След успеха на Extra Force, „Пестицид“ разработи нова серия иновативни продукти

Борис Колев,
представител на фирма “Пестицид” за България

За получаване на висок и качествен добив при растенията има редица фактори, които оказват съществено влияние. Първо – свойствата и обработката на почвата, атмосферните условия, подходящият хибрид за съответното поле, опазването на растенията от болести и неприятели. И не на последно място торенето като основен фактор, който съществено влияе върху правилния растеж и развитие на растенията.
В този ред на мисли, тъй като няма как да влияем върху все по-неблагоприятните атмосферни условия спрямо културите, ние от „Пестицид“ намерихме решение, с което можем да влияем пряко върху растежа и развитието на отделните култури, за да получим по-добри и качествени добиви. Тези решения нарекохме течни биостимулатори. Това са сложни, комплексни течни торове, които предоставят всички необходими макро- и микроелементи на растенията.


Фирма „Пестицид“ от миналата година пусна на пазара продукти, които са уникални по своя състав и въздействие върху растенията, приложени както върху семена, така и листно.Те стимулират и предпазват растението от неблагоприятните фактори на околната среда и изграждат по-добър имунитет. В крайна сметка всички целим получаването на по-високи и качествени добиви. Без значение с каква цел отглеждаме съответната култура – дали за по-голяма биомаса, или на по-висок добив от семена, всички наши продукти въздействат благоприятно върху растенията, като по този начин спомагат за изграждането на здраво, мощно, силно растение, което благодарение на увеличената си листна маса по-добре фотосинтезира и така изгражда по-добър и качествен добив.
Уникалното при нашите сложни течни биостимулатори е, че всеки един от тях съдържа пълен набор от органогенни елементи, а това са въглерод, кислород, водород, азот, фосфор, сяра, магнезий. Освен това всеки един от продуктите съдържа и пълен набор функционални елементи като калий, калций, молибден, манган, бор и желязо. С едно третиране предоставяме и основния градивен елемент като органогенните, които отговарят за транспорта на всеки един от тези елементи до съответната точка, където е необходим, чрез функционалните елементи, влияещи основно върху обмяната на вещества в растението. При създаването на нашите сложни комплексни течни бостимулатори се вслушвахме в съветите на основателите на агрохимичната наука, които твърдят, че няма смисъл от добавянето на всички останали елементи, ако не сме добавили този, който е в недостиг.


От тази гледна точка създадохме биостимулатори, които съдържат абсолютно всички есементи, необходими за растежа и развитието на растенията. Приложени в съответните фази, когато растението има най-голяма нужда от отделните елементи. Те допринасят за по-доброто развитие, имунитет и разбира се, – качествен и висок добив от съответните култури.
Продуктите, които създадохме и предлагаме на пазара, са добре познатият вече Extra Force, Групата Зиновий, в която разграничаваме също иновативни продукти. Това са Зиновий Гранд, Зиновий Грийн, Зиновий Трипъл, Зиновий Дабъл, Зиновий Ойл, Зиновий Корн и продуктите Гурий, Алитий, Азарий и Ермей.
Едно от основните предимства на нашите продукти е това, че всеки един от тях е с органичен състав. Серията нови продукти Зиновий подхранват, укрепват и дават допълнителна енергия на растенията, което води до разгръщане на максималния им добивен потенциал и повишено качество на продукцията.
Зиновий Гранд
Продукта Зиновий Гранд използваме главно в културите пшеница, ечемик, рапица. Прилагаме го предимно есенно време, за да можем да снабдим растенията с основните макро- и микроелементи. Тук логично съдържанието на азот е малко по-ниско. Зиновий Гранд е продукт, който използваме и за третиране на семена преди сеитбата на житните и рапични посеви, като благодарение на това снабдяваме семената с така необходимите елементи, които способстват бързо покълване и поникване и допринасят за получаване на добре гарниран и равномерен посев. Дозата при третиране на семена е 200 мл на 100 кг семена. След 3-ти лист на културите, главно при пшеницата, отново използваме продукта Зиновий Гранд в доза 200 мл на декар, за да изградим имунитет в растенията. Така те презимуват по-добре благодарение на високото съдържание на мед, калий и други важни елементи. Зиновий Гранд използваме и по-късно през вегетацията, ако се наложи третиране преди изкласяване при житата, за допълнителен стимул на растенията. Фазата на приложение е преди цъфтеж, а дозата 150 – 200 мл на декар.
Зиновий Трипъл
Зиновий Трипъл използвахме есента за третиране на семена преди сеитбата, за да ги снабдим с важни за тяхното развитие елементи. Зиновий Трипъл прилагаме и веднага след възобновяване вегетацията на растенията през пролетта, тъй като съдържанието на азот тук е по-високо спрямо останалите течни биостимулатори. При пшеницата това е при първо влизане в посевите, заедно с фунгицида и хербицида. По този начин по най-бързия начин осигуряваме така необходимия азот, без да изчерпваме енергия от растенията, когато те са изтощени от неблагоприятните зимни условия. Зиновий Трипъл прилагаме в доза 200 мл на декар.
Много добри резултати при пшеницата получаваме при двукратно приложение със Зиновий Трипъл: първото – веднага след възобновяване на вегетацията напролет, и второто – преди изкласяване на пшеницата, заедно с фунгицидното третиране в доза от 150 до 200 мл на дка.
При всички останали култури го прилагаме тогава, когато растението изпитва най-голяма нужда от азот, фосфор и калий. Можем да го приложим в царевица след 3-ти лист на културата, в слънчоглед след първа-втора същинска двойка листа, в зависимост от нуждите на съответните култури.

