Села въстават в защита на домовете и поминъка си – земеделието

Жителите смятат, че близка баластриера крие риск от екологична катастрофа

Хора от три села в Пазарджишка област – Мирянци, Синитово и Огняново, за пореден път се вдигат на протест срещу добива на инертни материали от близка баластриера. Инициативен комитет обяви, че този път жителите няма да правят мирни демонстрации, а ще разпънат палатков лагер край находището с цел да блокират дейността. Крайното решение е взето след няколко митинга, които обаче не са довели до желания резултат. Недоволните са убедени, че работата на баластриерата „поставя под въпрос живота и здравето, както на жителите на селото, така и на половината община“, както е посочено в текста.

Аргументите

Организаторите на протеста припомнят, че недоволството тлее отдавна, а търпението на хората в Мирянци е изчерпано. При предходни протести те споделят пред камерите на телевизии, че не могат да живеят спокойно в собствените си домове, защото те пропадат и се деформират. Считат, че причината е дейността на баластриерата – копае се на по-голяма от разрешената дълбочина, което води до разместване на земни пластове с всички произтичащи от това последици.

„В съседство до находището, на около 20-40 метра се намира пречиствателната станция за отпадни води на Община Пазарджик, която представлява обект на обществената сигурност с регионално значение и нейното компрометиране при добива на чакъл и пясък от дълбочина от 28-29 метра би довело до замърсяване с токсични утайки и екологична катастрофа за река Марица, която се намира до нея. Както и до катастрофални екологични последици по цялото нейно поречие – област Пазарджик, област Пловдив, област Стара Загора, област Хасково, област Еврос на регион Източна Македония-Тракия, Гърция и провинция Одрин, Турция. За тази надвиснала опасност ще информираме областните управители и губернаторите на засегнатите региони, кметовете на гр. Орестиада, Гърция и гр. Одрин, Турция, както и местните медии.

По сградите и съоръженията в пречиствателната станция се наблюдават пукнатини, показващи наклоняване, пропадане и деформиране, които застрашават тяхната стабилност! Катастрофата може да се случи всеки момент на добива при последователното разместване на пясъчните маси в основите на утаечните басейни!

Добивът се извършва под вода, с едновременно засмукване на пясък и вода, което води до спад на подпочвените води, засушаване на почвите и невъзможност да изкарваме прехраната си. Ние сме земеделски регион и главното, с което се занимаваме е да обработваме земя и да произвеждаме зеленчуци и фуражи. Добивът на пясък и чакъл се извършва на много по- голяма дълбочина от безопасното ниво, което вече е изчерпано и това променя състава на почвата и води до засушаване на цялата територия. Свидетели сме на екологичен погром, тотално и брутално разрушаване на околната среда, безвъзвратно увреждане на земните недра и на една надвиснала интернационална екологична катастрофа. Алармирали сме многократно за това, но за съжаление нямаме никакво съдействие от страна на държавата“ – пишат организаторите на протеста – Кирил Ламбрев, Бисер Джоков, Венцислав Христов и Костадин Деянов, като молят обществеността и институциите за подкрепа.

Исканията

Хора от трите села настояват на мястото да се извършат прецизни проверки. Съмненията им са, че добивът се извършва не до разрешените 14 метра дълбочина, както е упоменато в доклада по ОВОС, а на 28-29 метра. посочват и други нарушения на концесионния договор – добивът навлиза в санитарно-охранителните зони на двата водоизточника за питейно-битови нужди в с. Синитово и с. Огняново и това застрашава живота и здравето на над 2000 души. Находището, по думите им, се намира на 220 метра от регулацията на селото Синитово и Мирянци, докато в нормативните документи от концесията е записано 375-380 метра. При предизвиканите досега проверки обаче не са направени замервания на дълбочината на обекта, а контролът до момента е извършван с „изземване на документи от архив“, посочва се още в писмото.

Другата гледна точка

Концесионерът пък неведнъж е заявявал, че е обиден от отношението на хората в Мирянци към него, след като през годините неведнъж им е помагал. Уверява, че дейността му е напълно законна и при спазване на концесионния договор, както и че е готов да съдейства на всички институции за извършване на пълна проверка, въпреки че дейността му и досега е била под контрол. По думите му, водата, изсмуквана с баластрата, се връща обратно в езерото и няма как тази дейност да е причина за спад на подпочвените води, нито за разместване на земни пластове.

Предприемачът допълва, че има собствен бизнес повече от 30 години. Уверява, че винаги се е старал да е изряден и да пази авторитета си. Баластриерата край Мирянци също неведнъж била проверявана, но проблеми и нарушения не били установявани. В границите на обекта има постройки, по които няма никакви пукнатини. Въпреки това той е готов да съдейства за поисканите от жителите на Мирянци проверки, за да се успокои създалото се напрежение.

Недоволните, които вече няколко пъти изразяват позицията си с мирни митинги, са непреклонни – ще се борят докрай. Настоящата жалба те изпращат до областните управители на Пазарджик, Пловдив, Хасково и Стара Загора, както и до местни управници в Гърция и Турция в райони, през които минава река Марица. Подготвят и документи и до Европейския парламент и Европейската комисия.

Стоимена Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X