Електронизация на земеделието в Испания

Испанските фермери ще бъдат задължени да имат цифрови книжки

Министерството на земеделието на Испания ще изисква от фермерите да притежават цифрова книжка, до която ведомството ще има достъп в реално време. По този начин министерството ще получава директни данни за посевите и производството, както и за използването на торове и фитосанитарни продукти от всеки земеделски производител

Цифровизацията на селата в Испания ще се придвижи напред с внедряването на информационната система за растениевъдни и животновъдни ферми (Siex), която се очаква да влезе в сила от 1 януари 2023 година. Министерството на земеделието на Испания желае да събира подробни данни в реално време за дейността на всяка селскостопанска дейност, съобщава порталът www.campogalego.es.

За да се улесни стартирането на цифровите операционни тетрадки, се планира на фермерите да се предоставят безплатно необходимите компютърни програми за окомплектоване на дейността. Тези системи ще бъдат съвместими с онези инструменти за дигитализация, които частните компании вече имат и са предоставени на земеделските производители.

При случаите с ферми, които нямат достъп до електронни средства, проектът, регулиран с информационната система Siex, предвижда властите на всяка автономна общност да предоставят на производителите необходимите услуги за изпълнение на задълженията по новите правила.

Целта на регулирането е двойна. От една страна, Министерството на земеделието иска да опрости процедурите и контрола, свързани с Общата селскостопанска политика на ЕС, от друга, – да има достъп до мониторинга на такива показатели, като използването на торове и на средства за растителна защита. Това ще позволи да се провери доколко испанските фермери следват стратегическия план на европейската Зелена сделка с акцент върху грижливото отношение към околната среда и опазването на биологичното разнообразие.

Минималното съдържание на цифровата работна тетрадка трябва да съдържа информация за следните точки.

. Общи данни за реколтата на всеки земеделски парцел, включително датата на сеитба и датата на прибиране на реколтата.

. Данни за производството: трябва да посочите добива в кг/хa, както и предназначението на продукцията и растителните остатъци. Винопроизводителите трябва да определят местоположението на избата, която приема гроздето.

. Фитосанитарни обработки. Необходимо е да се посочат действията, извършвани на всеки участък, както и използването на обеззаразени семена или обработката им след прибиране на реколтата. Да се въведат данни както за използваните продукти, така и за тяхната обработка, оборудване и пр.

. Торове: дата на приложение, посочване на продукта, на неговия състав – органичен въглерода, макроелементи и микроелементи.

. Напояване: дата на напояване, използвана система и реализирана напоявана площ; произход и количество на използваната вода.

. Търговска реколта: продукт и дата на продажба.

. Анализът се извършва по желание.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X