Помощи ще са в основата на фермерския бюджет

Което е малко обидно за бранша петнадесет години след приемането му в ЕС

В бюджетната рамка за 2022 са предвидени допълнителни 150 млн. лв. за сектор земеделие, написа днес следобед в похвална дописка пресцентърът на Министерство на земеделието.

Те са предвидени допълнително извън традиционно отпусканите до сега средства за сектора.

Цитирайки министъра на земеделието д-р Иван Иванов от следобедна пресконференция по повод проектобюджета на ведомството, в прессъобщението се казва, че политиката на националното подпомагане в земеделието ще продължи да се осъществява чрез използването на инструмента на държавните помощи и преходната национална помощ, насочени към категорията малки и средни земеделски стопани.

Предвидените мерки за подкрепа през 2022 г. може да са в унисон с подписаното коалиционно споразумение, както се твърди, но подобни помощи, равни на подаяния, не могат да са сериозна подкрепа за провеждане на политики за изграждане на жизнеспособен, конкурентен и пазарно-ориентиран селскостопански сектор.

Те са насочени приоритетно към малките и средните земеделски стопанства, което е похвално, но не може да е достатъчно.

Вярно е, че тези средства са предвидени допълнително в бюджетната рамка за 2022 г. на фонд „Земеделие“ и така общият финансов ресурс за подпомагане става 450,350 млн. лв.

Но тези пари ще служат за покриване на разходите по съществуващите държавни помощи, минималните помощи, преходната национална помощ, както и по временната рамка, прилагана във връзка с Ковид пандемията…И пак повтаряме, не са пари за водене на сериозна аграрна политика.

Тези допълнителните средства са разпределени по различни направления – 111,5 млн. лв. за държавна помощ за осигуряване на ликвидност и достъп до финансиране на предприятията, които през периода на пандемията са изправени пред внезапен недостиг на средства; 8,5 млн. лв. помощ de minimis за извънредна подкрепа на земеделските стопани; 12 млн. лв. – за подкрепа на свиневъдите за хуманно отношение към животните и за обезпечаване на разходите на регистрираните ветеринарни лекари, свързани с имунопрофилактиката на животните; 7 млн. лв. за компенсиране на понесени 100% щети по земеделски култури в следствие на природни бедствия през 2021 г. и за обезпечаване изплащането на обезщетения за щети през 2022 г. 11 млн. лв. отиват по преходната национална помощ – за овце-майки и кози-майки.

Към Министерство на земеделието са предвидени допълнителни средства спрямо 2021 г. в размер на 10 млн. лв. Ще се разпределят за доставка на противоградови ракети, за обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите, която е възложена на „Напоителни системи“ посредством договор с МЗм. Още за обезпечаване на контролната дейност, която се осъществява от структури на МЗм; за финансиране на дейността на Селскостопанската академия – 0,8 млн. лв.

Средствата за държавните помощи предстои тепърва да бъдат нотифицирани.

Не, че е нищо, но това което се предвижда като средства за сектора, изглежда доста де минимис и не дава знак за сериозно аграрно развитие и реформа.

Така че МЗм да не бърза да се радва и да се хвали.

  • Защото както е казал народът…Който плаща зле, плаща два пъти. А този аграрен проектобюджет изглежда недофинансиран, ако за нуждите на сектора се съди и по мнението на синдикатите в земеделието от КНСБ.
  • Народът още казал: Когато нещо много го хвалят, не бързай да се радваш

Виктория Димитрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X