Никола Николов е удостоен с наградата „Млад фермер“ на фондация „Еврика“

Никола Николов е роден през 1994 г. През 2012 г. завършва средното си образование в ПГМЕЕ – Бургас, специалност „Компютърни мрежи“, а през 2017 г. се дипломира като бакалавър по специалност „Компютърни системи и технологии“ в РУ „Ангел Кънчев“. През 2019 г. се дипломира в същия университет като магистър и отличник на випуска по специалност „Правен режим на НС“. Завършил е и специализиран курс от 150 часа по „Маслодайни култури“. Никола Николов е земеделски производител от 2016 г.

Обработва земеделски земи в землищата на село Караново, село Малка Поляна и град Айтос. Основната цел, която си поставя е запазване на българското производство и подкрепа на българската селекция. В стопанството му от 300 декара се отглеждат различни култури и се следва стриктен 4 годишен сеитбооборот. Като второ поколение земеделски производител се стреми да продължи семейното дело и залага на български сортове житни и бобови култури – обикновена зимна пшеница „Гизда“ и „Янтър“, зимен ечемик „Изгрев“ и зимен грах „Мир“. Сортовете са българска селекция и позволяват реализирането на високи и стабилни добиви. В стопанството си отглежда и рапица, слънчоглед, овес, нахут, фий, ръж.

Използва техника под наем за обработка на земеделската земя, а обследването извършва със собствения си дрон. Продукцията си реализира на местните пазари, съобразено с добрите търговски практики.Никола Николов притежава задълбочени познания в областта, в която работи. Внедрява иновации в земеделието.

Воден от убеждението, че бъдещето на земеделието е в цифровизацията и автоматизацията на всички процеси по веригата, залага на „Прецизното земеделие“ в стопанството си. Това е нова технология, която позволява на производителите да управляват адекватно обработваемите площи в зависимост от пространствено диференцирана информация. То има голям потенциал в развиването на икономически и екологични ползи, които се изразяват в намаляване на употребата на вода, торове, препарати, труд и оборудване. Смисълът на подхода е вземането на правилни управленски решения в селското стопанство на базата на променливите характеристики на полето и получаване на максимални добиви.

Никола Николов е зам. управител на „Агродар България“ ЕООД, гр. Айтос и като такъв работи много успешно с Института по растителни генетични ресурси – Садово за модернизацията на зърнопроизводството, внедряването на иновативни технологии, цифровизация и анализиране на данни с цел увеличаване на производителността на работните процеси. Дружеството обработва над 8 500 декара земеделски земи в землищата на село Съдиево, град Айтос, село Пирне, село Малка Поляна и село Караново.

Ентусиазмът за работа на Никола Николов, съчетан с отличните му комуникационни умения, компетентност и организираност намират израз в постигнатите конкретни резултати с висока добавена стойност. Въвеждането на прецизното торене е довело до намаляване на нормата за торене до 25-50%. Чрез изготвянето на почвени анализи се прецизира и състава на торта, което води до балансиране на химичния състав на почвата и допълнително намаляване на разходите.

Притежаваната експертиза от Никола Николов в използването на индексите на растежа на растенията, сателитния анализ на предстоящите метеорологични условия, предвиждането на оптимални дати за растителна защита, позволява разходите от сеитба до жътва да се сведат само до нужните за контрол и борба с плевели, вредители и болести и тяхното намаляване до 20% от стандартните. Благодарение на въведените комбинирани обработки, използването на модерна техника, ограничаването на обработките, е намален и най-големия разход в земеделието, а именно горивото на 4-5 литра на декар, в сравнение със 6-7 литра преди.

Всички тези , а и много други плюсове на модерното прецизно земеделие, прилагани в работата на Никола Николов, водят и до опазване на околната среда, възстановяване на природата и поддържане на почвата. Никола Николов е член на Управителния съвет на Съюз на зърнопроизводителите „Маркели“ – Карнобат. Той работи и управлява с примера си.

Изключително държи на високия стандарт на етично поведение и така получава заслуженото признание, както на всички в екипа, така и на многото партньори. Тайната на неговия успех е непрекъснатия стремеж към иновации. Убеден е, че бъдещето на земеделието е в оптимизирането на разходите по обработки и производство, във високо квалифицираната работна ръка, в навременното противодействие на възникващите проблеми на терен, в изготвянето, управлението и анализа на данни, за да се вижда едно стопанство, както в детайлност, така и в цялостната картина.

Наградите Еврика се връчват за тридесети и втори пореден път за млад мениджър, тридесет и първи за млад фермер и млад изобретател и двадесет и шести за постижения в науката. Те се присъждат на млади хора за техните значими постижения в науката, за изобретения с голяма обществена значимост, за постижения в управлението на стопански организации, както и за най-високи резултати в развитието на селскостопански дейности. Наградите са ежегодни и чрез тях се цели стимулиране на най-добрите постижения в съответната област и широко популяризиране сред обществеността на най-талантливите и способни млади хора, на тяхната дейност и успехи, за налагане на техния пример сред младото поколение. Кандидатите за носители на наградите са излъчени от обществени и стопански организации, научни звена и университети, от неправителствени организации и медии, а окончателният избор се извършва от специализирани комисии във всяка област.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X