Българските земеделци имат ново оръжие за борба с широколистните плевели в житни култури

Corteva Agrisicience™ получи регистрация за новия хербицид Квелекс®, който ще бъде на пазара през 2022 година

Квелекс® е разрешен за употреба в пшеница, ечемик, ръж, овес и тритикале. Квелекс е системен хербицид за вегетационно приложение за контрол на голям брой широколистни плевели, включително такива устойчиви на сулфонилурея и хормоноподобни хербициди.
С какво Квелекс® е по-различен от сега използваните на пазара хербициди при житни?
На първо място, това е съдържащото се в него ново активно вещество Arylex™ Active. Чрез механизма си на действие Квелекс® контролира широколистните плевели по два начина, които предоставят уникален синергизъм и действие. Квелекс® съдържа добре познатия флорасулам, както и Arylex™ Active – ново активно вещество, която е първата молекула от нова активна група.
Квелекс® е нов етап в борбата с плевели, като ще контролира устойчивите на сулфониорея и хормоноподобни хербициди поради активното вещество Arylex™ Active – от нова химична група и различен начин на действие срещу широк спектър от плевели. Най-същественото му предимство е, че е първото ново активно вещество, създадено след повече от 20 години, и е средство, насочено за борба с резистентността, възникнала в някои видове плевели вследствие на дългогодишна употреба на сулфонилурея хербициди. Другото активно вещество флорасулам в Квелекс® е доказано с отлична ефикасност срещу широк спектър от широколистни плевели. Тези качества на активните вещества в Квелекс® се допълват взаимно в т.нар. синергичен ефект, който дава на земеделските производители нов инструмент и нов стандарт за борба с широколистните плевели в житните култури и особено еталонна ефикасност срещу упорити или резистентни плевели като див мак, мъртва коприва и ралица.
Квелекс® ще се отличава сред конкурентите си със своята изключителна гъвкавост на приложение от 1-ви лист до флагов лист, изключително широк температурен диапазон от +2°С до 27°С , бърз и отличен ефект дори и при големи температурни амплитуди. Квелекс® съдържа и вграден антидот, който гарантира 100% селективност към културата. След приложението на Квелекс® няма никакво ограничение за следващите в сеитбооборота култури наесен и през пролетта на следващата година.
Квелекс® може да се прилага както през есента, така и през пролетта, с препоръка за третиране в дозата както наесен, така и напролет – 5 г/дка. При прераснали плевели и висока плътност на ефемери и паламида да се добави прилепител Виволт™.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X