Проблемните полета искат бързи решения!

По независими пътища и от научна и от практична гледна точка се стига до едни и същи изводи за оптималното хранене на растенията в полза на по-високия добив

Татяна Михайлова
изпълнителен директор на ЕКОФОЛ

Във вестник „Гласът на земеделеца“ преди време беше публикуван материалът „Пшеницата може да даде 200% рентабилност“ за технологията, по която двама руски земеделци отглеждат пшеница в Ростовска област. Техните разсъждения и практически изводи за най-добра грижа за посевите силно ме впечатлиха, защото до голяма степен отговарят на всички решения, които ЕКОФОЛ предлага. По съвсем независими пътища сме стигнали до еднакви изводи и е логично, защото те отговарят на основните принципи за оптимално хранене и на физиологията на растенията. Няма да цитирам подробно всичко споделено от стопаните в статията, но ще отделя някои моменти, които пряко касаят състоянието на есенниците през тази пролет и ще бъдат полезни.

 1. ДОБИВЪТ Е СЪВКУПНОСТ ОТ ВЛАГА, СРОКОВЕ НА ХРАНЕНЕ, АЗОТ, ФОСФОР, КАЛИЙ, СЯРА И ШЕСТ МИКРОЕЛЕМЕНТА.
  „Първо трябва да се съобразяваме с влагата в орния и в еднометровия слой и в зависимост от наличната влага да внасяме почвените торове – и като количество, и като вид, за да се усвоят най-добре.“
  Нашият отговор: ЕКОФОЛ предлага азотни торове DURASOL, които са със защити от загуби на азот – и от изпарение на амоняк и азотни окиси, и от отмиване. Торове, които осигуряват азот постепенно, в синхрон с нарастващите нужди на растенията.
  „Във важните фази за добива по време на вегетацията на няколко пъти трябва да се внасят листни торове с макро- и микроелементи, като микроелементите да са в хелатна форма, която е лесно усвоима.“
  Нашият отговор: ЕКОФОЛ повече от 30 години работи с комплексни торове, които съдържат макро- и микроелементи в хелатна форма. Фазовото хранене е много важно, защото храна по никое време не е излишна, но храната в добивоопределящите фази е с пряко влияние върху добива.
 2. ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПЛАНИРАНИЯ ДОБИВ ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ – КОГА И КОЛКО ХРАНА ДА СЕ ДАДЕ НА РАСТЕНИЯТА.
  „Ако храната е стигнала за едно зърно – растението ще заложи едно.“
  Нашият отговор: Листното хранене с комплексните торове на ЕКОФОЛ въздейства върху кореновото излъчване и активира усвояването на хранителните елементи от почвата. Това всъщност е истинското влияние върху добива!
 3. НА РАСТЕНИЕТО НЕ Е НЕОБХОДИМА САМО ХРАНА, НО И СТИМУЛАТОРИ, ЗА ДА ГО ПОДТИКНАТ ДА СЕ ХРАНИ.
  „Растението е готово да даде много, а нашата задача е да поддържаме този негов стремеж с помощта на стимулатори.“
  Нашият отговор: Винаги в торовете на ЕКОФОЛ е имало стимулираща органична съставка, която е физиологичноактивна, т.е. стимулира всички процеси в растенията, в т.ч. на хранене и дишане. Млечната киселина е не само много добър хелатизиращ агент, тя самата се включва в метаболизма на растенията и влияе на скоростта на проникване на хранителните елементи. А в серията листни биостимулатори АМИНО ЕКСПЕРТ® са добавени аминокиселини и фитохормоните на растежа – ауксин, цитокинин и гиберелин. Комплексните биостимулатори на Екофол снабдяват земеделските култури с набор от физиологично достъпни микроелементи, без излишен разход на енергия. Освободената енергия се насочва в добива!
 4. ПРЕЗ ЕСЕНТА ГРИЖАТА ТРЯБВА ДА Е ЗА КОРЕНИТЕ, А ПРЕЗ ПРОЛЕТТА – ЗА НАДЗЕМНАТА МАСА