Зиновий Корн
Зиновий Корн е продукт, който използваме предимно при отглеждане на царевица поради високото съдържание на цинк. Цинкът е изключително важен елемент още от самото покълване на семето. Тъй като влиза в състава на всички ензими в растителния организъм, той е изключително важен и за по-нататъшното развитие на културата, особено ако тази култура е царевица. Приложен във фази трети-осми лист по време на вегетацията в доза 200 мл на декар, Зиновий Корн снабдява растението напълно с така необходимия за тази култура елемент цинк. Освен това осигурява растението с всички останали макро- и микроелементи.
Зиновий Ойл
Зиновий Ойл е продуктът, който създадохме специално за етерично-маслените култури слънчоглед и рапица. В него съдържанието на бор е най-високо и снабдяваме растението с така необходимия за тези култури елемент. Борът влиза във важни процеси –дишане, изграждане на генеративните органи и спомага за по-доброто опрашване. Необходим е при отделните култури, най-вече при рапица и слънчоглед, където е желателно борът да бъде внесен на два или три етапа. С течния биостимулатор Зиновий Ойл препоръчваме третиране с доза 150 – 200 мл на декар. При различните култури – например при рапица, ако се внася на три пъти, първото третиране е през есента, когато има добре развита растителна маса след трета двойка същински листа. При слънчогледа можем да внесем продукта в начало на бутонизация. Освен бор, Зиновий Ойл предоставя всички останали макро- и микроелементи, необходими за резвитието на тези култури.
Зиновий Грийн
Зиновий Грийн е течният ни биостимулатор с най-високо съдържание на манган. Приложим е при всички култури в доза от 200 мл на декар. Разбира се, всяка една култура по време на своята вегетация изпитва нужда от отделни макро- и микроелементи. Ако забележим липса на манган, както това се случи миналата година, дори при пшеници, след дългото и продължително преовлажняване и охлаждане на почвата, последвано от рязко засушаване и покачване на температурите, житата дадоха симптоми на остра нужда от манган. Приложихме продукта в доза от 200 мл на декар на пшеници, които имаха доста остра нужда от този елемент. След това отчетохме разлика в добивите до 140 кг/дка спрямо нетретираните контролни полета. Зиновий Грийн се прилага и при всички останали култури, където се наблюдава липсата на този елемент.
Зиновий Дубъл
Зиновий Дубъл е течният ни биостимулатор, който е с най-високо съдържание на молибден, приложим също при всички култури и най-вече при тези, които имат най-голяма нужда от този микроелемент. Това са главно бобовите култури, но често наблюдаваме липса на молибден и при слънчоглед. Това е течният ни биостимулатор, който използваме при остра нужда от молибден. При слънчогледа такава нужда се появява във фазите след трета същинска двойка листа и малко преди бутонизация. Точно в тези критични фази можем да внесем продукта Зиновий Дубъл в доза от 200 мл на дка, за да задоволим нуждите на растението и то да влезе здраво във фаза цъфтеж. При зеленчуковите култури можем да го прилагаме по всяко време, тъй като те изпитват още по-голяма нужда от елемента молибден.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X