е по-различен от сега използваните на пазара фунгициди при житни?
На първо място това е съдържащият се в него Inatreq™ active, което е ново активно вещество от нова химична група с нов начин на действие срещу широк спектър от болести. Най-същественото му предимство, е че е нов еталон срещу видовете септория и средство за борбата с резистентността към този патоген. Другото активно вещество в Унивок® – протиоконазол, от своя страна е един от най-новите триазоли със системно, изкореняващо и предпазно действие, насочен за борба срещу болестите при житни, в т.ч. видове ръжди и фузариум. Тези качества на активните вещества в Унивок® се допълват взаимно в т.нар. синергичен ефект, който дава на земеделските производители сигурен инструмент за борба с всички болести при житните култури. При това този нов продукт не показва кръстосана резистентност към съществуващите продукти за растителна защита.
Унивок® ще се предлага за контрол на най-важните болести при пшеница, ръж и тритикале за Т1, Т2 и Т3. Corteva Agriscience™ ще бъде първата компания, която регистрира продукт от такъв клас едновременно в цяла Европа, като българските фермери ще могат да се възползват от тази иновация в растителната защита едновременно с колегите си от другите европейски страни.
Веселин Петков, мениджър продажби България в Corteva Agriscience, заяви: „Основното преимущество на Унивок® ще бъде контролът на икономически важните болести при житни култури във фазата, когато инфекциозният фон е силен и конкурентни продукти не могат да се справят“.
Иван Дражев, маркетинг мениджър Балкани в Corteva Agriscience, добави:
„Унивок® осигурява отлична продължителност на защита, достатъчна да предпази културите дори и при най-висок фон на зараза. Защитата е комбинирана с физиологичен ефект, който се изразява в стимулиране на фотосинтезата, блокиране на хормона етилен, който се образува в културата при стресови условия, стимулиране на коренообразуването. На базата на всичко това продуктът спомага културата да даде максималния си добивен потенциал и високи качествени показатели на зърното. Опитите в Европа и България показаха отличен контрол на брашнеста мана, жълто-кафяви петна, фузариум, базично гниене, кафява ръжда, жълта ръжда, снежна плесен, ранен листен пригор и септория. Унивок® ще се прилага в гъвкава доза в зависимост от момента на приложение, както следва: Т1 – 120 мл/дка; Т2 – 130 мл/дка и Т3 за защита от фузариум в доза от 130 до 150 мл/дка.’’

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини