Технология при житни култури с нови продукти на Corteva Agriscience™ за 2022 г.

Както всяка година, така и през настоящата компанията внедрява иновации, като разширява портфолиото си със съвършено нови продукти

За пореден път портфолиото на Corteva Agriscience™ предоставя фунгициди и хербициди, които надграждат със своите качества и предимства. През 2022 г. българските земеделци ще могат да използват два нови фунгицида при житни култури, които ще дадат добавена стойност в борбата с икономически важните болести.
Кои са тези фунгициди и с какво ще са различни от настоящите на пазара?
Иновор®* – следващо, по-високо ниво на защита от болести
Иновор®* съдържа две активни вещества – пираклостробин и флуксапироксад. Тази фунгицидна комбинация със своето предпазно действие защитава от проникване на патогени в тъканите на растенията. Със своето стопиращо действие Иновор®* унищожава вече развитите спори, а с лекуващото си действие блокира развитието на гъбните патогени и спира растежа на хифите, които вече са проникнали в растителните тъкани.
Иновор®* притежава продължително предпазно и лечебно действие, мощен физиологичен ефект и се свързва здраво към третираната повърхност.
Иновор®* контролира безупречно видовете септория, кафява ръжда, мрежести петна, листен пригор, дрешлера, брашнеста мана. Препоръката за доза на употреба са: Т1 – 75 мл/дка и Т2 – 90 мл/дка. Иновор®* е най-удачно да се прилага превантивно в първо фунгицидно третиране Т1 на житните култури, като осигурява дълъг период на защита на културата от всички икономически важни болести, и то на добра цена. Освен това допълнителният физиологичен ефект, който Иновор®* притежава, подпомага културата да се справи с абиотичния стрес, който при суха пролет и големи температурни амплитуди затормозява културата в критични фази, когато се залагат генеративните органи и се формира бъдещият добив.
Унивок® – извънземна защита
Унивок® е фунгицид, който притежава изключително предпазно, стопиращо и лечебно действие срещу всички икономически важни болести при житни култури. Той е двукомпонентен фунгицид, съдържащ протиоконазол, който е един от най-новите триазоли със системно, изкореняващо и предпазно действие насочен за борба срещу болести при житни, в т.ч. видове ръжди, листни петна и фузариум. Изцяло новото активно вещество Inatreq™ active е от нова химична група и нов механизъм на действие срещу широк спектър от болести, като най-същественото му предимство е, че е нов еталон срещу видовете септория и средство за борбата с резистентността към този патоген. Активните съставки в Унивок® се допълват взаимно в т.нар. синергичен ефект, който дава на земеделските производители нов инструмент за борба с всички болести при житните култури.
След третиране Унивок® прониква в листната тъкан и остава в активна форма за повече от 30 дни и при контакт с патогена активира своето фунгицидно действие (лечебно действие).
Отлаганията след третиране върху растителните части действат като резервоар за Унивкок®, като се активират при контакт с покълващи спори (предпазно действие).
При наличе на покълнали спори Унивок® прониква в тъканите и действа като инхибитор на митохондриалното дишане в гъбните клетки, като блокира електронния трансфер, растежът се възпрепятства и гъбите умират (стопиращо действие).
Унивок® осигурява отлична продължителност на защита, която е достатъчна да предпази културите дори и при най-висок фон на зараза; която е комбинирана с физиологичен ефект, изразяващ се в стимулиране на фотосинтезата, блокиране на хормона етилен, който се образува в културата при стресови условия; която стимулира коренообразуването, като на база на всичко това спомага културата да даде максималния си добивен потенциал и високи качествени показатели на зърното. Опитите в Европа, вкл. и България показаха отличен контрол на брашнеста мана, фузариум, базично гниене, кафява ръжда, жълта ръжда, снежна плесен, ран листен пригор и септория. Унивок® се прилага в гъвкава доза в зависимост от момента на приложение, както следва: Т1 – 120 мл/дка; Т2 – 130 мл/дка и Т3 за защита от фузариум в доза от 130 до 150 мл/дка.
За да се извлече максимумът от ползите, които притежава Унивок®, е най-удачно да се прилага в Т2 фунгицидно третиране, особено при висок инфекциозен фон на зараза от септория и видове ръжди. При висок риск от фузариум по класа Унивок® също предоставя безупречно действие срещу болестта, приложен в Т3 по време на цъфтеж.
За сезон 2022 г. Иновор®* и Унивог® ще бъдат предлагани в пакетно приложение с доказалия се хербицид Дерби® Супер Едно. Този пакет ще комбинира класиката в борбата с широколистни плевели и иновациите при фунгицидите. И не на последно място – на по-добра цена.
Иновор™* е продукт и регистрирана търговски марки на BASF, дистрибутирана от Corteva Agriscience™

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X