РевиСтарт в житни култури – Стартирайте Добив Плюс и Приход Плюс с Ревистар® Флекс и промоционална оферта

Ревистар® Флекс – иновацията, която доказа висока ефикасност в реални условия, на повече от 2 млн. дка* в България! Не случайно повече от 800 Агробизнесмени* избраха Ревистар® Флекс, още в годината на премиерата!
Надградете постигнатите резултати с иновациите и промоционална оферта от БАСФ:
РевиСтарт в житни култури
Третирайте с Ревистар® Флекс и втори фунгицид на БАСФ и получете обратно в банковата Ви сметка:
 50 лв. за всеки пакет Ревистар® Флекс, комбиниран с Ревикеар® и/или Приаксор® (за съответстващи на Ревистар® Флекс площи**)
Ревистар® Флекс – За Визионерите в Агробизнеса!
Ревистар® Флекс пакет съдържа 2 фунгицида с неоспорими предимства, чието съвместно приложение води до високо ефективна и устойчива защита на житните посеви. Предимствата на Ревистар® Флекс надграждат фунгицидната защита с добавена стойност!
С Ревистар® Флекс получавате:
 По-добър контрол на болести
 Лечебно действие без аналог
 Най-дълга защита от 6 седмици
 Изключителна ефикасност дори при 4 °С
 Надградена Stick & Stay формулация
 Висок индекс на антирезистентност и иновативен регулаторен профил
Ревистар® Флекс за по-добър контрол на болести
Ревистар® Флекс съдържа най-новия Триазол – Ревизол®. Първият и единствен изопропанол-азол с FlexiPOWER молекула. Молекулата има специфична връзка – изопропанолов линкер, в който се крие „тайната“ на ненадмината ефикасност и лечебното действие без аналог! FlexiPOWER молекулатa се адаптира спрямо формата на гъбния патоген, осигурявайки безкомпромисен контрол! Благодарение на изопропаноловия линкер, Ревистар® постига 100 пъти по-силно свързване с целевия ензим, дори и при резистентни форми.
Ревистар® Флекс контролира всички икономически важни болести – септориоза, видовете ръжди, брашнеста мана, базично гниене, ринхоспориум, рамулария и др.
Ревистар® Флекс за лечебно действие без аналог
Ревистар® Флекс се усвоява веднага след третиране – 24 пъти по-бързо от познатите триазоли! По-бързото усвояване води до по-бързо достигане до целевия ензим. Силното лечебно действие започва незабавно! Това е голямо предимство при лечебни третирания, когато развитието на заболяванията е прогресиращо.
Ревистар® Флекс за най-дълга защита от 6 седмици
Ревизол® образува вътрешни резервоари за постепенно освобождаване на активно вещество. Транслокацията се извършва равномерно и предпазва растенията за най-дълъг период!
Ревистар® Флекс за изключителна ефикасност дори при 4°С
Температурните амплитуди са често срещано явление през пролетните месеци. Ниските температури налагат ограничения при използването на много от познатите фунгициди. Безкомпромисно предимство на Ревистар® Флекс е бързото усвояване, което не се променя дори при ниски стойности от 4 °С. Приложение дори при биологичния минимум на културата не налага притеснения и риск.
Ревистар® Флекс с надградена Stick & Stay формулация
Благодарение на надградената Stick & Stay формулация и бързото усвояване на Ревистар® Флекс, рискът от отмиване при дъжд вече е минимален. Ревистар® Флекс показва изключителна ефикасност дори в екстремни климатични условия! Само 15 мин след третиране Ревистар® Флекс се усвоява и е устойчив на отмиване при дъжд.
Ревистар® Флекс с висок индекс на антирезистентност и иновативен регулаторен профил
Ревизол® е единственият Триазол с висок индекс на антирезистентност, доказана ефикасност срещу резистентни форми и изключително благоприятен регулаторен профил! Предизвикателствата в регулаторно отношение са причината да не са въвеждани нови активни вещества от групата на триазолите от десетилетия. Още на етап откриване, Ревизол® е проектиран да отговаря на най-стриктни изисквания и стандарти!
Ревистар® Флекс е изключително подходящ за първо третиране (Т1) при пшеница, препоръчителната доза на приложение е Ревистар® 60 мл/дка + Флексити® 20 мл/дка, пакет за 250 дка.
Ревистар® Флекс в технология с продуктите на БАСФ ще Ви даде сигурността, от която се нуждаете! Надградете вече постигнатите резултати с Ревистар® Флекс за Добив Плюс и Приход Плюс! Станете част от Визионерите в Агробизнеса!

Повече информация може да намерите на: agro.basf.bg или Facebook страницата: BASF Решения в земеделието

  • Източник: Кинетек 2021 и вътрешни данни
    ** При дози: Ревистар® Флекс пакет за 250 дка (Ревистар® 60 мл/дка + Флексити® 20 мл/дка); Приаксор® 75 мл/дка; Ревикеар® 100 мл/дка; Срок на промоцията: 04.01.2022 г. – 01.07.2022 г. или до изчерпване на количествата

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X