  „През есента не е нужна голяма вегетативна маса, а през пролетта трябва да се наблегне на грижите за нея. Кореновата система трябва да отговаря на вегетативната маса. Вегетативната и кореновата система „си общуват“ – ако едната остане по-слаба, тя ще лимитира (ограничи) добива.“
  Нашият отговор: Това е абсолютно правилно и работещо решение, което е залегнало и в препоръките, които ЕКОФОЛ дава към земеделците. Чрез листното торене се увеличават физиологичната активност, поглъщателната и синтезна функции на кореновата система. Това осигурява по-добро усвояване на почвените торове, по-икономичен воден режим и дава на растенията възможност да преодолеят физиологичните смущения, резултат от действието на различни неблагоприятни фактори.
  И тук стигаме до специфичните условия на ПРОЛЕТ 2022
  Известно е, че заложените преди презимуването продуктивни стъбла осигуряват получаването на висок добив. За тези процеси е необходимо време с благоприятни температури, влага и храна. Но условията невинаги са подходящи. Сушата в последните години често забавя есенното развитие на пшеница, а и по редица други причини сеитбата е по-късна.
  Нашата препоръка е при възобновяване на вегетацията да се огледат есенниците и да се прецени как са презимували, дали имат здрава и развита коренова система, дали са формирани достатъчно братя или добре презимувала розетка при рапицата. Каквото и да не е наред в развитието, имаме малко време, за да се помогне на растенията да влязат в нормално развитие. Защото процесът на пролетно братене е кратък, а при рапицата ниското залагане на разклоненията е от съществено значение.
  РАННОТО ПРОЛЕТНО СТИМУЛИРАНЕ (при първи признаци на вегетация) наваксва част от времето, пропуснато за развитие, чрез подаването на готова за усвояване храна. Много важно за това извънредно стимулиране е да не се чака да се съвмести с друго мероприятие, защото пропуснатият момент за стимулиране на залагането на пролетни братя е фатален. Ако го пропуснем, няма начин да се повлияе на добива с по-късните грижи – с тях храним вече заложените братя! Но ако не са заложени, добивът вече е лимитиран.
  ЕКОФОЛ АД създаде изключително успешни листни торове за ранните фази от развитието на есенниците – един от тях е AMINO EXPERT® PROTEKT. Той стимулира отделянето на метаболити от кореновите клетки и повишава способността им да приемат хранителни елементи от почвата.
  Да кажем и един важен факт за съчетаването на листното торене с почвеното. Колкото по-концентрирани са почвените разтвори в резултат на минералното торене, толкова по-важно е да се активира коренът на младите растения, за да започне усвояването на тези хранителни елементи. Тази цел се постига само чрез прилагането на физиологичноактивен листен тор, който в същото време има „меко действие“, защитава и храни! Тези качества се съчетават много успешно в AMINO EXPERT® PROTEKT и резултатите са отчетени и доказани на милиони декари.
  ПРИ ПОСЕВИ С НЕДОБРО ВКОРЕНЯВАНЕ И СЛАБО БРАТЕНЕ – ПРИЛОЖЕТЕ ПРИ ПЪРВА ВЪЗМОЖНОСТ AMINO EXPERT® PROTEKT. Грижите в този етап от развитието на растенията са жизненоважни и ще определят добива.
 5. ХРАНЕНЕТО НА БОЛНИ РАСТЕНИЯ СА ПАРИ НА ВЯТЪРА. ХРАНЕНЕТО НА ПЛЕВЕЛИ СА ПАРИ НА ВЯТЪРА.
  Комплексните биостимулатори на ЕКОФОЛ, поради специфичните си съставки на база на млечната киселина, имат превантивно антивирусно въздействие и повишават имунната защита на растенията. Доказаната смесимост и съвместимост с препаратите за растителна защита, освен че помага при организацията на пръскането, има роля и за по-висока ефикасност на работния разтвор.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X