Ножът е опрял до кокала – Декларация от животновъдния бранш в Република България

Препечатваме статията от сайта https://ovce-kozi.com/, защото коментарът не би могъл да бъде по-добре написан!

В продължение на една година “бием камбаната” за тежкото положение в  говедовъдството и овцевъдството ни. Освен съчувствието на думи, което получихме през 2021 г, не бяхме подпомогнати с нищо.

Милионите, за които се тръби, се дават за изпълнение на наши задължения, относно производството на храни за изхранване на населението на страната.
Това „загърбване“ на животновъдството, доведе до задоволяване нуждите на страната само с 50% от необходимото мляко, (а това е стратегическа суровина за всяка страна) и 24%  от необходимото месо.

В момента, единственото нещо, което крепи животновъдите е борбата за оцеляване на фермите им, които са техният живот, работа и усилия на цял живот. Надяваме се изключително много след срещата с вас, да се предприемат действия, не само за избягване на фалитите, но и възобновяване на производството.


Д Е К Л А Р А Ц И Я

ОТ

ЖИВОТНОВЪДНИЯ БРАНШ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 ОТНОСНО: Тежката ситуация, в която се намира животновъдния сектор и спешните мерки, които трябва да бъдат обсъдени и взети.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТКОВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н КАРИМАНСКИ,
УВАЖАЕМИ Г-Н АБРОВСКИ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

На 05.02.2022г. в град  Стара Загора бе проведена среща, на която присъстваха представители на браншови организации и организации на производители в сектор животновъдство. На нея бяха обсъдени ниските изкупни цени на първично произведените продукти – месо и мляко в Р. България, високите цени на суровините за производство на фуражите за изхранване на животните, високите разходи за електроенергия, допълнително утежнената икономическа обстановка създалата се покрай пандемията от Ковид-19, затруднената комуникация и натрупаните във времето проблеми, известни на всички Вас.

Апелираме за спешна среща с Министър-председателя на Република България в присъствието на адресираните отговорни министри с цел излагане и обсъждане на сериозните проблеми, стоящи в сектора, както и максимално бързо предприемане на адекватни мерки за подпомагане на загиващото родно животновъдство.

Нашите искания са следните:

 1. Във връзка с предложеният и одобрен с Решение на Министерски съвет проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г., настояваме за увеличение минимум със 100% на предвиденият бюджет за сектор животновъдство;
 2. Спешно изплащане на временната мярка по Ковид с отпускане на максималната помощ от 300 000 евро, допълнена с de minimis във времето на пандемия;
 3. Предсрочно изплащане на субсидиите за животновъдите за кампания 2021г, (оповестени в индикативен график за директни плащания до края на месец юни);
 4. Изплащане в пълен размер на неизплатените нотифицирани държавни помощи по схема „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ за периода 2018-2022г., в това число и полагащите се за 2022г.;
 5. Намаляване на ДДС на млечни и месни продукти, фуражи за изхранване на животните и торове.
 6. Останалите натрупани проблеми ще бъдат изложени в отделни искания към ресорните министерства при самата среща.

Предвид изложените по-горе искания настояваме за провеждането на спешна среща с Вас в рамките до една седмица, като разчитаме на положително отношение към бранша и разрешаване на проблемната ситуация.

В случай, че не бъде отговорено на нашите искания, животновъдният бранш изразява готовност за провеждане на общонационален протест.

Надяваме се на положителен диалог.

 С уважение:  (подписали организации)

 1. „Национален съюз на говедовъдите в България“
 2. „Обединени български животновъди“
 3. „Браншова камара за месодайно животновъдство“
 4. “Съюз на животновъдите в България“
 5. „Асоциация на българските биволовъди“
 6. „Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България“
 7. „Национална асоциация на животновъдите“
 8. Животновъдно сдружение „Старият Балкан“
 9. „Асоциация за развъждане на черно-шарената порода говеда в България
 10. ,,Асоциация на свиневъдите в България“
 11. ,,Асоциация на индустриалното свиневъдство в България“

05.02.2022 година
Град Стара Загора

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X