loader image

Селскостопанската продукция трябва да нарасне от два до три пъти в следващите 40 години

Около 1 млрд. тона почва се отмиват от ерозия, което води до загуба на но селскостопанска продукция в размер на 1,25 млрд. евро годишно

„Всяка година в ЕС около 1 милиард тона почва се отмиват от ерозия, което води до загуба на селскостопанска продукция в размер на 1,25 милиарда евро годишно. Почвите страдат също от намаляване на органичните вещества, замърсяване, загуба на биологично разнообразие, засоляване и други“. Това заяви заместник-министърът на земеделието Момчил Неков при участието си в Световния форум за храни и земеделие, който се провежда под егидата на Джем Йоздемир, федерален министър на прехраната и земеделието. Според него е установено, че ползите от възстановяването на почвата са 10 пъти по-високи от разходите по поемане на последиците от деградирана почва или липса на почва, т.е. инвестирането в предотвратяване на деградацията на земята и възстановяване на почвата има сериозен икономически ефект.

„Селскостопанската продукция трябва да нарасне от два до три пъти в следващите 40 години“, информира аграрният заместник-министър. Той уточни, че това ще е необходимо, за да бъде изхранено нарастващото население на света, показват научните прогнози и ще бъде истинско изпитание, предвид факта, че ресурсите са ограничени. По думите му към тези предизвикателства трябва да се прибавят и трудностите свързани с бързо настъпващите климатични промени.

Заместник-министър Неков допълни още, че в България все по-успешно се прилагат устойчиви технологии при отглеждане на зърнени и технически култури чрез поглъщане на въглерода в почвата, които предпазват почвата от ерозия, водите от замърсяване, подобряват биологичното разнообразие и биологичната активност. Той подчерта, че поглъщането на въглерода и съхранението му в почвата се постига като се използват съвкупност от добри земеделски практики, по-голямата част от които изследвани за тази цел и адаптирани за българските почви. „Трябва да имаме предвид, че преходният период от конвенционални обработки към описаната технология не е кратък, отнема около 5 години“, подчерта Неков. Той допълни още, че се изискват нови знания, обучения, частична подмяна на инвентар, затова от изключително значение е финансовата помощ по агроекологичните мерки, която ще помогне на земеделските производители да преминат към тези консервационни методи.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X