Десетте принципа на пчеларя

СЕДМИ ПРИНЦИП: През една година – нова майка!
Най-добре и най-много снасят младите майки. Понятието „млада майка“ е относително. Зависи от инензивността на нейната експлоатация (яйцеснасяне). За някои и тригодишната майка е млада, а други я сменят всяка година. Биологично майките могат да живеят и снасят до 4-5 години, като в последните години от живота си рязко намаляват броя на снесените яйца. По този начин провалят семействата и очакваните добиви от пчеларя. Ето защо пчеларят трябва да работи само с млади майки – по възможност едногодишни или в краен случай двугодишни.
В многокорпусните кошери, където експлоатацията на майките е по-интензивна, смяната им трябва да се прави всяка година. В кошери „Дадан-Блат“ е приемлива смяната им през година. Майката е най-важният фактор за силно и ефективно пчелно семейство. Майката на пчеларството е майката!
ОСМИ ПРИНЦИП Всяка година – ¼ обновени плодникови пити
В плодниковите пити могат да се отглеждат ограничен брой поколения пчели. След излюпването на всяка генерация в килийките остават „ризичките“ на какавидите. Поради тази причина обемът на килийките непрекъснато намалява, като стените им се удебеляват и потъмняват. След три до четири години питите стават негодни за отглеждане на пило. За повреждане на питите и изваждането им от строя често пъти има и други причини – изграждане на прекомерно много търтееви килийки, пробиване на отвори, изгризване от мишки, изкривяване, мухлясване и т.н. Ако не се извършва своевременна подмяна на старите пити, то новоизлюпените поколения пчели ще бъдат по-дребни, дефектни и по-малко на брой. Семейството заслабва и може да загине. Поради това, ако всяка година се подменят поне една четвърт от питите, то за четири години същите ще бъдат подменени изцяло и ще има необходимите предпоставки за ефективно отглеждане на пило.
Естествено, питите от медовите корпуси също не могат да се използват безкрайно. Рано или късно и те се амортизират. При тях подмяната може да става през по-голям период – на 5-6 години. Важното тук е да се спазва правилото: стоков мед не се добива от плодникови или бивши плодникови пити. Не е желателно и обратното – пити от медовите корпуси да стават плодникови. Причините са очевидни, например: по-дълбоки килийки и др. Все пак може да използваме добри медови пити за плодникови, след внимателен подбор, но никога обратното.
ДЕВЕТИ ПРИНЦИП
Поддържай само силни семейства! Обединявай, а не разделяй!
Семействата с малко пчели са обречени на неуспех. Принципът за „критичната маса“ при атомната бомба е в пълна сила и при пчелите. Под определен критичен минимум пчелното семейство нито може да се развива с необходимата скорост, нито може да събере мед, нито може да се предпази от болести. Поддържането на силни семейства се постига по различни начини и технологии, като предимство в това отношение имат многокорпусните кошери. В основни линии тези начини се свеждат до обединяване на слаби семейства, работа с двумайчини семейства, работа с млади майки – едногодишни, най-много двугодишни и т.н. Ако едно пчелно семейство от 30 000 пчели даде 5 кг мед, то при същите условия друго семейство от 60 000 пчели ще даде не 10 кг (както би се предположило от чисто математическа гледна точка), а 25 кг мед.
(Продължава в следващи броеве)

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X